Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mehmet Bayraktar

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 2406  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof.Dr 20.yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Beyşehir 1952
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, İlahiyat, İslam Felsefesi,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Farsça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Latince, Japonca, İspanyolca, Malayca, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 2406 Hit : 5336 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Prof. Dr. Mehmet Bayraktar

 

Özgeçmiş 

Doğum Yeri ve Tarihi: Konya 1952

Lisans: 1973

Doktora: 1979

Yardımcı Doçent: 1982

Doçent: 1985

Profesör: 1991

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: Arapça, Fransızca, İngilizce, Farsça, Latince, İspanyolca, İtalyanca, Malayca, Klasik Yunanca, Japonca

 

Yurtiçi Görevler

·         İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı,

·         Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği.

 

Yurtdışı Görevler

·         1986–1987 yıllarında İngiltere Londra Üniversitesinde,

·         1988–1989 ABD Georgetown Üniversitesinde,

·         1990–1993 yılları arasında Malezya Uluslararası İslâm Enstitüsünde,

·         1999–2000 yılları arasında İtalya Roma Gregoriana Üniversitesinde,

·         2000–2001 yılları arasında ise Japonya Kyoto Üniversitesinde, misafir öğretim üyelikleri

 

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar

·         Türk Felsefe Derneği,

·         İslâm Felsefecileri Derneği,

·         Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü üyeliği

 

Sempozyumlar

·         Uluslararası İbn Sina Sempozyumu, Ank. 1985

·         Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, İst. 1997

·         Uluslararası Farabi Sempozyumu, Ank.2004

·         1.2.3. Kuran Sempozyumları, Ank. 1993, 94, 95

·         Din Şuraları, İst. 2001- Ank.2004

·         Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, 2004

 

ESERLERİ

 

Kitap

·         Du Coeur à Toi, Paris, 1979

·         İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, TDV Yay., Ankara, 1985; (2. Baskı: Rehber Yay., Ankara, 1992).

·         İslâm Felsefesine Giriş, AÜİF Yay., Ankara, 1985; (2. Baskı: TDV Yay., Ankara, 1987).

·         İslâm’da Evrimci Yaratılış Teorisi, İnsan Yay., İstanbul, 1987; (2. Baskı: İslamiyat Yay., Ankara, 2002).

·         İslâm İbadet Fenomenolojisi, Akçağ Yay., Ankara, 1987.

·         Kayserili Dâvûd, Kültür Ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1989.

·         Tasavvuf ve Modern Bilim, Seha Yay., İstanbul, 1989.

·         La Philosophie Mystique chez Dawud de Kayseri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1990.

·         Yunus Emre Ve Aşk Felsefesi, Türkiye Iş Bankası Yay., Ankara, 1991.

·         Özal’ın Günah Galerisi, Rehber Yay. 5. baskı, Ankara, 1991

·         Bitlisli Idris, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara,1991 8 2. baskı, Biyografi.net, İstanbul, 2006)

·         İslâm ve Ekoloji, DİB Yay., Ankara, 1992.

·         İslâm’da Düşünce Özgürlüğü, Türk Demokrasi Vakfı, Ankara, 1995.

·         İslâm Gerçeği Kitabı Üzerine, Fecr Yay., Ankara 1995.

·         Bilim Tarihi , Bem-Koza Yay., Ankara , 1997.

·         Din Felsefesine Giriş, Fecr Yay., Ankara, 1997 (2. baskı, 2005).

·         İslâm Düşünce Tarihi, Anadolu Ünv. Açıköğretim Fakültesi Yay., Eskişehir, 1999 (4. baskı, 2007)

·         İslam Düşüncesi Yazıları, Elis Yay. ,Ankara, 2004.

·         Bir Hıristiyan Dogması Teslis, Ankara Okulu Yay. , Ankara, 2007.

·         Türkler ve Japonlar, Tek Ağaç Yay. , Ankara, 2007.

 

Tercüme Kitaplar Ve Edisyon Kritikler

·         Tûsî, Nasirüddin: Devlet Finansı Üzerine Düşünceler, Ankara, 1988.

·         Fârâbî : Teknik Geometri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1989.

·         Garaudy, Roger : Yaşayan İslâm, Pınar Yay., İstanbul, 1995.

·         Dâvud el-Kayserî : er-Resâil, (tahkik ve neşir), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, 1997.

 

Telif Makaleler Ve Bildiriler

·         Kindi ve Einstein’e Göre Rölativite ve Benzerlikleri. Bilim ve Teknik, C.XIII. sayı 153.1980.

