Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ahmed Yüksel Özemre

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 1143  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. 20. yy.
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
İstanbul 03.04.1935 İstanbul 25.06.2008
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Fen Fakültesi (İstanbul Üniv.) -   Galatasaray Lisesi (Galata Sarayı Mektebi Sultanisi ) - Fen Fakültesi (İstanbul Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Atom mühendisi, Araştırmacı-Yazar,
Bildiği Diller Mezhebi
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
       
Yazar No: 1143 Hit : 7343 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Vahiy Akıl İlişkisi
2 Üsküdarın Kuşları
3 Üsküdarın Kaybolan Lezzetleri
4 Üsküdarın Kaybolan Kokuları
5 Üsküdarın Kadınları
6 Üsküdarın Dergahları
7 Üsküdarda Manevi Hayat
8 Üsküdarda Konak Hayatı
9 Üsküdarda Ezan
10 Üsküdarda Ebru Sanatı
11 Üsküdar Sehaveti
12 Türkçe Kuran Çevirilerinde Nefs Ruh Resul Nebi Yakıyn Mevt Kelime Çiftlerindeki Kavram Kargaşası
13 Türk Tesbihçiliği
14 Türk Dilinin Zenginliğinin Mücessem Şahidi Kubbealtı Lugatı
15 Taklidi İmandan Tahkiki İmana Geçişin Dramı
16 Simetrik Ebru
17 Said Nursinin Eserinde Esir Kavramı
18 Rölativite Teorisinin 100. Yıldönümü Münasebetiyle XX. Yüzyılın En Büyük Teorik Fizikçisi
19 Psikologlarımız
20 Ortaçağı Sever misiniz?
21 Nevruz Bayramının Kökenleri
22 Mücahid Tomanın Kitabı
23 Mucize
24 Modernist Akım İçinde Kuran Tefsirleri
25 Mesnevide Vehim
26 Masonluğun Kökeni
27 Louis Massignon
28 Kuran Tilavetinde Üsküdar Ağzı
29 Keplerde Pitagorcu Düşüncenin Evrimi
30 Kalıcı Doktrinler Geçici Doktrinler
31 Kader ve Kazaya İmanı Anlamak
32 İslamiyet Açısından Reenkarnasyon
33 İslamda Kadın Hakları
34 İslam Hoşgörü ve Eşitlik
35 İncillerin Tarihine Giriş
36 İlmi Araştırma Ahlakının Bazı Temel Sorunları
37 Hz. Peygamber (s.a.)'in Risaletinin Evrenselliği
38 Hıristiyanlık İslam İle Bağdaşamaz
39 Hadislerin Sıhhati Meselesine Objektif Bir Metodoloji Çerçevesinde Bakış
40 Gazetecilik Bir Sanattır
41 Epistemolojinin Tanımı ve İşlevi
42 Dücane Cündioğluya Açık Mektup
43 Dinler Arası Diyalog
44 Din Nedir?
45 Çağımızda Tasavvuf
46 Bilgi Çağında Hikmetin Yeri ve Önemi
47 Aziz Mahmud Hüdayide Mirac Neşesi
48 Abdest ve Kurbanın Remzi (Sembolik) Anlamı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 İlk Atom Mühendisimiz Ahmet Yüksel Özemrenin Ardından…

Hayat Hikayesi

Ahmed Yüksel Özemre

 

3 Nisan 1935 tarihinde İstanbul’da doğdu.

1954 yılında Galatasaray Lisesini bitirdi.

1957’de İstanbul Üniv. Fen Fak. Matematik-Fizik Bölümünden,

1958’de Fransa Nükleer Bilimler ve Teknoloji Millî Enstitüsünden mezun oldu.
Türkiye'nin ilk atom mühendisidir.
1969 yılında profesörlüğe yükseldi.
İstanbul Üniv. Fen Fak. Teorik Fizik Kürsüsü ve Matematiksel Fizik Anabilim Dalı başkanlıklarım 11 yürüttükten sonra 1984'te kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi müdürü, İÜ Fen Fakültesi dekanı, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi, TÜBİTAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merkezi kurucu kurul üyesi,
TAEK Başkanı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Danışmanı ve Nükleer Santral Proje Koordinatörü olarak görev yaptı.
Türkiye’yi NATO Bilim Komitesinde, OECD Nükleer Enerji Ajansı Yönetim Kurulunda, CERN (Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi) Konseyinde ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nezdinde yıllarca temsil etti.
1998-2000 yıllan arasında Akkuyu Nükleer Santral İhalesi konusunda danışman olarak çalıştı.
Çalışmalarını TAEK Danışma Kurulu Üyesi olarak sürdürdü.
Çeşitli gazete ve dergilerde pozitif, sosyal ve dinî bilimler konularında üç yüzden fazla makalesi yayımlandı.
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 1996 yılında Üsküdar'da Bir Attar Dükkânı adlı eseriyle hâtırat dalında, 1998 yılında da Prof. Dr. Toshihiko İzutsu'dan çevirdiği İbn Arabi'nin Fusûs'undaki Anahtar Kavramlar başlıklı çevirisiyle çeviri dalında Yılın Yazarı ödüllerine lâyık görüldü.

