Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

İstanbul

 Şehir Detayı Şehir No : S- 41  
Diğer Adları Ülke
Bizantium, Nova Roma (Yeni Roma), Stamboul-Stambul, Konstantiniyye, İstambol, İslambol, İslambul.   Türkiye  
Kurucusu Kuruluş Tarihi
   
   
Şehir No: S-41 Hit : 9911
Hata Bildirimi Tavsiye Et

Özeti
google map link için tıklayın
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
why do people cheat why women cheat on men redirect
reasons married men cheat how to cheat with a married woman want my wife to cheat

Hakkında Bilgi

İstanbul

 

Türkiye'nin en kalabalık, iktisadi ve kültürel açıdan en önemli şehri.

Belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre, 11 milyonu geçen nüfusuyla dünyada üçüncü, Avrupa'da birinci sırada gelir. 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 8. sırada yer alır.

Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur. İstanbul'un Avrupa'daki bölümüne Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası denir. Dünyada iki kıta üzerinde kurulu tek metropoldür. 39 ilçesi vardır, sınırları içinde büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır.

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330 - 395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395 - 1204 ile 1261 - 1453 yılları arasında Doğu Roma İmparatorluğu, 1204 - 1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453 - 1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır.

İstanbul Boğazı boyunca ve Haliç'i çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur. İstanbul, batıda Avrupa yakası ve doğuda Asya yakası olmak üzere iki kıta üzerinde kurulu tek metropoldür. 32 ilçesi vardır.

M.Ö. 667 yılında; İstanbul'a yerleşim kuran kolonist Megaralılar şehri o dönemdeki kralı Byzas için "Bizantium" ismini koymuştur. M.S. 196 yılında da Roma İmparatoru Septimius Severus şehri bir saldırı sonrasında ele geçirmiş, ancak bu sırada şehir bir harabe haline gelmiştir. Şehri yeniden onarınca, bir çok Romalı da İstanbul'a göç etmiştir. Her ne kadar Severus şehre oğlunun ismi Augusta Antonina (İmparator olunca ismi Antoninus Caracalla olmuştur) vermek istese de rivayete göre, Konstantin şehre Konstantinopolis ismini vermeden önce halk arasında bu şehre Nova Roma (Yeni Roma) deniliyordu.

Konstantin de ilk başta şehrin resmi ismini Nova Roma koymak istedi; ancak dini anlaşmazlıklar çıkınca bundan vazgeçti. İstanbul adının kökeninin Antik Yunancaya dayandığı da rivayet edilir. Türkler İstanbul'u ele geçirmesi sırasında ve öncesinde; Selçuklularda olduğu gibi şehre Stamboul-Stambul demekteydiler. Türklerin yanı sıra; 10. yüzyılda Arapların 12. yüzyılda da Ermenilerin şehri bu isimle çağırdıklarını öngörürler. Ancak; devlet işlerinde Osmanlı İmparatorluğu Konstantiniyye ismini kullanır.

Şehrin İstanbul ismini sık kullanması ise 17'inci yüzyılda; Evliya Çelebi'nin şehirden bu isimle bahsetmesiyle başlar. İstanbul kelimesi Rumca "εις την Πόλιν" ya da "στην Πόλη" (eis tén pólin ya da sten pole =şehire doğru ya da şehirde ) tümcesinden gelir. 18'inci yüzyılda III. Mustafa döneminde ise; paraların üzerinden Konstantiniyye kaldırılarak, İstambol'u koyunca resmiyete dönüşür. (1770)

İstanbul'a farklı isimler veren pek çok dil vardır:

Rumca: Konstantinúpolis (Κωνσταντινούπολη), Istinpolin, Megali Polis, Kalipolis, Vizantion

Latince: Bizantium, Constantinopolis, Antoninya, Alma Roma, Nova Roma

Slavca: Çargrad, Konstantingrad

İbranice: איסטנבול (İs-tan-bul), Ortaçağ'da קושטא (Kuş-ta)

Norsca: Miklagard

Ermenice: Vizant, Stimbol, Esdambol, Eskomboli, Stambol (Ստամբուլ)

Arapça: Bizantiya, el-Mahsura, Kustantina el-uzma

Selçuklular zamanında: Konstantiniyye, Mahrusa-i Konstantiniyye, Stambul

Eski Rusça: Çargrad, Vizantiy, Konstantinopol, Stambul

Osmanlıcada: Dersaadet, Deraliyye, Mahrusa-i Saltanat, Istanbul, Islambol, Islambul, Darü's-saltanat-ı Aliyye, Asitane-i Aliyye, Darü'l-Hilafetü 'l Aliye, Payitaht-ı Saltanat, Dergâh-ı Mualla, Südde-i Saadet, Kostantiniyye 

( قسطنطينيه )

Fransızca : Istanbul

İspanyolca : Estambul

Macarca : Isztambul

Litvanca : Stambulas

Letonyaca : Stambula

Arnavutça : Stambolli

Galce : Iostanbúl

Loglanca: Gonstantinupol

Lazca: Poli

Ladino: Estanbol

Farsça: Estanbol

Rumence: İstambul

Her ne kadar 300.000 yıldan bu yana Dünya 3 kez Buzul Çağı geçirip, toprak kütlesi yer değiştirse de; Küçükçekmece'deki Yarımburgaz mağarasında Neolitik ve Kaltolitik insanlara değin izler bulunmuştur. Dudullu'da Alt Paleolitik Çağ, Ağaçlı'da Orta Paleolitik Çağ ve Üst Paleolitik Çağ'da kullanılan aletlere rastlanılmıştır. Ancak, Dünya'nın herhangi bir yerinde bu çağlara değin izlere rastlanabilir. Son buzul çağı sonrasındaki izler M.Ö. 5000 yıllarına aittir. Kasım 2008 tarihinde Marmaray Projesi kapsamında yapılan son kazılarda şehrin tarihinin M.Ö. 8000 yılına kadar dayandığına dair kanıtlar bulunmuştur.

İstanbul'un kent tarihini 4 ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar; İstanbul'un isminin Byzantium olduğu ikinci yerleşim dönemleri, Konstantin tarafından kurulan Bizans İmparatorluğu'ndaki Konstantinopolis dönemi, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve Cumhuriyet sonrası dönemi. İstanbul, Roma İmparatorluğu (330-395)'nun, daha sonra Bizans İmparatorluğu (395-1204, 1261-1453) ve Latin İmparatorluğu (1204-1261)'nun, son olarak da Osmanlı İmparatorluğu (1453-1922)'nun başkenti olmuştur. Romalılar ve Bizanslılarca başkentleri Konstantinopolis, Osmanlılarca başkentleri Stambul, İslambol, Konstantiniyye, Dersaadet v.b. anılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nce şehir 1930 yılından beri resmi olarak İstanbul diye adlandırılmaktadır.

