Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Cevşen Dua Mecmuası İle İlgili Mülahazalarım (YENİ)

 Kitap Detayı Kitap No : K-  
Yazar Adı İlim Dalı Konusu Dili
Muhammed Önder Tasavvuf Türkçe
Özelliği Tercüme Eden
Ehli Sünnet Anlayışa Uygun  
       
Makale No: 104 Hit : 10691 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Halifeler Kureyşten olacaktır Hadisi Şerifi ve Rivayet Senedleri / ترجمة جزء لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 حول رسالة لذة العيش بجمع طرق حديث الأئمة من قريش
2 Vekaletle Kurban Kestirmenin Hükmü ve Mahiyeti Hakkında Bir Hatırlatma
3 Organ Naklinin Haram Oluşunun Delilleri
4 Organ Naklinin Cevazına Dair Öne Sürülen Deliller
5 İslamda İlk Siyasi Kavmiyetçilik Hilafetin Kureyşiliği / قرشية الخليفة في الاسلام
6 İmam Ebu Hanifenin Siyasi Mezhebi Üzerine Ebu Zehranın Tespitleri ve Bunların Değeri
7 İbn Hacer el Askalaninin Allahın İsim ve Sıfatlarının Tevkifiliği ve Manalandırılması
8 Hilafetin Kureyşiliği Makalesinde Öne Sürülen İddialar ve İlmi Değerleri
9 Halifede Aranan Şartlar / الشروط التي تجب توافرها في الخليفة
10 Ehli Sünnet vel Cemaat Mezhebinin Kureyşilik Şartının Sıhhatine Dair Delilleri
11 Cevşen Dua Mecmuası İle İlgili Mülahazalarım (YENİ)
12 Cemaleddin el Efgani nin Kuranın Tahrifiyle Alakalı Görüşlerinin Tesbiti
13 Bilimsel Delillendirme Metodları ve Din
14 Ay takvimine bağlı ibadetlerde ictihad; ya da ibadetlerde ictihad olmaz, ölçüsü der beyanındadır
15 Ahi Evren İsminin Kökeni ve Manası / منشئ التسمية ب اخي اورن و معني هذه التسمية

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
Cevşen hakkındaki hassasiyet bu mecmuanın sahih ya da zayıf bir senedle hadis ulemasınca nakledilmemesine rağmen efendimize nisbeti sahihtir hatta mütevatirdir şeklindeki nitelemelerle nakledilmesindedir.

Bu nitelemeleri ilim ehlinden birileri eleştirince bu defa da bu ehlullah tarafından kabul görmüştür . Bir hadisin sahih olabilmesi için illada senedenin olması gerekmez , gibi ifadelerle basitte olsa bir yanlışta israra devam edilmesindedir.

Halbuki ;Cevşen mecmuası güzel bir dua mecmuasıdır. Ehli sünnet kaynaklarda senedi yoktur. Mütevatir ya da meşhur herhangi bir senedle rivayeti subut bulmamıştır. Ama manası ve içeriği çok güzeldir. Devam edilmesinde inşallah güzellikler husule gelecektir ,denilse hiçbir problem olmayacaktır.
link reasons why women cheat why do wifes cheat
married men affairs why are women unfaithful my boyfriend cheated on me with a guy
treatment of aids early hiv symptoms in men aids pictures

Yayın Bilgileri
Yayınlandığı Kaynaklar
Yayınlandığı Tarih 10 Mayıs 2008
Yayınlandığı Dergi Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası
Sanal Dergi
Makalenin Linki

Makale Metni   [Yazdır/Print]

Cevşen Dua Mecmuası İle İlgili Mülahazalarım

 

Cevşen dua mecuasıyla   alakalı  oluşan  kafa karışıklığı  bir vakıadır. Hadis mecmuası olarak  arandığında hadis kaynakları arasında  bulunamamaktadır.  Ama   son dönem değerli  İslam büyüklerinden    Said Nursi  bu  risalenin  mütevatir bir senedle  rivayet olunduğunu  ve çok değerli olduğunu  eserlerinde  ifade etmiş  ve  onu seven çok sayıda  Müslüman bu  virde  devam etmeye başlamışlardır.

