Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mehmet Soysaldı

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 1516  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof.Dr. 20.yy msoysaldi@firat.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Nevşehir 1962
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, Tefsir, Araştırmacı-Yazar,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 1516 Hit : 7215 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Tedavi Edilmesi Gereken Bir Hastalık Cimrilik
2 Manevi Hastalıklardan Riya ve Korunma Yolları
3 Kalbin Manevi Hastalıklarından Yalan ve Korunma Yolları
4 Emaneti Ehline Vermek
5 Değişmeyen Rehber Hz. Muhammedi (s.a.s) Örnek Edinmek

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Mehmet Soysaldı

 

Özgeçmiş

Doğum Yeri: Nevşehir 

Doğum Tarihi: 1962

Yabancı Dil: İngilizce – Arapça

Lisans: İslam Üniversitesi 1987 

Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi 1990 

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994 

Doçentlik: M.Ü. İlahiyat Fakültesi 1998 

Profesörlük: F.Ü.İlahiyat Fakültesi 2005 

 

ESERLERİ

 

Kitap

·         H.Mehmet Soysaldı, Kur'an İlimleri ve Tarihi, Elazığ, Çağ Ofset Matbaacılık, Mayıs, 1996

·         H.Mehmet Soysaldı, Kur’an-ı Kerime Göre Dua, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul, Şubat, 1996

·         H.Mehmet Soysaldı, Kur’an Semantiği Açısından İnançla İlgili Temel Kavramlar, Çağlayan Yayınları, İzmir, 1997

·         H.Mehmet Soysaldı, Kur’an ve Sünnet Işığında İbadet Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1997

·         H.Mehmet Soysaldı, İmam eş-Şafiî ve Tefsir Anlayışı, Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi Yayınları, Elazığ, 1998

·         H.Mehmet Soysaldı, Kuran’da Kavram Araştırmaları. Yılmaz Ofset Matbaacılık, Elazığ, 1998

·         H.Mehmet Soysaldı, Kur’an ve Sünnet’e Göre Evlenme ve Boşanma, Şule Yayınları, İstanbul, 1999

·         H.Mehmet Soysaldı, Kuran’ı Anlama Metodolojisi, Fecr Yayınları, Ankara, Mart, 2001

·         H.Mehmet Soysaldı, Nüzulünden Günümüze Kur’an ve Tefsir, Fecr Yayınları, Ankara, Eylül, 2001

·         H.Mehmet Soysaldı, Dinî Hitabet, Bizim Büro Basımevi, Ankara, Ocak, 2002

·         H.Mehmet, Soysaldı, Kalbin Manevî Hastalıkları. Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2006.

·         H.Mehmet, Soysaldı, Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2007.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

·         Soysaldı, Mehmet, Formula e shpëtimit të njeriut, http://www.forumishqiptar.com/showthread.php?t=33482(Online), Mart, 2004

·         Soysaldı, Mehmet, Principles For The Salvation Of Mankind Found In Surat Al-Asr. The Univesity of Jordan, Journal of Dırasaat, Dirasat Online, Sharia’ and Law Science, Volume 32, Issue 2, Amman - Jordan 2005, P.465-473.

·         Soysaldı, H.Mehmet, Preventive Medicine in Islam. Qafqaz Univesity, Journal of Qafqaz Univesity, Series of Social Sciences and Humanities, Azerbaijan 2005, 16 Fall, P. 185-206.

·         Soysaldı, Mehmet, The harmful habits which threaten the youth: Smoking, alcohol and drug. E-Journal of New World Sciences Academy, Social Science, April 2007, Volume 2, Article Number: C0006, P. 80-101.

·         Soysaldı Mehmet, The universal principals brought by the Qur’an. E-Journal of New World Sciences Academy, Social Science, July 2007, Volume 2, Article Number: C0010, P. 144-166.

 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlanan makaleler

·         H.Mehmet Soysaldı, Kur’an Semantiği Açısından Salât Kavramı, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ, Sayı:1, s.1–20, Ocak, 1996

·         H.Mehmet Soysaldı, Kur’an Semantiği Açısından Takva Kavramı, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ, Sayı: 1, s. 21–42, Ocak, 1996

·         H.Mehmet Soysaldı, Hurafeler ve İslâm’ın Hurafelere Bakışı, F. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ, Cilt: 8, Sayı: 2, s.283–304, Mayıs, 1996

·         H.Mehmet Soysaldı, Kur’an-ı Kerim’i Nasıl Okumalıyız? F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ, Cilt: 8, Sayı: 2, s.305-326, 1996

·         H.Mehmet Soysaldı, Kuran’da İslâm ve Şeriat Kavramlarına Semantik Bir Yaklaşım, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ, Sayı:2, s.277-300., 1997

·         H.Mehmet Soysaldı, Asr Suresi Tefsiri Üzerine, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ, Sayı: 2, s.1–14, 1997

·         H.Mehmet Soysaldı, Nisa Suresi 24.ayeti Işığında Mut'a Nikâhı, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ, Sayı: 2, s.165–184, 1997

