Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Cahit Öztelli

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 1200  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
19yy.
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Erzincan 1910 Ankara 1978
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Çevirmen, Öğretmen, Müdür, Edebiyat Araştırmacısı, Folklor Araştırmaları,
Bildiği Diller Mezhebi
Farsça, Osmanlıca, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 1200 Hit : 3389 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Cahit Öztelli
Tam adı Hüseyin Cahit Öztelli'dir. H. Cahit Öztelli, Leylâ Zaloğlu. Ruşen Yıldırım takma adlarını da kullandı.
Tokat'ta Yeşilırmak İlkokulunu (1924), Gümüşhane Ortaokulunu (1928), Trabzon Lisesini (1936) bitirdi.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türkoloji Bölümü (1939) mezunu.
Denizli (1940), Samsun (1943), Mersin (1946), Konya (1956) liseleri ile Ankara Atatürk Öğretmen Okulunda (1960), edebiyat öğretmenliği yaptı.
Kurucusu olduğu Millî Folklor Enstitüsü Müdürlüğünde bulundu.
Emekli olduktan (1971) sonra AO Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde halk edebiyatı dersleri verdi.
Yazıları   1940   yılından   itibaren Halk Bilgisi Haberleri (Eminönü Halkevi   yayın   organı),   İnanç   (Denizli Halkevi yayın organı), Kopuz, 19 Mayıs (Samsun Halkevi yayın organı), Güney,   Çağrı,   Milliyet Sanat,   Türk Folklor Araştırmaları, vd.  dergilerde yayımlandı.
Otuz yıl Türk halk edebiyatı ve folkloru alanında çalıştı. Aşık edebiyatı ile ilgili araştırmalarıyla tanındı.
Pek çok âşığı gün yüzüne çıkararak bu alana önemli katkılar sağladı. Bu alanda her biri geniş kapsamlı araştırma olan yirmi civarında kitap yayımladı. 
Türk Ansiklopedisi, Meydan Larousse, Türk Dili ve Edebiyatı ansiklopedilerine alanıyla ilgili maddeler yazdı.

 ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME:

 • Zileli Şairler(1944),
 • Karacaoğlan (1952),
 • Dertli ve Seyran! [1953),
 • Köroğlu ve Dadaloğlu (1954),
 • Küçük Folklor Çalışma Planı (A. Çiçekli ile, 1958),
 • Nasreddin Hoca (Şakir Ülkü taşır ile, 1964),
 • On Yedinci Yüzyıl Tekke Şairi Kul Nesimi (1969),
 • Karacaoğlan: Bütün Şiirleri (1970),
 • PirSultan Abdal: Bütün Şiirleri (197 \),
 • Yunus Emre Bütün Şiirleri (1971),
 • Yunus Emre, Yeni Belgeler, Bilgiler (1971),
 • Öç Kahraman Şair: Köroğlu-Dadaloğlu-Kuloğlu (1974),
 • Sahte Şöhret Bir Ozan: Erzurumlu Emrah (1976),
 • Şehzade Bayezit'in Babası Kanunî'ye İran'dan Gönderdiği Son Mektup (1976),
 • Belgelerle Yunus Emre (1977),
 • Ercişli Emrah Üzerine Çalışmalar (1976, Türk Folklor Araştırmalar Yıllığı'nda),
 • Pır Sultan'ın Dostları (1984).


ANTOLOJİ:

 • Halk Türküleri (1953),
 • Halk Şiiri (14-17. yüzyıllar, 1955),
 • Halk Şiiri (18. yüzyıl, 1955),
 • Evlerinin önü (halk türküleri, 1972),
 • Bektaşî Gülleri (Bektaşi ve Alevi şiirleri antolojisi, 1973),
 • Uyan Padişahım (tarihi ve toplumsal olaylarla ilgili şiirler, 1976)

 

DÎĞER:

 • Söylev (Nutuk, M. Tuğrul ve S. Birselle, 1963),
 • Resmî Yazışmalar Sözlüğü (1965).


