Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Ravi Sahabiler ve Hadis Sayıları

 Kitap Detayı Kitap No : K-  
Yazar Adı İlim Dalı Konusu Dili
Mustafa Karataş Hadis Türkçe
Özelliği Tercüme Eden
 
       
Makale No: 1898 Hit : 8619 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Sünnet Ya Da Diğer Bir İfadeyle Hz. Peygamberin Kuran Yorumu
2 Süneni Erbea ve Bazı Hadis Kitaplarında Yer Alan Hadislerin Durumu
3 Ruyeti Hilal Konusu Çerçevesinde Hadisleri Yeniden Okuma
4 Ravi Sahabiler ve Hadis Sayıları
5 Muksirun ve Hadis Sayıları
6 Mukillun ve Hadis Sayıları
7 Mirac Keşiftir
8 İstanbulun Fethi İle İlgili Hadisler ve Yorumları
9 Hz. Peygamberin Şehirleşme ve Yerleşim Konusunda Çevre Bilincini Geliştirmeye Yönelik Çabaları
10 Hz. Peygamberin Beden Dili
11 Hz. Peygamber Gibi Çalışmak
12 Hadisleri Yeniden Anlamak
13 Hadislerde İsnad Sistemi
14 Hadisler Işığında Teravih Namazı
15 Hadis Sayım Metotlarının Hadislerin Sayısına Etkisi
16 Hadis Rivayeti Karşısında Sahabenin Tutumu
17 Fazlur Rahmanın İslami İlimlerde Metodoloji Arayışı
18 Fazlur Rahman ve Yaşayan Sünnet Kavramı
19 Fazlur Rahman and The Concept of living Sunna
20 Çağdaş Yazar Muhammed Gazalinin Hadis ve Sünnete İlişkin Görüşleri
21 Astronomik Hesaplar Işığında Küsüf Hadisleri

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
click here click married affairs
bystolic coupon coupons for bystolic
progesterone progesterone progesterone
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill

Yayın Bilgileri
Yayınlandığı Kaynaklar
Yayınlandığı Tarih
Yayınlandığı Dergi
Sanal Dergi
Makalenin Linki http://www.mustafakaratas.com/makale_oku.do?id=13

Makale Metni   [Yazdır/Print]

Ravi Sahabiler ve Hadis Sayıları

 

Yaklasik 110 bin sahabiden hayatlari hakkinda bilgi bulunan sahabe sayisi 15 bin civarindadir. Bunlardan yaklasik 1500 kadar sahabiden hadis gelmistir. Bu sahabilerden de 7 kisi (muksirun)kendilerinden en çok hadis gelenlerdir. Ibn Hazm'in Süleymaniye Kütüphanesinde yazmasi bulunan Kitabü'l-Adad adli eserinde, Baki b. Mahled'in Müsnedinde yer alan sahabiler ve hadis sayilari verilmistir. Bu eser üzerine yaptigimiz tahkik sonucunda Baki b. Mahled'in eserinde yer alan 1002 sahabi ve kendilerinden rivayet edilen tekrarli hadis sayilari asagida alfabetik siraya göre sunulmaktadir.

 

