Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Mevkıfül Akli vel İlmi vel Alem min Rabbil Alemin ve İbadihil Murselin

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1612  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Mustafa Sabri (Şeyhülislam) Arabça
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
   
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1612 Hit : 3687 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Yeni Müctehidlerin Kıymeti İlmiyesi
2 Yemini Gamus Risalesi
3 Saydı Hatır
4 Savm Risalesi
5 Muhtarat min eş Şiir el Arabi
6 Mevkıfül Beşer Tahte Sultanil Kader
7 Mevkıfül Akli vel İlmi vel Alem min Rabbil Alemin ve İbadihil Murselin
8 Mes’eletü Tercemeti’l-Kur’ân
9 Kitabı Reddi Ala ma fiI Kavlil Ceyyid miner Redy
10 Kavli fi el Mereti ve Mukarenetuhu bi Akvalin Mukallidetin bi el Garbi / قولي في المرأة
11 İslamda İmameti Kübra
12 İman Namaz ve Oruç hakkında Risale
13 Haşiye ala Kitab Netaic el Efkar
14 en Nekiru ala Münkirin Nimeti Mined Din vel Hilafeti vel Ümme
15 el-Kavlü’l-Fasl Beynellezîne Yüminune Bil Gaybi Vellezine La Yüminun
16 Dini Mücedditler Yahut Türkiye İçin Necat ve İtila Yollarında Bir Rehber
17 (Meseleler) Dini İslamda Hedefi Münakaşa Olmuş Mesail

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Yemini Gamus Risalesi
2 Dini İslamda Hedefi Münakaşa Olan Mesailden Musiki

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Mevkıfü’l-Akli ve’l-İlmi ve’l-Âlem min Rabbi’l-Âlemîn ve İbâdihi’l-Murselîn

Bu kitap dört ciltten oluşan toplam 2018 sayfalık bir eserdir. Şu ana kadar üç baskısı yapılmıştır. İlk baskı Kahire’de Mustafa el Babi el-Halebi Matbaası tarafından 1950/1369’da yapıldı. İkinci baskı Beyrut’ta Daru İhya-i’t Turasi’l-Arabi yayınevince 1981/1401 de yapıldı. Son baskısı da aynı yayınevince 1992/1413’de yapıldı. Bu eser son olarak Mustafa Sabri Efendi’nin vasiyeti üzerine oğlu İbrahim Sabri tarafından Osmanlı Türkçesine çevrilmiştir. Ancak şu ana kadar basılamamıştır.
Eser, Mustafa Sabri Efendi’nin en son yazdığı, en önemli ve en büyük eseridir. Mustafa Sabri Efendi’nin bu çalışması, dini, felsefi, siyasi ve içtimai görüşlerinin özetini derlediği, temel din bilimlerinde bir külliyat mahiyetinde bir eser sayılabilir.
Mustafa Sabri Efendi, Mısır’a ikinci kez yerleşmek için gittiğinde oradaki ulemanın, yazarların ve gazetecilerin siyasi, içtimai, felsefi, akidevi ve dini konulardaki yanlışlıkları, bozuklukları karşısında Mısırlılar’ın doğru bir İslam anlayışına, gerçek inanç ve düşünceye sahip olmaları için elinden geleni yapmaya çalışmasının bir borç olduğu düşüncesiyle yazmayı düşündüğü görüşlerini bir kitapta toplamak amacıyla bu kitabı kaleme aldı. Eser bir mukaddime, dört ana bölüm ve sonundaki bazı eklerden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, ilk olarak Allah’ın varlığının isbatı ele alınır. Bu ana başlık altında dört alt başlık incelenir: 
Akıl-Din, İlim-Din, İlim-Akıl, Tecrübe-Din arasındaki ilişkiler ayrı ayrı incelenir.

İkinci bölümde, Alemin Allah ile olan ilişkisi ele alınır.
Bu bölüm de iki alt başlık halinde incelenir: Vahdet-i vücud meselesi ve alemin sonradan yaratılışı konuları.

Üçüncü bölümde, mucizenin mümkünlüğünün isbatı ile peygamberliğin ve ahiret
hayatının isbatı konulan ele alınır.

Dördüncü ve son bölümde, içtihat, İslam’da dinin siyasetten ayrılması gibi konular ele alınır.
Ekler bölümünde ise kitapla ilgili bazı belgelere, makalelere ve mektuplara yer verilmiştir.

 


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 14.6.2015Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...