Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mehmet Saffet Sarıkaya

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 1448  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof.Dr. 20 yy mss@ilahiyat.sdu.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Afyon 1964
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Mezhepler Tarihçisi, Ahilik Kültürü Uzmanı, İslam Mezhepleri Tarihi,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 1448 Hit : 4344 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Mehmet Saffet Sarıkaya

Bir süre Sivas Yıldızeli İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik yaptı (1986-87). Daha sonra doktorasını tamamladı. Mezun olduğu fakültenin İslâm Mezhepleri Anabilim Dalma uzman olarak girdi. İlahiyat Fakültesi dekan yardımcılığı, İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı,
Üniversite Senatosu üyeliği (İlahiyat Fakültesi Temsilcisi) yaptı.
Bu fakültede öğretim üyesi olarak görevliyken 1998 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçti ve aynı yıl doçent, daha sonra profesör oldu. Çalışmalarını SDÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri İslâm Mezhepleri Tarihi Bölümünde öğretim üyesi olarak sürdürdü.
Alevilik, mezhepler, modern zamanlar, İslamcı hareketler gibi konulardaki yazıları ve çevirileri,
EKEV Akademi, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Arayışlar, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, İslâmiyât (Alevilik özel Sayısı),
Mina. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Türk Kültürü, İslâm, Diyanet, Bilge, Yeni Türkiye gibi dergi ve ortak kitaplarda yayımlandı.
Çok sayıda ulusal toplantıya katılarak bildiriler sundu.
Uluslararası Şah İsmail Hatayı Sempozyumunda "Şah İsmail'in Şiirlerinde Hz. Ali" başlıklı bir bildiri sundu.
TRT 1 Ankara Radyosunda birçok kez Ahilik kültürünü anlattı. 

Eğitim

İlkokulu Anadolu'nun çeşitli kasabalarında tamamladı

Ortaokulu Afyon'da - İmam hatip lisesini Bolvadin'de bitirdi

Lisans: Atatürk Ünv. İlahiyat Fakültesi 08.07.1985 

Doktora: Atatürk Ünv. Sosyal Bil. Ens. Temel İslam Bil. (İslam Mezhepleri Tarihi) Anabilim Dalı 08.01.1993 

 

ESERLERİ

 

Kitaplar

·         Erzurum ve Çevresinde Dini Gruplar, Prof. Dr. H. Ezber BODUR ve Arş. Gör. M. Hanefi PALABIYIK ile birlikte, Akademik Araştırmalar Topluluğu Ankara, için hazırlanan çalışma Raporu'dur. Haziran 1995.

·         28 Şubat Sürecinde Dinî Grupların Siyasî ve Sosyal Tutumları, TC Başbakanlık Müsteşarlığı için hazırlanan Rapor'dur. Ağustos 1998.

·         İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Isparta 2001.

·         XIII-XVI. Asırlardaki Anadolu'da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002.

·         Anadolu Aleviliğinin Tarihi Arka Planı(XI-XIII. asır), Ötüken Yayınları, İstanbul 2003.

·         Seyyid Hüseyin ibn Seyyid Gayba, Şerhu Hutbeti'l-Beyan, İnceleme- Metin, Fakülte Kitap ve Yayınevi, Isparta (2004), ss. LXIV+303. İSBN 975–7135–36–4

·         Fütüvvetname-i Cafer Sadık (İnceleme-)Metin), Horasan Yayınları, İstanbul 2008.

 

Makaleler

·         "Anadolu Alevîliğinin Oluşumu", EKEV Akademi Dergisi- Sosyal Bilimler-, Kasım, 1997, Ankara.

·         "Ehl-i Sünnet Devlet Telakkisinde İki Mesele: İdarî Sistem, Devlet Reisine İtaat", SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi, yıl: 1997, sayı 4, Isparta 1999

·         "Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde İslâm Mezhepleri Tarihi Eğitimi" SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 1999, sayı 6, Isparta 2001.

·         "Osmanlı Türkiye'sindeki İslamcılık Düşüncesine Genel Bir Bakış", Arayışlar, Sayı:1, 1999/1, Isparta.

·         "Osmanlı Toplumunun Dinî Yapısına Bir Bakış Denemesi: Ahilik-Bektaşîlik İlişkisi I", Arayışlar, sayı:2, 1999/2, Isparta.

·         "Osmanlı Toplumunun Dinî Yapısına Bir Bakış Denemesi: Ahilik-Bektaşîlik İlişkisi II", Arayışlar, sayı:3–4,2000, Isparta.

·         "Bektaşî-Alevîlerde Bir Dua: Nadi Ali", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 1998, sayı 5, Isparta 2000.

·         "Cumhuriyet Dönemi Türkiye'sinde Dinî Tarikat ve Cemaatlerin Toplumdaki Yeri" SDÜ Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 3, Isparta 2000

·         "Dinî Zihniyetimizin Oluşumunda Dinî Tarikat ve Cemaatlerin Olumsuz İz Düşümleri", Arayışlar, İnsanlık Bilimleri Araştırmaları Dergisi, yıl: 3, S: 5-6, 2001, Isparta 2003; ss. 45–60.

·         "Alevîlik-Bektaşîlik ve Ahilik İlişkisi -Fütüvvetnâmelere Göre-", İslamiyat Alevilik Özel Sayısı, Ekim 2003,

·         "Türkiye'de Din Anlayışı Üzerine", Arayışlar, İnsanlık Bilimleri Araştırmaları Dergisi, yıl: 4, S: 9–10, 2002, Isparta 2003.