CAHİT ÖZTELLÎ İLE KONUŞMA
Gül tekin Sâmanoğlu
Mersin Lisesi edebiyat öğretmeni olan Cahit Öztelli 1910'da Erzincan'da doğmuştur.
Halk edebiyatını ve folkloru, çalışmalarında birinci plâna almıştır. Şimdiye kadar çeşitli sanat dergilerinde birçok makaleleri yayınlanmış ve saz şairleri üzerine yedi kitap çıkarmıştır.
Çalışmalarında gösterdiği titizlik, halk edebiyatına vurgunluğunu ispat etmektedir.
— Sizde sanat ve edebiyat zevki nasıl doğdu?
— İlkokulun son sınıfındayken komşumuz bir kitapçının kitaplarını bedava okumak suretiyle sanatı anlamadan sevdim.
Hattâ Hayyam'ın çevrilmiş rubailerini bile o zaman okudum. Orta öğretim çağımda zaman zaman büyük yazarlara âşık oldum. Her birisi ile haftalarca, aylarca baş başa kaldığım oldu.
Ondan sonra da okumak, benim için yemek yemek, su içmek durumunda belirdi. Şimdi, okumadığım gün kendimde bir eksiklik duyarım.
- Bu kadar çok okuduktan sonra yazı türleri içinde halk edebiyatım ve folkloru seçişinizin özel bir sebebi var mı?
- Bu, isteyerek olmuş değildir. Küçük bir Anadolu kasabasında, ikinci cihan savaşının sıkıntıları içinde kasabalıyı ve köylüyü inceleyerek teselli bulmaya çalışırken, onun edebiyatım, geleneklerini keşfettim.
Bu çalışmam iki sene içinde bir kitapla ortaya çıkmama sebep oldu.
— İlk yazınız nerede çıktı, neler duydunuz?
-  On beş yıl önce Samsun'da «Ondokuz Mayıs» dergisinde Bayburtlu Zihni'nin, bir koşmasını yeni diye yayınladım. Fakat yazı çıktıktan sonra, koşma'nın daha önce bir antolojide yayınlanmış olduğunu görünce yerlerin dibine girdim. Sandım ki bütün dünya bu yanlışı okudu.
Üzüntümden günlerce hasta gibi oldum. İşte ondan sonra her yazıya başlarken, bu hâtıra beni son derece dikkatli olmaya zorlar. Elimdeki imkânları sonuna kadar kullanırım, bu yüzden bazı makalelerim tamamlanmadan dosyalarımda yıllarca bekler.
— Bu dikkate rağmen yine yanlış yaptığınız oldu mu?
—  Saz şairleri üzerine bugüne kadar çıkmış, hemen bütün eserleri okudum, inceledim. Elimde bulunan yüzlerce cönkle karşılaştırdım. Saz ve tekke sairleri içerisinde, üzerinde durmadığım kimse kalmadı. Yayınladığım yedi kitap ve yüzlerce makalede bir çok yeni şairleri tanıtırken, başkaları tarafından yapılmış yanlış ve eksikleri düzeltmeye ve tamamlamaya çalıştım. Bugüne kadar kimse tarafından itiraza uğramadım.
- Türk saz şairleri arasında beğendikleriniz kimlerdir?
- Seyranı, bütün edebiyatımızda tektir. Lirizm'de Fuzuliye yaklaşan bir içlilik, hicivde Nef’i leri gölgede bırakacak kadar cesur ve ateşli bir şahsiyeti vardır. Ne yazık ki, bu yönleriyle onu tarayan pek az kimse var.
Pir Sultan Abdal, ülküsü uğrunda başını veren büyük bir sanatçı. En güzel kahramanlık şiirlerini veren Köroğlu. — Niçin Yunus Emre ile Karacaoğlan’ı söylemediniz?
—  Yunus'un büyük sanatçı olduğu bir gerçektir. Onu anlamak için birçok bilgilere ihtiyâç var. Bundan başka tasavvufun neşesine ermiş olmak gerek. Oysa ki, bugün ne o bilgilere değer veren, ne de o neşe var. Yunus'u bilmeden, sevdiğini söyleyenler «Yunus modası»’na kendisini kaptıranlardır.
Karacaoğlan'a gelince: Onun sanılan şiirlerini yansından çoğu, başka şairlerin halk tarafından değiştirilmiş ve geniş şöhreti dolayısıyla Karacaoğlan'a mal edilmiş şiirleridir. Bu bakımdan Karacaoğlan daha pek çok zaman bir bilmece olarak kalacaktır.