‘Âbis et-Teymî 3 hadis

‘Akkâf b. Vedâ‘a 4

Âmir b. Âiz 1

Âmir er-Râmî 1

Âsim b. Adiy 6

‘Ubeyd b. Hâlid 3

‘Ukbe b. el-Hâris 7

‘Urve el-Bârikî 13

‘Uveymir b. Eskar 6

..... Mevla Rasûlillah (a.s) 3

‘Uveym b. Sâide 7

Abbâd b. Surahbîl 1

Abbâs b. Mirdâs 4

Abbad 2

Abdân b. Âmir b. Üneys 1

Abdulhumeyd Ebû Amr 1

Abdullah b. Âmir 1

Abdullah b. ‘Utbe 1

Abdullah b. Abbas 1660

Abdullah b. Abdullah b. Übey b. Selûl 3

Abdullah b. Abdurrahman 1

Abdullah b. Adiy 2

Abdullah b. Adiy 1

Abdullah b. Ammâr 1

Abdullah b. Amr b. el-As 700

Abdullah b. Atîk 1

Abdullah b. Büsr 50

Abdullah b. Cafer 25

Abdullah b. Cerad 20

Abdullah b. Cübeyr el-Huzâ‘i 1

Abdullah b. Ebû Habîbe 3

Abdullah b. Ebû Evfa 95

Abdullah b. Ebû Bekir 1

Abdullah b. Ebû Bekir veya kardesi 1

Abdullah b. Ebû Süfyân 1

Abdullah b. Ebû Ümeyye 1

Abdullah b. Ebû Zübâb 1

Abdullah b. Ebû’l-Mutarrif 1

Abdullah b. Ebü’l-Cüd’a 3

Abdullah b. el-Cüheym 2

Abdullah b. el-Hâris el-Cez 17

Abdullah b. el-Kurasî 2

Abdullah b. el-Murka‘ 2

Abdullah b. Erkam 2

Abdullah b. es-Sâib 7

Abdullah b. es-Sâib 2

Abdullah b. es-Sa’dî 1

Abdullah b. Habîb 3

Abdullah b. Hanzale 6

Abdullah b. Hanzale el-Gasîl 2

Abdullah b. Hilâl es-Sekafî 1

Abdullah b. Kârib 3

Abdullah b. Ka’b 1

Abdullah b. Kurayz 2

Abdullah b. Mâlik 2

Abdullah b. Mâlik b. Buhayne 27

Abdullah b. Ma’bed 1

Abdullah b. Ma’kil b. Mukrin 1

Abdullah b. Mesud 848

Abdullah b. Mugaffel 43

Abdullah b. Ömer 2630

Abdullah b. Rebî‘a 1

Abdullah b. Revâha 1

Abdullah b. Sa’d 1

Abdullah b. Sa’d 1

Abdullah b. Sa’dî b. benî Mâlik b. Hasl 3

Abdullah b. Sebre 1

Abdullah b. Selâm 25

Abdullah b. Sercis 17

Abdullah b. Surahbîl 1

Abdullah b. Ukeym 12

Abdullah b. Üneys 24

Abdullah b. Yezîd el-Ensarî 4

Abdullah b. Zem‘a 1

Abdullah b. Zem‘a 1

Abdullah b. Zeyd 48

Abdullah b. Zübeyr 33

Abdullah el-Müzenî 7

Abdurrahman b. Âiz 2

Abdurrahman b. ‘Udeys 1

Abdurrahman b. ‘Utbe 1

Abdurrahman b. Âyis el-Hadramî 1

Abdurrahman b. Alkame 1

Abdurrahman b. Amr es-Sülemî 1

Abdurrahman b. Avf 65

Abdurrahman b. Ebû Bekir es-Siddik 8

Abdurrahman b. Ebû Akîl 1

Abdurrahman b. Ebu Azze 2

Abdurrahman b. Ebzî 12

Abdurrahman b. el-Ezher 1

Abdurrahman b. Ezher 2

Abdurrahman b. Hasene 4

Abdurrahman b. Katâde 1

Abdurrahman b. Katâde es-Sülemî 1

Abdurrahman b. Mâlik 1

Abdurrahman b. Muâviye 1

Abdurrahman b. Muâz 1

Abdurrahman b. Osman et-Teymî 1

Abdurrahman b. Safvân 4

Abdurrahman b. Sebre 1

Abdurrahman b. Semura 14

Abdurrahman b. Senne 1

Abdurrahman b. Sibl 14

Abdurrahman b. Ya’mer 3

Adiy b. Adiy 2

Adiy b. Amîra 10

Adiy b. Hâtim 66

Adiy b. Zeyd 1

Adiy el-Cüzâmî 1

Aise bint Ebu Bekir 2210

Aise bint Kudâme 2

Akîl b. Ebû Tâlib 6

Ali b. Ebû Tâlib 586

Ali b. Seybân 7

Ali b. Talk 3

Alkame b. el-Huveyris 1

Alkame b. Nadle 1

Alkame bi Ramse el-Bekrî 1

Ammâr b. ‘Ubeyd 1

Ammâr b. Evs 1

Ammâr b. Yâsir 62

Ammar b. Za’kera 1

Amr b Süleym 1

Amr b. Âmie b. et-Tufeyl 1

Amr b. Abese 38

Amr b. Avf 62

Amr b. Ebû Seleme 12

