Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

en Nekiru ala Münkirin Nimeti Mined Din vel Hilafeti vel Ümme

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1616  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Mustafa Sabri (Şeyhülislam) Arabça
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
   
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1616 Hit : 3204 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Yeni Müctehidlerin Kıymeti İlmiyesi
2 Yemini Gamus Risalesi
3 Saydı Hatır
4 Savm Risalesi
5 Muhtarat min eş Şiir el Arabi
6 Mevkıfül Beşer Tahte Sultanil Kader
7 Mevkıfül Akli vel İlmi vel Alem min Rabbil Alemin ve İbadihil Murselin
8 Mes’eletü Tercemeti’l-Kur’ân
9 Kitabı Reddi Ala ma fiI Kavlil Ceyyid miner Redy
10 Kavli fi el Mereti ve Mukarenetuhu bi Akvalin Mukallidetin bi el Garbi / قولي في المرأة
11 İslamda İmameti Kübra
12 İman Namaz ve Oruç hakkında Risale
13 Haşiye ala Kitab Netaic el Efkar
14 en Nekiru ala Münkirin Nimeti Mined Din vel Hilafeti vel Ümme
15 el-Kavlü’l-Fasl Beynellezîne Yüminune Bil Gaybi Vellezine La Yüminun
16 Dini Mücedditler Yahut Türkiye İçin Necat ve İtila Yollarında Bir Rehber
17 (Meseleler) Dini İslamda Hedefi Münakaşa Olmuş Mesail

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Yemini Gamus Risalesi
2 Dini İslamda Hedefi Münakaşa Olan Mesailden Musiki

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

en-Nekîru alâ Münkiri’n -Ni’meti Mine’d-Dîn ve’l-Hilâfeti ve’l-Ümme

Bu kitap 235 sayfalık orta hacimde bir eserdir. Mustafa Sabri Efendi bu eserini Türkiye’de hilafetin ilga edilmesinden çok kısa bir sure önce 7 Şubat 1924’de kaleme alarak aynı yıl Beyrut’ta basıldı. Bu eser aynı zamanda Mustafa Sabri’nin Arapça yazdığı ilk eserdir. Eser daha sonra Muhammed Hüseyin‘in tanıtımı ve Hasan es-Semahi Sevidan’ın da tashih ve ilaveleriyle Beyrut’ta 1991 yılında ikinci kez basıldı.

Ayrıca Mustafa Hilmi tarafından 1984’de kitabın içeriğini konu alan bir master çalışması yapıldı. Oktay Yılmaz tarafından da “Hilafetin İlgasının Arka Planı”  Türkçe’ye cevrilerek 1998 yılında basıldı.
Bu kitap İslam siyasi düşüncesi ve çağdaş İslam tarihi acısından önemli bir eserdir. Cumhuriyetin ilk yıllarına ait siyasi, sosyal ve askeri birtakım gizli konulara açıklık getirir. Özelikle İslam hilafeti meselesini siyasi olarak derinlemesine tahlil eder. Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde, İslam alemini Kemalist hükümetin yanlışlıklarından sakınmaya ve Mısırlılar da bu hükümetin kötü niyetlerine karşı uyarmaktadır. Mustafa Sabri Efendi bu bölümün alt başlıklarında İttihatçılar’ın ve Kemalistler’in düşüncelerini, Türk ırkçılığı yapıp İslam kardeşliğiyle mücadele ettiklerini, İttihatçıların ve Kemalistlerin aslında tek bir partinin farklı iki ismi olduklarını, Yahudiler’le olan ilişkileri ve İngilizlerle işbirliği içinde olduklarını anlatır.

İkinci bölümde, Kemalistler’in hilafetle yönetimin arasını ayırmalarının dinen yanlış olduğunu, bunun düpedüz İslam şeriatını ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığına dikkat çekmek ister.


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 14.6.2015Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...