Bizans Dönemi M.Ö. 660 ile M.S. 324 yılları arasını kapsar. M.Ö. 667'de Megara halkı; şehre yerleştikten sonra; kralı Byzas için, Byzas'ın yeri veya şehri anlamındaki Bizantium (Byzantium ya da Bizantion - Βυζάντιον) ismini koyar.

Bilinen efsaneye göre Megaralılar Ege Denizi'nde kuzeye doğru yol alır, bu sırada Kral Byzas'a da Delfi kahininden "körün zıttı"nda yeni bir şehir kuracağını söyler. Mageralılar da Boğaziçi'ye ulaştıktan sonra, koyları gezer ve dönemin Kalkedon'u (Χαλκηδών) günümüzde Kadıköy olan yere şehrin ilk temellerini kurar.

Megaralılar daha sonra Sarayburnu'na da yerleşmiş; ancak bir çok kez şehir istilaya uğramıştır. M.Ö. 269'da Bitinyalılar tarafından ele geçirilmiştir. M.Ö. 202'de Bitinyalılar Makedonların istilasından korkarak; Roma'dan yardım talebinde bulunmuş ve Roma kültürü yavaşça şehri etkilemeye başlamıştır. M.Ö. 146'dan itibaren de Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir. Şehir o dönemden itibaren; Bitinya-Pontus eyaletinin içinde olmuştur.

Roma İmparatoru "Septimus Severus" şehri, halk Partlıları tuttuğu için M.S. 196'de şehri istila eder ve şehir neredeyse tamamen yok olur. (Başka bir görüşe göre de Severus şehirdeki tüm yerleşim yerlerini yakmıştır.) Severus şehri oldukça beğendiği için; şehri tamanen yeniden kurar. Bu dönemde Roma'da yaşanan sorunlardan dolayı; Roma halkının büyük bir çoğunluğu İstanbul'a göç eder. Bu dönem içerisinde; Roma'dan İstanbul'a gelenler şehre "Nova Roma" (Yeni Roma) diyecektir; ancak bu isim hiç bir zaman resmiyet kazanmaz.

269 yılında Gotların egemenliğine geçen şehir; 313'de de Nikomedyalıların eline geçer. Konstantin da Nikomedyalılardan şehri alır ve şehir Roma İmparatorluğu'nun başkenti olur..

Bizans İmparatorluğu Dönemi 324 - 1453 yılları arasını kapsar. I. Konstantinus şehri ele geçirip Roma İmparatorluğu'nun başkenti yaptıktan sonra, şehir ayrıca Roma'nın doğusunun yönetim merkezi olur. Romalı nüfusu bu dönemde, Romalı soyluların göçü de dahil olmak üzere önemli boyutta arttı. Bu dönemde; yeni bir mimari yapıyla şehir oldukça genişledi. 100 kişilik bir hipodromun (Sultanahmet Meydanı) yanı sıra, limanlar ve su tesisleri yapıldı.

Konstantinus'un döneminde şehre Nova Roma dese de; 11 Mayıs 330 da şehrin ismi Konstantinopolis oldu. Döneminde Dünya'nın en büyük katedrali olan Ayasofya'yı 360'da kuran Konstantin; böylece Roma İmparatorluğu'nun dinini de Hıristiyanlık olarak değiştirdi. Pagan Roma dinine inanan batı ile ilk kopuş da bu dönemde başladı. Her ne kadar; Bizans İmparatorluğu I. Theodosius'un ölümü ile başlasa da; Bizans İmparatorluğu Konstantinus Hristiyanlığı getirmesine duyduğu saygıdan kendisini hep bir Bizans İmparatoru olarak görmüş; 1453'deki çöküşüne kadar da 10 İmparatorunun daha ismi Konstantinus olmuştur. Bu dönemde İstanbul'un rolü oldukça stratejiktir; Avrupa ve Asya arasında bir kapı olmuştur. Bu vesile ile, ticaret, kültür ve diplomasinin yapıldığı bir merkezdir. Bu dönemde şehrin ismi "Poli" (şehir) de olmuştur.

476'da Batı Roma'nın yıkılması sonrasında da; Batı Roma İmparatorluğu'ndaki Romalıların büyük bir çoğunluğu buraya göç etmiş, ve Bizans İmparatorluğu'nun da başkenti İstanbul olmuştur. 543'de nüfusun yarısının ölümüne sebebiyet veren veba salgınından sonra; şehir İmparator I. Jüstinyen döneminde yeniden inşa edilmişdir.

700lü yıllarda Sasaniler ve Avarlar'ın saldırısına uğrayan şehir; 800lü yıllarda Bulgarlar ve Arapların, 900lü yıllarda ise Ruslar ve Bulgarların saldırısına uğramıştır.

Ancak; saldırılar arasında en yıkıcı olanı 1204 yılında olmuştur. Haçlılar tarafından; 4. Haçlı Seferi'nde 1204 yılında ele geçirilen şehir yağmalanmış; halkın büyük bir çoğunluğu şehirden kaçmış; yoksul ve enkaz içinde bir kente dönüşmüştür. Bunun sebebi Batı Roma'da büyüyen Latinlerin; Katolik Hristiyanlık anlayışı ile Bizans'daki Ortodoks Hristiyanlık inanışı arasındaki farklılıklar ve uyumsuzluklardır. Bu dönem sonrasında, 1261 yılında Palailogos Hanedanından; Michael VIII Palaeologus şehri tekrar ele geçirmiş ve Latin'lerin dönemini sona erdirmiştir.

Bu dönemden sonra giderek küçülen Bizans; Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1391'den sonra kuşatılmaya başlamış; en sonunda 29 Mayıs 1453'de Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine geçmiştir. İstanbul'un fethi, Dünya tarihinde Orta Çağ'ın sonunu simgelemektedir

Osmanlı Dönemi 1453 - 1923 yılları arasını kapsar. 29 Mayıs 1453'de; Osmanlı İmparatorluğu padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 53 gün süren kuşatması sonrasında; İstanbul Osmanlı'nın 3'üncü ve son başkenti olur.

Osmanlının ele geçirmesinden sonra; Topkapı Sarayı ve Kapalı Çarşı'nın da kurulması ardından bir çok okul ve hamam açılır. Dünya'nın ve İmparatorluğun dört bir yanından insanlar İstanbul'a taşınır. Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların beraber yaşadığı kozmopolit bir toplum olur. Bizans döneminden kalan, eski binalar ve surlar onarılır. Fetihten 50 yıl sonra; İstanbul Dünya'nın en büyük şehirlerinden biri olur. "Küçük Kıyamet" olarak da adlandırılan; 14 Eylül 1509 İstanbul Depremi sonrasında (8 şiddetinde olduğu ileri sürülmektedir); 45 gün süren artçı sarsıntılarla binlerce bina yıkılır ve bir çok insan yaşamını kaybeder.

