Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Nevadirün nihaye

 Kitap Detayı Kitap No : K- 607  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Nizamüddin Ali Şir Nevai Şiir
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 607 Hit : 6275 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Vakfiyye
2 Tarihi Mülüki Acem
3 Tarihi Enbiya ve Hükema
4 Siracül müslimin
5 Seddi İskender
6 Sebai Seyyare
7 Nevadirüş şebab
8 Nevadirün nihaye
9 Nesayimül mehabbe min şemayimil fütüvve
10 Nazmül cevahir
11 Münşeat
12 Münacat
13 Muhakemetül lugateyn
14 Mizanül evzan
15 Mecalisün nefais
16 Mahbubül kulub
17 Lisanüt tayr
18 Leyla vü Mecnun
19 Hazainül meani
20 Hayretüll ebrar
21 Hamsetül mütehayyirin
22 Halatı Seyyid Hasan Erdeşir Big
23 Halatı Pehlevan Muhammed
24 Garaibüs sıgar
25 Fevaidül kiber
26 Ferhad ü Şirin
27 Farsça Divan
28 Çihl Hadis
29 Bedayiul vasat
30 Bedayiul bidaye
31 Ali Şir Nevai Divanlar

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Nevâdirü'n-nihâye

Nevâinin 1476-1486 yılla­rı arasında yazdığı şiirleri içine alan ikin­ci divanıdır.

Sultan Ali Meşhedî hattıy­la Hüseyin Baykara'nın hazinesi için ya­zılmış tek nüshası Taşkent Özbekistan İlimler Akademisi, Bîrûnî Şark-şinaslık Enstitüsü'nde (nr. 1995) bulunmaktadır.

Bu divanı için ayrıca hazırlamış olduğu bilinen dîbâce bugün elde yoktur.

 


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 5.10.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...