Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Dini Mücedditler Yahut Türkiye İçin Necat ve İtila Yollarında Bir Rehber

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1605  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Mustafa Sabri (Şeyhülislam) Fıkıh
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
   
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1605 Hit : 3001 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Yeni Müctehidlerin Kıymeti İlmiyesi
2 Yemini Gamus Risalesi
3 Saydı Hatır
4 Savm Risalesi
5 Muhtarat min eş Şiir el Arabi
6 Mevkıfül Beşer Tahte Sultanil Kader
7 Mevkıfül Akli vel İlmi vel Alem min Rabbil Alemin ve İbadihil Murselin
8 Mes’eletü Tercemeti’l-Kur’ân
9 Kitabı Reddi Ala ma fiI Kavlil Ceyyid miner Redy
10 Kavli fi el Mereti ve Mukarenetuhu bi Akvalin Mukallidetin bi el Garbi / قولي في المرأة
11 İslamda İmameti Kübra
12 İman Namaz ve Oruç hakkında Risale
13 Haşiye ala Kitab Netaic el Efkar
14 en Nekiru ala Münkirin Nimeti Mined Din vel Hilafeti vel Ümme
15 el-Kavlü’l-Fasl Beynellezîne Yüminune Bil Gaybi Vellezine La Yüminun
16 Dini Mücedditler Yahut Türkiye İçin Necat ve İtila Yollarında Bir Rehber
17 (Meseleler) Dini İslamda Hedefi Münakaşa Olmuş Mesail

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Yemini Gamus Risalesi
2 Dini İslamda Hedefi Münakaşa Olan Mesailden Musiki

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti

Dînî Mücedditler Yahut Türkiye İçin Necat ve İ’tila Yollarında Bir Rehber

Kitap ilk olarak İstanbul’da 1341/1922 yılında Evkaf-ı İslamiyye matbaasında basıldı. İkinci olarak ta Sebil Yayınlan tarafından sadeleştirilerek 1969 yılında İstanbul’da basıldı. Kitapta Haşim Nahifin “Türkiye İcin Necat ve 1’tila Yolları” adlı eserinin bölümler halinde tenkidi yapılmaktadır.
Türkiye’de o sıralarda Batı hayranı, yenilikçi bazı yazarlar yazılarında İslam’ın gelişmesi, ahkamının yenilenmesi için içtihat kapısının açılması gerektiğini haykırmakta olup, insanlar arasında dine zarar verici yanlış fikirler yaymaya çalışmaktadırlar. Örnek olarak, Müslumanların çağdaş medeniyetler seviyesinden geri kalmasının sebebinin İslam olduğu, İslam’ın korkutma, yıldırma ve zorbalık esasına dayandığı, kaza ve kader inancının Müslümanları tembelliğe ve uyuşukluğa ittiği, İslam ahkamının ve sabit kanunlarının gelişmeden uzak ve cağın ihtiyaçlarına cevap veremediği, Osmanlı Devleti’ nin bir İslam devleti oluşu, onu diğer medeniyetlerden geride bırakmış ve diğer büyük devletlerdeki olan gücü elinde tutmasına engel olmuştur. Ayrıca Osmanlı Devleti’nde Türkler’le diğer ırktaki milletlerin karışık bir vaziyette yaşamaları, onların gerilemesine ve sonunda da çöküşüne sebep olmuştur. İşte Mustafa Sabri Efendi bu türdeki iddialara cevap mahiyetinde mezkur kitabını kaleme almıştır.

Söz konusu bu kitapta, Türk-Osmanlı Devleti’nin ilk kuruluşu, Türk-Osmanlı hükümetlerinin yıkılma amilleri, İslamiyetin gözetilecek maksatları, Irkın karışması, Avrupa medeniyetinin yanlış telakkisi, Askerliğin yanlış telakkisi, Tevekkül, Kanaat, Kaza ve kadere iman, İmanda kalple tasdik ve dil ile ikrarın kafi geldiği inancı, Dini ıslahat (içtihat), Aşk ve muhabbet, Medrese ve mektep tahsili, Aile hayatı, Örtünme meselesi ve Kadın haklan konuları ayrı başlıklar halinde işlenmektedir. 


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 14.6.2015Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...