1510 yılında; Sultan II. Beyazıd; 80.000 kişinin çalışmasıyla şehri yeniden kurar. Günümüzde de varolan eserlerin büyük bir çoğunluğu bu dönemden kalmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde; mimari ve sanat konularına önem verilir. Mimar Sinan camiler ve diğer binalar kurar. Lale Devri döneminde; Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 1718 yılından itibaren; itfaiye'yi kurmuş, ilk matbaayı açmış ve fabrikalar kurmuştur. 3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında da batılaşma süreci hızlanmış; ve bir çok alanda yenilikler yaşanmıştır.

Haliç'in üzerine köprü; Karaköy'e tünel, demiryolları, kentin içindeki deniz taşımacılığı, belediye örgütlerinin, hastanelerin kurulmasıyla modern bir şehir halini almıştır. 1894 yılında; Üçyüzon Depremi'ni yaşayan İstanbul, tekrar büyük bir zarar görmüş, I. Dünya Savaşı'nın sonlarında 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri donanmasınca da işgal edilmiştir.

29 Ekim 1923'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla da İstanbul'un 2500 yıldır süren başkentlik dönemi de sona ermiştir.

Osmanlı ve Bizans kayıtlarında, 1291 Yıldırım Bayezıd döneminde İstanbul’un alınması amacıyla yapılan kuşatma kaldırılırken, yapılan anlaşma gereği Sirkeci’de bir Türk mahallesi kurulması şartına uygun olarak Göynük ve Taraklı’dan 760 hane Manav İstanbul’a yerleştirilmiştir. Yani İstanbul’a yerleştirilen ilk yerli Türklerin, bu yöreden giden Manavlar olduğu kaynaklarca da doğrulanmaktadır. Özellikle anadolu yakasındaki türklerin kökeni manavlardır.

Cumhuriyet sonrası 1923-1950 yılları arasında fiziksel atılımlar olmuştur. 1900'lerin başında 1 milyon olan nüfus, 1927'de 690.000'e düşmüştür, 1935'de 740.000 ve 1945'de tekrar 900.000'e ulaşmıştır. 1950'lerde Balkanlar'dan göç almıştır. Bu dönemde şehirleşmede gecekondular önplana çıkmaktadır. 1960'larda ise gecekonduların yanında, apartmanlaşma başlamıştır. 1970'lerde hızlı nüfus artışı ile konut ve ulaşım sorunları önem kazanmıştır. Bu dönemde otomobil sayısının artması ve sonucunda trafiğin artması Boğaziçi Köprüsü'nün yapılmasında etkili olmuştur ve ulaşımda önemli bir yere gelmiştir. İstanbul metropoliten alanı 1970-1975 yılları arasında merkezde 50 kilometre yarıçaplı bir alan iken 1980'de 60 kilometre yarıçapa ulaşmıştır. 1990'ların nüfus artışı, nüfusun dış taraflara yayılması ile sonuçlanmıştır ve sonucunda İETT'nin yetersiz gelmesi ile dolmuş ve minibüsler bu açığı kapatmaya çalışmışlardır. 70’li yıllarda eski hızı ile olmasa da imar faaliyetleri canlandı. 1973 yılında Boğaziçi Köprüsü açıldı. Çevre yollarıyla birlikte Boğaziçi Köprüsü yeni yerleşim birimlerinin doğmasına ve metropoli kuşatan çevrede yeni rant alanlarının oluşmasına yol açtı.

İstanbul'un tarihi 300 bin yıl önceye kadar uzanır. Küçükçekmece gölü kenarında bulunan Yarımburgaz mağarasında yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere rastlanmıştır. Bu dönemde gölün çevresinde Neolitik ve Kalkolitik insanların yasadığı sanılmaktadır. Çeşitli dönemlerde yapılan kazılarda, Dudullu yakınlarında Alt Paleolitik Çağ'a, Ağaçlı yakınlarında ise, Orta Paleolitik Çağ ile Üst Paleolitik Çağ'a özgü aletlere rastlanmıştır.

Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Marmara Denizi bulunmaktadır. Boğaz, aynı zamanda Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki sınırı oluşturur. Boğazın batı yakasına Rumeli Yakası, doğu yakasına ise Anadolu Yakası denir. Boğazdaki Fatih Sultan Mehmet ve Boğaz Köprüleri şehrin iki yakasını birbirine bağlar.

 

İstanbul’daki önemli mekanlar:

İstanbul Surları: İstanbul'un etrafını çeviren surlar tarihte 7. yy.dan başlayarak inşa edilmiş, yıkılmalar ve yeniden yapmalarla dört defa elden geçmiştir. Son yapımı M.S. 408'den sonradır. II. Theodosius (408-450) zamanında İstanbul surları Sarayburnu'ndan Haliç kıyısı boyunca Ayvansaray'a bu taraftan ve Marmara kıyısı boyunca Yedikule'ye, Yedikule'den Topkapı'ya, Topkapı'dan Ayvansaray'a uzanıyordu.

Surların uzunluğu 22 km.dir. Haliç surları 5.5 km., kara 6,5km. Marmara Surları 9 km.dir.

Kara surları üç bölümden oluşur. Hendek, dış sur,iç sur. Hendekler bugün tarım alanı olmuştur. Sura bitişik ve 50 m. aralıklarla kara surları tarafında, birçoğu yıkılmış, çatlamış durumda 96 burç bulunmaktadır. Bu burçlar, boydan boya uzanan sur duvarlarından 10 m.lik çıkıntıda, çoğunlukla kare planlı ve 25 m. yüksekliğindedir.

Dolmabahçe Sarayı: Dolmabahçe Sarayı, Karaköy'den Sarıyer'e uzanan sahil şeridinin Kabataş ile Beşiktaş arasında kalan bölümünde, Marmara Denizi'nden Boğaziçi'ne deniz yoluyla girişte sol sahilde, Üsküdar'ın karşısında yer alan saray. Denizden yer alınıp doldurulmasıyla ortaya çıkan alana yapıldığı için dolmabahçe adını almıştır. Yapımı için dış devletlerden borç alınmıştır.

Beylerbeyi Sarayı: Beylerbeyi sarayı 1861-1865 yıllarında, eski ahşap bir sahil sarayının yerinde Sultan Abdülaziz tarafından Sarkis Balyan'a yaptırılmıştır.

Topkapı Sarayı: Topkapı Sarayı, İstanbul'da yer alan ve dünyada günümüze gelebilmiş sarayların en eskisi ve genişidir.