 

Bu risale  Said Nursiyi sevenlerin sayesinde   neredeyse  ülkemizdeki bütün evlere  girince   bu risalenin  aslı hangi hadis kitabında nakledilmiştir gibi bir soru gündeme  girmiş ve  meraklıların  arayışları  Said Nursinin  öğrencilerine  ve sevenlerine   soru şeklinde  geri dönmüştür. Bu soruların kendilerine yöneltildiği  cemaat  mensupları da   konuya tekrar  eğilmek durumunda  olmuşlar  ve   sitemizde de yayınladığımız  cevapları  vermişlerdir.

 

Konu hakkındaki  neticeleri  özetlersek ;

 

-Cevşen memuasının  içeriğinde  bir mahzurlu ifade  gözlemlenmemektedir.

-Senedi   yoktur.

-Herhangi bir Sünni hadis kaynağında  tamamı ya da bir kısmı yoktur. Bu çerçevede  mütevatirdir, sahihdir, hasendir, gibi bir niteleme ile  anılması  sözkonusu değildir. Zira bu   kavramlar  hadis usulü  kavramlarıdır. Ve  senedi  olan  bir metin hakkında kullanılırlar.

-cevşenin  efendimize isnadı  ve tereddütsüz benimsenmesi   Said Nursiye aittir , Ve onun kanaatidir.

-Cevşenin mütevatir bir senedle rivayet olunduğu  şeklindeki  ifadelerin kime ait olduğu çok net değildir.Ama mütevatir olmadığı sabittir.Bu mütevatirlik meselesi  nur camiası tarafından aydınlatılmaya muhtaçtır.

-keşf ile  ya da bir keramet olarak efendimizin yakaza halinde görülmesi çok sayıda Sünni   Salih insan ve ilim adamı tarafından  doğruluğu  kabul edilen bir durumdur. Ama   bu  yolla  efendimizden duyulan bir sözün hadis olarak nitelenmesi ve efendimize  nisbet edilmesi  çok az sayıda  Sünni ilim adamı  tarafından  uygun görülmüştür. Onlarda bunu  keşfen  isbat ettiklerini  ifade  etmişlerdir.

 

 

-Ülkemiz  ve Sünni İslam dünyasında    Said Nursi ye kadar  olan süreçte  okunmamış  yaygın olarak  bir vird  mecmuasında yer almamış  1300 sene  Sünni Müslüman  çevrelerde  vird  olarak  okunmamıştır.günümüzde de sadece   Sünni  islam dünyasında  türkiyede   30 ya da 40 yıldır   yapılan baskılarında  mütevatir  bir senedle  peygamberimizden  rivayet olunmaktadır  tarzındaki   bilgi notu sebebiyle  yaygınlaşmıştır.  Haremeyn   ırak  Suriye   Ürdün  mısır  mağrib  Hindistan ve Pakistan  Sünni İslami ilimler çevrelerinde   tanınmamakta  ve  dikkate   şayan  bulunmamaktadır.

Son donem  hadis sened ve isnad halkasının  en önde gelenlerinden  Abdulfettah Ebu Ğudde hoca  onun hocalarından  ehli beytten mağribli  Abdullah Sıddık el Ğumari hoca , her ikisinin de  öğrencilerinden  Ali cum’a Muhammed hoca ,islam dünyasının tamamının  ittifakla  şeyhul müsnidin’i

Yasin el Fadani  hoca   ve onların sened ve sebet kitapları ortadadır. Hadis ilimleri  sebetleri ortadadır.  Orada  rivayet edilmeyen bir  kitabın senedinin olması  asla söz konusu olamaz. 