Amr b. Ebû Akrab 1

Amr b. Ebû Amre 1

Amr b. Ebû Habîbe 1

Amr b. el-Ahvas 2

Amr b. el-As 39

Amr b. el-Hâris 1

Amr b. el-Hamik 11

Amr b. Gaylân 2

Amr b. Hârice 8

Amr b. Hazm 5

Amr b. Hubsî 1

Amr b. Hureys 18

Amr b. Mâlik er-Ruâsî 1

Amr b. Ma’dîkerib 1

Amr b. Mürre 1

Amr b. Mürre el-Cühenî 1

Amr b. Saîd 1

Amr b. Sa’d 1

Amr b. Se’s 1

Amr b. Ümeyye (bir digeri) 4

Amr b. Ümeyye ed-Damrî 20

Amr el-Aclânî 1

Amr el-Bikâlî 1

Arefe el-Kindî 1

Arfece 7

As’as b. Selâme 1

Atiyye 1

Atiyye el-Cüsemî 1

Atiyye el-Kurazî 3

Atiyye es-Sa’dî 3

Attab b. Sümeyr 2

Avf b. Mâlik b. Nadle 7

Avf b. Malik 67

Ayiz b. Amr el-Müzenî 8

Basra 1

Basra b. Ebû Basra 3

Bedre Ebû Mâlik 1

Berâ’ b. Âzib 305

Berîre Mevlâtü Âise Üm. mü’müminîn 1

Bervâ bnt Vâsik 1

Besîr 1

Besîr el-Eslemî 1

Besir b. el-Hasâsiyye 9

Bilâl b. el-Hâris el-Müzeni 8

Bilâl b. Sa’d 1

Bilâl el-Müezzin 44

Bisr 1

Bisr b. Âsim 1

Bisr b. Sühaym 6

bnt Hamza b. Abdulmuttalib 1

Büdeyl b. Verkâ’ 3

Büreyde b. el-Husayb el-Eslemî 167

Büsr b. Ebu Ertâh 4

Büsr b. Mihcen 1

Büsra b. Safvân 11

Câbir b. Abdullah 1540

Câbir b. Semura el-Ensârî 146

Câhime 1

Câriye b. Kudâme 4

Ca’de 3

Ca’de b. Hübeyra 1

Cafer b. Ebû’l-Hakem es-Sa’dî 1

Cebele b. el-Ezrak 1

Cemîle bnt Selûl 1

Cemre bnt Abdullah el-Yerbûiyye 1

Cerhed el-Eslemî 8

Cerir b. Abdullah 100

Cevdân 1

Cu‘ayl el-Esca‘î 1

Cübeyr el-Kindî 1

Cüdâme bint Vehb 2

Cünâde b. Mâlik 1

Cünade el-Ezdî 3

Cündüb b. Abdullah b. Süfyân 43

Cündüb b. Seleme b. Selâme b. Vaks 1

Cüveyriye, Ümmü’l-mü’minin 7

Dagfel 1

Deylem el-Himyerî 4

Dirâr b. el-Ezver 1

Dihyetü’l-Kelbî 3

Duba‘a bint ez-Zübeyr b. Abdülmuttalib 11

Dükeyn b. Saîd 1

Dürre bint Ebû Leheb 3

Ebû Küleyb , Büsr b. Cihas 2

Ebû ‘Azze 3

Ebû ‘Utbe, hüve Ebû ‘Inebe 3

Ebû Abdurrahman el-Cühenî 3

Ebû Ali 5

Ebû Amre 2

Ebû Bekir es-Siddîk 142

Ebû Bekre 132

Ebû Berze 46

Ebû Berze 20

Ebû Besir el-Ensari 4

Ebû Cum‘a 7

Ebû Cübeyre el-Ensarî 4

Ebû Eyyûb el-Ensârî 155

Ebû Hâsim b. ‘Utbe b. Rebia 3

Ebû Hâzim el-Ensari 4

Ebû Huzame 4

Ebû Ibrahim 2

Ebû Katâde 170

Ebû Lebîd el-Ensarî 3

Ebû Leyla el-Ensarî 13

Ebû Lübâbe b. Abdülmünzir 15

Ebû Mûsâ el-Es’arî 360

Ebû Mahzûre 10

Ebû Mücibetü’l-Bâhili 3

Ebû Nemle 2

Ebû Râfi‘ el-Gifârî 2

Ebû Ramse 8

Ebû Reyhâne 9

Ebû Rifa‘a 2

Ebû Sâbit 2

Ebû Sirma 9

Ebû Sehm 3

Ebû Sureyh 20

Ebû Ubeyde 8

Ebû Ubeyde el-Cerrâh 14

Ebû Ümeyye 7

Ebû Vehb el-Cüsemî 6

Ebû Zeyd 3

Ebû Âmir el-Es’arî 1

Ebû ‘Ukbe 1

Ebû Abdullah 1

Ebû Abdullah el-Enmârî 1

Ebû Abdurrahman el-Fehrî 1

Ebu Abs b. Cebr 5

Ebû Akîl 1

Ebû Akrab 1

Ebû Ali el-Buhayr 1

Ebû Alkame 1

Ebû Amr b. Hafs b. el-Mugîre 1

Ebu Ayyâs ez-Zürakî 6

Ebû Ba’ce Abdullah b. ‘Îsâ 1

Ebu Basra el-Gifari 12

Ebû Beser el-Has’amî 1

Ebû Bisr es-Sülemî 1

Ebû Büceyle 1

Ebû Bürde b. Kays, Ebû Mûsa el-Es’arî’nin kardesi 1

Ebû Bürde ez-Zaferî 1

Ebû Cedd 3

Ebû Cihâd 1

Ebu Cuheyfe 45

Ebû Dâvûd 1

Ebû Dürr 1

Ebû Ferve 1

Ebû Fesle 1

Ebû Gâdiye 1

Ebû Hâlid Câbir b. ‘Umeyr 1

