Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Kavli fi el Mereti ve Mukarenetuhu bi Akvalin Mukallidetin bi el Garbi

قولي في المرأة

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1617  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Mustafa Sabri (Şeyhülislam) Fıkıh Arabça
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
   
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1617 Hit : 3605 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Yeni Müctehidlerin Kıymeti İlmiyesi
2 Yemini Gamus Risalesi
3 Saydı Hatır
4 Savm Risalesi
5 Muhtarat min eş Şiir el Arabi
6 Mevkıfül Beşer Tahte Sultanil Kader
7 Mevkıfül Akli vel İlmi vel Alem min Rabbil Alemin ve İbadihil Murselin
8 Mes’eletü Tercemeti’l-Kur’ân
9 Kitabı Reddi Ala ma fiI Kavlil Ceyyid miner Redy
10 Kavli fi el Mereti ve Mukarenetuhu bi Akvalin Mukallidetin bi el Garbi / قولي في المرأة
11 İslamda İmameti Kübra
12 İman Namaz ve Oruç hakkında Risale
13 Haşiye ala Kitab Netaic el Efkar
14 en Nekiru ala Münkirin Nimeti Mined Din vel Hilafeti vel Ümme
15 el-Kavlü’l-Fasl Beynellezîne Yüminune Bil Gaybi Vellezine La Yüminun
16 Dini Mücedditler Yahut Türkiye İçin Necat ve İtila Yollarında Bir Rehber
17 (Meseleler) Dini İslamda Hedefi Münakaşa Olmuş Mesail

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Yemini Gamus Risalesi
2 Dini İslamda Hedefi Münakaşa Olan Mesailden Musiki

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Kavlî fi’l-Mer’eti ve Mukârenetuhû bi-Akvâlin Mukallidetin bi’l-Garbi

Bu kitabın aslı, “el-Fetih’’ dergisinin dokuzuncu yılından itibaren 8 Kasım 1934 yılında çıkan 420. sayıdan itibaren peş peşe yayınlanmış iki makaleden oluşmaktadır. Bu makaleler ilim dünyasında beğeniyle karşılanınca “el-Fetih” dergisinin sahibi ve hoca arkadaşı Muhibbiddin el-Hatib, bu makaleleri kitap haline getirterek 1935 yılında Kahire’de bastırdı. Kitap 91 sayfadan oluşmaktadır. Mustafa Yılmaz tarafından Türkçe’ye çevrilerek “Kadınla İlgili Görüşüm” adıyla 1994 yılında İstanbul’da yayınlandı.

Kitap bir mukaddime ve iki bölümden oluşmaktadır. Eserin mukaddime bölümünde kadın konusunda Batı taklitçiliğinin tehlikesine dikkat çeker. Mustafa Sabri Efendi kadın meselesinin kısa bir dönem öncesine kadar toplumda Doğu ile Batı arasındaki en büyük farkı oluşturduğunu, Batı’nın Doğuda -kadın dışında- her alanda taklit edile geldiğini ancak son zamanlarda kadın konusunda da diğer alanlarda olduğu gibi bir taklit sorunun ortaya çıktığını belirtmektedir.

İlk bölümde Teaddud-i zevcat konusunu inceler. İslam’ın bu konudaki hükmünü açıklar. Mustafa Sabri Efendi İslam’ın nikah ve talak ta olduğu gibi çok eşlilikte de son derece anlayışlı ve müsamahakar olduğunu savunur. İslam’ın çok eşlilik ilkesiyle gayrimeşru ilişkiyi mukayese ederek çok eşliliğin faydalarını, gayri meşru ilişkinin de kötü sonuçlarını anlatarak İslam’ın bu ilkesine saldıranları akli ve nakli delilleri kullanarak tenkit eder.

İkinci bölümde ise açılma ve tesettür konularını ele alır. Kadının açılması gerektiğini haykıranların sözlerini naklederek bunlara gerekli cevaplan verir. Kadınları örtüye sahip çıkmaya, dinin bu emrine sımsıkı sarılmaya ve namahrem erkeklerle bir arada bulunmaktan sakınmaya çağırır. Kadının öğrenim görmesine karşı olmadığını hatta yetenekli olanlarının çeşitli bilim dallarında ihtisas yapmalarına herhangi bir engel görmediğini ifade etmekte, ancak onların öğrenim ve ihtisaslarının -erkeklerle karışık olmayan- kadınlara ait okullarda, öğretmenlerinin de kadınlardan olması şartıyla, kız öğrencilerinin ihtisas için Batı ülkelerine gönderilmesine karşı olduğunu böyle bir durumun Batılılaşmayı hızlandıracağım iddia etmektedir .


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 14.6.2015Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...