Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Salname

 Kitap Detayı Kitap No : K- 302  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Ahmed Vefik Paşa Tarih
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 302 Hit : 6202 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Telemaque Tercümesi
2 Tarihi Nişancı Meh­med Paşa ( Ramazanzade )
3 Tacül Fevani
4 Şecerei Türki
5 Salname
6 Micromegas Tercümesi
7 Mahbubül Kulub (Ali Şir Nevai )
8 Lehcei Osmani
9 Koçi Bey Risalesi
10 Kavanini Ali Osman der Hulasai Mezamini Defteri Divan
11 Hikmeti Tarih
12 Gülistan (Şeyh Sadi)
13 Gülbüni Hanan
14 Gil Blas Santillaninin Sergüzeşti
15 Fezlekei Tarihi Osmani (Tarih i Osmani )
16 Düsturül Amel li Islahil Halel
17 Düstur
18 Dalkavukname ( Der Tarifi Saltanatı Dalkavukanı Şöhret Şiar )
19 Büyük Çağatay Lü­gati
20 Atalar Sözü ( Türki Durubi Emsal )

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Salname

 

Osmanlı Devleti'-nin mülkiye, askeriye ve ilmiye sınıfları­na göre idarî teşkilâtının, bunlar içinde yer alan makam ve memuriyet sahiple­rinin isimleriyle birlikte geniş bir tablo­sunu veren 1263 (1847) yılına ait bu ilk resmî salnamesi Batılı müelliflerce Ahmed Vefik'in en mühim eserlerinden biri olarak değerlendirilmiştir.

Uyandırdığı alâ­ka dolayısıyla hemen Fransızca'ya  tercüme edilmiştir.

 

Eserin Bianchi tara­fından yapılan tercümesi aynı yıl Journal Asiatique'de neşre başlandıktan sonra ayrıca kitap olarak da basılır: Le pre-mier annuaire de Tempire Ottoman, ou tableau de l'etat politique, civil, mi-litaire, judiciaire et administratif de la Turquie, depuis les reformes (Paris 1848)

Ahmed Vefik. bilinen ilk basılı ki­tabı olan ve hazırlanması devlet tara­fından kendisine havale edilmiş bu kü­çük eseriyle "Salnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye" adı altında imparatorluğun son yılı 1918e kadar gittikçe daha geli­şerek yetmiş iki kitapla sürecek bir res­mî an'anenin kurucusu ve başlatıcısı olmuştur.

 

Eser sadece teşkilât çerçevesin­de kalmayıp sosyal hayatın bir yıl içinde Osmanlı ülkesindeki bütün panayırları ve dinî günler gibi tezahürlerini göste­ren takviminin yanı sıra, imparatorluğun hayat damarlarından kara ve deniz pos­talarının teferruatı ile mükemmel bir cetvelini meydana getirmesinden ve Türk parasının çeşitli yabancı paralar karşı­sındaki değerini belirten bir döviz tari­fesini vermesinden başka, payitahtta­ki yabancı devletlerin elçilik erkânını kaydeden, bütün bir Batı dünyasını, her devletin hükümdarı, idarî şekli, kabine­leri, nüfusu, yüzölçümü, parası ve as­keri hakkında istatistik bilgiler vererek tanıtmak isteyen muhteviyatı ile de ilgi çekmektedir.

 

İmparatorluğun bütün ka­zalarına kadar eyaletleriyle mülkî taksi­matını, yabancı devletlerin Osmanlı ül­kesindeki elçilik ve konsolosluk erkânı­nı, azınlıkların her vilâyet ve kazadaki ruhanî temsilcilerini gösteren cetvelleri ve beş vaktin ilâve edildiği takvimi ile Salnâme'nin daha zenginleşip gelişmiş 1264 (1848) ve 1265 (1849) yıllarına ait olanlarını da Ahmed Vefik'in tertip etti­ği anlatılmaktadır.

 

 

<

Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Aybike Şeker / 8.7.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...