 

-Efendimize  senedi ulaşan çok sayıda  dua  istiğfar  salavat ve tesbihat mecmuası   asırlar boyu  çok sayıda  Allah dostu tarafından  nakledilegelmiştir. Onlar varken    böyle senedsiz bir mecmuaya  kimse iltifat etme  gereği duymamış olsa  gerektir.

-Hadis usulu  okuyan   herkesin  bileceği ve  evet  öyledir diyeceği gibi ;  ilk üç hicri   asırda bilinmeyen bir  hadis olamaz .  Bilinmesi ise ancak   hadis mecmualarında yer alması  ya da ulemanın  sebet kitaplarında geçmesi ile  sabit olur. Sabit olabilir. Bu   mecmua için bu durum söz konusu değildir.

 

 

 

Diğer taraftan  Bir duanın ya da virdin  devam edilebilmesi  için  illada  efendimiz tarafından  söylenilmiş olması  gerekmez . Bir müslüman  allahı  aklına  gelen bir  mana ile de  zikredebilir. Rüyada  efendimizi gören ondan rüyada  öğrendiğini  vird olarak okuyabilir . Buna mani bir nas ya da  dini   ölçü yoktur.

 

Cevşenin   şii  camianın  arasında yaygın olması  ve bir takım  abartılı ifadelerle   vird olarak devam edilmesinin tavsiye edilmesi   cevşenin  içeriğinin  mahzurlu  olmasını  gerektirmez . İçeriğinde bir mahzurl  itikad ya da   mana olsaydı zaten  Said Nursi  böyle bir virde devam etmezdi. Onun günümüzdeki sevenleri ve bağlıları  zaten  bu mecmuadan yüz çevirirlerdi.

 

Cevşen dua mecmuasının  hakkında   oluşan  sıkıntının  sebebi nedir?

Kapağındaki  mütevatir olduğunu  ifade eden  tanıtım yazısı  ve  boyunlara  asılması  ya da  üzerinde taşınması  bir de  Saidi Nursi yi sevmeyenlerin  onu   ve sevenlerini incitecek şekilde  konuyu  gündem yapmaları   sıkıntı sebebi olmuştur.

 

Cevşenin senediyle ilgili  sıkıntı :

Cevşen hakkındaki hassasiyet  bu mecmuanın  sahih ya da zayıf bir senedle   hadis ulemasınca nakledilmemesine  rağmen  efendimize   nisbeti sahihtir  hatta mütevatirdir şeklindeki  nitelemelerle  nakledilmesindedir.

Bu nitelemeleri ilim ehlinden birileri eleştirince bu defa da bu  ehlullah tarafından  kabul görmüştür . Bir hadisin sahih olabilmesi için illada  senedenin olması  gerekmez  gibi    ifadelerle  basitte  olsa bir yanlışta  israra devam edilmesindedir.

 

Halbuki ;Cevşen mecmuası güzel  bir dua mecmuasıdır.  Ehli sünnet kaynaklarda   senedi yoktur. Mütevatir ya da meşhur  herhangi bir senedle rivayeti subut bulmamıştır. Ama manası  ve  içeriği  çok güzeldir. Devam edilmesinde  inşallah   güzellikler  husule  gelecektir denilse  hiçbir problem  olmayacaktır.

 

Nur cemaatinin  cevşen dua mecmuasıyla alakalı  tavrı  nedir ?

Bazıları   mütevatir olduğunu söylemeye devam etse de Cevşenin senedinin  olmadığı     nur cemaatinin  önde gelen  şahsiyetleri tarafından  ifade  edilmektedir.  Bu  doğru bilgilendirme  onların güzelliğidir.

Said Nursinin  eserlerinden  yaptıkları alıntılarla  cevşenin  mütevatir olduğunu   isbat   gayretinde olan  guruplarda  gözlemlenmektedir.  

