Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

İbn Arabinin Fusus el Hikem Adlı Eserinden Firavunun İmanı Meselesi

 Kitap Detayı Kitap No : K-  
Yazar Adı İlim Dalı Konusu Dili
İbn Arabi, Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. Muhammed Türkçe
Özelliği Tercüme Eden
 
       
Makale No: 1990 Hit : 8566 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Tercümanul Eşvak
2 Tacur Resail Ve Minhacul Vesail
3 Ruhul Kuds Fi Muhasebetin Nefs Kahire
4 Muhaderatul Ebrar Ve Müsameretül Ahyar
5 Mevakiun Nücum
6 Kitabul Fena Fil Müşahede
7 Kitabul Esfar
8 Kelamul Abadile
9 Hilyetul Abdal
10 Fususul Hikem
11 Et Tenezzulatul Mevsiliya Fi Esrarit Taharat Ves Salavat Vel Eyyamil Asliyye
12 Et Tedbiratul İlahiyye Fi Islahıl Memleketil İnsaniyye
13 El İsra İla Makamil Esra
14 el Futuhatul Mekkiyye Fi Marifetil Esraril Malikiyye Vel Mulkiyye / الفتوحات المكية في معرفة االسرار المالكية و الملكية
15 Divan (İbn Arabi)
16 Ankau Murib Fi Marifeti Hatmil Evliya Ve Şemsil Mağrib

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 el Futuhatul Mekkiyye Fi Marifetil Esraril Malikiyye Vel Mulkiyye / الفتوحات المكية في معرفة االسرار المالكية و الملكية

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 İbn Arabinin Fusus el Hikem Adlı Eserinden Firavunun İmanı Meselesi

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Türk Edebiyatında İbnül Arabi Methiyeleri Üzerine Bir İnceleme
2 Muhyiddin İbnül Arabiye Göre Dil Hakikat İlişkisi Marifetin İfadesi Sorunu
3 Muhyiddin İbnül Arabinin Hayatı ve Eserleri
4 Muhyiddin İbn Arabinin İtikadı
5 Kelamcıların İbn Arabi Düşüncesine Etkisi
6 İbnül Arabinin Yorum Yöntemi ve Muhammed Fassında Bu Yöntemin Tatbiki Her Varlık Bir Ayettir
7 İbn Arabiye Göre Hz. Ademde Temel İnsan Nitelikleri
8 İbn Arabide Mistik Sembolizm
9 İbn Arabide Marifetin İfadesi
10 İbn Arabi İle İlgili Araştırma Serüvenim
11 Alıntılanabilirlik ve Şeyleri Yeniden Yaratma İbn Arabi Bilgeliğinden Derridaya Uzanan Yol

Özeti
Firavunun İmanı Hakkındadır. Kabul Edildigini isbat egilimindedir.
all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
click open what makes husbands cheat
bystolic copay savings card go bystolic manufacturer coupon

Yayın Bilgileri
Yayınlandığı Kaynaklar
Yayınlandığı Tarih
Yayınlandığı Dergi
Sanal Dergi
Makalenin Linki

Makale Metni   [Yazdır/Print]

İbn Arabinin Fusus el Hikem Adlı Eserinden Firavunun İmanı Meselesi


--- Sayfa 431: Allah’ın “Bizim azabımızı gördükleri vakitde onların imanı kendilerine fayda vermez. Yunus kavmi müstesna olmak üzere Allah’ın kavimler hakkında adeti böyledir“ mealindeki ayete gelince bu ayetteki istisnalar korkudan ileri gelen imanın ahirette fayda vermeyeceğine delalet etmez. Allah’ın bundan maksadı, korkuyla iman edenlerden dünyada azabın kaldırılmayacağıdır.

 

Bundan dolayı firavun kendisinde iman bulunmakla beraber öldürüldü. Bu, hayatı son demine yaklaşmış olan kimsenin ahirete göçmesi hali gibidir.

Halbuki hal karinesi, muhakkak firavunun ölümü yakın olarak beklemediğini gösterir. Çünkü o Musa aleyhisselam’ın asasıyla denize vurmasından meydana çıkan, kuru yol üzerinde müminlerin yürüdüklerini gördü. Firavun iman ettiği sırada, can çekişen bir insanın aksine olarak helak olacağını bilmedi, bundan dolayı onu can çekişen kimseler arasında saymak uygun olmaz.

 

Şu halde firavun ölümü değil, kurtuluşu beklediği ve buna inandığı halde İsrailoğullarının iman ettiği Allah’a inanmış oldu. Onun inandığı şey gerçekleşti. Fakat beklediği şeyin aksine çıktı. Bu sebeple Allah ona kendi nefsi hakkında ahiret azabından kurtulmayı ihsan etti ve bedenini kurtardı. Nasıl ki Allah “Senin arkandan gelen kavme bir ayet ve alamet olmaklığın için bugün sana bedenin ile necat veririz” mealindeki ayette buna işaret buyurdu.

Çünkü firavun suretiyle gaip olsaydı, kavminin çoğu (O, Tanrı olduğu için) gizlendi derlerdi. Bu hale göre, (boğulan kimsenin) firavun olduğu bilinmek için belirli suretiyle ölü olarak meydana çıktı.

 

Şu halde kurtuluş va’di hem his bakımından, hem de mana bakımından umumi oldu. Halbuki üzerine ahiret azabı hak olan kimse ne kadar ayet ve alametler gelirse gelsin, elemli azabı görmedikçe yani ahiret azabını tatmadıkça iman etmez. İş böyle olunca firavun bu zümreden çıktı. İşte bu böyle açık bir hakikattir ki Kur’an’da bunu söyledi.

Bundan sonra biz deriz ki: Firavunun imanı bahsinde emir Allah’a racidir. Çünkü bütün halkın nefsinde onun şaki olduğu fikri yerleşti.

Halbuki bu mesele hakkında onların dayanacakları bir nass ve hüküm yoktur. Firavunun yoldaşlarına gelince onlar için başka hüküm vardır ki, onun yeri burası değildir.


Bu Makaleye Ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 23.9.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...