Ebû Hâni’ 1

Ebû Hâzim, hüve Mevlâ el-Ensâr 1

Ebû Habîb 1

Ebû Habbe Amr b. Sâbit, Bedrî 3

Ebû Hadred 1

Ebû Hadred 1

Ebû Hallâd 1

Ebû Hallâd el-Ensârî 1

Ebû Hayseme 1

Ebû Hirâs 1

Ebu Humeyd es-Saîdî 26

Ebû Husayn 1

Ebu Hüreyre 5374

Ebû Kâhil Kays b. Amr 1

Ebû Katade es-Sedûsî 1

Ebu Kebse el-Enmari 11

Ebû Kursafe, Cendere b. Haysene 1

Ebû Kuteyle 1

Ebû Lâs el-Huzâî 1

Ebu Lübeybe 4

Ebu Mâlik el-Es’arî 27

Ebû Mûsa Mâlik b. Abâde el-Gâfikî 1

Ebû Mansûr 1

Ebu Meczee: Ibn Zâhir 2

Ebu Mersed el-Ganevi 2

Ebû Necîh es-Sülemî 4

Ebu Rafi, Mevlâ Rasûlillah (a.s) 68

Ebû Rifâ‘a 1

Ebû Ruhm 4

Ebû Sûd et-Temîmî 1

Ebû Saîd b. Ebû Fadâle 1

Ebu Saîd b. el-Muallâ 2

Ebu Saîd el-Hudrî 1170

Ebu Sa’d el-Ensarî 3

Ebû Sa’lebe el-Esca‘î 1

Ebu Sa’lebe el-Husani 40

Ebû Sabra 1

Ebû Sehl 1

Ebû Sehle 1

Ebû Selâm 1

Ebu Selâme 2

Ebu Selît 2

Ebû Seleme 1

Ebu Selma: Râî Rasulillah (a.s) 2

Ebu Seyyara el-Mütte‘î 2

Ebû Süfyân b. Harb 1

Ebû Sülemî 1

Ebû Sebîb 1

Ebû Seybe el-Ensârî 1

Ebu Talha el-Ensari 25

Ebû Übey 1

Ebû Übey el-Ensârî 1

Ebû Übey Ümmü Harâm 1

Ebu Ümâme el-Bahili 250

Ebu Ümame el-Harisi 2

Ebû Ümeyye 1

Ebû Üsed b. Sâbit 1

Ebu Üseyd es-Saîdî 28

Ebû Üseyle, Mevlâ Rasulillah (a.s) 1

Ebu Vâkid el-Leysî 24

Ebû yezîd b. Ebû Meryem 1

Ebû Yezîd el-Muhâribî 1

Ebu Yezid el-Ensari 4

Ebu Zerr el-Gifarî 281

Ebu Züheyr 1

Ebu Züheyr en-Nümeyrî 2

Ebû’d-Dehdâh 1

Ebû’l-‘Alâ’ 1

Ebû’l-Alâ’ el-Ensârî 1

Ebu’l-Ca’d 5

Ebu’l-Ca’d 2

Ebû’l-Erkam 1

Ebû’l-Gavs 1

Ebû’l-Hac es-Sülemî 1

Ebû’l-Haccâc es-Sümâlî 1

Ebû’l-Kalb 1

Ebû’l-Kayn 1

Ebû’l-Lahm es’Sa’dî 1

Ebû’l-Müntefik 1

Ebu’l-Usarâ’ 2

Ebu’l-Verd 2

Ebu’l-Yeser 11

Ebû’n-Nadr es-Sülemî 1

Ebû’n-Numan b. Ebû’s-Seyh 1

Ebû’s-Sâib 1

Ebu’s-Semh 2

Ebû’s-Senâbil b. Ba’kek 1

Ebu’t-Tufeyl 9

Ebü’d-Derdâ’ 179

Ebü’l-Beddâh 3

Ebü’l-Hamrâ’ 6

Ebü’l-Melîh el-Hüzelî 25

Ebyad b. Hammâl el-Bâhilî 9

ed-Dahhâk b. Kays 1

ed-Dahhâk b. Süfyân 4

el-‘Alâ b. el-Hadramî 4

el-‘Ukaymî 1

el-Abbas b. el-Abdülmuttalip 35

el-Addâ’ b. Hâlid 3

el-Cârud el-Abdî 4

el-Cehcâh 1

el-Edra‘ el-Eslemî 1

el-Egarr 3

el-Erkam 3

el-Esla‘ 2

el-Esved b. Seri‘ 8

el-Es‘as b. Kays el-Kindi 9

el-Fâkih 1

el-Fadl b. el-Abbas 24

el-Feletân b. Âsim 6

el-Firâsî 2

el-Fücey‘ el-Âmirî 1

el-Fürey‘a bint Malik 8

el-Hâdile 1

el-Hâris b. Amr 4

el-Hâris b. Bedel 1

el-Hâris b. el-Hâris 1

el-Hâris b. er-Riza 2

el-Hâris b. Hazeme 1

el-Hâris b. Hisâm 2

el-Hâris b. Kays 4

el-Hâris b. Kays 2

el-Hâris b. Mâlik 1

el-Hâris b. Müslim el-Hakem 4

el-Hâris b. Nevfel 1

el-Hâris b. Yezid el-Bekri 7

el-Hâris b. Ziyâd 3

el-Hâris b.Bedel 1

el-Haccâc b. ‘Ilâ 1

el-Haccâc b. Amr 4

el-Haccac el-Eslemî 6

el-Hakem b. Amr el-Gifârî 1

el-Hakem b. Hazn 1

el-Hakem b. Umeyr 14

el-Haris b. Evs 7

el-Harisü’l-Es’ari 6

el-Hasen b. Ali b. Ebû Tâlib 8

el-Hashâs 2

el-Husayn 1

el-Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib 13

el-Irbâd b. Sâriye 31

el-Ka’ka‘a b. Ebû Hadred 1

el-Mihleb et-Ta’i Ebu Kaysa 11

el-Minhâl 1