·         "Şerhu Hutbeti'l-Beyan'da Ehl-i Beyt İle İlgili İnanç Motifleri", Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları, yıl:7, sayı:13, 2005.

·         "Fütüvvetname-i Cafer Sadık'a Dair Bir İnceleme", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Güz 2006/40, Ankara.105–133.

·         "Ahiliğin Dünya Görüşünü Oluşturan Din-Ahlak Değerler", Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, yıl:9 Sayı 17, Isparta 2007, ss 1–13.

·         "Dinde Marjinalleşmenin Pratik Boyutuna Dair Bazı Değerlendirmeler", e-MAKALAT Mezhep Araştırmaları Dergisi, c.1.S.1, Bahar 2008, ss.27–41. emakalat.com/index.php/emakalat

·         "Bektaşî-Alevîlerin İnançlarından Seçmeler", Mina, Aylık Kültür Fikir ve Sanat Dergisi, yıl:4, sayı: 27, Mayıs 1992, Erzurum

·         "Dinî ve Siyasî Bakımdan Osmanlı-İran Münasebetleri", Türk Kültürü, yıl: XXXI, sayı: 363, Temmuz 1993, Ankara.

·         İslam'da Mehdi İnancına Dair, İslam, Sayı:155, Temmuz, 1996, İstanbul.

·         "Alevilerin Temel İnançları", Diyanet Aylık Dergi Şubat 2004 "ABOUT THE IRANIAN SHIA'S",http://eastweststudies.org/makale_detail.php?makale=137&tur=100,2005  "İran Şiiliği Üzerine, 2005

·         "Abant Platformu'nun Alevilik Gündemine Dair", www.haberakademi.net, 6.4.2007

 

Bildiriler

·         Cumhuriyet Dönemi Din Anlayışına Cemaat ve Tarikatlar Açısından Bir Bakış Denemesi", Dinler Tarihi Açısından Din ve Din Anlayışı Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, 26–28 Kasım 1998, Konya.

·         "Hz. Peygamber'in Devlet Reisliği ve Bunun Sonraki Nesillere Yansıması", II. Kutlu Doğum Sempozyumu, SDÜ, Isparta, 20–21 Nisan 1999.

·         "Ahilik Kültürünün Aleviliğe Yansıyan Boyutları", II. Ahilik ve El Sanatları Sempozyumu, 10 Ekim 2000 Antalya.

·         "Müslümanlar Arasında Fırkalaşma ve Hz. Peygamber’in Şahsında Dinî Zihniyetin Yeniden Teşekkülü", III. Kutlu Doğum Sempozyumu, SDÜ Isparta 20 Nisan 2000.

·         "Şehirleşmenin Zihniyet ve İnanç Dünyamıza Yansımaları", Günümüz İnanç Problemleri Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 6–8 Eylül 2001 Erzurum.

·         "Alevi-Bektaşi Kültüründe Hz. Muhammed (sav)", V. Kutlu Doğum Sempozyumu, SDÜ, Isparta, 19–20 Nisan 2002.

·         "Ahiliğin Dünya Görüşü ve Bunu Oluşturan Dini-Ahlaki Değerler", İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu, İzmir 25–27 Kasım 2005

·         "Fütüvvetname-i Cafer Sadık Hakkında Bazı Değerlendirmeler", II. Ahi Evran Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 13 Ekim 2006 Kırşehir

·         "Bektaşi ve Alevilerde Hz. Ali’nin Tanrılaştırılma İddialarına Dair Bir Değerlendirme", Hz. Ali Sempozyumu, DEÜ İlahiyat Fak-DİB İzmir İl Müftülüğü 24–25 Ekim 2007, İzmir.

·         "Mezhepler Tarihi Metodoloji Problemleri", Tartışmalı İlmi Toplantılar Serisi, İSAV, 27–28 Eylül 2003, İstanbul,

·         "Hayatı Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu", 8–10 Ekim 2004 Bursa

·         I. İslam Bilimlerinde Terminoloji Sorunu Sempozyumu, 15–16 Haziran 2006 ATO Meclis Salonu, Ankara

·         "Şah İsmail'in Şiirlerinde Hz. Ali",Uluslar arası Şah İsmail Hatayı Sempozyumu, Hüseyin Gazi Vakfı, 9–11 Ekim 2003 Ankara

·         "Alevi Kimliğin Yeniden İnşası (Cem Vakfı Örneği)", Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, 28–30 Eylül 2005.

·         "XIII-XIV. yy’da Güneydoğu Anadolu'da Görülen Gali Fırkaların Bektaşilikle İlişkisi Üzerine", Uluslararası GAP Bölgesinde Alevi-Bektaşi Yerleşmeleri ve Şanlıurfa Kültür Mozaiğinde Kısas", 25–27 Mayıs 2006 Şanlıurfa.

·         "Hızırnamenin Bektaşiliğe Dair Malumatı ve Hızırname Çerçevesinde Bektaşi Kültüründe Hızır İnancı", 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, 17–18–19 Ekim 2007 Ankara


Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Mehmet Saffet Sarıkaya / XII-XVI. Asırlardaki Anadolu'da Fütûvvetnamelere Göre Dinî İnanç Motifleri (2002). http://ilahiyat.sdu.edu.tr/index.php?sicil_no=01856
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Abdulkerim Aydın / 13.9.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...