Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Feyyaz Sağlam

فياض سغلام

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 1311  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
19 yy.
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Argıthanı / Ilgın / Konya 1959
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Şair, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Şiir, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji, Araştırmacı-Yazar, Türk Lehçeleri Araştırmacısı, Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı,
Bildiği Diller Mezhebi
İngilizce, Almanca,
       
Yazar No: 1311 Hit : 8466 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri


NAZİRE-İ KASÎDE-İ HÜRRİYET
-Namık Kemal'e
Bir ulu volkandır sözüm, tam zulme inat, Çılgın şairim karada, deryada levent.
Kalsa da epey uzakta şimdi koca İstanbul, Susmam yine söylerim, isyandayım evet.
Bu gecenin de bir sabahı vardır mutlak İlmik ilmik olsan da, sabret gönlüm sabret
Belki bir mektup çıkar gelir bugün-yarın Ey gönlüm, bu zindanı Dersaadet farz et
Ne çıkar, ölümü lâyık görmüşse bize bu felek, "Altı da üstü de bir" değil mi yerin nihayet.
Yalnız bir tek kelimedir işte bütün hayatım: "Hürriyet, hürriyet, hürriyet yine hürriyet!..." (Turtalar dergisi, 1999)

RUBAİLER
Sevda yorgunu yüreğim, söyle bir daha nasıl sevsin? Sen ki gözümde bazen cüce, bazen de yüce bir devsin.
Benim için nesin; bilemedim, çaresizim inan yâr Sanki dışımda kar yangını, içimde buzdan alevsin...
Mecnûn ki Leylâ'yı bir sevmiş pîr sevmiş, Kerem Ask'ya yanmış, Zühre'yi Tahir sevmiş, Böyle aşklar kaldıysa gayri dünyâda
Sevdiyse bu âlemde, yine bu fakir sevmiş.
*
O ceylandı, selviydi, birdi geldi ve gitti, Yaralı gönlümde yeni bir devirdi geldi ve gitti. Seher vakti ağyarla elele gördüm de birden Gözleri, gözlerime misafirdi, geldi ve gitti...
(Leylâgül, 2001)

women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
click open what makes husbands cheat

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Feyyaz Sağlam
Akşehir 24 Ağustos İlkokulu (1971),  
Akşehir   Merkez   Ortaokulu (1974),
Akşehir İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesini (1977) bitirdi.
Bir süre fabrikalarda işçi olarak çalıştı.
Daha sonra  Dokuz Eylül  Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1985) bitirdi.
Kars'ta öğretmenlik (1986-2000), 2000 yılından itibaren DEÜ Fen Edebiyat Fakültesinde ile Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı, ilk  yazısı   "Kültür Değerlerimize Kimler Sahip Çıkıyor?", 1 Mart 1985 tarihli Milliyet Sanat dergisinde çıkmıştı.
Daha sonra çeşitli yazıları Kardaş Edebiyatlar,  Sanat Olayı,  Yeni Kıbrıs, Batı Trakya'nın Sesi, Bay, Tarla, Turnalar (KKTC) vd. dergilerde yayımlandı.
Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi'ne Batı Trakya bölümünü yazdı. Uluslararası düzeyde katıldığı bilimsel kongrelerde Batı Trakya Türk edebiyatı hakkında bildiriler sundu, konferanslar verdi, radyo ve televizyon programlarına katıldı.
Balkanlarda Türk kültürü ile ilgili İzmir, Romanya, Makedonya, Almanya, Azerbaycan, Avustralya'da pek çok etkinlik düzenledi.
Araştırma ve incelemeleri Türkiye, Avrupa ülkeleri ile Yunanistan (Batı Trakya), KKTC, İsrail, Avustralya ve Azerbaycan'da yayımlandı.
Bazı araştırma yazılan ve şiirleri .İngilizce, Almanca, Hollandaca, İbranice, Romence, Lehçe, Bulgarca, Sırpça, Yunanca ve Özbek, Azeri, Kazak ve Tatar Türkçelerine çevrildi.
Edebiyat alanında Türkiye'de aldığı iki ödüle ek olarak, Yunanistan (Batı Trakya) Türkleri Edebiyatı'na katkılarından dolayı kendisine "özel Şükran Plâketi" verildi.
2004'te Batı Trakya Türkleri Kardeşlik ödülü ile Bosna-Hersek Kültür Demekleri Federasyonu Türk Diline Hizmet Ödülünü aldı.
KIBATEK projesini 1998 yılında gündeme getirerek Bulgaristan kökenli Türk şair ve yazan M. Şaban Kalkan ve KKTC'li yazar ismail Bozkurt ile bu projenin hayata geçmesine öncülük etti ve 2001'de projenin başkam oldu.
FAK üyesidir.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: 

 • Batı Trakya / Yunanistan'da Çağdaş Türk Edebiyatı Antolojisi (1990),
 • Batı Trakya Türkleri Çocuk Edebiyatı (1990),
 • Yunanistan (Batı Trakya) Türkleri Edebiyatı üzerine İncelemeler (c. I. 1991, c. II. 1993, c. III. 1994, c. IV. 1996),
 • Yunanistan (Batı Trakya)
 • Türkleri Edebiyatı'nda Atatürk (1992),
 • Yunanistan'da (Trakya'da)
 • Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi (1995),
 • Uluslararası Batı Trakya Paneli (1996),
 • Türk Dünyası Edebiyatı İncelemeleri (1996),
 • Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatları Ansiklopedisi (c. 9, Batı Trakya Türkleri Edebiyatı Bölümü, 1997),
 • Türkiye Dışında Yazılmış Türk Dili Şiirleri Antolojisi (1999),
 • Batı Trakya Türkleri Basın Tarihi Üzerine Bir Araştırma (2000),
 • Türk Dünyası Edebiyatı'nda KIBATEK (2001, M. Şaban Kalkanla birlikte).
 • Batı Trakya Türk Kültürü Araştırmaları (2003),
 • Dünyada Türkçe ve Türk Edebiyatları (2003).


ŞİİR:

 • Kırk Kırık Rubai (1997; Azeri Türkçesine çevirisi, Rubailer adıyla, 1998),
 • Leylâgül (2001).

 


Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Tayyar Salamoğlu Cavadov / Şairleri Haygıran Millet ve Konyalı Telgigatçı (18.3.1995, Bakü), İskender Pala / Rubai Geleneği (Zaman gazetesi, 24.12.1998), Hasan Mercan / Batı Trakya Türklerinin Elçisi (Tan gazetesi, 6 Şubat 1999; Tarla, Mart 1999), Almaz Hûseyinova / Kövrek Mısraların Sızıltıları (Filoloji Araştırmalar, X. kitap, 1999, Baku), Mehmet Kansu / Halkın Sesi (Lefkoşa, 17.1.2000), Tamilla Aciyeva / Sıfırdan Başladım Hayata (Filoloji Araştırmalar, XI. Kitap, 2000, Bakü), İslâm Beytullah Erdi / Feyyaz Sağlam ve Onun Leylâgül'ü (Haber69, sayı: 161-162, 2004), A. Neyzar Karahan / Leylâgül (Bakırçay Manisa, 19.4.2004).
read here cheat wifes unfaithful wives
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 8.2.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...