Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Levent Öztürk

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 1218  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç.Dr. 19yy. lozturk@sakarya.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Bursa 1964
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Sanat Tarihi, İslam Tarihi,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 1218 Hit : 5344 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresinden İzlenimler
2 Tıbbı Nebevide Tıbbi Etikin Meta Etik Analizi
3 İslamiyetin Yayılmasında Hicretin Önemi Habeşistan Hicretleri Örneği
4 İslam Toplumunda Hristiyanlara Gösterilen Hoşgörü Örnekleri (İlk Beş Asır)
5 Halil b. Ahmedin Kitabül Ayn Adlı Eserinde Yer Alan Tıbbi Terimler Işığında ...
6 Fransız Tarih Devrimi Annales Okulu

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Levent Öztürk 

   

Eğitim

Lisans: ilahiyat, Marmara üniversitesi, 1986

Yüksek lisans: İslam tarihi, Marmara üniversitesi, 1988

Doktora: İslam tarihi, Marmara üniversitesi, 1995

 

ESERLER

 

Tez

·         Yüksek Lisans Tezi: Hz. Muhammed'in Habeşistan'la Münasebetleri,

·         Doktora Tezi: Haçlı Seferlerine Kadar Abbasîler Devletinde Hristiyanlar (751–1095),

  

Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

·         Öztürk, Levent (2001), "Hüsâm Çelebî'nin (ö. 926/1520) Hayatı ve Eserleri", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III (Sakarya 2001), s. 453-468.

·         Öztürk, Levent (2001), "İslâmiyet'in Yayılmasında Hicretin Önemi: Habeş Hicretleri Örneği", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, IV (Sakarya 2001), s. 7-24.

·         Öztürk, Levent (2001), "İslâm Toplumunda Hristiyanlara Gösterilen Hoşgörü Örnekleri -İlk Beş Asır-", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, IV (Sakarya 2001), s. 25-37.

·         Öztürk, Levent (2001), "Hüsâm Çelebî'nin Risâle Ma'mûle li-Beyâni Ahvâli'l-Kenâisi Şer'an Adlı Eseri", İslam Araştırmaları Dergisi, V (İstanbul 2001), s. 135-156.

·         Öztürk, Levent (2002), "Hristiyan Yazarlardan Mârî'ye Göre Müslümanların Hoşgörülü Yönetimine Örnekler", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, V (Sakarya 2002), s. 87-95.

·         Öztürk, Levent (2002), "Kur'ân'a Göre (Hac 22/40) Hristiyan Mabetlerine Gösterilmesi Gereken Saygı", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, V (Sakarya 2002), s. 71-86.

·         Öztürk, Levent (2002), "Ortaçağ İslam Dünyasında Ötekine Bakışın Konjonktürel Değişimi: Haçlı Seferleri Örneği", Yeni Türkiye Dergisi Türkoloji Özel Sayısı, 46/4 (Ankara 2002), s. 60-67.

·         Öztürk, Levent (2004), "Abbâsîler Döneminde Yaşayan Hristiyan Doktorların İslâm Toplumuna Katkıları", İSTEM, II/3 (Konya 2004), s. 71-79.

·         Öztürk, Levent (2004), "Tıbb-ı Nebevî'de Tıbbî Etik'in Meta-Etik Analizi", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, IX (Sakarya 2004), s. 105-119.

·         Öztürk, Levent (2004), "Halîl b. Ahmed'in Kitâbü'l-Ayn Adlı Eserinde Yer Alan Tıbbî Terimler Işığında Erken Dönem İslâm Tıp Tarihine Yeniden Bir Bakış", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, X (Sakarya 2004), s. 1-16.

·         Öztürk, Levent (2004), Hz. Peygamber Döneminde Cenazeler ve Kabirler: Bakî'a Uçan Vücûd-i Câvidânîler", İSTEM, II/4 (Konya 2004), s. 129-144.

 

Hakemli Bilimsel Dergilerde Yayımlanmış Makale Dışı Yayınlar

·         Öztürk, Levent (2003), "Tıp Tarihi", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, VIII (Sakarya 2003), s. 205-213.

·         Öztürk, Levent (2003), "3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi'nden (25-28 Haziran 2003) İzlenimler, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, VIII (Sakarya 2003), s. 223-241.

·         Öztürk, Levent (2004), "Tıbb-ı Nebevî'de Tıbbî Etik Adlı Makale Üzerine Bazı Yorumlar", Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, XII/1 (Ankara 2004), s. 71-74.

·         Öztürk, Levent (2004), "Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, IX (Sakarya 2004), s. 207-213.

·         Öztürk, Levent (2004), "VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi'nden İzlenimler (16-18 Haziran 2004, Sivas-Divriği), Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, X (Sakarya 2004), s. 203-209.

 

Uluslar Arası Bildiriler

·         Öztürk, Levent (2003), "İslâm Tarihinde İlk Hristiyan Hekimler ve Tıp Etiği Bakımından Davranışlarına Genel Bir Bakış", Uluslar arası Katılımlı 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi (25-28 Haziran, Bursa 2003) Kongre Kitabı, I-II, Bursa 2003, s. 1096-1108.

