Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Tuhfetül Kibar fi Esfaril Bihar

 Kitap Detayı Kitap No : K- 986  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Katip Çelebi (Mustafa b. Abdullah) Tarih Osmanlıca
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 986 Hit : 5264 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Tuhfetül Kibar fi Esfaril Bihar
2 Tuhfetül Ahyar fil Hıkem vel Emsal vel Eşar
3 Tercemei Tarihi Frengi
4 Tarihi Kostantiniyye ve Kayasire (Revnakus Saltana)
5 Takvimüt Tevarih (Katip Çelebi) / تقويم التواريخ
6 Süllemül Vusül ila Tabakatil Fühül
7 Mizanül Hakk fi İhtiyaril Ahakk
8 Keşfüz Zünun
9 İrşadül Hayafa ila Tarihul Yunan ven Nasara
10 İlhamül Mukaddes min Feyzil Akdes
11 Fezleketüt Tevarih
12 Fezleketi Akvalül Ahyar fi İlmit Tarih vel Ahbar
13 Fezleke
14 Düstur el Amel li Islah el Halel
15 Cihannüma

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Katip Çelebinin Mizanül Hakk fi İhtiyaril Ahak Adlı Eserinden Firavunun İmanı Meselesi

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
<

Tuhfet-ül Kibâr fî Esfâr-il Bihâr

 

Denizcilik târihi bakımından önemli bir eserdir.

Osmanlı Devleti zamanındaki deniz savaşlarını ele almaktadır.

Kendi zamanına değin yapılmış olan Türk deniz savaş­larının tarihidir.

1645’te başlayan ve yıllarca süren Girit Seferi münasebetiyle kaleme alınmıştır.

Eserde kuruluş döneminden 1656'ya kadar Osmanlı denizciliğinin bir tarihçesi yanında Osmanlı donanmasının, tersane ve bahriye örgütünün işleyişi anlatılır, kaptan-ı deryaların yaşam öykülerine yer verilir.

Kâtip Çelebi eserin sonunda da son zamanlarda denizlerde uğranılan başarısızlıkları giderme yolundaki öğütlerini sıralar.

Bir zamanlar, Akdeniz'le Karadeniz'i ken­di gölleri haline getiren Osmanlı Türklerinin, XVII. yüz­yılda yavaş yavaş gerilediği, Venedik gemilerinin Çanakkale Boğazı'nı kapayarak Türk donanmasının denize açılmasına yol vermeyecek kerteye geldiği günlerde, Kâtip Çelebi, pek uzakta olmayan eski günlerin göğüs-kabartan hikâyelerini anlatarak Türklere yeni bir iç-gücü vermek amacıyla bu kitabını yazmıştır.

Kitap, bu savaşların cansız, kuru bir hikâyesi değildir.

Yer yer, ayrıntılara da inerek onu zevkle, heyecanla, o günlerin özlemini ve gururunu duyarak, edebiyat ve üslûp değeri olan bir yüksekliğe çıkarmasını bilmiştir.

Yalnız savaşları  anlatmakla kalmamış, kazanılan zaferlerin yanında uğranılan bozgunların nedenlerini de göstererek, bunlardan nasıl bir ders alınacağını ortaya koymuştur.

Bundan başka, bir donanmanın kuruluşu; donanmadaki gemilerin çeşitleri; bunların donatımı; denize nasıl, hangi mevsimde çıkılacağı; nerelerde barınılacağı; savaşların nasıl yapılacağı; bunlarda nasıl bir yol izleneceği konusunda, ancak gün görmüş bir denizcinin sahip olabileceği bilgileri bize vermiştir.

Dilin, onun başka eserlerinde gördüğümüz sadeliği Tuhfetü'l-Kibâr'da daha da belirlidir.

Kitabında güttüğü amacı hiç bir zaman gözden kaybetmemiştir.

Dilin arı-duru olmasının nedenleri arasında, bu amacın da yeri vardır.

<

Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 17.11.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...