Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Enver Uysal

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 111  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç.Dr. 20.yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Kırklareli / Vize 1958
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, İlahiyatçı, Öğretim Üyesi, İslam Felsefesi,
Bildiği Diller Mezhebi
Türkçe,
       
Yazar No: 111 Hit : 6822 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Ruhname ve Ahlaki Boyutu
2 Kindi ve Farabide Akıl ve Nefs Kavramlarının Ahlaki İçeriği
3 İhvanı Safanın 10. Yüzyıl İslam Dünyasının Felsefe ve Bilim Düzeyine Işık Tutan Bir Sözlük Denemesi
4 İbn Hazmın Müdavatında Ahlaka İlişkin Görüşleri
5 Eğitime Felsefi Antropoloji Çerçevesinde Kavramsal Bir Yaklaşım
6 Dindarlığın Ahlaki Temeli Üzerine Bazı Düşünceler
7 Değerler Üzerine Bazı Düşünceler ve Bir Erdem Tasnifi Denemesi İnsani Erdemler İslami Erdemler
8 Çağımızda Değer Kaymalarının Doğurduğu Sonuçlar ve Etik Kimliğin Korunması
9 Arş Risalesi (Allahın Birliği ve Sıfatları Üzerine)

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Enver Uysal

Öğretim Üyesi

 

Eğitim

Lisans: İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, 1980.    

Doktora: İhvânu's-Safa Metafiziğinde Tanrı ve Tanrı-Âlem İlişkisi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990.

 

ESERLERİ

 

Kitap

·         1-İhvân-ı Safâ Felsefesinde Tanrı ve Alem, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınlan, İstanbul 1998.

·         2-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Lise I-II-III Ders Kitabı (S.Uludağ ve H.Hökelekli ile beraber), Ülke Yayınlan, İstanbul 1998. 

 

Makale

·         Ferit Kam'ın Tercüme-i Hâl Hakkındaki Düşünceleri ve Kınalızâde İle İlgili bir Denemesi, U.Ü.İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c.l, sayı: l, Bursa 1986.

·         İngiltere Üniversitelerinde 1965-1984 YıllarıArasında İslâmî Bilimlerde Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar, U.Ü.İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c. 6, sayı. 6, Bursa 1994.

·         İhvan-ı Safa'nın, X. Yüzyıl İslâm Dünyasının Felsefe ve Bilim Düzeyine Işık Tutan Bir Sözlük Denemesi, Cumhuriyet Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.VI, sayı:2, Sivas 2002.

·         Değerler Üzerine Bazı Düşünceler ve Bir Erdem Tasnifi Denemesi. İnsanî Erdemler - İslâmî Erdemler, U.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, c.XII, sayı:l, Bursa 2003.

·         Ruhname ve Ahlâkî Boyutu, U.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, c. 12, sayı:2, Bursa 2003.

·         "Eğitim"e Felsefî Antropoloji Çerçevesinde Kavramsal Bir Yaklaşım, Cumhuriyet Ün İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.VIII, sayı:2, Sivas 2004.

·         Kindî ve Fârâbî'de Akıl ve Nefs Kavramlarının Ahlâkî İçeriği, U.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, c.XIII sayı: 2, Bursa 2004. 

 

Çeviri Makale

·         Akıl ve Düşünülen Şey Üzerine (İhvân-ı Safa'dan çeviri), U.Ü.İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c.3, sayı:3, Bursa 1991.

·         Tanımlar Üzerine (İhvân-ı Safâ'dan çeviri), U.Ü.İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c.6, sayı:6, Bursa 1994.

·         Nübüvvetin İspatı, (Nebîlerin) Sembol ve Benzetmelerinin Te'vîli Üzerine (İbn Sînâ'dan çeviri, H.Aydın ve H.Peker ile), U.Ü.İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c.7, sayı:7, Bursa 1998.

·         Arş Risalesi (İbn Sînâ'dan çeviri),U.Ü.İlâhiyat Fak. Dergisi, c. IX, sayı:9, Bursa 2000.

·         Etki ve Edilginin Kısımlan (İbn Sînâ'dan çeviri, H.Aydın ve H.Peker ile), U.Ü.İlâhiyat Fak. Dergisi, c.IX, sayı:9, Bursa 2000.

 

Bildiri ve Müzakere

·         1-Kindî ve Fârâbî'de Akıl ve Nefs Kavramlarının Ahlâkî İçeriği, Uluslar Arası Fârâbî Sempozyumu Bildirileri (Ankara 7-8 Ekim 2004), Elis Yayınları, Ankara 2005. s.155-164.

·         2-Dindarlığın Ahlâkî Temeli, Dindarlık Olgusu Sempozyumu (Kur'an Araştırmaları Vakfı), 25-26 Aralık 2004 İstanbul.

all wives cheat online women who cheated
website website open

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://ilahiyat.uludag.edu.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=193

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 21.8.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...