Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Keşfüz Zünun

 Kitap Detayı Kitap No : K- 926  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Katip Çelebi (Mustafa b. Abdullah) Biyografi Arabça
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 926 Hit : 6690 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Tuhfetül Kibar fi Esfaril Bihar
2 Tuhfetül Ahyar fil Hıkem vel Emsal vel Eşar
3 Tercemei Tarihi Frengi
4 Tarihi Kostantiniyye ve Kayasire (Revnakus Saltana)
5 Takvimüt Tevarih (Katip Çelebi) / تقويم التواريخ
6 Süllemül Vusül ila Tabakatil Fühül
7 Mizanül Hakk fi İhtiyaril Ahakk
8 Keşfüz Zünun
9 İrşadül Hayafa ila Tarihul Yunan ven Nasara
10 İlhamül Mukaddes min Feyzil Akdes
11 Fezleketüt Tevarih
12 Fezleketi Akvalül Ahyar fi İlmit Tarih vel Ahbar
13 Fezleke
14 Düstur el Amel li Islah el Halel
15 Cihannüma

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Katip Çelebinin Mizanül Hakk fi İhtiyaril Ahak Adlı Eserinden Firavunun İmanı Meselesi

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Keşfü'z-Zünûn an Esâmi'l-Kütüb vel-Fünûn

 

Eser XVII. asır Türk ilim dünyasının hür düşüncesini temsil eden, eserleri ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük bir alaka uyandıran ilim adamı Kâtib Çelebî'ye aittir.

 

Müellif bu kıymetli eserini kendisinden önce bu sahada eserler yazmış olan İbnü'n-Nedîm, Hârizmî, İbn Sîna, Fahruddîn er-Razî, Kutb-i Şîrâzî, Devvânî ve Os­manidardan Molla Lütfî, Abdurrahmân Bistâmî, Taşköprîzâde1 gibi ilim adamları­nın eserlerinden istifade etmiş ve bunu eserinin muhtelif yerlerinde göstermiştir.

Kâtib Çelebî, hiçbir müellifin yapamadığını yaparak binlerce müellif ve eseri alfabetik olarak bir araya toplayabilmiştir.

Esere 15.000'e yakın kitap ve risale derc edilmiştir.

10.000 kadar da müellif ve sarih ismi zikredilmiştir.

3.000'den fazla da ilmin mevzuları belirtilmiştir.

 

Eser, Flugel tarafından 1835-185 seneleri arasında, Arapça metin ve Latince tercümesi ile beraber ilk iki cildi Leipzig'de ve diğerleri Londra'da olmak üzere yedi cilt halinde basılmıştır.

 

Milli Eğitim bakanlığı tarafından yapılan baskının başında Şerafettin Yaltkaya ve Flugel'in mukaddimeleri yer almaktadır.


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 30.8.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...