el-Misver b. Yezîd 1

el-Misver b. Yezîd 1

el-Mugîre 1

el-Muhacir b. Kunfüz 6

el-Muk’a 1

el-Mukanni‘ 1

el-Muttalib b. Ebu Vedâ‘a 9

el-Muttalib b. Rebia 8

el-Muttalip b. Abdullah b. Hanzab 2

el-Müseyyib, Validü Saîd 7

el-Müstevrid 1

el-Müstevrid b. Seddâd 7

el-Urs b. Amîra 2

el-Velîd b. ‘Ukbe 2

Enes b. Cehhas 2

Enes b. Mâlik el-Eshelî 3

Enes b. Malik 2286

en-Nâbiga 1

en-Numân b. Mukarrin 6

en-Nüvas b. Sem’ân el-Kilabî 17

er-Rübeyyi bint Muavviz b. Afra 21

Esmâ b. Câriye 1

Esmâ bint Ebu Bekir es-Siddîk 58

Esma bint Yezîd b. es-Seken 81

Esmer b.Mudarris 1

es-Sâib 22

es-Sâib 1

es-Sâib b. Habbâb 1

es-Sâib b. Hallâd 5

es-Sâib b. Hallad b. es-Sâib 1

es-Sa’b b. Cessâme 16

es-Samma bint Busr 3

es-Selîl el-Esca‘î 1

es-Sevdâ’ 2

es-Sumeyte 1

es-Sunâbihi 14

Esec beni Asr 2

es-Semmûs bnt en-Numan 1

es-Serid 24

es-Sifa bint Abdullah el-Adeviyye 12

Evs 1

Evs b. es-Sâmit 2

Evs b. Evs 24

Evs b. Huzeyfe 2

ez-Zâri‘ 1

ez-Zübeyb 2

ez-Zübeyr b. el-Avvâm 38

Fâtima bint Hubeys 3

Fâtime bint Kays 34

Fatima bint Rasûlullah (a.s) 18

Ferve b. Müseyk 3

Feyrûz ed-Deylemî 4

Fudale b. Ubeyd 50

Furât b. Hayyân 2

Gutayf b. el-Hâris 3

Gâlib 1

Guzeyl es-Sehhâli 2

Hâlid b. ‘Urfuta 4

Hâlid b. Ebû Hayl 1

Hâlid b. el-Velîd 18

Hâlid b. Saîd 3

Hâlid b. Saîd 1

Hâlid bnt Enes vehiye Üm. benî Hazm 1

Hâlid el-Huzâî 3

Hânî’ b. Hâni’ 4

Hârice b. Huzafe 3

Hârise b. Vehb el-Huzâî 6

Hârise b. Vehb el-Huzâî 3

Hârise el-Huzâî 1

Habîb b. Küveyb b. Huzâfe 1

Habîb b. Mesleme 7

Habîbe bnt Ebû Ticrâh 1

Habbab b. el-Eret 32

Habbe b. Hâlid 1

Haccâc b. Abdullah 1

Hafsa bint Ömer Ümmü’l-mü’minîn 60

Hakîm b. Cabir 2

Hakîm b. Hizâm 40

Hakîm b. Muaviye 3

Hakîm b. Sa’d el-Müzenî 2

Halid b. Hali 3

Hamel b. en-Nâbiga 2

Hamne bnt Cahs 1

Hamza b. Amr el-Eslemî 9

Hamza b. Ebû Üseyd 1

Hansâ’ bint Hizâm 8

Hanzala es-Sedûsî 1

Hanzale b. Huzeym 3

Hanzale el-Kâtib 8

Hanzale el-Üseydi 3

Harâm b. Muâviye 1

Harese b. el-Hâris 1

Harmele 3

Harmele el-Anberî 1

Hassân b. Ebû Câbir es-Sülemî 1

Hassân b. Sâbit 1

Hatîce Ümmü’l-Mü’minîn 1

Havlî 1

Havle bint es-Sâmir 2

Havle bint Hakîm 15

Havle bint Kays 8

Havle bnt es-Sâmit 1

Havt b. Abdüluzzâ 1

Havvâ 1

Hayre Imrae Ka’b b. Mâlik 1

Hebbâr b. Sayfi 3

Herem b. Huneys 1

Hezzal 4

Hibbân b. Buh 1

Hilâl 1

Hind b. Ebû Hâle 1

Hisâm b. Amir 9

Hisâm b. Füdeyk 1

Hisâm b. Hakîm b. Hizâm 6

Hisâm b. Huneys 1

Huceyr b. Beyân 1

Hucr el-Mederî 1

Hufaf b. Îmâ’ 5

Huraym b. Fâtik 10

Huveylid b. Salebe b. Mâlik 5

Huzeyfe b. el-Esîd el-Gifârî 13

Huzeyme b. Cüz’ 1

Huzeyme b. Ma’mer 1

Huzeyme b. Sabit Zü’s-sehadeteyn 38

Hübeyb b. Mugfil 1

Hüneyd b. Hâlid el-Huzâ‘î 1

Ikrâs b. Züeyb 1

Ikrime b. Ebû Cehil 1

Imrân b. Husayn 180

Itbân b. Malik 10

Iyad b. Ganem 1

Iyad el-Es’arî 2

Iyas b. Abdi’l-Müzenî 2

Ibn Âbis 1

Ibn ‘Ubâde b. es-Sâmit 1

Ibn ‘Utbe 1

Ibn Buhayne 1

Ibn Ebû Umeyra 4

Ibn Havale el-Ezdi 18

Ibn Kâs 3

Ibn Keysân 1

Ibn Mirba‘ el-Ensârî 1

Ibn Muhasin, ismuhu Târik 2

