Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

el-Kavlü’l-Fasl Beynellezîne Yüminune Bil Gaybi Vellezine La Yüminun

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1615  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Mustafa Sabri (Şeyhülislam) Arabça
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
   
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1615 Hit : 2802 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Yeni Müctehidlerin Kıymeti İlmiyesi
2 Yemini Gamus Risalesi
3 Saydı Hatır
4 Savm Risalesi
5 Muhtarat min eş Şiir el Arabi
6 Mevkıfül Beşer Tahte Sultanil Kader
7 Mevkıfül Akli vel İlmi vel Alem min Rabbil Alemin ve İbadihil Murselin
8 Mes’eletü Tercemeti’l-Kur’ân
9 Kitabı Reddi Ala ma fiI Kavlil Ceyyid miner Redy
10 Kavli fi el Mereti ve Mukarenetuhu bi Akvalin Mukallidetin bi el Garbi / قولي في المرأة
11 İslamda İmameti Kübra
12 İman Namaz ve Oruç hakkında Risale
13 Haşiye ala Kitab Netaic el Efkar
14 en Nekiru ala Münkirin Nimeti Mined Din vel Hilafeti vel Ümme
15 el-Kavlü’l-Fasl Beynellezîne Yüminune Bil Gaybi Vellezine La Yüminun
16 Dini Mücedditler Yahut Türkiye İçin Necat ve İtila Yollarında Bir Rehber
17 (Meseleler) Dini İslamda Hedefi Münakaşa Olmuş Mesail

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Yemini Gamus Risalesi
2 Dini İslamda Hedefi Münakaşa Olan Mesailden Musiki

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

el-Kavlü’l-Fasl Beynellezîne Yü’minûne Bi’l-Gaybi Vellezîne Lâ Yü’minûn

Bu kitap, tek ciltlik 244 sayfadan oluşan bir eserdir. İlk olarak 1942/1361 yılında Mısır’da basıldı. Daha sonra yine Mısır’da 1986/1407 yılında ikinci baskısı yapıldı..
Eser aslında Mustafa Sabri Efendi’nin “Mevkifu’l-Akl eserinin üçüncü bölümünden oluşmaktadır. Çünkü bu eser o zamanki ihtiyaca mebni olarak orta hacimde bir kitap olarak basılmış, daha sonra önemine binaen Mustafa Sabri Efendi’nin yazmayı düşündüğü büyük kitabının bir bölümü olarak tekrar yer almıştır. Eser üç ana bölümden oluşmaktadır:

İlk bölümde, mucizelerin inkarını ele almaktadır. Burada önce peygamberlerin mucizelerini inkar eden akıma yönelik tenkitler ve tahliller yer vererek, bu akımın niçin mucizeleri inkar ettiğini açıklar. Sonra Muhammed Huseyin Heykel" in yazdığı Hayat-ı Muhammed’ adlı kitaptaki Hz. Peygamber (a.s.)’ın mucizelerini inkar sadedindeki görüşlerini ayrıntılı olarak delilleriyle birlikte tenkid ve tahlile tabi tutar. Daha sonra Reşid Rıza ile aynı konuda münakaşaya girerek “el-Vahyu’l-Muhammed adlı eserindeki bazı sozlerini nakledip tenkid ederek doyurucu cevaplar verir. Daha sonra Hz. Peygamber (a.s.)’ın ayın yarılması mucizesini inkar edenlerin özellikle de Reşid Rıza’nın görüşlerine yer vererek akli ve nakli delillerle cevaplar verir. Daha sonra Muhammed Şeltuf un isa (a.s.)’ın göğe kaldırılışı ve ahir zamanda tekrar yeryüzüne ineceği konusundaki inanışın tersi fikirlerini tenkit ederek cevaplandırır. Son olarak da İsra mucizesini konu edinerek bu konudaki yanlış fikirleri tenkit ederek delillerini serdeder.

İkinci bölümde, nübüvvetin inkarı ele alınmaktadır. Mustafa Sabri Efendi bu bölümde Muhammed Abduh’la tartışmaya girişerek, onun risalet ve nübüvvet kavramlarına getirdiği tarifleri, ince bir tahlile tabi tutarak getirdiği eleştirilerini zikreder. Sonra Zeki Mubareklin “er-Risale” dergisindeki makalesinde Hz. Peygamber (a.s.)’ın hayatı, nübüvveti ve risaleti konularım ele almasındaki yanlış yaklaşımlara getirdiği eleştirilerini sıralar. Daha sonra Batı’daki bütün din felsefecileriyle Doğu’daki
çağdaş ilim adamlarının peygamberlerin nübüvveti karşısındaki durumlarını açıklayarak, bazı çağdaş aydınların peygamberliğin kaynağının İlahi olmayıp kişisel çabanın urunu olduğu şeklindeki yaklaşımlarına dikkat çekerek bu yaklaşımın doğuracağı olumsuz sonuclara yer verir. Bölümün sonunda da peygamberlerin varlığını ispata kalkışarak önce bunun önemine sonra da ilgili güçlü akli delilleri sıralar.

Son bölümde, yeniden dirilişin inkarı ele alınmaktadır. Burada ahiret ahvalinden olarak tekrar diriliş, hesap ve haşir konuları anlatılır.


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 14.6.2015Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...