Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Pars Tuğlacı

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 2036  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
20,yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
İstanbul 1 Nisan 1933
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Diplomat, Bibliyografya,
Bildiği Diller Mezhebi
İngilizce,
       
Yazar No: 2036 Hit : 5742 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Pars Tuğlacı
İlköğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, ortaöğrenimini Kıbrıs'ta Melkonian Educational Institute'de yaptı (1951). ABD'de Michigan Üniversitesinin İngiliz Filolojisi Bölümünü bitirdi (1955).
Askerlik görevini yaptığı Ankara Askeri Tıp Akademisinde ve İstanbul Şişli Terakki, Saint Michel ve Getronagan liselerinde İngilizce okuttu.
Genç yaşta başladığı sözlük ve ansiklopedi çalışmalarını başarıyla sürdürdü ve bu dalda uzmanlaşarak çağdaş Türk sözlükçülüğünün tanınmış adlarından biri oldu. Türkçenin nitelik ve nicelik bakımlarından en geniş izahlı ve etimolojik sözlüklerinden sayılan Okyanus Ansiklopedik Türkçe Sözlük'ü hazırladı (1974).
Yabancı bilim adamlarında da takdirle karşılanan bu sözlük nedeniyle İsmet İnönü (1966), Cevdet Sunay (1966) ve Fahri Korutürk tarafından kutlandı (1974).
Bu tarihten sonra dilbilim çalışmalarının yanı sıra tarih araştırmacılığına da yönelen Pars Tuğlacı, yirmiyi aşkın yabancı ülkeyi dolaşarak kütüphane, müze ve devlet arşivlerinde araştırmalarda bulundu.
Cumhuriyet ve Milliyet gazeteleri ile Milliyet Sanat, Tarih ve Toplum ve Yıllar Boyu Tarih dergilerinde yazıları yayımlandı. 1071–1997 yıllarını kapsayan ilk belgesel Türk ansiklopedisini hazırladı.
1989 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi tarafından İstanbul Adalar Belediyesi başkanlığına aday gösterildi.
Merkezi İtalya'da bulunan Uluslararası Güvenlik ve Barış Parlamentosu üyeliğine seçilerek, bu parlamentonun Türkiye Büyükelçisi olarak görevlendirildi (10.3.1990).
Yurtdışında çok sayıda bilimsel toplantıya Türkiye yi temsilen katıldı.
ABD Amerikan Biyografi Enstitüsünün ömür boyu, Brüksel Dokümantasyon ve Avrupa Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Dünya Edebiyat Akademisinin ömür boyu ve Ermeni Felsefe Akademisi Akademik Danışmanlar Enstitüsü, Türk Basın Birliği, Türkiye Yazarlar Sendikası ve birçok uluslararası bilim kuruluşuna üyedir.
Amerikan Biyografi Enstitüsünce Seçkin önderlik ödülü (1991), Amerikan Biyografi Enstitüsünce Olağanüstü Meslekî Başarılar ödülü (1992), Amerikan Biyografi Enstitüsünce Yirminci Yüzyıl Başarı ödülü (1997) ve Da Vinci Ödülü (2004) gibi pek çok ödül aldı.

ESERLERİ:

 • Türkçede Anlamdaş ve Karşıt Kelimeler Sözlüğü (1965)
 • Okyanus Ansiklopedik Sözlük (5 cilt, 1974)
 • Osmanlı Mimarlığında Batılılaşma ve Balyan Ailesi (1981)
 • Ayvazovski Türkiye'de (1983)
 • Bulgaristan ve Türk-Bulgar İlişkileri (1984)
 • Arpaçay ve Yöresi (1984)
 • Türkiye'de Kadın (cilt 1: Osmanlı Döneminde İstanbul Kadınları, 1984; cilt 2: Osmanlı Saray Kadınları, 1985)
 • Geleneksel Türk Süsleme Sanatında Bir Kadın Sanatçı (1985)
 • Osmanlı Şehirleri (1986)
 • Mehterhane'den Bandoya (1986)
 • Çağdaş Türkiye (3. cilt, 1987)
 • Korsanların Dünyası (1988)
 • Tarih Boyunca İstanbul Adaları (2 cilt, 1989–92)
 • İstanbul Ermeni Kiliseleri (1991)
 • Çırağan Palace (1992)
 • Ermeni Edebiyatından Seçmeler (1992)
 • Role of the Dadian Family in Ottoman Social
 • Economic and Political Life (Dadyan Ailesi'nin Osmanlı Sosyal, Ekonomik ve Siyaset Hayatındaki Rolü) (1993)
 • Tarih Boyunca Batı Ermenileri (2004).

Ayrıca yabancı dil, tıp ve hukuk sözlükleri de vardır.


Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Son Çağ (1963, s: 14), Seyit Kemal Karaalioğlu / Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü, s: 733–734), Sovets-kaya Turkologya (Azerbaycan Bilimler Akademisi dergisi, 1976, c: II, s: 89–97), Kulis Sanat Dergisi, 2.4.1977), Bolshaya Sovetskaya Entsiklopedia (Büyük Sovyet Ansiklopedisi), Moskova (1977), Milliyet Sanat (Nisan 1980), Aykut Kazancıgil-Vu-ral Solok / Türk Bilim Tarihi Bibliyografyası (1981), Atilla özkırımh / Türk Ede-biyatı Ansiklopedisi (1983), Cumhuriyet (25.9.1983,31.10.1984, 25.1.1994), Orkestra Dergisi (Kasım 1984), Meydan Larous-se Büyük Lügat ve Ansiklopedisi, c: XII, s: 302 (1969, 1973), Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, c: XXI, sayı: 204 (1990), Aram Orçanyan / Hagop Baron-yan (1991), The World Literary Academy Newsletter, Cambridge, England (Winter 1998), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (1999).

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Serkan Boztilki / 13.2.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...