·         H.Mehmet Soysaldı, Kuran’da İbadet ve Zikir Kavramları, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ, Sayı: 3, s.1–32, 1998

·         H.Mehmet Soysaldı, Abdullatif Harpûtî ve Tefsir Anlayışı, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ, Sayı: 3, s.103–147, 1998

·         H.Mehmet Soysaldı, Kur’an Tefsirinde Hz. Peygamber’in Yeri, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ, Sayı: 3, s.265–289, 1998

·         H.Mehmet Soysaldı, Muhammed Ferid Vecdi, Tefsiri ve Tefsirdeki Metodu, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ, Sayı: 4, s.1–30, 1999

·         H.Mehmet Soysaldı, Kuran’ın Tercümesi İle İbadet, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ, Sayı: 4, s.339–348, 1999

·         H.Mehmet Soysaldı, Kur’an Vahyinin Oluşum Şekli, F. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ, Cilt: 10, Sayı: 1, s.169–187, 2000

·         H.Mehmet Soysaldı, Kuran’a Göre Çalışmanın Önemi, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ, Sayı: 5, s.45–54, 2000

·         H.Mehmet Soysaldı, Yunus Akça, Kur’an ve Sünnet Işığında Koruyucu Hekimlik, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ, Sayı: 5, s.371–394, 2000

·         H.Mehmet Soysaldı, İslâm’da Tövbe, Tasavvuf Dergisi, Ankara, Sayı: 6, s.81–90, Mayıs, 2001

·         H.Mehmet Soysaldı, Günümüzde Kuran’ın Anlaşılması, İslâmî Araştırmalar, Ankara, Cilt: 14, Sayı: 1, s.7–22, 2001

·         H.Mehmet Soysaldı, Hz. Peygamber (s.a.v)’in Evrensel Mesajı Kur’an, F. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ, Cilt: 11, Sayı: 2, s.383–398, 2001

·         H.Mehmet Soysaldı, İslâm’da Günah Kavramı, Tasavvuf Dergisi, Ankara, Sayı: 7, s.145–156, Aralık, 2001

·         H.Mehmet Soysaldı, Kur’an-ı Kerim’e Göre Ahiret İnancı, Diyanet İlmî Dergi, Ankara, Cilt: 37, Sayı: 4, s.59–76, Aralık, 2001

·         H.Mehmet Soysaldı, Vakıfların Günümüzdeki Yeri ve Önemi, F. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ, Cilt: 12, Sayı: 1, s.383–400, 2002

·         H.Mehmet Soysaldı, Kur’an Sünnet İlişkisi, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ, Sayı: 7, s.1–18, 2002

·         H.Mehmet Soysaldı, Sahabenin Tefsir Anlayışı, Diyanet İlmî Dergi, Ankara, Cilt: 38, Sayı: 3, s.45–56, Eylül, 2002

·         H.Mehmet Soysaldı, Songül Şimşek, Kuran’da Ümmî Kavramının Semantik Analizi ve Bu Bağlamda Hz. Peygamber’in Ümmîliği Meselesi, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 16, Ankara, s.85–102, 2003

·         H.Mehmet Soysaldı, Kuran’da Tebliğ Yöntemleri ile İlgili Kavramların Analizi, Diyanet İlmî Dergi, Ankara, Cilt: 39, Sayı: 3, s.43–64, Eylül,2003

·         H.Mehmet SOYSALDI, Vakıflar ve Psiko-Sosyal Fonksiyonları. Diyanet İlmî Dergi, Ankara, Temmuz-Ağustos-Eylül 2004, Cilt: 40, Sayı: 3, s.85–104.

·         H.Mehmet SOYSALDI, Kuran’da İsraf Kavramı. O.M. Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: 18–19, Samsun 2005, s.93–127.

·         H.Mehmet SOYSALDI, Kur’an Musikisindeki İcaz: Ses - Mana Uyumu. Yeni Ümit Dini İlimler ve Kültür Dergisi, İstanbul, Nisan-Mayıs-Haziran 2005, Sayı: 68, s.24–29.

 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

·         H.Mehmet SOYSALDI, Çağımız ve Hz. Muhammed (s.a.v), konferans, Almanya’nın Motor str, Nisan, 2000

·         H.Mehmet SOYSALDI, Hz. Peygamber’in Örnek Ahlakı, konferans, Almanya’nın Augsburg şehri, Nisan, 2000

·         H.Mehmet SOYSALDI, Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı Kur’an, konferans, Almanya’nın Münih şehri, Nisan, 2000

·         H.Mehmet SOYSALDI, Müşkilatü Te'limi'l-Lügati'l-Arabiyye fi Külliyyati'l-İlahiyyat bi-Türkiye (9–10 Nisan 2007'de Dımascus University, Külliyetü'l-Adab tarafından tertiplenen EL-LUGATÜ'L-ARABİYYETÜ VE TEHADDİYATÜ'L-MUASIRA adlı Uluslar arası Sempozyumda tebliğ olarak sunulmuştur.)