Yazar evli ve 2 çocuk babasıydı.

25 Haziran 2008 tarihinde tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı vefat etmiştir.

26 Haziran 2008 Perşembe günü ikindi namazını müteakip Üsküdar Yeni Camiî (Gülnûş Vâlide Sultân Camiî)'nde kılınan namazın ardından Karaca Ahmet Sultân Kabristanındaki aile kabrine defnedildi.

 

Akademik Unvânları:

MS (Ingénieur en Génie Atomique yâni Nucl.Eng., Fransa), 30 Temmuz 1958 (Türkiye'nin ilk Atom Mühendisi).

Dr.rer.nat. (Teorik Fizik/İstanbul), 1 Şubat 1960.

Eylemsiz Doçent (Teorik Fizik), Kasım 1964.

Kadrolu Doçent, Haziran 1965.

Eylemsiz Profesör, Aralık 1969.

Kürsü Profesörü (Teorik Fizik), 3 Eylûl 1973

Emekli Kürsü Profesörü, 3 Mart 1984.

 

Kazanılan Burslar, Ödüller ve Pâyeler:

Atom Mühendisliği tahsili için İTÜ-İÜ Reaktör Komitesi ve sonra Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu'nun bursu (1957-1958)

NATO Araştırma Fonu Desteği (1965-1967/12 500,-$)

İstanbul Üniversitesi'nin Gümüş Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı, (1986)

İstanbul Üniversitesi'nin Altın Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı, (1992)

Gebze Sanayici ve İşadamları Derneği (GESİAD) tarafından 1993 yılı Türkiye'de Yılın "İlim Adamı" ödülü.

GESİAD Onur Üyesi (1993).

Nükleer Mühendisler Derneği Şeref Üyesi.

Üsküdar'da Bir Attar Dükkânı başlıklı hâtıratı dolayısıyla: Türkiye Yazarlar Birliği'nin 1996 yılı "Hâtırat Dalında Yılın Yazarı Ödülü".

Prof. Toshihiko İzutsu'dan yaptığı İbn-i Arabî'nin "Fusûs"undaki Anahtar-Kavramlar başlıklı çevirisiyle Türkiye Yazarlar Birliği'nin 1998 yılı "Tercüme Dalında Yılın Tercümanı Ödülü"

Üsküdar'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Üsküdar Belediye Meclisi tarafından Çengelköyü Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaptırılan Kültür Merkezine Ahmet Yüksel Özemre Kültür Merkezi isminin verilmesi (3 Ekim 2002)

 

İfâ Ettiği Başlıca Görevler:

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Teorik Fizik Kürsüsünde Asistan (1 Kasım 1958 - Kasım 1964)

Notre Dame de Sion Fransız Kız Okulunda Matematik hocası (1961-1962)

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Teorik Fizik Kürsüsünde Eylemsiz Doçent (Kasım 1964 - Haziran 1965)

Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde Araştırıcı (Şubat 1962 - Şubat 1965)

İ.Ü. Fen Fakültesi Teorik Fizik Kürsüsünde Eylemli Doçent (Haziran 1965 - 1968)

İ.Ü. Fen Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (1965 - 1966)

Başbakanlık Atom Enerji Komisyonu İlmî İstişâre Heyeti Üyesi (Ocak 1967 - Temmuz 1969)

Işık Mühendislik Özel Yüksek Okulunda Fizik hocası (1967 - 1968)

Güneş Mühendislik Özel Yüksek Okulunda Fizik hocası (1968 - 1969)

Vatan Mühendislik Özel Yüksek Okulunda Fizik Hocası (1969 - 1970)

İ.T.Ü. Elektrik Fakültesinde Doçent (1968 - 1969)

İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (1968 - 1969)

İ.T.Ü. Elektrik Fakültesinde Profesör (1969 - 1973)

İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsünde Öğretim Üyesi (1962 - 1973)

İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (1967 - 1972)

Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu V. Dönem Üyesi (1969 - 1972)

Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü (28 Ekim 1969 - 28 Şubat 1973)

TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi (Şubat 1972 - Eylûl 1974/İstifâ)

TÜBİTAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merkezi Kurucu Ve Yönetici Kurul Üyesi (1972 - 1974)

NATO Bilim Komitesinde Türkiye Temsilci Üyesi (1972 - 1974)

İ.Ü. Fen Fakültesi Teorik Fizik Kürsüsünde Kürsü Profesörü (2 Eylûl 1973 - 4 Kasım 1981)

İ.Ü. Fen Fakültesi Matematiksel Fizik Anabilimdalı Başkanı, (4 Kasım 1981- 3 Mart 1984/Emekli)

İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi (1975 - 1977)

İ.Ü. Fen Fakültesi Dekanı, İ.Ü. Senato Ve Yönetim Kurulu Üyesi (14 Temmuz 1980 - Temmuz 1983/İstifâ)

TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yürütme Komitesi Üyesi (1980 - 1982/İstifâ)

TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyesi (1981 - 1983)

İ.Ü. Fen Fakültesi Nâzım Terzioğlu Matematik Araştırma Merkezi Müdürü (1981 - 1984)

Atom Enerjisi Komisyonu Üyesi (1982 - 1984)

BORUSAN Boru Sanayii T.A.Ş. Danışmanı (Nisan-Haziran 1984)

BORUSAN Boru Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürü (Haziran-Aralık 1984/İstifâ)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ve Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı (21 Ocak 1985 - 6 Nisan 1987)

OECD Nükleer Enerji Ajansı (OECD-NEA) Yönetim Kurulunda Türkiye Temsilcisi (21 Ocak 1985 - 6 Nisan 1987)

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) nezdinde Türkiye temsilcisi (21 Ocak 1985 - 6 Nisan 1987)

CERN (Centre Européen de Recherches Nucléaires) Konseyi nezdinde Türkiye Müşâhid Temsilcisi (1985 - 1987)

TÜBİTAK'da Danışman (11 Mayıs-14 Ekim 1987)

Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (1987 - 1990)

Bilim Teknoloji Vakfı Kurucularından Ve Genel Müdürü (28 Mart 1989 - 1 Mart 1991/İstifâ)

SET Balıkesir Çimento Sanayii T.A.Ş. Denetçisi (1991 - 1996)

İhlâs Holding T.A.Ş. Danışmanı (1 Mart 1992 - 1 Nisan 1994)

"Journal of Islamic Academy of Sciences" İcrâ Komitesi Üyesi (1991'denberi)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Danışma Kurulu Üyesi (1992-2002)

Fazilet Vakfı Liseleri Bilim Danışmanı (1994 - 1995/İstifâ)

T.C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Danışmanı ve Nükleer Santral Proje Koordinatörü (5 Mayıs 1996 - 31 Aralık 1996/İstifâ)

Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) Genel Müdürü Danışmanı (1 Haziran 1998 - 31 Mayıs 2000)

1. Enerji Şûrâsı Yönetim Kurulu Üyesi (Ekim-Aralık 1998)

1. Enerji Şûrâsı 4 no.lu "Nükleer Enerji Komisyonu" Başkanı (Ekim-Aralık 1998)

I. Üsküdar Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi (2003)

II. Üsküdar Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi (2004).

Özel Kadıköy Hastahânesi Ltd Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı. (12 Haziran 2004'den beri)


Eserleri:

Akademik, felsefî, dinî, içtimaî ve siyâsî konularda 350 makāle.

Teorik Fizik ve Atom Mühendisliği dallarında (biri Fransızca olmak üzere) lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 2707 sayfa ve çoğu müteaddid baskı yapmış 12 cild te'lif ders kitabı:

1532 sayfa tutarında 10 cild çeviri.

Ayrıca, hâtırat, deneme, inceleme, olarak yaklaşık 6800 sayfa tutarında 22 cild te'lif eser.

Yaklaşık 500 sayfa tutarında 3 kitabın editörlüğü.

