Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

el Asar el Bakiye an el Kurun el Haliye

 Kitap Detayı Kitap No : K- 1158  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
el Biruni Muhammed b. Ahmed Ebur Reyhan Genel Arabça
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
  Yazma -  
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 1158 Hit : 3906 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Tercemetu Kitabi Batencel fi el Halas min el İrtibak
2 Temhid el Mustakar li Tahkiki Mane el Memer
3 Tahkiku ma li'l-Hind min makületin makbuletin fi'l- 'akl ev merzule
4 Tahdidu Nihayat el Emakin li Tashihi Mesafat el Mesakin / تحديد نهايات الاماكن لتصحيح مسافات المساكن
5 Risale fi Fihristi Kutubi Muhammed b. Zekeriyya er Razi
6 Makale fi Seyri Sehmuyi es Saade­ti ve el Ğayb
7 Makale fi istihraci el Evtar fi ed Daire bi havassı el Hatti el Munhani fiha
8 Makale fi hikayeti tarikı'l-Hind fi'stihraci'l-umr
9 Makale fi en Niseb Elleti beyne el Filizzat ve el Cevahir fi el Hacm
10 Kitabu Tastihi es Suver ve Tebtihi el Kuver
11 Kitab fi istiabi el Vücuh el Mumkine fi Sanat el Usturlab
12 İfradu el Makal fi Emri el Ezlal (zilal)
13 Hikayetu el Aleti el Müsemmat bi es-südsi el Fahri
14 Gurretu ez Zicat
15 Fi Raşikati el Hind
16 et Tefhim fi Evaili Sınaati et Tencim
17 es Saydene
18 es Saydele fi et Tıb
19 el Kanun el Mesudi
20 el Cemahir fi el Cevahir
21 el Asar el Bakiye an el Kurun el Haliye

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
<

el-Asârü'l-bâkıye  ani'l-kurûni'l-hâliye

Bîrûnî'nin yirmi sekiz yaşlarında iken yazdığı ilk önemli ve büyük eseridir.
Bîrûnî eserin baş ta­rafında yazılış sebebini, bir edebiyatçı­nın kendisinden çeşitli toplumların kul­landıkları takvimlerle ilgili olarak bilgi almak istemesine dayandırır.

el-Asârü'l-bâkıye'nin, E. Sachau'nun neşrinden (Chrorıologie Orientalischer Völker uon Al- berimi, Leipzig 1878, 1923) sonra 1963'- te Bağdat'ta bu neşirden tıpkıbasımı yapılmış, Sachau'nun metninde bulun­mayan bölümler ise K. Garbers ile J. Fück tarafından J. Fück'ün Documenta Islamica Inedita sında bilim dünyasına sunulmuştur (Berlin 1952, s. 45-98).
Ese­rin İngilizce, kısmen Fransızca ve Farsça dışında Rusça'ya yapılan tercümesi, M. A. Sale tarafından Pamyatniki Mirıuvskikh Pokolenii başlığıyla Özbek İlimler Aka­demisi'nin neşri olan Selected Works (tzbrannye proizvedeniya) serisinin İlk cildi olarak yayımlanmıştır (Taşkent 1957)

Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 23.7.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...