·         Yeni Felsefe ve Yeni Felsefeciler, AÜİF Dergisi, Cilt: XXIV, Ankara, 1981.

·         İbnü’l-Arabî’de Oluş ve Varoluşsal Çeşitlenme, AÜİF Dergisi, c. XXV, 1981

·         İbna’l Arabî’de Varlığın Birliğinin Onto-Lenguistik Analizi, A.Ü.İlâhiyat Fak. Dergisi, Cilt: XXV, 1981.

·         Felsefenin Başlangıcı Olarak Din, Milli Eğitim ve Kültür, yıl 3, sayı 10, 1981

·         Fuzüli’ye Göre Ilim ve Allah’ı Bilmek, Diyanet Dergisi, Cilt: XIX, Ankara, 1983.

·         İbn Haldun’un Sosyal Atomculuğu, AÜİF Dergisi, Cilt: XXVI, Ankara, 1983.

·         İmâm-ı Gazalî’ye Göre Bilginin Elde Edilişi ile Bilgi Organlarının Embiryolojik Gelişimi Arasındaki Paralellik, Milli Eğitim ve Kültür, yıl 5, sayı 20, 1983

·         Social Atomism of Ibn Haldun, AÜİF Dergisi, Cilt: XXVI, Ankara, 1983.

·         Al-Kindi ve İbn Sina’da Atomculuğun Tenkidi, TTK Basımevi, Ankara, 1984.

·         Cosmological Relativity of Ibn Arabî, Islamic Culture, Cilt: LVIII, No: 3, 1984.

·         Fârâbî ve İbn Sinâ’da Ontolojik Delil Üzerine, İbn Sinâ’nın Ölümünün Birinci Yılı Armağanı, T.T.K., Ankara, 1984.

·         Erzurumlu İbrahim Hakkı’ya Göre Rüya Yoluyla Dünya ve Ölüm Ötesi Olayları Hakkında Bilgi Edinilmesi, Milli Eğitim ve Kültür, yıl,6,sayı 25, 1984.

·         Gazâlî’nin Bilgi Teorisi, İlim ve Sanat, yıl 2, sayı 7, 1985

·         İlk Bilgi Sosyoloğu, Bir Türk, es-Sakkâkî, Türk Kültür, yıl XXIV, sayı 263, 1985

·         Al-Jahiz and the Rise of Biological Evolutionism, Hamdard Islamicus, Vol. VIII, No: 2, 1985.

·         İbn Sinâ’da Varlık, Varoluşun Sebebi ve Varlığın Delili Olarak Aşk, AÜİF Dergisi, c. XXVII, 1985

·         Spiritual Medicine of Early Muslims, Islamic Quarterly, Cilt: 29, No: 3, 1985.

·         Medrese-Tekke İlişkisi ve Toplum Hayatına Etkisi, IV. Vakıf Haftası, Ankara, 1986

·         Tasavvufa Yabancı Tesir Sorunu, Bütün Yönleriyle Tasavvuf, Seha Yay, İstanbul, 1986

·         Türkiye’nin Tarım ve Hayvancılıkta Zekât Potansiyeli, Türkiye’de Zekât Potansiyeli, İstanbul, 1987.

·         L’Aristotélisme dans la Pensée Ottomone, Varia Turcica, X, 1515, İstanbul-Paris, 1988.

·         Risale fi Ilmi’t-Tasawwuf Dâvud Al-Kayserî, AÜİF Dergisi, Cilt: XXX, Ankara, 1988.

·         Papa II. Jean Paul ve Papalığın İslam Siyaseti, Diş Politika, c.2, Temmuz 1988.

·         Is there a Methodology in the Qur’an for the Naturel Sciences?, AÜİF Dergisi, Cilt: XXXI, Ankara, 1989.

·         La Situation Actuelle de l’Islam en Turquie”, Turchia, Crocevia di Culture e Religioni, Roma, 1990.

·         Şerhu’l-Kasideti’l-Mimiyye li Dâvûdi’l-Kayserî, AÜİF Dergisi, Cilt: XXXII, Ankara, 1992.

·         Dâvudu’l-Kayserî’de Din Kavramı, XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri’de Bilim ve Din Sempozyumu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kayseri, 1996.

·         Davud el-Kayseri’de Zaman, Uluslararası Davud el-Kayserî Sempozyumu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kayseri, 1997.

