Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Abdülhakim Yüce

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 2181  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof.Dr. 20,yy abdulhakimyuce@hotmail.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Batman 1962
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, İlahiyatçı, Öğretim Üyesi, Tasavvuf,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Osmanlıca, İngilizce,
       
Yazar No: 2181 Hit : 5531 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Takva Ehlinin Reislerinden Haris el Muhasibi
2 Selem
3 Prof. Dr. Abdulhakim Yüce İle Söyleşi
4 Kozmik Yetki Tasarruf
5 İlim ve Gayret Deryası Fahruddin er Razi
6 Gece Kuran Okumanın Fazileti
7 Gece İbadeti

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Abdülhakim Yüce

 

1962  yılında doğdu.

1986'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.

 İki yıl boyunca, alanında araştırma yapmak gayesiyle görev almayıp, özel dersler aldı ve ilmî araştırmalar yaptı.

1988 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktora çalışmalarına ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vaizlik görevine başladı.

 Başkanlığın görevlendirmesiyle, Almanya'nın Köln ve Fransa'nın Paris şehirlerinde belli sürelerle görev yaptı.

1992'de, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Tasavvuf Anabilim Dalı'na, asistan olarak atandı. Aynı yıl, Razî'nin Mefatîhu'l Gayb Adlı Tefsiri'nin İşârî Yönü (Razî'nin Tefsirinde Tasavvuf adıyla basıldı) adlı tezini bitirerek, alanında doktor oldu.

1993 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalına Yar. Doç. Dr. olarak atandı.

1997'de Doçent, 2003'te Profesör oldu.

İngilizce ve Arapça bilen Yüce, halen bu görevine devam etmektedir.

 

ESERLER

 

Kitap

·         Razi'nin Tefsirinde Tasavvuf (Doktora), İzmir, 1996. XIII+270.

·         Kalb Hayatı, (er-Riaye) (Muhâsibî'den çeviri), İzmir, 1997. H+562.

·         Gece İbadeti, İzmir, 1999. M+163.

·         Şehitlik ve Şehitlerin Hayatı, İst. 2001. 189.

·         Tasavvuf ve Bidat, İst. 2001, 118.

·         Efendimizin Bir Günü, İzmir, 2007, 173.

 

Makaleler

·         Hakikate Ulaşma Metodu Olarak Tasavvuf Ve Menşei, YYÜ İlahiyat. Fak. Der. Y.1, s.1, Van, 1994, ss.43–54

·         Bidat Kavramının Doğduğu Ortam, YYÜ İlahiyat Fak. Der. y.2, s.2, Van,1998, ss.91?105

·         Bir İlim Olarak Tasavvuf, Tasavvuf (İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi), y.2, s. 4, Ankara, 2000, ss.17?41,

·         Dinler Arası Diyalogda Tasavvufun Rolü (Tebliğ), II. Din Şurası, Ankara, 23?27 Kasım 1998. YYÜ İlahiyat. Fak. Der. y.3, s.3, Van, 2000, ss.13?34

·         El-Lüma (Kitap Tahlili ve Tanıtımı), Tasavvuf (İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi), y.1, s.3, Ankara, 2000, ss. 185?195. Ayrıca Klasik Tasavvuf Kaynakları içinde, ed. A. Çınar, Ankara 2003, ss: 29?49.

·         Ayet Ve Hadislerle Cami, Zaman Gazetesi, 07. 10. 1992

·         İnsan Ve Şeytan Mücadelesi, Yeni Ümit (Dini İlimler ve Kültür Dergisi), y.4, s.15, İzmir, 1991, ss. 27?29.

·         Mübarek Gün ve Gecelerin Toplum Hayatındaki Yeri, Zaman Gazetesi, 06. 02. 1993

·         Abdullah b. Cahş (Biyografi), Yeni Ümit (Dini İlimler ve Kültür Dergisi), y. 5, s. 18, İzmir, 1992, ss.11?15.

·         Selem Akdi, Yeni Ümit (Dini İlimler ve Kültür Dergisi), y.3, s.11, İzmir, 1990, ss.38?42.

·         Kuran Perspektifinden Hz. Ebû Bekir, Yeni Ümit (Dini İlimler ve Kültür Dergisi), y. 5, s.18, İzmir, 1992, ss. 30?31.

·         Tevekkül Anlayışı Saptırılıyor, Zaman Gazetesi, 05.09.1999

·         Hz. Muhammed Güneşinden Aydınlanan Yıldız Mevlana, Zaman Gazetesi, 15.12.1994

·         Sosyal Bunalımlar ve Peygamber Tavrından Bir örnek, Zaman Gazetesi, 23.04.1998

·         Mürşid ve Usulu, Zaman Gazetesi, 24 Nisan 1989.

·         Şehir Planlamasında Caminin Yeri, Zaman Gazetesi, 05.10.1993.

·         Kuran-ı Allah Koruyor, Zaman Gazetesi, 15 Ekim 1987.

·         18. Kalb ve Ruhun Cilası Evrad u Ezkar, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 16, s: 61, İst. Temmuz -Eylül 2003, ss. 24-26.

·         Metafizik Evrende Arayışlar ve Yanlış Adresler, Satanizm Girdabı içinde, İzmir, 2003, ss: 51–79. Quests In The Metaphysical Word And Wrong Addresses, Satanism And False Mystical Trend, Ed. Louisa Cuningham, New Jersey, 47–72, 2003.

·         Gece Kuran Okumanın Fazileti, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 16, s: 62, İst. Ekim-Aralık 2003, ss. 41–43.

·         Bidat ve Yenilikler, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 16, s: 59, İst. Oca-Şubat-Mart, 2003 ss. 24–29.