Konumu, Haliç’i, Boğaziçi’ni ve Marmara denizi gören, İstanbul’un ilk kuruluş yeri olan bilinen akropol tepesidir. Tarihi İstanbul üçgen yarımadasının en uç noktasında, 5 km'yi bulan surlarla çevrili, 700.000 m2 özel araziye sahip bir komplekstir.

Yıldız Sarayı: Yıldız Sarayı ilk kez Sultan III. Selim'in (1789-1807) annesi Mihrişah Sultan için yaptırılmış, özellikle Osmanlı padişahı II. Abdülhamit zamanında Osmanlı Devletinin ana sarayı olarak kullanılmış, günümüzde Beşiktaş İlçesi’nde yer alan bir saraydır. Dolmabahçe Sarayı gibi tek bir bina halinde değil, Marmara denizi sahilinden başlayarak kuzeybatıya doğru yükselip sırt çizgisine kadar tüm yamacı kaplayan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş saraylar, köşkler, yönetim, koruma, servis yapıları ve parklar bütünüdür.

Çırağan Sarayı: İstanbul, Beşiktaş ilçesi, Çırağan Caddesi üzerinde bulunan tarihi saray.

Haliç ve Boğaziçi’nin en güzel yerleri sultanlar ve önemli kişilere saray ve köşkleri için tahsis edilmişti. Zaman içinde bunların bir çoğu yok olmuştur. Büyük bir saray olan Çırağan da 1910 yılında yanmıştı. Önceki bir ahşap sarayın yerinde 1871 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Saray Mimarı Serkis Balyan’a yaptırılmıştı. Dört yılda 4 milyon altına mal olan yapının ara bölme ve tavanı ahşap, duvarlarda mermer kaplıydı. Yapımı için Avrupa devletlerinden borç alınmıştır.

Taş işçiliğinin üstün örnekleri sütunları zengin döşenmiş, mekanlar tamamlardı. Odalar nadide halılarla, mobilyalar altın yaldızlar ve sedef kalem işleri ile süslüydü. Boğaziçi’nin diğer sarayları gibi Çırağan da birçok önemli toplantıya mekan olmuştu. Renkli mermerle süslenmiş cepheleri, abidevi kapıları vardı ve arka sırtlardaki Yıldız Sarayına bir köprü ile bağlanmıştı. Cadde tarafı yüksek duvarlar ile çevriliydi. Yıllar boyu harabe halinde duran kalıntı büyük tamirler sonunda yeniden ihya olmuş, yanına ilave edilen eklentiler ile beş yıldızlı, güzel bir sahil oteline dönüştürülmüştür. Bahçesinde süs havuzu, bir iskele ve bir helikopter pisti bulunmaktadır. Günümüzde birçok sosyal aktiviteye ev sahipliği yapmaktadır.

Taksim Meydanı: Taksim semti ve meydanı adını, eskiden Galata-Beyoğlu suyunun "taksim edildiği", Taksim Maksemi'nden almıştır.

Meydan olmadan önce, eski evlerin sıralandığı dar bir bölge olan semt, meydan haline getirilip genişletildikten sonra zamanla bugünkü görünümünü almıştır. Meydanın ortasındaki Cumhuriyet Anıtı ve çevresi bugün tören yeri olarak kullanılıyor ve buluşma yeri işlevini üstleniyor. Meydanın başlangıcından Tünel'e kadar nostaljik tramvay çalışır.

Taksim Meydanı’nın simgesi haline gelen Cumhuriyet Anıtı İtalyan heykeltraş Pietro Canonica'ya yaptırılmış, 1928 yılında yerine yerleştirilmiştir. Anıtın yapımı 2,5 yıl sürmüş, anıt taş ve bronz kullanılarak yapılmıştır. Maliyeti için halktan para toplanmıştır. Cumhuriyet dönemi anıtlarından ilk defa figüratif bir anlatımla Atatürk'ü ve yeni düzeni anlatan bir heykeldir. Anıt dikilmeden önce Taksim'de alan özelliği yoktu.

Sultanahmet Meydanı: İstanbul'un en önemli meydanlarından biri. Bizans devrinde Hipodrom olarak bilinirdi. “Hipodrom” Yunanca "hippos" (at) ve "dromos" (yol) sözcüklerinin bileşiminden oluşan ve "atyolu" anlamına gelen bir kelimedir. Osmanlı döneminde buraya At Meydanı denirdi.

Günümüze çok az kalıntıları kalan Bizans devri önemli yapıları ve abideleri Hipodrom çevresinde inşa edilmişti. “Büyük Saray” diye bilinen İmparatorluk Sarayı Hipodromun yanından başlar, aşağılara, deniz kenarına kadar uzanırdı. Bu Saraydan günümüze bir büyük salonun yer mozaik panosu gelebilmiştir. Şehrin en önemli meydanı Agusteion ve burası ile cadde arasında Milerium zafer takı bulunurdu. Cadde Roma’ya kadar uzanan yolun başlangıcı idi ve ilk kilometre taşı da buradaydı.

Osmanlı zamanında da Yeniçeri isyanları bu bölgede olur, kırk gün kırk gece süren şehzade sünnet düğünleri, şenlikler burada yapılırdı. İstanbul'da Halide Edip'in işgale karşı konuşma yaptığı 1920 Sultanahmet mitingi de burada yapılmıştır.

Meydanın orta yerinde Kayzer Wilhelm'in ziyaret hatırası olarak yapılmış olan Alman Çeşmesi bulunmaktadır. Meydanın batısında ise İstanbul Adliyesi yer almaktadır. Meydan günümüzde İstanbul'un en önemli turistik merkezidir.

Beyazıt meydanı: İstanbul'un Eminönü ilçesinde bulunan tarihi bir meydandır. İstanbul Üniversitesi ve Tarihi Kapalı Çarşı'ya ev sahipliği yapmaktadır. Beyazıt Camiini de içinde bulunduran meydan turistlerin uğrak noktasıdır.

Özgürlük Meydanı: Bakırköy semti İstanbul’un en kalabalık nüfusuna sahip semttir. Bu semtin en popüler mekanlarından biride Özgürlük meydanıdır.

