Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Hüseyin Esen

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 2  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç. Dr. 20. yy esen71@yahoo.com
huseyin.esen@deu.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Çanakkale/Biga 1971
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Dokuz Eylül Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, İlahiyatçı, Öğretim Üyesi, Fıkıh, İslâm Hukuku,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 2 Hit : 6286 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 İslam Hukukunda Ölümün Mali Hak ve Borçlara Etkisi

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Hüseyin Esen
1971 Çanakkale/Biga doğumludur.
İlkokulu Paşaçayı köyünde bitirip Kuran Kursuna giderek hafız oldu.
İstanbul İHL orta kısmı ve Sarıyer İHL Lise kısmını bitirdi.
Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesini 1994 yılında bitirdi.
Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku bilim dalında Yüksek lisansa başladı ve 1996 yılında bitirdi.
Aynı yıl yine aynı bölümde başladığı Doktora programını "İslam Hukukunda Cezaî Sorumluluk" isimli doktora teziyle tamamlayarak Mayıs 2003'de doktor oldu.
1998 Kasım–1999 Mayıs ayları arasında dil öğrenimi ve akademik araştırma yapmak amacıyla İngiltere'de bulundu.
2000 yılı Aralık ayında D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalında Arş. Gör. olarak başladı.
21 Nisan 2005'de Yard. Doç. olarak atandı. 
10 Ocak 2008'de Doçent oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.


 Tezler
·"İslam Hukukunda Malî Cezalar", Marmara Ünv. SBE., (Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Celal Yeniçeri), İstanbul 1996.
·"İslam Hukukunda Cezaî Sorumluluk", Marmara Ünv. SBE., (Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Celal Yeniçeri), İstanbul 2003.

Eserleri:
Kitaplar
·"İslam Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi", (Çeviri: Ahmed Hasan'dan A. Hakan Çavuşoğlu ile birlikte) İz Yayıncılık, İstanbul 1999.
·"İslam Hukukunda Mâlî Cezalar", Yeni Akademi Yayınları, İstanbul 2006. (YL tezinin geliştirilmiş halidir).
·"İslam'da Suç ve Ceza: İslam Hukukunda Cezaî Sorumluluk", Yeni Akademi Yayınları, İstanbul 2006. (Doktora tezinin geliştirilmiş halidir).
·İslam Hukukunda Veled-i Zina, Ensar Neşriyat, İstanbul 2007.
·İbnü’l-Cezzâr, Ebü’l-Hasan Nûruddîn b. Ali b. Muhammed el-Mısrî eş-Şâfiî, Tahkîku’s-sü’li ve’l-münâ fi’l-kelâmi ‘alâ veledi’z-zinâ, Tahkîk, Tercüme ve Not İlavesi: Hüseyin Esen

Makaleler
·"İslam Hukuku Açısından Müsadere", DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, XV, İzmir Kış-İlkbahar 2002, s. 192-225, İzmir.
·"İslam Hukukunda Cezaların Keffâret Olması", İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt: 16, Sayı:2, 2003, Sayfa: 217-231, Ankara.
·"Muhammed Esed'in Hirabe (Eşkıyalık) Suçuyla İlgili Ayetler İçin Yaptığı Meal-Tefsir Üzerine", DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, XX, İzmir Yaz-Sonbahar 2004, İzmir, s. 139-166.
·"İslam Hukukunda Ölümün Mali Hak ve Borçlara Etkisi", Cumhuriyet Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt IX/1, s. 55-86, Haziran 2005, Sivas.
·"Fıkıhta Ta'riz ve Kinaye Kullanımı", Marife Dergisi, Yıl:6, Sayı: I, Bahar 2006, Konya, s. 213–230.
·"İslam Hukuku ve Uhrevi Sorumluluk", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı:8, Yıl: Ekim 2006, Konya, s.99–112.

Tebliğleri
·"Ahkam Ayetleri Açısından Meallere Bir Bakış", Kur’an Mealleri Sempozyumu (Eleştiriler-Öneriler), Diyanet İşleri Başkanlığı & DEÜ İlahiyat Fakültesi, 24-26 Nisan 2003 İzmir.
·"İslam Hukuku Açısından Ölüm Ve İlgili Hükümler", Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, Marmara Ünv. Türkiyat Araştırma Ve Uygulama Merkezi, 25-26 Kasım 2004 İstanbul.
·"İslam Hukukunda Ta'riz ve Kinaye Kullanımı", Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, Marmara Ünv. Türkiyat Araştırma Ve Uygulama Merkezi, 13-14 Nisan 2005 İstanbul.
·"Hz. Ali'nin İslam Ceza Hukuku Alanında Dikkat Çeken Bazı Görüş ve Uygulamaları", Hazreti Ali Sempozyumu, DEÜ İlahiyat Fak.& Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir İl Müftülüğü, 24-25 Ekim 2007, İzmir.
·"Fıkıh Penceresinden Hayvanlara Genel Bir Bakış", Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 15-16 Mayıs 2008, İstanbul.

Diğer Yazıları
·"İslam'da Ana-Baba Hakkı", Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Ağustos 2007, Sayı: 100, s. 30-33.
·"İslam'da Çocuk Eğitimi Üzerine", Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Eylül 2007, Sayı: 101, s. 34-38.

Kitap Tanıtımı
·Abdel Rahim Omran; Family Planning in the Legacy of Islam, Routledge, London 1992, United Nations Population Found,İLAM Araştırma Dergisi, c. I, sy.1, Ocak-Haziran İstanbul 1996, s. 179-182.

Kitap Yayına Hazırlama:
İlahiyat Fakülteleri IV. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı ve "Özürlü Olduğu Tespit Edilen Ceninin Alınması" Sempozyumu, Doç.Dr. Hüseyin ESEN-Arş.Gör. Hadi SOFUOĞLU-Arş.Gör.Ayşe ELMALI, Tibyan Yayıncılık, Ağustos 2008, İZMİR.

 


Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.esen

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 10.5.2019Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...