Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Türk Dilinin Zenginliğinin Mücessem Şahidi Kubbealtı Lugatı

 Kitap Detayı Kitap No : K-  
Yazar Adı İlim Dalı Konusu Dili
Ahmed Yüksel Özemre Sözlük Türkçe
Özelliği Tercüme Eden
 
       
Makale No: 1965 Hit : 7198 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Vahiy Akıl İlişkisi
2 Üsküdarın Kuşları
3 Üsküdarın Kaybolan Lezzetleri
4 Üsküdarın Kaybolan Kokuları
5 Üsküdarın Kadınları
6 Üsküdarın Dergahları
7 Üsküdarda Manevi Hayat
8 Üsküdarda Konak Hayatı
9 Üsküdarda Ezan
10 Üsküdarda Ebru Sanatı
11 Üsküdar Sehaveti
12 Türkçe Kuran Çevirilerinde Nefs Ruh Resul Nebi Yakıyn Mevt Kelime Çiftlerindeki Kavram Kargaşası
13 Türk Tesbihçiliği
14 Türk Dilinin Zenginliğinin Mücessem Şahidi Kubbealtı Lugatı
15 Taklidi İmandan Tahkiki İmana Geçişin Dramı
16 Simetrik Ebru
17 Said Nursinin Eserinde Esir Kavramı
18 Rölativite Teorisinin 100. Yıldönümü Münasebetiyle XX. Yüzyılın En Büyük Teorik Fizikçisi
19 Psikologlarımız
20 Ortaçağı Sever misiniz?
21 Nevruz Bayramının Kökenleri
22 Mücahid Tomanın Kitabı
23 Mucize
24 Modernist Akım İçinde Kuran Tefsirleri
25 Mesnevide Vehim
26 Masonluğun Kökeni
27 Louis Massignon
28 Kuran Tilavetinde Üsküdar Ağzı
29 Keplerde Pitagorcu Düşüncenin Evrimi
30 Kalıcı Doktrinler Geçici Doktrinler
31 Kader ve Kazaya İmanı Anlamak
32 İslamiyet Açısından Reenkarnasyon
33 İslamda Kadın Hakları
34 İslam Hoşgörü ve Eşitlik
35 İncillerin Tarihine Giriş
36 İlmi Araştırma Ahlakının Bazı Temel Sorunları
37 Hz. Peygamber (s.a.)'in Risaletinin Evrenselliği
38 Hıristiyanlık İslam İle Bağdaşamaz
39 Hadislerin Sıhhati Meselesine Objektif Bir Metodoloji Çerçevesinde Bakış
40 Gazetecilik Bir Sanattır
41 Epistemolojinin Tanımı ve İşlevi
42 Dücane Cündioğluya Açık Mektup
43 Dinler Arası Diyalog
44 Din Nedir?
45 Çağımızda Tasavvuf
46 Bilgi Çağında Hikmetin Yeri ve Önemi
47 Aziz Mahmud Hüdayide Mirac Neşesi
48 Abdest ve Kurbanın Remzi (Sembolik) Anlamı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 İlk Atom Mühendisimiz Ahmet Yüksel Özemrenin Ardından…

Özeti
click here click married affairs
married men affairs why do married men cheat on their wives my boyfriend cheated on me with a guy
doxycycline doxycycline doxycycline
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
drug coupon cialis trial coupon

Yayın Bilgileri
Yayınlandığı Kaynaklar
Yayınlandığı Tarih 04 Ocak 2006
Yayınlandığı Dergi
Sanal Dergi
Makalenin Linki http://ozemre.com/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=57

Makale Metni   [Yazdır/Print]

Türk Dilinin Zenginliğinin Mücessem Şâhidi: Kubbealtı Lûgatı

 

Adam, âdem, beşer, kimse, kişi, merkum, müşârinüleyh, şahıs, zât vb… yerine yalnızca "kişi"; alenî, âşikâr, bedihî, dekolte, eksik, münhâl, müstehcen, noksan, uryan vb… yerine yalnızca "açık"; alâmet, alem, belirti, beyyine, burhan, delîl, emâre, ipucu, işâret, iz, nişan vb… yerine yalnızca "kanıt" kelimelerini icbâr ederek dilimizi Kürtçe'den daha fakir kılan1 Öztürkçe2 züppeliği Kubbealtı Neşriyâtı tarafından hazırlanan Misâlli Büyük Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lûgatı) sâyesinde iyi bir tokat yemiş bulunmaktadır.

 

3549 sayfada 61.000 kelime ve 35.000 deyim ihtivâ eden bu 3 cildlik lûgat 34 yıllık bir mesai sonunda ve Türk dilinin âşığı seçkin bir uzman heyetin irâdesi ama öncelikle de, ferâgat timsâli muhterem İlhân Ayverdi hanımefendinin katkısı, himmeti, çalışkanlığı ve sürekli ilgisi sâyesinde yayınlanabilmiştir.