·         Religions and Tomorrow’s World, Islamochristiana, Vol. 25, Roma, 1999.

·         Spinoza’nın Natura Naturans ve Natura Naturata Kavramlarının İslami Kökleri, AÜİF Dergisi ( Necati Öner Armağanı ), c. 40, Ankara, 1999

·         Dâvûdü’l-Kayserî ve Osmanlı İlim Geleneğinin Teşekkülü, Osmanlı Ansiklopedisi, c. 7, Ankara, 1999

·         Çağdaş Bir İbn Rüşdçülük: Alman İdealizmi, AÜİF Dergisi, c. XLI, 2000

·         İslam Dünyasında Din Siyaset İlişkisi ve Türkiye Modeli, Uluslar arası Avrupa Birliği Şurası, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000, c. 2

·         Anadolu Müslümanlığı ve Dinlerarası Monolog, Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi Bildirileri, Ankara, 2001

·         Türkler ve Japonlar, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmalar Özel Sayısı, c.I, Ankara,2002

·         Küreselleştirme ve Küreselleşme, Dini Araştırmalar, c. 6, sayı 17, 2003

·         İslam Düşüncesi: Etkilenimi ve Etkisi, İslamiyat, c. 7, sayı 2,2004.

·         Diyarbakırlı Bir Makine ve Otomat Mühendisi: Ebû’l-İzz el-Cezerî, 1. Uluslararası Oğuzlardan Oslamlıya Diyarbakır, Diyarbakır, 2004

·         40.Seyyid Hârûn Veli ve Türbesi, Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirirleri, Ankara, 2004

·         Terör ve Türkiye, Dini Araştırmalar, c.7, s.20, Ankara 2004

·         Toşihiko İzutsu: Hayatı, Eserleri ve Düşüncesi, İslami Araştırmalar, c. 18, sayı 1, 2005.

·         İbn Rüşd’ün Pompanazzi’ye Etkisi, S.H.Bolay Armağan Kitabı,Ankara, 2005.

·         Davudu’l-Kayseri’nin İslam Düşüncesine Katkısı, Uluslararası İznik Sempozyumu,İstanbul, 2005.

·         Tarih Felsefesi, Felsefe, ANKUZEM Yay., Ankara, 2005.

·         Hukuk ve Siyaset Felsefesi, Felsefe, ANKUZEM Yay., Ankara, 2005.

·         Ortaçağ Felsfesi, Felsefe, ANKUZEM Yay., Ankara, 2005.

·         İslam, Bilim ve Batı, Bilim ve Ütopya, yıl 12, sayı 141, Mart 2006.

·         Battânî ve Trigonometriye Katkıları, 1. Uluslararası Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Şanlıurfa, 2006.

·         Asr-ı Saadet’te Çevre Binci (Ekolojik Sünnet) , Asr-ı Saadet’te İslam, c. 4, Beyan Yay. 2. baskı, İstanbul, 2006.

·         Farabi ve Mantık Felsefesi, Bilim ve Ütopya, yıl 13, sayı 154, Nisan 2007.

·         Dinler arası Diyalogun Üç Yüzü, Din ve Toplum, c.1, sayı 1, Haziran 2007.

·         İslam ve Dünya Barışı, Din ve Toplum, c. 1, sayı 2, Kasım 2007.

·         İslam ve Sosyal Değişim, Din ve Toplum, c.2,sayı 1, Temmuz 2008

 

Çeviri Makale

·         Makino, Şinya : İzutsu’nun Orijinalliği Üzerine: Doğu Felsefesi, İslami Araştırmalar, c. 18, sayı 1, 2005.

·         Takeşita, Masataka : Kur’an Okuma’ya Özel Müracaatla Toşihiko İzutsu’nun Japonca Eserleri, İslami Araştırmalar, c. 18, sayı 1, 2005.

·         Carra de Vaux (B.) : Türkçe İle Açıklanmış Etrüskçe Kelimeler, Türk Kültürü, Yıl LXIII, sayı 503-504, Mart-Nisan, 2005

 

Üzerinde Çalıştığı Konular:

·         İslam Bilim Tarihi

·         İslam Düşüncesi

·         Osmanlı Düşüncesi

·         İslam Felsefesinin Batı Düşüncesine Olan Etkileri

open go how many guys cheat
read here read read

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.divinity.ankara.edu.tr/tr/index.php?s=apd&p=48
all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
husbands who cheat open dating for married men
click here women that cheat on their husbands married affairs
open why women cheat on husbands how many guys cheat
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 29.8.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...