Ibn Sîlân 1

Ibn Sendere 1

Ibn Suayr 2

Ibn Übey ‘Umâra 1

Ibn Ümmi Mektum 3

Ibn Zeml 1

Ibnü’l-Fegva 1

Ibnü’r-Rüseym 2

Ibnü’s-Simt 1

Ibnü’s-Seyyâb 1

Iyâs 1

Iyad b. Himâr el-Mücâsii 30

Kâbûs b. Ebu’l-Meharik 5

Ka’b b. ‘Iyaz 2

Ka’b b. Âsim el-Es’arî 3

Ka’b b. Mâlik 70

Ka’b b. Mürra 14

Kab b. Ucre 47

Kabisa b. el-Muhârik 6

Kasâme b. Züheyr 1

Katâde b. en-Nûmân ez-Zaferi 7

Katade bint Milhan 2

Kayle 1

Kays b. Âiz 1

Kays b. Âsim 4

Kays b. Ebû Gareze 7

Kays b. es-Seken 1

Kays b. Mahreme 1

Kays b. Sa’d b. ‘Ubâde 16

Kays b. Sehl 1

Kays el-Ca’dî 1

Kays el-Hashas 1

Kays el-Huddânî 1

Kebse 1

Kerdem b. Kays 1

Kerdem b. Kemmas 3

Keysân, Mevlâ Rasulillah (a.s) 1

Kindîr 1

Ks b. Tahfe 7

Kubeysa b. el-Muhârik 1

Kubeysa el-Becelî 1

Kudâme b. Abdullah 2

Kurre 22

Kutbe b. Katâde 1

Kutbe b. Mâlik 7

Kuteyle 1

Küdeyr ed-Dabbî 1

Külsûm 1

Kürz b. Alkame 6

Lakât b. Âmir 24

Lakid b. Sabura 5

Leyla bnt Kânif es-Sekafiyye 1

Mâlik b. Abdullah 3

Mâlik b. Abdullah el-Ezdî 2

Mâlik b. Atâhiye 1

Mâlik b. Avf el-Kuseyrî 1

Mâlik b. el-Huveyris 6

Mâlik b. el-Huveyris el-Leysî 15

Mâlik b. et-Teyhân 1

Mâlik b. Fülân 1

Mâlik b. Hübeyra 4

Mâlik b. Mürâre 1

Mâlik b. Sa’sa’a 5

Mâlik b. Uheymir 1

Mâlik el-Es’arî 1

Mâlik el-Hashâs 1

Mâlik, huve Ebû Safvân 2

Mâriye, mevlatühü (a.s) 2

Ma’kil b. Ebû Ma’kil 2

Ma’kil b. Sinân el-Esca‘î 5

Ma’kil b. Yesar 34

Ma’mer b. Abdullah b. Nadle el-Adevi 5

Ma’n b. Yezîd 5

Mahmûd b. er-Rebî‘ 1

Matar b. ‘Ukâmis 1

Mervân b. Kays 1

Merzûk es-Saykal 1

Mesûd b. Amr 1

Mes’ade Sâhibu’l-Cüyûs 1

Mesleme b. Mahled 1

Mesrûk b. Vâil 1

Meymûne bint Sa’d 3

Meymûne bint Sa’d 2

Meymûne Ümmü’l-mü’minîn 76

Meymûne, mevlâtü Rasulillah (a.s) 2

Meysere 1

Meysere 1

Mihcen b. el-Edra‘ 5

Mihmer b. Muaviye 1

Mihsan 2

Mihnef b. Süleym 6

Mihrân, Mevlâ Rasulillah (a.s) 1

Mikdâd 42

Mikdâm Ebu Kerîme 48

mir b. Mesûd 1

mir b. Rebî‘a 1

mir b. Rebia 22

mir b. Rebia 12

mir b. Sehr 1

mir el-Müzenî 1

Mirdâs b. ‘Urve 1

Mis’ab 1

Misver b. Mahreme 20

Mu‘aykîb 7

Muâviye b. Ebû Süfyan 163

Muâviye b. Hayde 42

Muâz b. Cebel 157

Muâz b. Enes 30

Muavi 4

Muaviye b. Câhime 2

Muaviye b. el-Hakem 13

Muaz b. Afrâ’ 4

Mugire b. Su’be 136

Muhammed b. Abdullah b. Selâm 1

Muhammed b. Abdurrahman b. Cahs 7

Muhammed b. Amr b. Alkame 1

Muhammed b. Fadâle 1

Muhammed b. Hâtib 2

Muhammed b. Mesleme 16

Muhammed b. Safvân 6

Muhammed b. Sayfî 4

Muharres el-Ka‘bî 3

Muhaysa 3

Mutî‘ 1

Mutî‘ 1

Mücemmi‘ b. Câriye 10

Mücemmi‘ b. Yezîd 1

Mühenned el-Gifârî 1

Münkiz b. Amr 1

Müsaci‘ b. Mesud es-Sülemi 5

Nâciye el-Huzâî 1

Nâfi‘ b. Abdülhâris 1

Nâfi‘ b. Abdülhâris 2

Nadle 1

Nasr b. Dehr el-Eslemî 1

Nasr b. Hazn 6

Nasr es-Sülemî 1

Nevfel b. Muaviye 9

Nuaym b. en-Nehhâm 2

Nuaym b. Hemmar 10

Nukayra Imraetu’l-Ka’kâ‘ 1

Numan b. Besir 102

Nübeyse 11

Nükâde el-Esedî 1

Nümeyr el-Huzâ‘î 1

Osmân b. Ebu’l-As es-Sakafî 29

Osman b. Affân 146

Osman b. Huneyf 1

Osman b. Maz’ûn 4

Osman b. Talha 5

Ömer b. el-Hattâb 537