 

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar 

·         H.Mehmet SOYSALDI, Kur’an ve Sünnet Işığında Peygamber Sevgisi, Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle düzenlenen panelde sunulmuştur, Elazığ İli Maden İlçesi, Nisan, 1996

·         H.Mehmet SOYSALDI, Hz. Muhammed (s.a.v)'i Örnek Edinmek, Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle düzenlenen panelde sunulmuştur, Elazığ İli Polis Okulu, Nisan, 1997

·         H.Mehmet SOYSALDI, Peygamberimizin Hayatından Örnek Davranışlar, Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle düzenlenen panelde sunulmuştur, Elazığ İli Palu İlçesi, Nisan, 1998

·         H.Mehmet SOYSALDI, Kuran’a Göre Çalışmanın Önemi, Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle düzenlenen panelde sunulmuştur, Elazığ İli Maden İlçesi, Nisan, 1999

·         H.Mehmet SOYSALDI, Türk Toplumunda ve Günümüzde Vakıfların Yeri ve Önemi, Vakıflar Haftası münasebetiyle verilen konferanstır, Elazığ Belediye Kültür Merkezi, Aralık, 2000

·         H.Mehmet SOYSALDI, Günümüzde Kuran’ın Anlaşılması, konferans, Elazığ Türk Ocağı, Aralık, 2000

·         H.Mehmet SOYSALDI, Muhammedü’l-Emin Olarak Hz. Peygamber, Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle düzenlenen panelde sunulmuştur, Bingöl, Mayıs, 2001

·         H.Mehmet SOYSALDI, Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı Kur’an, konferans, Bingöl, Ekim, 2001

·         H.Mehmet SOYSALDI, Çağımız ve Hz. Muhammed (s.a.v), konferans, Elazığ ili Karakoçan ilçesi, Ekim, 2001

·         H.Mehmet SOYSALDI, Kur’an ve Sünnete Göre Hitabet ve İrşad Metodu, konferans, Elazığ Harput Eğitim Merkezi, Mayıs, 2002

·         H.Mehmet SOYSALDI, Hz. Peygamber ve Sosyal Dayanışma, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle verilen konferanstır, Tunceli Çemişkezek ilçesi, Mayıs, 2002

·         H.Mehmet SOYSALDI, Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi, konferans, Nevşehir Hacıbektaş ilçesi, Temmuz, 2002

·         H.Mehmet SOYSALDI, İslâm’da Davet Metodu, konferans, Harput Eğitim Merkezi, Ekim, 2002

·         H.Mehmet SOYSALDI, Sosyal İlişkilerde Sevgi ve Hoşgörü, konferans, Elazığ, Alacakaya ilçesi, Nisan, 2003

·         H.Mehmet SOYSALDI, Gençliğimizi Tehdit Eden Satanizm, Baskil Lisesinde verilen konferanstır, Elazığ, Baskil ilçesi, Mayıs, 2003

·         H.Mehmet SOYSALDI, İslam’da Verimlilik ve Çalışma Hayatı, Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle düzenlenen panelde sunulmuştur, Elazığ İli Karakoçan ilçesi, Mayıs, 2003

·         H.Mehmet SOYSALDI, Hz. Peygamber’in Sevgi ve Hoşgörü Anlayışı, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle verilen konferanstır, Tunceli, Çemişkezek ilçesi, Mayıs,2003

·         H.Mehmet Soysaldı, Abdullatif Harpûtî ve Tefsir Anlayışı, DÜNÜ VE BUGÜNÜYLE HARPUT SEMPOZYUMU, Elazığ, Eylül, 1998

·         H.Mehmet Soysaldı, Kuran’ı Doğru Anlamada Semantik Metodun Önemi, KUR’AN VE DİL, DİLBİLİM VE HERMENÖTİK SEMPOZYUMU, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Van, Mayıs, 2001

·         H.Mehmet Soysaldı, Kuran’da Emanet Kavramı ve Bu Bağlamda Hz. Peygamber (s.a.v)’in Örnek Oluşu, HZ.MUHAMMED (A.S) VE TOPLUMSAL GÜVEN SEMPOZYUMU, Elazığ, Mayıs,2001

·         H.Mehmet Soysaldı, Birlik ve Bütünlüğümüzün Sağlanmasında Dinin ve Dinî Değerlerin Rolü, TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU, Elazığ, Ekim, 2001

·         H.Mehmet SOYSALDI, Gençliğimizi Tehdit Eden Zararlı Alışkanlıklar, Konferans, Nevşehir ili, Kozaklı ilçesi, Temmuz, 2003

·         H.Mehmet Soysaldı, Millî Birlik ve Bütünlüğümüzün Sağlanmasında Camilerin Rolü ve Önemi, Konferans, Elazığ - Karakoçan, Ekim,2003

·         H.Mehmet Soysaldı, Gençliğimize Yönelik Dış Tehditlerden Satanizm, IV. TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU (Tarihten Günümüze Dış Tehditler), Fırat Üniversitesi, Elazığ, Ekim,2003

husbands who cheat why do married men cheat on their wives dating for married men
click here dating for married men married affairs
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://perweb.firat.edu.tr/default.asp?content=personelgoster.asp&uid=i-A–0005

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 3.9.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...