Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

el Ecvibetül İrakıyye Alel Esiletil İraniyye

 Kitap Detayı Kitap No : K- 705  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Şihabuddin Mahmud el Alusi el Bağdadi Kelam
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
   
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 705 Hit : 5267 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Ruhul meani fi tefsiril Kuranil azim ves sebil mesani
2 Neşvetüş şemul fis seferi ila İslambul
3 Neşvetül müdam fil avd ila medinetis selam
4 Kasidetür Rifaiyye
5 İnbaül ebna bi atyabil enba
6 Havaşi Şerhil Katr
7 Ğaraibül iğtirab ve nüzhetül elbab fiz zehab vel ikame vel iyab
8 Gayetül ihlas bi tehzibi nazmı Dürretil ğavvas (Keşfüt turre anil ğurre)
9 Et Tırazül müzehheb fi Kasidetil Bazil eşheb
10 el Makamatül Hayaliyye
11 El Feyzül varid ala ravzi Mersiyyeti Mevlana Halid
12 el Ecvibetül İrakıyye Alel Esiletil Lahuriyye
13 el Ecvibetül İrakıyye Alel Esiletil İraniyye

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Müfessir Alusi

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

El-Ecvibetül-'lrâkıyye 'ale'l-(li'l)es' ileti'l-îrâniyye

Ke­lâm, felsefe, fıkıh gibi çeşitli konularda İranlılar tarafından sorulan otuz soru­nun cevabını ihtiva eder.

Vahdet-i vücûd, ilk sorunun cevabı olarak bütün tafsilatıyla anlatılmıştır.

 

Âlûsinin tefsi­rinden sonra ikinci önemli eseri kabul edilir

(Bağdat 1301; Kahire 1314,

Ali De­de el-Mevlevî'nin Havâtimü'l-hikme adlı eserinin kenarında; İstanbul 1317).

 

<

Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 9.10.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...