Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2195 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 891 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Kuranın Metin Yapısı Mushaf Tarihi ve İmlası

 Kitap Detayı Kitap No : K- 860  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Mehmet Emin Maşalı Ulumul Kur'an Türkçe
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Baskı -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 860 Hit : 5760 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Kuranın Metin Yapısı Mushaf Tarihi ve İmlası

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Nasr Hamid Ebu Zeydin Yorum Telakkisi ve Bu Telakkinin Niyetselci ve Felsefi Hermenötiğe Atıfları
2 Makdisinin Ahsenüt Tekasimindeki Bilgiler Işığında Kuran Kıraatlarına İlişkin Tespitler

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Kur'an'ın Metin Yapısı Mushaf Tarihi Ve İmlâsı

Kur’an, bizler için bir bilgi objesi olmasının ötesinde bir varoluş kaynağı olması hasebiyle, her dönemde, muhtelif yönlerden incelenmiş, sahip olduğumuz medeniyet bu doğrultuda biçimlenmiştir.
Nüzûlünden bu yana süregelen bu incelemelerden biri olan Kur’an tarihi çalışmaları da sürekli önemini korumuştur. Özellikle farklı kültür ve medeniyetlerle yüzleşmelerde, dinî asılların sıhhatinin tartışma konusu edilmesi, Kur’an nassının tarihinin yeniden ve o dönemin anlayışı çerçevesinde ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Öyle ki bu, salt epistemolojik değil bunun da ötesinde varoluşsal bir zorunluluktur. Bu durum Kur’an tarihi çalışmalarının kemale ermiş ve görevi son bulmuş çalışmalar olmayıp, özellikle medeniyetimizin üzerine kurulu bulunduğu asıllara yöneltilen eleştirilerin arttığı dönemlerde daha da önem kazanan çalışmalar olduğunun da göstergesidir.
Kur’an tarihi çerçevesinde ele alınan konulardan biri de Hz. Osman döneminde yazımı gerçekleştirilen, buna bağlı olarak da ‘Mesâhif-i Usmâniyye’ (resm-i mushaf) adıyla anılan mushafların imlâ özellikleridir.
Bu kitap, söz konusu mushafların imlâ yapılarının genel niteliklerinin tespiti ile bu konuyla ilgili olarak geçmişte ve günümüzde serdedilen açıklamaların takdim ve tahlilini konu edinmektedir.
Bu kitapta konunun ilgili bulunduğu diğer mevzular da genel hatlarıyla incelemeye tabi tutulmuş, buna bağlı olarak da Arap yazısının kaynağı, Kur’an’ın Hz. Peygamber (sav.) zamanında yazımı, yazılı malzemenin Hz. Ebû Bekir döneminde derlenmesi, Hz. Osman döneminde istinsahı, istinsahı gerçekleşen mushafların tarihî serencamı, söz konusu mushaflardan olduğu iddia edilenlerin bu aidiyetinin gerçekliği, oryantalist çevrelerde yürütülen Kur’an tarihi çalışmalarının genel hedef ve yöntemlerinin tespit ve değerlendirmesi, mushaf imlâsının yedi harf ve kıraat farklılıkları ile olan ilişkileri konuları genel hatlarıyla ele alınmıştır.

432 Sayfa |  Basım Yılı: 2004 | İlahiyat Yayınları


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 22.6.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...