Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
انواع الكتب
   المخطوطات    المطبوعات
   الرسائل الجامعية    الكتب الألكترونية
   الكتب المترجمة

الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

el Alam

الاعلام

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : K- 1135  
اسم المؤلف العلم لغة الكتاب نوع الكتاب
ez Zirikli , Muhammed Hayruddin b. Mahmud b. Muhammed b. Ali b. Faris ez Zirikli ed Dımaşki Biyografi Arabça
الموضوع أنواع قيد هذا الكتاب
  Baskı -  
ناشر الكتاب شارح الكتاب مختصر الكتاب مترجم الكتاب محقق الكتاب
       
Kitap No: 1135 عدد الزيارة : 4716 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الكتب فيه المقالات حوله  
   للكتاب الترجمة الشروح المختصرات الحواشي الزيول المقالات المؤلفة حوله

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şibhu el Cezire fi Ahdi el Melik Abdulaziz / شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز
2 Mecdulin ve eş Şair / مجدولين والشاعر
3 Ma Raeytu ve Ma Semitu / ما رأيت وما سمعت
4 el Veciz fi Sireti el Melik Abdulaziz
5 el İlam bi Men Leyse fi el Alam / الاعلام بمن ليس في الاعلام
6 el Alam / الاعلام
7 Divani (Zirikli) / ديواني
8 Aman fi Amman / عامان في عمان

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة

الكتب المؤلفة للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمات الكتاب
# اسم الكتاب

شروح الكتاب
# اسم الكتاب

مختصرات الكتاب
# اسم الكتاب

حواشي الكتاب
# اسم الكتاب

زيول الكتاب
# اسم الكتاب

المقالات المؤلفة حول الكتاب
# اسم المقالة

ملخص

el-Alâm

Müellifin en meşhur çalışmasıdır. Kişi adlarına göre alfabetik olarak düzenlenen eserin çeşitli baskıları yapılmıştır
(I-III, Kahire 1345-1347; I-X, 1373-1378; I-XI, Beyrut 1389/1969; nşr. Züheyr Fethullah, I-VIII, 1399/1979, 15. bs. 2002).
Eser zamanla gelişerek daha derli toplu bir tertibe kavuşmuştur. Doğu ve Batı ilim dünyasında ilgiyle karşılanan el- Alâm’a Ahmed el-Alâvine (Zeylü’l-A‘lâm, Cidde 1418-1422/1998-2002), Muhammed Hayr Ramazan Yûsuf (Tetimmetü’l-A‘lâm, I-II, Beyrut 1418/1998) ve Nizâr Abâza ile Muhammed Riyâd el-Mâlih (ltmâmü’l- A‘lâm, Beyrut 1999) zeyil yazmış,
Bessâm Abdülvehhâb el-Câbî eseri kısaltıp tek ciltte toplamış (Muccemü’l-A‘lâm, Limasol 1987), Züheyr Zâzâ da biyografileri gruplandırarak ölüm tarihlerine göre sıralamıştır (Tertîbü’l-A‘lâm ‘ale’l-a‘vâm, I-II, Beyrut 1990).

Düzeltilmesi gereken yerler hakkında M. K. rumuzuyla Muhammed Kürd Ali (MMİADm., VII/12 [1927], s. 565566; VIII/7 [1928], s. 441-442; X/1 [1930], s. 62-63), İzzeddin et-Tenûhî (a.g.e., XXXVI/[1961], s. 486-490; XXXVI/4, s. 703-704), İsmâil b. Ali el-Ekva‘ (Mecelletü’l-Arab, VIII/ 7-8 [Riyad 1974], s. 562-569), Muhammed Ahmed Dehmân (MMLADm., LIII/2 [1978], s. 374-394), Bahâeddin Abdurrahman (‘Âle- mü’l-kütüb, XXII/1-2 [Riyad 1421/20002001], s. 3-10) ve Fâlih Ziyâb el-Uteybî (Mecelletü'l Arab, XXXIX [Riyad 1424/2003], s. 71-84) makaleler yazmış;

Abdülazîz er- Rifâî Fevâtü'l-A‘lâm (nşr. Bahâeddin Abdurrahman, Riyad 1420/2000), Muhammed b. Abdullah er-Reşîd el-İlâm bi-tashîhi Kitâbi'l-Alâm (Beyrut 1422/2001), Ahmed el-Alâvine Nazarât fî Kitâbi'l-Alâm (Beyrut 1423/2003, ilâvelerle 1426/ 2005) ve Arabî Dâiz el-Firyâtî Maa'l-Allâme ez-Ziriklî fî Kitâbihi'l-A‘lâm (Riyad 1429/2008, s. 207-292 arasında Ahmed el-Alâvine'nin Nazarâtında tesbit ettiği hatalara yer vermiştir) adıyla eserler kaleme almışlardır.

طبعات الكتاب

مخطوطات الكتاب

الرسائل الجامعية  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 22.7.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...