Önsöze ve açıklamalara ayrılmış olan 77 sayfalık başlangıcında Lûgat'ın hazırlanışında kabûl edilmiş olan plân ve strateji takdîm edilmektedir. Farklı müellifler tarafından isimlerin hâllerine ilişkin terminoloji farklılıkları da bu lûgatte, bundan sonra standart olarak kabûl edileceğini umduğum, mâkul bir kalıba oturtulmuş bulunmaktadır. Bu bölümde verilen bilgilerin ışığında, eğer lûgatin hacmının artmaması ve kullanılışının zorlaşmaması için konulmuş olan belirli bâzı kayıtlar olmasa lûgat belki de rahatlıkla 100.000 kelime ihtivâ edebilecekti.

 

Türkçe'nin özellikle Arapça ve Farsça ile yüzyıllar boyunca etkileşmesinin dilimize kazandırmış olduğu kelimelerin bugünkü eksik imlâ kuralları ile yazılması meselâ hâlâ, halâ kelimelerinin yâhut kâr kelimesinin veyâhut yâr kelimesinin aksansız yazılmasını icbâr ettiğinden ortaya: "Halamın hala haladan çıkmamış olması bizi endîşeye sevk etti" ya da "Karın karın devâm ettiği sürece senin karının ne olacağını sordu mu?" ya da "Yarın üstünde yarımla yarım ekmek cümbüşlendim" kabilinden estetik olmayan garipliklere de yol açabilmekteydi. Türk dilinin âşıkları tarafından uzun bir zamandanberi zâten uygulanmakta olan ve sözü edilen cinsden gariplikleri izâle eden isâbetli bir imlâ kuralları dizisi bu lûgat ile nihâyet bir yarı resmiyet kazanmış olmaktadır.

 

Kubbealtı Lûgatı, insanı: gerek boyutları, gerek cildi, gerek kâğıdı, gerek sayfa düzeni ve gerekse hurûfatı dolayısıyla fevkalâde titizlikle tasarlanmış olduğuna derhâl inandırmaktadır. Kubbealtı Neşriyât bu lûgatin üniversite öğrencileri için ve orta öğretim öğrencileri birer cildlik muhtasarlarını da hazırlama karar vermiştir. Bu da çok isâbetli bir karardır; ama yeterli değildir. Bu lûgatın herkesin bilgisayarına yerleştirip daha kolay bir şekilde müracaat edebileceği bir CD'si de mutlakā hazırlanmalıdır. Ayrıca, eldeki veri temelinden hareket ederek: 1) Eşanlamlı Kelimeler Sözlüğü, 2) Etimoloji Sözlüğü, ve 3) Kāfiyeler Sözlüğü3 de hazırlanırsa bu da Türk Kültürü'ne büyük hizmet olacaktır.

 

Bugün Fransa'nın en meşhur lûgati Larousse Yayınevi'nin çıkarmakta olduğu lûgattir. Pierre Larousse (1817-1875) 1863 yılından başlayarak 15 cildlik bir XIX. Yüzyılın Evrensel Büyük Lûgati'ni (Grand Dictionnaire Universel du XIXème Siécle) yayınlamış ve bu, daha sonraki dönemde, çeşitli istihâlelere uğrayarak Fransa'da lûgat alanında bir alem olmuştur. 1905 yılındanberi her yıl Le Petit Larousse Illustré'nin (Resimli Küçük Larousse'un) güncelleştirilmiş yeni baskısı yayınlanmaktadır. 15,5×23,5 cm ebadındaki 2005 baskısı 1.859 sayfadır. Eskiden Fransa'da "Larousse Lûgati'ne müracaat edilirdi"; belirli bir süredenberi artık yalnızca "Larousse'a müracaat edilmektedir". İnşaallāh öyle bir gün gelecek ki Türkiye'de ve Türkî Cumhuriyetler'de de önce Kubbealtı Lûgati'ne müracaat edilirken bir süre sonra yalnızca "Kubbealtı'ya müracaat" bir alem olacaktır.

 

Şüphesiz Kubbealtı Lûgati de her yeni baskısında gözden geçirilecek ve dilin dinamizmine paralel bir şekilde güncelleştirilecektir.

 

Bu muazzam ve (Türk dilinin âşıklarından bir azîz dostun, Yavuz Bülent Bâkîler'in deyimiyle) "mubârek" eserin hazırlanışında ve gerçekleştirilmesinde katkısı olan herkesin Milletimiz nezdinde de ve herhâlde Cenâb-ı Rabbü-l Âlemiyn nezdinde de sa'yleri dâimâ meşkûr olacaktır.

 

 

Dipnotlar

[1] Sen Petersburg Üniversitesi'nin Kürtçe'nin ancak 8500 kelimelik bir dil olduğunu tesbit etmiştir. (Bk. Yavuz Bülent Bâkîler, Bir mübarek eser: Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Tercüman Gazetesi, 6.12.2005 nüshası)

[2] Ali Püsküllüoğlu'nun Öztürkçe Sözlük isimli eserinde ise 3175 kelime bulunmaktadır. (Bk. Adı geçen makāle).

[3] Böyle bir orijinal sözlüğün Türk şiirinde bir patlamaya yol açacağı ve gençlerimizi şiir yazmaya teşvik edeceği kesindir.

 

 

 


Bu Makaleye Ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 2.3.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...