Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Osmanlı Müellifleri

 Kitap Detayı Kitap No : K- 925  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Mehmed Tahir Efendi (Bursalı) Biyografi Osmanlıca
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 925 Hit : 8954 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Osmanlı Müellifleri

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Osmanlı Müellifleri

 

Osmanlı Müellifleri Türklerin kitabiyat mütehassıslarından olan Bursalı Mehmed Tâhir Efendinin son ve hacim bakımından en kapsamlı olan eseridir.

 

Memleketimizde biyografi ve bibliyografya çalışmalarının genişlik ve değer kazanmasında öncülük etmiş bir araştırmacı olan Bursalı Mehmed Tâhir, biyografi ve bibliyografya araştırmalarını birbirinden ayırmamış, birini ötekinin tamamlayı­cısı olarak ele almış bir ilim adamıdır.

 

Yirmiden fazla eser vermiş olan Bursalı Mehmed Tâhir'in en geniş ve en önemli eseri, Osmanlı Müellifleridir.

Osmanlı Müellifleri, yirmibeş yıl süren uzun bir çalışma neticesinde meydana getirilmiştir. Şeyhler, alimler, şair ve edipler, tarihçiler, tabipler, riyaziyeciler ve coğrafyacılar olmak üzere yedi bölüm halinde ele alınmış olan eserde hal türcümesi başlıkları, müelliflerin ehemmiyet, şöhret ve eserlerinin sayısına bağlı olarak farklı hacim ve muhtevadadır. Çok uzunca işlemiş olanların yanında bilgi azlığı veya başka sebeplerden dolayı üçbeş satırla yetinilen maddeler de vardır.

 

Osmanlı Müellifleri'ni bir kaç yönden tenkit etmek mümkündür.

Eserin meşayih, ulema, vb. sekiz kısma ayrılması doğru değildir.  Çünkü ih­tisasa kıymet verilmediği eski dönemlerde yetişenlerin bütün ilimleri öğren­meleri mecburidir.

Hal tercümeleri genelde kısa tutulmuştur. Doyurucu değildir.

Eserin sonuna indeks eklenmemiştir.

Eserlerin yazma olanları için kütüphane kaydı verilmediği gibi matbu olan­ların da baskı yeri belirtilmemiştir.

Tercüme-i halleri verilen zatlardan bazılarının vefat tarihlerinde fahiş hatalar bulunmaktadır.

 

Bursalı Mehmed Tâhir Efendi'nin kitabı ile ilgili üzerinde en fazla durulan kusur, basılmış eserlerin baskı, yer ve tarihini, yazma eserlerin de kütüphane nu­maralarını belirtmemiş olmasıdır.

Diğer bir nokta da değişik dallarda faaliyet gös­termiş olan müellifleri tasnif ederken onları bu sahalardan sadece birine yerleştir­medeki isabetsizliktir.

Eserde Şakâik tercümelerinden Atâî, Keşfu'z-zunün, Kâmûsu'l-a'lâm ve Sicill-i Osmânî başta olmak üzere yirmi tane me'haz kullanıldı­ğı ifade edilmiştir.

 


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 30.8.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...