 

website website open

Eğitim Kurumları
1.Yıldız Teknik Üniversitesi -
2.Elektrik Elektronik Fakültesi (Yıldız Teknik Üniv.) -
3.Fen Edebiyat Fakültesi (Yıldız Teknik Üniv.) -
4.Makine Fakültesi (Yıldız Teknik Üniv.) -
5.Mimarlık Fakültesi (Yıldız Teknik Üniv.) -
6.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Yıldız Teknik Üniv.) -
7.İnşaat Fakültesi (Yıldız Teknik Üniv.) -
8.Kimya Metalurji Fakültesi (Yıldız Teknik Üniv.) -
9.Sanat Ve Tasarım Fakültesi (Yıldız Teknik Üniv.) -
10.Eğitim Fakültesi (Yıldız Teknik Üniv.) -
11.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yıldız Teknik Üniv.) -
12.Fen Bilimleri Enstitüsü (Yıldız Teknik Üniv.) -
13.Darut Tıb Medresesi -
14.Selami Ali Efendi Tekkesi -
15.Özbekler Tekkesi - Üsküdar -
16.İstanbul (Bizans) Kağıthanesi -
17.(İstanbul) Kağıthane Kağıt Fabrikası -
18.Beykoz Kağıt Fabrikası -
19.Hamidiye Kağıt Fabrikası -
20.Galatasaray Lisesi (Galata Sarayı Mektebi Sultanisi ) - مکتب سلطانی
21.Sahnı Seman -
22.Mühendislik Fakültesi (Gebze Yüksek Teknoloji Enst.) -
23.Fen Fakültesi (Gebze Yüksek Teknoloji Enst.) -
24.Mimarlık Fakültesi (Gebze Yüksek Teknoloji Enst.) -
25.İşletme Fakültesi (Gebze Yüksek Teknoloji Enst.) -
26.Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü (Gebze Yüksek Teknoloji Enst.) -
27.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Gebze Yüksek Teknoloji Enst.) -
28.Mühendishane - i Berri - i Hümayun -
29.Orman Fakültesi (İstanbul Üniv.) -
30.Eczacılık Fakültesi (İstanbul Üniv.) -
31.Diş Hekimliği Fakültesi (İstanbul Üniv.) -
32.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İstanbul Üniv.) -
33.Mühendislik Fakültesi (İstanbul Üniv.) -
34.İstanbul Üniversitesi -
35.İstanbul Tıp Fakültesi (İstanbul Üniv.) -
36.Hukuk Fakültesi (İstanbul Üniv.) -
37.Edebiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.) -
38.Fen Fakültesi (İstanbul Üniv.) -
39.İşletme Fakültesi (İstanbul Üniv.) -
40.Veteriner Fakültesi (İstanbul Üniv.) -
41.Siyasal Bilgiler Fakültesi (İstanbul Üniv.) -
42.İletişim Fakültesi (İstanbul Üniv.) -
43.Su Ürünleri Fakültesi (İstanbul Üniv.) -
44.İlahiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.) -
45.Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İstanbul Üniv.) -
46.Avrasya Enstitüsü (İstanbul Üniv.) -
47.Çocuk Sağlığı Enstitüsü (İstanbul Üniv.) -
48.Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (İstanbul Üniv.) -
49.Adli Tıp Enstitüsü (İstanbul Üniv.) -
50.Akciğer Hastalıkları Ve Tüberküloz Enstitüsü (İstanbul Üniv.) -
51.Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (İstanbul Üniv.) -
52.Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü (İstanbul Üniv.) -
53.Fen Bilimleri Enstitüsü (İstanbul Üniv.) -
54.İşletme İktisadı Enstitüsü (İstanbul Üniv.) -
55.Kardiyoloji Enstitüsü (İstanbul Üniv.) -
56.Muhasebe Enstitüsü (İstanbul Üniv.) -
57.Nörolojik Bilimler Enstitüsü (İstanbul Üniv.) -
58.Onkoloji Enstitüsü (İstanbul Üniv.) -
59.Sağlık Bilimleri Enstitüsü (İstanbul Üniv.) -
60.Sosyal Bilimler Enstitüsü (İstanbul Üniv.) -
61.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (İstanbul Üniv.) -
62.Bakırköy Sağlık Yüksekokulu (İstanbul Üniv.) -
63.Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (İstanbul Üniv.) -
64.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu (İstanbul Üniv.) -
65.Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (İstanbul Üniv.) -
66.Ulaştırma Ve Lojistik Yüksekokulu (İstanbul Üniv.) -
67.Adalet Meslek Yüksekokulu (İstanbul Üniv.) -
68.Ormancılık Meslek Yüksekokulu (İstanbul Üniv.) -
69.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul Üniv.) -
70.Sapanca Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul Üniv.) -
71.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İstanbul Üniv.) -
72.Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İstanbul Üniv.) -
73.Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu (İstanbul Üniv.) -
74.Devlet Konservatuvarı (İstanbul Üniv.) -
75.İstanbul Teknik Üniversitesi -
76.İnşaat Fakültesi (İstanbul Teknik Üniv.) -
77.Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Fakültesi (İstanbul Teknik Üniv.) -
78.Mimarlık Fakültesi (İstanbul Teknik Üniv.) -
79.Fen Edebiyat Fakültesi (İstanbul Teknik Üniv.) -
80.Makina Fakültesi (İstanbul Teknik Üniv.) -
81.İşletme Fakültesi (İstanbul Teknik Üniv.) -
82.Elektrik Elektronik Fakültesi (İstanbul Teknik Üniv.) -
83.Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi (İstanbul Teknik Üniv.) -
84.Denizcilik Fakültesi (İstanbul Teknik Üniv.) -
85.Maden Fakültesi (İstanbul Teknik Üniv.) -
86.Tekstil Teknolojileri Ve Tasarımı Fakültesi (İstanbul Teknik Üniv.) -
87.Kimya Metalurji Fakültesi (İstanbul Teknik Üniv.) -
88.Enerji Enstitüsü (İstanbul Teknik Üniv.) -
89.Fen Bilimleri Enstitüsü (İstanbul Teknik Üniv.) -
90.Sosyal Bilimler Enstitüsü (İstanbul Teknik Üniv.) -
91.Bilişim Enstitüsü (İstanbul Teknik Üniv.) -
92.Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü (İstanbul Teknik Üniv.) -
93.Yabancı Diller Yüksekokulu (İstanbul Teknik Üniv.) -
94.Meslek Yüksekokulu (İstanbul Teknik Üniv.) -
95.Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (İstanbul Teknik Üniv.) -
96.Marmara Üniversitesi -
97.Atatürk Eğitim Fakültesi (Marmara Üniv.) -
98.Diş Hekimliği Fakültesi (Marmara Üniv.) -
99.Eczacılık Fakültesi (Marmara Üniv.) -
100.Fen Edebiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) -
101.Güzel Sanatlar Fakültesi (Marmara Üniv.) -
102.Hukuk Fakültesi (Marmara Üniv.) -
103.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Marmara Üniv.) -
104.İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) -
105.Darul Hikmetil İslamiyye - İstanbul - دار الحكمة الاسلامية - استانبول
106.Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslamiyye - جمعيت تدريسيهء اسلاميه
107.İletişim Fakültesi (Marmara Üniv.) -
108.Mühendislik Fakültesi (Marmara Üniv.) -
109.Sağlık Bilimleri Fakültesi (Marmara Üniv.) -
110.Teknik Eğitim Fakültesi (Marmara Üniv.) -
111.Tıp Fakültesi (Marmara Üniv.) -
112.Fen Bilimleri Enstitüsü (Marmara Üniv.) -
113.Avrupa Birliği Enstitüsü (Marmara Üniv.) -
114.Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü (Marmara Üniv.) -
115.Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Marmara Üniv.) -
116.Gastroenteroloji Enstitüsü (Marmara Üniv.) -
117.Güzel Sanatlar Enstitüsü (Marmara Üniv.) -
118.Nörolojik Bilimler Enstitüsü (Marmara Üniv.) -
119.Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Marmara Üniv.) -
120.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Marmara Üniv.) -
121.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (Marmara Üniv.) -
122.Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü (Marmara Üniv.) -
123.Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu (Marmara Üniv.) -
124.Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (Marmara Üniv.) -
125.Hemşirelik Yüksekokulu (Marmara Üniv.) -
126.İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu (Marmara Üniv.) -
127.Yabancı Diller Yüksekokulu (Marmara Üniv.) -
128.İlahiyat Meslek Yüksekokulu (Marmara Üniv.) -
129.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmara Üniv.) -
130.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Marmara Üniv.) -
131.Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Marmara Üniv.) -
132.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -
133.Mimarlık Fakültesi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.) -
134.Fen Edebiyat Fakültesi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.) -
135.Devlet Konservatuvarı (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.) -
136.Fen Bilimleri Enstitüsü (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.) -
137.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.) -
138.Meslek Yüksekokulu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.) -
139.Güzel Sanatlar Fakültesi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.) -
140.Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (İstanbul Teknik Üniv.) -
141.Darul Hadis Medreseleri -
142.Medresetül Kudat -