Ömer-el-Cummaî 1

Râfi‘ b. Amr el-Müzenî 1

Râfi‘ b. Bisr 1

Râfi‘ b. Ebû Râfi‘ 1

Râfi‘ b. Mükeys 1

Rabia b. ‘Ibad 5

Rafi b. Arâbe 6

Rafi‘ b. Hadîc 78

Rebî‘a b. el-Hâd 2

Rebah b. er-Rebî‘ 2

Rebia b. Ka’b 12

Rifa‘a el-Cühenî 2

Rufa‘a b. Râfi‘ 24

Rukayka 1

Ruveybe 4

Ruveyfi‘ b. Sabit 8

Rükane b. Abd Yezîd 4

Sâbit 1

Sâbit b. Dahhak 14

Sâbit b. Ebû Âsim 1

Sâbit b. Kays b. es-Semmâs 1

Sâbit b. Rufey‘ 1

Sâbit b. Vedîa 2

Sâbit b. Yezîd 1

Sâibe, Mevlâtu Rasulillah (a.s) 1

Sâlim b.‘ Ubeyd 5

Saîd Abbâd 1

Saîd b. Âmir 1

Saîd b. Ebû Râsid 1

Saîd b. el-Âs 1

Saîd b. Hureys 3

Saîd b. Sa’d 2

Saîd b. Zeyd b. Nüfeyl 48

Saîd Ebû Abdülaziz 4

Sa’d 1

Sa’d b. ‘Ubâde 21

Sa’d b. Ebû Vakkas 271

Sa’d b. Ebû Zübâb 1

Sa’d b. el-Atvel 1

Sa’d b. Ishâk 1

Sa’d: Mevla Ebu Bekir 2

Sa’lebe 1

Sa’lebe 1

Sa’lebe b. Ebû Mâlik 1

Sa’lebe b. el-Hakem 5

Sa’lebe b. Zehdem 1

Sa’sa‘a b. er-Rebî‘ el-Ensârî 1

Sa’sa‘a b. Nâciye 1

Safiyye bint Seybe 5

Safiyye, Ümmü’l-mü’minin 10

Safvân b. Assâl 20

Safvân b. Mahrame ez-Zührî 1

Safvân b. Ümeyye b. Halef 13

Sahr b. el-Ayle 1

Sahr el-Gâmidi 2

Sebra b. Mabed el-Cüheni 19

Sebre b. Ebû Fâkihe 1

Sefine 14

Sefine, Mevla Rasûlillah (a.s) 14

Sehl b. Ebu Hasme 25

Sehl b. Hanîf 1

Sehl b. Hanzele el-Ensarî 3

Sehl b. Huneyf 40

Sehl b. Sa’d 188

Sehl b. Yûsuf 1

Sehle bint Süheyl 2

Selâme 3

Selâme bnt Ma’kil 1

Selame 2

Seleme 3

Seleme b. Ekva‘ 77

Seleme b. Kays 1

Seleme b. Kays el-Esca‘î 7

Seleme b. Muhabbik el-Hüzeli 12

Seleme b. Nu‘âym 1

Seleme b. Nüfeyl es-Sekûnî 5

Seleme b. Sahr el-Beyâdî 7

Seleme b. Selâme b. Vaks 2

Seleme b. Yezîd 6

Seleme el-Hüzelî 2

Selmâ 1

Selmâ, mevlâtü Rasûlillah (a.s) 7

Selmân 1

Selmân b. Âmir 13

Selmân el-Fârisî 60

Semura b. Cündeb 123

Semüra b. Fatek 4

Serrâ bnt Nebhân 1

Sevâ b. Hâlid 1

Sevâd b. Amr 1

Sevâde b. er-Rebî‘ 2

Sevban, Mevlâ Rasûlillah (a.s) 128

Sevde, Ümmü’l-mü’minin 5

Sinan b. Sünne 4

Suhâr el-Abdî 5

Suheyb 31

Sübey‘a el-Eslemiyye 12

Süfyân b. Abdullah 5

Süfyân b. Ebû Züheyr 5

Süfyân b. Mücîb 1

Süfyân b. Vehb b. Havlânî 1

Süheyl b. el-Beydâ’ 3

Süleym b. Amr b. el-Ahvas 6

Süleym b. Câbir el-Hüceymi 2

Süleyman b. Sard 15

Sümâme b. Enes 1

Sürâka b. Mâlik el-Cu’sum 19

Sürrak 2

Süveyd 3

Süveyd b. Cebele 1

Süveyd b. en-Nûmân 7

Süveyd b. Hanzale 2

Süveyd b. Hübeyra 3

Süveyd b. Kays 3

Süveyd b. Mukarrin 6

Süveyd el-Ensârî 1

Süveyd el-Ensârî 1

Seddad b. Evs 50

Sekl b. Humeyd 1

Serîk b. Târik 3

Serrâd 1

Seybân 1

Seybe b. Osman 1

Su’be b. et-Tev’em 1

Süfâ b. Mâti‘ 1

Sümeyr 1

Târik 14

Târik b. Abdullah el-Muhâribî 4

Târik b. Abdullah el-Muhâribî 1

Târik b. Süveyd 1

Târik b. Sihâb 1

Talha b. Mâlik 1

Talha b. Muâviye 1

Talha b. Ubeydullah 38

Talha es-Sahîmî 1

Talk b. Ali 14

Talk b. Yezîd 1

Temîm el-Mâzinî 1

Temim ed-Dârî 18

Tih b. el-Hanzaliyye 9

Tu’me bnt Cüz’ 1

Tufeyl b. Sahbera 1

Ubâde b. es-Sâmit 181

Ubâde b. Kurs 1

Ubeyd b. Amr el-Kilâbî 1

Ubeyd el-Hashâs 1

Ubeyd el-Leysî 1

Ubeyd, Mevla Rasulillah (a.s) 3