Bu yöneliştekilerden bazıları keşfen sabit olan br  sözün  efendimize hadis  olarak nisbet edilmesi  anlayışından hareketle  Said Nursinin sözlerini  savunma  gayretine  girmekte

Bazıları da   son dönem dua mecmualarında   cevşenin  metninin   var olmasını   aslının olduğuna delil olarak  göstermektedirler.

 

Saidi Nursiyi seven insanların  onun bu  ifadelerini  islami ilimler  ölçülerini zorlayarak  anlamalarından sıkıntı doğmaktadır.  Said Nursi değerli bir  insandır.  Ama bir hadis otoritesi değildir.

Onun cevşen duasını  efendimize  nisbeti ,  isnad değeri ifade etmez. Ama onun  salih insan ve allah dostu olması yönüyle  bir şekilde  bu duanın  allah resulunden  keşfen  sabit  olduğuna  kuvvetle kani olduğuna delil teşkil eder. 

İsmail hakkı bursevi  gibi büyük bir  ilim adamı ve  otorite   hemen hemen hiçbir   hadisçinin    kabul etmediği  bir  ifade kullanarak   keşf ile bazı  sözleri  hadis olarak  allah rasulune nisbet etmiştir.  Ama  o bunu ifade ederken  bu keşf ile  sabittir  ve   hadisdir demektedir.  

 

Said Nursi de   allahı ve rasulunü çok  seven bir insandır. Hayatı ve cihadı buna şahit olarak yeterli olsa gerektir. Normal yoldan   senedle subut bulmayan bir  sözü  senedle    allah rasulunden nakledilmiş  gibi  nakletmez.  İsmail hakkı   el bursevi  gibi   keşf ile sabit olduğuna kanaat etmiş olsa  gerektir. Ve onun kanatini paylaşıp  keşfen sabit bir  sözü  efendimize nisbet etmekte bir beis görmemiş olsa  gerektir. Onun  eserlerini  iyi bilenler konunun bu yönünü  araştırıp  meseleyi  açıklığa kavuştursalar  isabetli bir iş yapmış olacaklardır.

 

Ehli sünnetin   belalardan muhafaza  olunmak için bazı  ayetleri taşımakla alakalı kanati  cevaz şeklindedir.

Bir kuran ı kerimin  taşıma edebine uyularak  taşınması , kurandan bazı ayetlerin  , sünnette varid olan bazı  korunma dualarının  taşınması  caizdir. İçinde  İslam inançlarına  muhalif  bir  inanca  düşmeden  başka  korunma  vasıtalarıyla  korunmaya gayret etmek te aynı çerçevede caiz görülmüştür. Fayda ve zarar  noktasında ise   kaderde yazılı olan başa gelir.bilincinde olmak gereklidir. Bu  korunma  vasıtalarına tevessül , Allaha reca ve niyaz makamındadır.

 

Said Nursi ve onu sevenlerin  incitilmesi   gayretleri  ise  elbette  vardır ve olabilecektir. Allah Rasulünün  ashabı hakkında  bile   ileri geri  çok uygunsuz ifadeler kullanarak  “araştırma” yapanlar vardır. Mümin kardeşlerinin  gıybetlerini yapmaktan  hiç utanmayan , ölülerinizi hayırla anın  edebini  umursamayan  ahlaki zafiyet sahipleri de  vardır olacaktır.  Hatalı müminlerin  uyarılması ile ilgili  İslami edepler  ihya edilmeye layık güzelliklerdir.  Cevşenle alakalı   güzel  ve sağlıklı bilgilendirme kastını taşıyanlar  Müslüman kardeşlerini  ve  Said Nursinin  aziz hatırasını  incitmemeye özen göstermek  sorumluluğundadırlar.

 

Allah ve Rasulunü seven insanlar  sözleri dinleyip  en güzeline tabi  olurlar .


Bu Makaleye Ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 9.7.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...