143.Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi -
144.Süleymaniye Medresesi -
145.Darul Kurra Medreseleri -
146.Medresetül Eimme vel Huteba -
147.Medresetül İrşad -
148.Medresetül Mütehassısin -
149.Şehzadegan Mektebi -
150.Enderun Mektebi - اندرون مکتب
151.Medresetül Vaizin -
152.Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü (Boğaziçi Üniv.) -
153.Çevre Bilimleri Enstitüsü (Boğaziçi Üniv.) -
154.Fen Bilimleri Enstitüsü (Boğaziçi Üniv.) -
155.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Boğaziçi Üniv.) -
156.Mühendislik Fakültesi (Boğaziçi Üniv.) -
157.Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (Boğaziçi Üniv.) -
158.Boğaziçi Üniversitesi -
159.Eğitim Fakültesi (Boğaziçi Üniv.) -
160.Fen Edebiyat Fakültesi (Boğaziçi Üniv.) -
161.Rasadhanei Amire -
162.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Boğaziçi Üniv.) -
163.Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Boğaziçi Üniv.) -
164.Yabancı Diller Yüksekokulu (Boğaziçi Üniv.) -
165.Otelcilik Meslek Yüksekokulu (Boğaziçi Üniv.) -
166.İletişim Fakültesi (Galatasaray Üniv.) -
167.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Galatasaray Üniv.) -
168.Fen Edebiyat Fakültesi (Galatasaray Üniv.) -
169.Hukuk Fakültesi (Galatasaray Üniv.) -
170.Galatasaray Üniversitesi -
171.Mühendislik Ve Teknoloji Fakültesi (Galatasaray Üniv.) -
172.Fen Bilimleri Enstitüsü (Galatasaray Üniv.) -
173.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Galatasaray Üniv.) -
174.Meslek Yüksekokulu (Galatasaray Üniv.) -
175.Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Sabancı Üniv.) -
176.Medresetül Hattatin - İstanbul - مدرسة الخطاطين - استانبول
177.Haliç Üniversitesi -
178.Güzel Sanatlar Fakültesi (Haliç Üniv.) -
179.İ.Ü. Edebiyat Fakültesi İslam Araştırma Merkezi -
180.İslam Araştırmaları Merkezi İSAM -
181.Sabancı Üniversitesi -
182.Fatih Üniversitesi -
183.Fen Edebiyat Fak. (Fatih Üniv.) -
184.İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası -
185.Milli Saraylar Ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu (Yıldız Teknik Üniv.) -
186.Kandilli Kız Anadolu Lisesi -
187.Doğuş Üniversitesi -
188.Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü -
189.Sanat ve Tasarım Fakültesi (Doğuş Üniv.) -
190.Yabancı Diller Yüksekokulu (Yıldız Teknik Üniv.) -
191.Meslek Yüksekokulu (Yıldız Teknik Üniv.) -
192.Acıbadem Üniversitesi -
193.Fen Edebiyat Fakültesi (Acıbadem Üniv.) -
194.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Acıbadem Üniv.) -
195.İletişim Fakültesi (Acıbadem Üniv.) -
196.Mühendislik Fakültesi (Acıbadem Üniv.) -
197.Sağlık Bilimleri Fakültesi (Acıbadem Üniv.) -
198.Tıp Fakültesi (Acıbadem Üniv.) -
199.Fen Bilimleri Enstitüsü (Acıbadem Üniv.) -
200.İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti -
201.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Acıbadem Üniv.) -
202.Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Acıbadem Üniv.) -
203.Meslek Yüksekokulu (Acıbadem Üniv.) -
204.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Acıbadem Üniv.) -
205.Bahçeşehir Üniversitesi -
206.Fen Edebiyat Fakültesi (Bahçeşehir Üniv.) -
207.İletişim Fakültesi (Bahçeşehir Üniv.) -
208.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Bahçeşehir Üniv.) -
209.Mühendislik Fakültesi (Bahçeşehir Üniv.) -
210.Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi (Bahçeşehir Üniv.) -
211.Hukuk Fakültesi (Bahçeşehir Üniv.) -
212.Meslek Yüksekokulu (Bahçeşehir Üniv.) -
213.Fen Bilimleri Enstitüsü (Bahçeşehir Üniv.) -
214.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Bahçeşehir Üniv.) -
215.Darul Hilafe el Aliyye Medresesi - مدرسة دار الخلافة العلية
216.Kürdistan Teali Cemiyeti, Kürt Teali Cemiyeti -
217.Selimiye Camii Ve Külliyesi - İstanbul -
218.Kazzazanlar (Cemaati Kazzazani Hassa) -
219.Tahir Ağa Tekkesi -
220.Sinan Paşa Külliyesi -
221.Cemiyyet-i Müderrisin - جمعيت مدرسين
222.Selami Efendi Tekkesi -
223.Siperduzanlar (Cemaati Siperduzani Hassa) -
224.Bozdoğanîler (Cemaati Bozdoğaniyani Hassa) -
225.Şimşirgeranlar (Cemaati Şimşirgerani Hassa) -
226.Kuleli Askeri Lisesi -
227.Murad III Türbesi -
228.Şeyh Vefa Külliyesi -
229.Tirgeranlar (Cemaati Tirgerani Hassa) -
230.Maarifi Umumiyye Nezareti -
231.Kemangeranlar (Cemaati Kemangerani Hassa) -
232.Tüfenkciyanlar (Cemaati Tüfenkciyani Hassa) -
233.Zırhcıyanlar ve Kundakcıyanlar (Cemaati Zırhcıyan ve Kundakcıyani Hassa) -
234.Külahduzanlar (Cemaati Külahduzanı Hassa) -
235.Simkeşanlar (Cemaati Simkeşani Hassa) -
236.Zerduzanlar (Cemaati Zerduzani Hassa) -
237.Özbekler Tekkesi - Kadırga -
238.Selimiye Tekkesi -
239.Sanayi i Nefise Mektebi -
240.Füyuzatı Hamidiye Mektebi -
241.Postinduzanlar (Cemaati Pustinduzani Hassa) -
242.Abayi Bafanlar (Cemaati Abayi Bafani Hassa) -
243.Muzeduzanlar (Cemaati Muzeduzani Hassa) -
244.Kemhabafanlar (Cemaati Kemha Bafani Hassa) -
245.Topkapı Sarayı Müzesi -
246.Kadifebafanlar (Cemaati Kadife Bafani Hassa) -
247.Dımeşkigeranlar (Cemaati Dımeşkigerani Hassa) -
248.Kaliçebafanlar (Cemaati Kaliçe Bafani Hassa) -
249.Kazganyanlar (Cemaati Kazganyanı Hassa) -
250.Kaşigeranlar (Cemaati Kaşigeranı Hassa) -
251.Anberineler (Cemaati Anberinei Hassa) -
252.Destivancılar (Cemaati Destivanei Hassa) -
253.Nalçeciyanlar (Cemaati Nalçaciyanı Hassa) -
254.Küştegeranlar (Cemaati Keştigeranı Hassa) -
255.Mürekkepçiler (Cemaati Mürekkebciyanı Hassa) -
256.Cerrahinler (Cemaati Cerrahini Hâssa) -
257.Sorguciyanlar (Cemaati Sorguciyanı Hassa) -
258.Pehlivanlar -
259.Takkeci İbrahim Ağa Külliyesi -
260.Debbağinler (Cemaati Debbaginı Hassa) -
261.Camgeranlar (Cemaati Camgeranı Hassa) -
262.Teşvikiye Camii -
263.Neccaranlar (Cemaati Neccarani Hassa) -
264.Harratinler (Cemaati Harratini Hassa) -
265.Çilingiranlar (Cemaati Çilingiranı Hassa) -
266.Zerkubanlar (Cemaati Zerkubanı Hassa) -
267.Kehhalanlar (Cemaat-i Kehhalanı Hassa) -
268.Fecri Ati - فجر آتـى
269.Buhurciyanlar (Cemaati Buhurciyanı Hassa) -
270.Çerağciyanlar (Cemaati Çerağciyanı Hassa) -
271.Kalciyanlar (Cemaati Kalcıyanı Hassa) -
272.Bülbülciyanlar (Cemaati Bülbülciyanı Hassa) -
273.Müteferrika (Cemaati Müteferrikai Ehli Hiref) -
274.Edebiyatı Cedide (Serveti Fünun Edebi Topluluğu) - أدبيات جديده
275.Darul Funun - دار الفنون - العثماني
276.Siyavuş Paşa Türbesi -
277.Darülhadis -
278.Darüşşafaka -
279.İttihat Ve Terakki Cemiyeti -
280.Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Eğitim Vakfı -
281.İstanbul Kadılığı -
282.İstiklal Mahkemeleri -
283.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) -
284.Mekteb-i Tıbbiyye -
285.Üsküdar Mevlevihanesi -
286.Darul Eytam - Yetimler Yurdu - Yetimhane - دار الايتام
287.Darülmusiki-i Osmani -
288.Medresetul-Islah - مدرسة الاصلاح - الهند
289.Mühendishanei Bahrii Hümayun -
290.Cem (Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi) Vakfı -
291.Cameşuyanlar (Cemaati Cameşuyanı Hassa) -
292.Kardgeranlar (Cemaati Kardgeranı Hassa) -
293.Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti -
294.Kilikyalılar Cemiyyeti -
295.Tarihi Osmani Encümeni -
296.Şeyh Murad Tekkesi -
297.İslam Araştırmaları Merkezi -
298.Şeyh Zafir Külliyesi -
299.Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı -
300.Cem Vakfı Yenibosna Cemevi -
301.Sultan Ahmed Camii Ve Külliyesi -
302.Cem Vakfı Fatma’na (Fatma Ana) Cem ve Kültür Evi -
303.Şemsi Paşa Külliyesi -
304.Cemevi - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği -
305.Rumi Mehmet Paşa Medresesi -
306.Rakım Efendi Medresesi ve Türbesi -
307.Cemevi - Karacaahmet Sultan Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği -
308.Eriklibaba Kültür Derneği ve Cemevi -
309.Şeyhülislam Mustafa Efendi Tekkesi -
310.Erenler Eğitim Ve Kültür Vakfı -
311.Selim II Türbesi -
312.Şehir Müzesi -
313.Pertev Paşa Türbesi -
314.Sivasi Tekkesi -
315.Şarkiyat Araştırma Merkezi -
316.Keçeciyanlar (Cemaati Keçeciyani Hassa) -
317.Niyamgeranlar (Cemaati Niyamgeranı Hassa) -
318.Kündekaranlar (Cemaati Kundekarani Hassa) -
319.Saztraşanlar (Cemaati Saztraşani Hassa) -
320.Saatcıyanlar (Cemaati Saatcıyanı Hassa) -