-Yazılarınızda, «halk edebiyatı çağını tamamlamıştır. Şimdi yeniden bu tip şairler yetişemez» diyorsunuz niçin?
— Divan edebiyatı nasıl toplum hareketi ve batılı etkilerle sönüp gitmişse, saz şiiri de aynı etkilerle devrini tamamlamıştır. Artık halk şairini besleyen toplum çevresi yoktur. Onun için yeniden bu edebiyatın dirilmesine, hattâ tek de olsa büyük bir sanatçı yetiştirmesine imkân yoktur.
— Halk edebiyatının bugünkü edebiyata etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
— Bugünkü şiirimiz, üzülerek söylüyorum ki âşık edebiyatından gerektiği kadar faydalanamıyor. En yeni sanat anlayışı bile, bu edebiyatı ihmal etmemelidir. Bilen için ondan faydalanmak, istediğimiz sanatçıyı verebilir. Bir çığır açmış olan Orhan Veli az da olsa halk şiirinden faydalanmayı bilmiştir.
Hemen bütün şiir meraklılarının bildikleri ve «Hancı» diye adlandırdıkları Bekir Sıtkı Erdoğan'ın «Binbirinci gece» şiiri de halk edebiyatından, çok izler taşır.
— İki yıl evvel bir edebiyat sözlüğünü çok acı eleştirdiniz. Böyle bir sözlüğe ihtiyaç var mı, nasıl yazılmalı?
Böyle bir sözlüğe, daha çok gençler için büyük bir ihtiyaç vardır. Denebilir ki, Tanzimat'tan beri edebiyata karşı en çok ilgi çeken çağ zamanımızdır. Bu yüzden gözümüzde büyüttüğümüz yediyüz basan Servet-i Fünun dergisine karşı bugün ayda on binden fazla sanat dergisi okunmaktadır. Bu kadar geniş sanatsever topluluğuna karşı, bir edebiyat sözlüğü çıkarmak; sanatla yakından ilgililerin vazifesidir. Fakat bu işi bir kişinin yapabileceğine inanmıyorum. Konulan ayrı ayrı ihtiras sahiplerine hazırlatmak, böylece bugüne kadar çıkan yetersiz bir saz edebiyat sözlüğünü geçmek gereklidir.
- Bugünkü folklor ve saz şairleri üzerindeki çalışmaları yeterli görüyor musunuz?
- Hayır. Birkaç amatör, millî bir dava olan folklora ne kadar hizmet edebilirler. Dünyanın en zengin folkloruna sahip olan Türk milleti, manevî medeniyet üstünlüğünü ancak bu yoldan tanıtabilir. Bumun için öteki ulusların yaptığı gibi, devletin yardımına ve bir Folklor Enstitüsünün kurulmasına şiddetle ihtiyaç vardır. Hemen işe koyulmak gerekli mi yoksa yarın çok geç kalmış olacağız. Bu yüzden torunlarımız bizi lanetle anacaklardır.
(Hisar, sayı: 71, Eylül 1976)

 

click here website why do married men cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
TDE Ansiklopedisi (c. 7, 1976-98), Sivas Folkloru Cahit öztelli Özel Sayısı (sayı: 68, Eylül 1978), Türk Folklor Araştırmaları Cahit Öztelli özel Sayısı (sayı: 355, Şubat 1979), Nail Tan - İsmail Ünver Nasrattınoğlu / ölümünün I. Yıldönümünde H. Cahit öztelli Kaynakçası (1. Onver ile, 1979), ölümünün 10. Yılında Cahit öztelli (1988), Türker Acaroğlu / Ozanlar ve Yazarlar (1981), Atilla özkırımlı / Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (1982), Seyit Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (1982), Yurt Ansiklopedisi (c. IV, 1982), Saim Sakaoğlu / ölümünün 20. Yılında H. Cahit öztelli (Türk Dili, sayı: 554, Şubat 1998), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (c. 2,2001).
all wives cheat women who cheated

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nalan Sert / 15.2.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...