·         Dost İkliminin Güllerinden: Vefa, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 17, s: 65, İst. Temmuz-Eylül 2004, ss.56–60.

·         Das Martyrertum-eine Definition Kann ein Terrörist ein Martyrer sein, Terror und Sebstmordattentate (Red. Ergun Çaban) içinde, ss. 87–101; İzmir, 2005.

·         Le Martyre Defınıtıon Un Terroriste Peut-İl Étre Un Martyr Terrorısme Et Attentats Suıcıdes (Red. Ergun Çapan) İçinde, İzmir, 2005; Ss. 83–95.

·         Evliyaullahın Sultanı Şeyh Abdülkadir Geylanî, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 17, s: 67, İst. Ocak-Şubat Mart 2005, ss.41–45.

·         Kuran ve Şifre, Diyanet İlmi Dergi, c. 41, s. 1, Ocak-Şubat-Mart 2005, ss. 109–118.

·         Tasavvufta İnsan-i Kamil ve Mevlana, Tasavvuf (İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi), y. 6, s. 14, ss.63–77, Ocak-Haziran 2005.

·         Kozmik Yetki: Tasarruf, Tasavvuf (İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi), y. 6, s. 15, Temmuz-Aralık 2005, ss. 37–49.

·         Tasavvuf Terimleri, Bilge Adam, y. 3, s. II, Ekim-Aralık 2005, ss. 67–71.

·         Peygamber Efendimizin Bir Günü, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 18, s: 72, Nisan - Mayıs - Haziran 2006, İst, 36–41.

·         Kulluğun Derunî Boyutu Tevazu, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 18, s: 73, Temmuz- Ağustos- Eylül 2006, 22–33.

·         Efendimizin Dua Günlüğü, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 18, s: 74, Ekim-Kasım-Aralık 2006, İst, 38–43.

·         Mevlana Düşüncesinin Mihveri, Seçkin Bir Peygamber Varisi Mevlana içinde, İst. 2006, s. 11.

·         Kalp Ameli, Amelin Kalbi, Samimiyet, Diyanet Aylık Dergi, Şubat 2007, İst. s. 194, ss.18–21.

·         Takva Ehlinin Reislerinden: Haris el-Muhasibi, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 18, s: 76, İst. Nisan-Mayıs-Haziran, 2007, ss. 58–62.

·         İnsan ve Gaflet, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, s. 98, Haziran, 2007, ss. 22–26

·         Bütün Varlığın Zikir Halkası: TESBİHAT, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 18, s: 77, İst. Temmuz-Ağustos-Eylül, 2007, ss. 16–21.

·         Bir Cennet Hazinesi: La Havle Yeni Ümit (Dini İlimler ve Kültür Dergisi) Ekim-Kasım-Aralık 2007, İst. s: 78, yıl: 18, ss. 33–41.

·         İlim ve Gayret Deryası: Fahruddin er-Razî, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 20, s: 79, İst. Ocak-Şubat-Mart, 2008, ss. 36–41.

·         En Diri Gönüllere Bile Kezzap: GAFLET, Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), yıl: 20, s: 80, İst. Nisan-Mayıs-Haziran, 2008, ss. 31–35.

 

Bildiriler

·         Dini Anlama ve Anlatma Metodu (Konferans), Van, 07. 10. 1999.

·         Hz. Peygamberin Nezaket ve Kibarlığı (Tebliğ), Kutlu Doğum Haftası Paneli, Almanya / Nürnberg, 24.10.2000.

·         Sünnetin Bağlayıcılığı, (Tebliğ) Kutlu Doğum Haftası Paneli, Muş, 24. 04. 2001.

·         Hz. Peygamberin Aile Hayatı, (Tebliğ), Kutlu Doğum Haftası Paneli, Gaziantep, 22 Nisan 2005.

·         İslamda Aile İçi İletişim ve Şahsiyet Gelişimi, (Tebliğ), IV. Ebedî Risalet Sempozyumu, Avustralya / Sydney, 29 Haziran 5 Temmuz 2005.

·         Sosyal Hizmetlerde Din Görevlilerinin Yeri, (Tebliğ), I. Doğu Anadolu Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu, 1?2 Ekim 2005, Tatvan.

·         Bir Eğitim Kurumu Olarak Camii, (Konferans), Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Erciş, 03.10. 2005.

·         Siirt’te Tasavvuf Kültürü; (Tebliğ) Uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirt, 19?21 Eylül 2006.

·         İslam'da İnsan Sevgisi, (Tebliğ) Kutlu Doğum Paneli, Van, 20.04.2007.

·         İnsan Sevme Nedenleri, (Tebliğ) Kutlu Doğum Paneli, Adilcevaz, 19.04.2007.

·         Hz. Peygamber'in Aile Hayatı, (Tebliğ) Kutlu Doğum Paneli, Adilcevaz, 19.04.2007

·         Hz. Peygamber'in Kadına Bakışı, (Konferans) Kahramanmaraş, 10.04.2007.

·         İbrahim Hakkı'nın İnsan-i Kamil Anlayışı, Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu, Siirt, 7–9 Eylül 2007.

·         Mevlâna'ya Göre Aile, Uluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu, Şanlıurfa, 26–28 Ekim 2007.

·         Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed, (Konferans) Bursa, 11.04.2008

·         Ünlü Batmanlı Âlim Şeyh Fahrettin’in Tasavvufî Görüşleri, I. Uluslar Arası Batman Ve Çevresi Tarih Ve Kültür Sempozyumu, Batman, 15–17 Nisan 2008.

click here dating for married men married affairs

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.yyu.edu.tr/akademikpersonelayrinti.asp?sicilno=1177
all wives cheat online women who cheated
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 28.8.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...