Ukbe b Evs 1

Ukbe b. Amir el-Cüheni 55

Ukbe b. el-Hâris b. Âmir 2

Ukbe b. Mâlik 2

Ukbe b. Mâlik 1

Umâre b. Müdrik b. ‘Ubade 1

Umâre b. Ruveybe 9

Umeyr 1

Umeyr b. Âmir b. Mâlik 1

Umeyr b. Ebû Seleme ed-Damrî 1

Umeyr el-Abdî 1

Umeyr el-Leysî 1

Umeyr, Mevla Ebul-Lahm 10

Urve 1

Urve b. Âmir el-Cühenî 1

Urve b. Mudarras 10

Utbe 2

Utbe b. Abd 28

Utbe b. Gazvan 4

Uyas b. Ebi Rebî‘a 2

Übey b. Mâlik 4

Übeyy b. Ammare 2

Übeyy b. Ka’b 164

Ümeyme 2

Ümeyme bint Rükayka 8

Ümmü Âmir 1

Ümmü Abdullah bint Evs 2

Ümmü Abdurrahman b. Târik 2

Ümmü Atiyye 40

Ümmü Bisr bint el-Berâ’ b. Ma‘rûr 2

Ümmü Büceyd 5

Ümmü Ced 3

Ümmü Cemîle 1

Ümmü Cündeb, Vâlidetü Süleym b. Amr 6

Ümmü Enes 1

Ümmü Eymen 5

Ümmü Ferve 1

Ümmü Gülsüm 10

Ümmü Hâni bint Ebû Tâlib 46

Ümmü Hâni’ el-Ensariyye 1

Ümmü Habîbe bint Sehl 4

Ümmü Habîbe Ümmü’l-mü’minîn 65

Ümmü Haccâc Sürriyye Emânetehu 1

Ümmü Halid bnt el-Esved 1

Ümmü Halid, hiye bint Halid 7

Ümmü Haram bint Milhân 7

Ümmü Hilâl bnt Bilâl el-Eslemiyye 1

Ümmü Hisam bint Hârise el-Ensariyye 10

Ümmü Humeyd 1

Ümmü Ishâk 1

Ümmü Kays bint Muhsan 24

Ümmü Kebse 1

Ümmü Kerdem 4

Ümmü Kürz 10

Ümmü Leyla 4

Ümmü Mâlik 1

Ümmü Mâlik el-Behziyye 1

Ümmü Ma’bed 2

Ümmü Ma’kil el-Esediyye 10

Ümmü Mübessir 10

Ümmü Münîb 1

Ümmü Nasr 1

Ümmü Osman bnt Süfyân 1

Ümmü Rûmân 1

Ümmü Sa’d 3

Ümmü Seleme 378

Ümmü Subeyye 4

Ümmü Süleym bint Milhân 14

Ümmü Süleyman bnt Hakîm 1

Ümmü Sünbüle 1

Ümmü Serîk 1

Ümmü Târik 2

Ümmü Umâre 2

Ümmü Varaka, bintü Abdullah b. el-Hâris 2

Ümmü Ziyâd 2

Ümmü’d-Derdâ’ 5

Ümmü’l-‘Alâ’ 6

Ümmü’l-Fadl bint el-Hâris 30

Ümmü’l-Hakem 2

Ümmü’l-Husayn 8

Ümmü’l-Münzir 4

Ümmü’s-Sahbâ’ 1

Ümmü’t-Tufeyl Imrae Übey b. Ka’b 1

Üneys b. Ebû Mersed 1

Üneyse 3

Üsâme b. Serîk 8

Üsâme b. Zeyd 132

Üseyd b. Hudayr 18

Üseyd b. Zuheyr 2

Üzeyne 1

Vâbisa b. Ma’bed el-Esedî 11

Vâil b. Hucr 71

Vahsî b. Harb 4

Vasile b. Eska‘ 56

Vehb b. Huzeyfe 2

Ya’lâ b. Siyâbe 1

Ya’lâ el-Âmirî 2

Ya’la b. Ümeyye 28

Ya’mur, Hâris b. Sa’d ogullarindan 1

Yakub b. Müslim b. Rebâh 1

Yala b. Mürre 26

Yezîd b es-Seken 1

Yezîd b Secere 1

Yezîd b. Âmir es-Suvâî 1

Yezîd b. el-Esved 5

Yezîd b. Ne‘âme 1

Yezîd b. Nu‘aym 1

Yezîd b. Sâbit 3

Yezîd b. Seleme 1

Yezîd b. Sureyh 1

Yezîd el-‘Uklî 1

Yunus b. Seddâd 1

Yusuf b. Abdullah b. Selâm 3

Zû Mihmer 6

Zenkel 1

Zerre b. Nevfel 1

Zeyd b. Ebû Evfâ 2

Zeyd b. Erkam el-Ensarî 70

Zeyd b. Hâlid 81

Zeyd b. Hârice 1

Zeyd b. Hârise, Mevla Rasulillah (a.s) 4

Zeyd b. Sâbit (Bir digeri) 1

Zeyd b. Sa’ne 1

Zeyd b. Sabit 92

Zeyneb (Ibn Mesud’un hanimi) 8

Zeynep bint Ümmü Seleme 7

Zeynep bnt Cahs, Ü.mü’minin 11

Ziyâd b. Câriye 1

Ziyâd b. el-Hâris 4

Ziyâd b. el-Hâris 1

Zuhayr 2

Zü’l-Cûsen 3

Zü’l-Gurre 1

Zü’z-Zevâid 1

Züeyb, Validü Kabisa b. Züeyb 4

Züheyr b. Amr 1

Züheyr b. Osmân 1

Zülyedeyn 2

Zürâre b. Cüz’ 1

 


Bu Makaleye Ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 5.2.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...