Kütüphaneleri
1.Hacı Selim Ağa Kütüphanesi -
2.17 Nisan Halk Kütüphanesi -
3.Adile Sultan Halk Kütüphanesi -
4.Ağva Halk Kütüphanesi -
5.Alman Arkeoloji Enstitüsü Kütüphanesi -
6.Amerikan Kütüphanesi -
7.Atatürk Kitaplığı -
8.Atıf Efendi Kütüphanesi -
9.Avcılar Halk Kütüphanesi -
10.Aysın Rafet Ataç Kütüphanesi -
11.Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi -
12.Bahariye Çocuk Kütüphanesi -
13.Bahçeşehir Üniversitesi Mecidiyeköy Kampüsü Kütüphanesi -
14.Bahçeşehir Üniversitesi Barbaros Kütüphanesi -
15.Başbakanlık Osmanlı Arşivleri -
16.Beyazıt Devlet Kütüphanesi -
17.Beykoz İlçe Halk Kütüphanesi -
18.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi -
19.Çağlayan Halk Kütüphanesi -
20.Çatalca Halk Kütüphanesi -
21.Çeliktepe Halk Kütüphanesi -
22.Çinili Çocuk Kütüphanesi -
23.Darüşşafaka Eğitim Kurumları Sanal Kütüphane -
24.Deniz Müzesi Ve Arşivi Kütüphanesi -
25.Halet Said Efendi İhtisas Kütüphanesi -
26.Dr. Emel Esin Kütüphanesi -
27.Ebubekir Paşa Çocuk Kütüphanesi -
28.Edirnekapı Halk Kütüphanesi -
29.Fener Rum Patrikhanesi Kütüphanesi -
30.Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi -
31.Galatasaray Lisesi Sanal Kütüphane -
32.Galatasaray Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi -
33.Gaziosmanpaşa İlçe Halk Kütüphanesi -
34.Gültepe Çocuk Kütüphanesi -
35.Güngören Halk Kütüphanesi -
36.Güzelyalı Halk Kütüphanesi -
37.Hakkı Tarık Us Kütüphanesi -
38.İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi -
39.Galatasaray Lisesi Merkez Kütüphanesi -
40.Pendik İlçe Halk Kütüphanesi -
41.Panorama 1453 Tarih Müzesi -
42.Şemsipaşa Halk Kütüphanesi -
43.Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi -
44.Türkiye Bankalar Birliği Kütüphanesi -
45.Eyüp Sultan Camii Kütüphanesi -
46.Arkeoloji Kütüphanesi -
47.Beşir Ağa Kütüphanesi - مكتبة بشير اغا - استانبول
48.Beşir Ağa Kütüphanesi (Eyüp-İstanbul) - مكتبة بشير اغا - استانبول
49.Beyazıt Devlet Kütüphanesi -
50.Hüdayi Kütüphanesi -
51.Hüsrev Paşa Kütüphanesi -
52.Kılıç Ali Paşa Kütüphanesi -
53.Köprülü Kütüphanesi -
54.Laleli Kütüphanesi -
55.Mahmud Paşa Kütüphanesi -
56.Nuruosmaniye Kütüphanesi -
57.Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kütüphanesi -
58.Millet Kütüphanesi -
59.Murad Molla Kütüphanesi -
60.Pertev Paşa Kütüphanesi -
61.Rüstem Paşa Kütüphanesi -
62.Pertevniyal Valide Sultan Kütüphanesi -
63.Şehid Ali Paşa Kütüphanesi -
64.Şeyh Vefa Kütüphanesi -
65.Ahmed (III) Kütüphanesi -
66.Amcazade Hüseyin Paşa Kütüphanesi -
67.Süleymaniye Kütüphanesi -