 

Kurduğu ve Yönettiği Bilimsel Diziler:

Teorik Fizik Dersleri Külliyatı (İst. Üniv. Fen Fak. Yay.) (Yayınlanmış 12 cild, baskıya hazır 2 cild/Tümü 27 cild olarak tasarımlandı)

Teorik Fizik Monografileri (İst. Üniv. Fen Fak. Yay.) (Yayınlanmış 3 cild)

 

Diğer Editörlük Görevleri:

Gökyüzü (Türk Astronomi Derneği Yayın Organı) Editörü,

Revue de la Faculté des Sciences de l'Université d'Istan-bul, Série:C editörü,

İnsan ve Kâinat Dergisi Akademik Kurul Başkanı (1985-1991),

Journal of Islamic Academy of Sciences, İcra Kurulu Üye-si (devam ediyor)

İdâre ve ikmâl ettiği doktoralar: Fizik ve Astrofizik dallarında 13, Bilim Felsefesi ve Epistemoloji dallarında 2 olmak üzere toplam 15 adet.

İdâre ve ikmâl ettiği Yüksek Lisans tezleri: Teorik Fizik dalında 2, Nükleer Mühendislik dalında 4 olmak üzere toplam 6 adet.

Eski öğrencilerinden Profesör olanların sayısı: 66.

Türk Ansiklopedisi (M.E.B. Yay.), Cumhuriyet Ansiklopedisi (Arkın Yay.), İslâm Ansiklopedisi (M.E.B. Yay.) ve Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nde birçok bend.

TRT-2, MORAL FM, TGRT FM, AKRA FM, BURÇ FM, ve MARMARA FM radyolarında 1993-2000 arasında toplam 130 kadar sohbet.

TRT-1, TRT-2, TGRT, SAMANYOLU, MAGIC BOX, KANAL 6, KANAL 7, FLASH TV, HBB, İSTANBUL TV, KUZEY TV (Trabzon), MESAJ TV, KÖRFEZ TV (İzmit) ve RTV 66 (Yozgat) televizyonlarında Çernobil Kazâsı, Nükleer Enerji, Radyasyon Sağlığı, Bilim Adamları, Genel Kültür, İslâmiyet hakkında 100 kadar sohbet ve mülâkat.

T.C. Kültür Bakanlığı için "BİLGİ ÇAĞI" başlıklı 3 bölümlük bir belgeselin senaristliği ve prodüktörlüğü (Yönetmen: Yücel Çakmaklı, Realizasyon: VİPSAŞ, Kameraman: Özdemir Öğüt/TRT-2'de 1991'de 2 kere gösterildi. Toplam süre: 120 dakika)

 

Organize Ettiği Bilimsel Toplantılar:

İstanbul Teorik Fizik Konferansı/İ.Ü. Fen Fak., 1974.

Nükleer Enerji Millî Toplantısı /TAEK, Ankara, 1985.

Plâsma Fiziği Millî Konvansiyonu/TAEK, Ankara, 1986.

Uluslararası "Türkiye'nin Bilimsel Geleceği" Sempozyumu, (International Symposium on the Scientific Future of Turkey), Bilim ve Teknoloji Vakfı, İstanbul, 1990.

2000'li Yıllara Doğru Eğitim Problemimiz / İlim ve Fazilet Vakfı, İstanbul, 7.5.1994.

Bilgi Toplumu ve Eğitimimiz Sempozyumu / İlim ve Fazilet Vakfı, İstanbul, 8.5.1995.


Geçmişte Üyesi Olduğu Dernek ve Kurumlar (Ve Belli Sürelerle İfâ Ettiği Görevler):

Association Des Ingénieurs En Génie Atomique, Paris/Fransa (Dernek feshedildi)

Türk Astronomi Derneği (Genel Sekreter) (Dernek feshedildi)

Türk Fizik Derneği (İkinci Başkan/İstifâ ederek ayrıldı)

Türk Matematik Derneği (İstifâ ederek ayrıldı)

Aydınlar Ocağı (İstifâ ederek ayrıldı)

Bilim ve Teknoloji Vakfı (Kurucu Üye ve Genel Müdür/İstifâ ederek ayrıldı)

Düşünceye Çağrı Derneği (Kurucu Üye/Dernek feshedildi)

Türk Bilim Târihi Kurumu (Devâm ediyor)

 

open go how many guys cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Mehmet Göze / Ahmet Yüksel özemre ile Sohbet (Türk Edebiyatı, Ocak 2002)
http://www.ozemre.com/
click here dating for married men married affairs
click here website why do married men cheat
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 5.3.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...