·         Öztürk, Levent (2004), "The Social Life of The Christian Physicians According to Ibn Abu Usaybia", 39th International Congress on the History of Medicine Proceedings, Bari-Italy 2004, I, 449-457.

·         Kamacı, F. Z.-Öztürk, Levent (2004), "Alcohol in Ibn Abu Usaybia's Records", 39th International Congress on the History of Medicine Proceedings, Bari-Italy 2004, I, 409-416.

·         Yılmaz, Saim-Kamacı, Fatımatüz Zehra-Öztürk, Levent (2004), "The Religious Life of The Christian Physicians According to Ibn Abu Usaybia", 39th International Congress on the History of Medicine Proceedings, Bari-Italy 2004, I, 541-545.

 

Ulusal Bildiriler

·         Öztürk, Levent (1998), "Müslüman Toplumlarda Birlikte Yaşama Tecrübeleri: Abbâsî Modeli", İslâm ve Demokrasi (Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu Doğum Sempozyumu, Ankara 1998), Ankara 1998, s. 43-54.

 

Yurt İçinde Yayımlanmış Kitap Yazarlığı

·         Öztürk, Levent (1998), İslâm Toplumunda Hıristiyanlar, İstanbul 1998, ISBN 975-355-307-2.

·         Öztürk, Levent (2001), Hz. Peygamber Döneminde Sağlık Hizmetlerinde Kadınların Yeri, İstanbul 2001, ISBN, 975-7321-34-6.

·         Öztürk, Levent (2001), Etiyopya'da İslâmiyet I, İstanbul 2001, ISBN 975-7321-30-3.

·         Öztürk, Levent (2001), Tarih Felsefesi, İstanbul 2001, ISBN 975-7321-32-X.

 

Yurt İçinde Yayımlanmış Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı

·         Öztürk, Levent (1995), "Etiyopya: Tarih", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XI (İstanbul 1995), s. 491-496.

·         Öztürk, Levent (2002), "Kilise: İslam Tarihi", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XXVI (Ankara 2002), s. 14-16.

·         Öztürk, Levent (2003),"Manastır: İslam Tarihi", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XXVII (Ankara 2003), s. 560-561.

·         Öztürk, Levent (2005), "İslâmiyet'in Yayıldığı Coğrafya'da Yaşayan Hıristiyanların Tarihine Genel Bir Bakış", Süryaniler ve Süryanilik, I-IV, Ankara 2005, I, 11-36.

·         Öztürk, Levent (2005), "İbn Ebî Üsaybia'ya Göre Hıristiyan Hekimlerin Sosyal Hayatları", Süryaniler ve Süryanilik, I-IV, Ankara 2005, III, 53-65.

·         Öztürk, Levent-Kamacı, Fatımatüz Zehra-Yılmaz, Saim (2005), "İbn Ebî Üsaybia'da Yer Alan Kayıtlara Göre Hıristiyan Hekimlerin Dinî Hayatları", Süryaniler ve Süryanilik, I-IV, Ankara 2005, III, 43-51.

 

Kitap Çevirisi

·         Öztürk, Levent (1998), Câhiliye Arapları, İstanbul 1998, ISBN 975-355-301-3.

 

Makale veya Kitap Bölümü Çevirisi

·         Öztürk, Levent (1996), "el-Harezmî'ye Göre Bizanslıların ve Hristiyanların Kullandıkları İdari-Dini Unvanlar", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II (Isparta 1996), s. 309-317.

·         Öztürk, Levent (2001), "İshâk b. Huneyn'in Târîhu'l-Etibbâsı", Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları Dergisi, VII (İstanbul 2001), s. 327-340.

·         Öztürk, Levent (2001), "İslâm'ın Doğuşunu İzleyen Yıllarda Arap Toprakları'ndaki Yahûdîlerin Durumu", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III (Sakarya 2001), s. 469-488.

·         Öztürk, Levent (2003), "Müslümanların Gayrimüslimlerle Münasebetleri", İSTEM, II (Konya 2003), s. 195-204.

·         Öztürk, Levent-Kamacı, F. Zehra (2003), "İslâm'da Gayrimüslimlerin Hakları: Başlangıç Yazısı", İSTEM, II (Konya 2003), s. 179-193.

·         Öztürk, Levent-Kamacı, F. Zehra (2003), "Dokuzuncu Yüzyıl İspanyol Fedâîleri Hareketi ve Batı Hristiyanlarının Müslümanlara Yönelik Misyonerlik Faaliyetlerinin Kökenleri", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, VII (Sakarya 2003), s. 85-113.

·         Öztürk, Levent (2004), "İslâm Toplumunda Gayrimüslim Azınlıklar", İSTEM, II/4 (Konya 2004), s. 267-280.

·         Öztürk, Levent (2005), "Buhtîşû b. Cürcis", Süryaniler ve Süryanilik, I-IV, Ankara 2005, IV, 175-178.

website website open
click beautiful women cheat what makes husbands cheat
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://web.sakarya.edu.tr/~lozturk/ozgecmis.html

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 26.8.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...