Yazarları
1.Ahmed Süheyl Ünver -
2.Bülent Aksoy -
3.Dücane Cündioğlu -
4.Atilla Çetin -
5.Metin And -
6.Ahmed Yüksel Özemre -
7.Hüseyin Nihal Atsız -
8.Bekir Sıtkı Sezgin -
9.Akdes Nimet Kurat -
10.Hoca Sadeddin Efendi -
11.Halil İnalcık -
12.Reha Oğuz Türkkan -
13.Agah Efendi Çapanzade -
14.Ali Kemal (Ali Rıza) -
15.İsmail Hakkı Altunbezer -
16.Zafer Erginli -
17.Tahsin Özcan -
18.Ayşe Zişan Furat -
19.Mustafa Tahir Öztürk -
20.Bilal Gökkır -
21.Cafer Sadık Yaran -
22.Bekir Kuzudişli -
23.İrfan Başkurt -
24.Necmettin Gökkır -
25.Hasan Ali Görgülü -
26.Yavuz Yıldırım -
27.Muhammet Sadık Akdemir -
28.Nejdet Durak -
29.Mehmet Atalay -
30.İbrahim Yıldırım -
31.Bahattin Yaman -
32.İhsan Akdaş -
33.İshak Özgel -
34.Ahmet Yaman -
35.Ata Bey -
36.Ali Cevad Bey -
37.Mehmed Arif Bey (İstanbul) -
38.Ali Razi Bey -
39.Bosnavi Koca Müverrih Hüseyin Efendi -
40.Hasan Beyzade Ahmed Paşa -
41.İsmail Galib Bey -
42.Bahir Abdürrezzak Efendi -
43.Kabaağaçlızade Ahmed Cevat Paşa -
44.Çeşmizade Mustafa Reşid Efendi -
45.Defteri Mehmed Paşa -
46.Mevlana Ebul Fazl Mehmed Efendi -
47.Esad Mehmed Efendi -
48.Hafız Hüseyin b. İsmail Ayvansarayi -
49.Katip Çelebi (Mustafa b. Abdullah) -
50.Nevizade Atai Ataullah Efendi -
51.Abdurrahman Abdi Paşa -
52.Afvi Mir Mehmed -
53.İsazade Abdullah Efendi -
54.Ahmed Saib Bey -
55.Ali Sedad -
56.Ali Ufki Bey -
57.Ali Suavi -
58.İbrahim Allahverdiyev # -
59.Kemal Kaya -
60.Mahmut Şakiroğlu -
61.Mehmed Necmeddin Okyay -
62.Melek Delilbaşı -
63.Mine Erol -
64.Murteza Bedir -
65.Mustafa Nuri Türkmen -
66.Orhan Şener Koloğlu -
67.Özcan Mert # -
68.Semih Ceyhan -
69.Sina Akşin -
70.Mustafa Öztürk -
71.Metin Yurdagür -
72.Ali Osman Koçkuzu -
73.Ali Osman Kurt -
74.Anzavur Demirpolat -
75.Ergün Aybars -
76.Fatih Yahya Ayaz -
77.Gönül Tankut -
78.Mehmet Efendioğlu -
79.Artun Ünsal -
80.Naci Kasım (Ali Naci Açıkel) -
81.Sami Efendi -
82.Arda Çakmak -
83.Ahmed Kamil Akdik -
84.Mehmet Hulusi Yazgan -
85.Mehmed Emin Yazıcı (Emin Dede) -
86.Macid Ayral -
87.Mustafa Halim Özyazıcı -
88.Kemal Batanay -
89.Derin Terzioğlu -
90.Murat Demireğer -
91.Yağmur Atsız -
92.Hilmi Yavuz -
93.Ali Murat Güven -
94.Serap Sarıhan # -

Bu şehirde kayıtlı üyeler
1. admin 1
2. serkan boztilki
3. Talip buyukanbarlar
4. Yasin KARATAŞ
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 26.12.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...