Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
انواع الكتب
   المخطوطات    المطبوعات
   الرسائل الجامعية    الكتب الألكترونية
   الكتب المترجمة

الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

Mecalis

المجالس

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : K- 1076  
اسم المؤلف العلم لغة الكتاب نوع الكتاب
Niyazi el Mısri Mehmet b. Ali Çelebi Soğancızade Tefsir Arabça
الموضوع أنواع قيد هذا الكتاب
  Yazma -  
ناشر الكتاب شارح الكتاب مختصر الكتاب مترجم الكتاب محقق الكتاب
       
Kitap No: 1076 عدد الزيارة : 4316 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الكتب فيه المقالات حوله  
   للكتاب الترجمة الشروح المختصرات الحواشي الزيول المقالات المؤلفة حوله

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Tesbii Kasidei Bür'e
2 Tefsiri Tekasur Suresi / تفسير سورة التكاثر
3 Tefsiri Fatihatil Kitab / تفسير فاتحة الكتاب
4 Tabiratül Vakıat - Tabirname / تعبيرنامه
5 Şerh-i Nutk-ı Yûnus Emre / شرح نطق يونس امره
6 Şerhi Esmaül Hüsna / شرح الاسماء الحسني
7 Risâle-i Vahdet-i Vücûd / رسالة في وحدة الوجود
8 Risalei İade / رسالة الاعادة - الحشر
9 Risalei Haseneyn / رساله حسنين
10 Risalei Esile ve Ecvibei Mutasavvıfane / الاسئلة و الاجوبة في التصوف
11 Risâle-i Arşiyye / الرسالة العرشية
12 Risale fi Fadail Ali ra / رسالة في فضائل علي
13 Risâle fî Deverân-ı Sûfîyye / رسالة في دوران الصوفية
14 RisâIe-i Nokta / رسالة نقطة
15 Mevaidül İrfan ve Avidül İhsan
16 Mecmua (Niyazi Mısri) / المجموعة
17 Mecalis / المجالس
18 ed DevratüI Arşiyye / الدورة العرشية
19 Divanı İlahiyyat / ديوان الهيات

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة

الكتب المؤلفة للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

ترجمات الكتاب
# اسم الكتاب

شروح الكتاب
# اسم الكتاب

مختصرات الكتاب
# اسم الكتاب

حواشي الكتاب
# اسم الكتاب

زيول الكتاب
# اسم الكتاب

المقالات المؤلفة حول الكتاب
# اسم المقالة

ملخص

Mecâlis

 

Niyazî-i Mısri nin bu eserini ilk defa Kenan Erdoğan ortaya çıkarmıştır .
Bu eserin, Gölpınarlı ve sonraki araştırmacıların gözünden kaçmış olması da hayli ilginçtir.

Eser, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmûd Efendi 1758 numarada kayıtlıdır.
Maide, En'am ve Nisa Sûrelerinin işarî yorumlan yapılmış olup, içinde cifr hesaplan, mev'ize ve nasihatlar bulunmaktadır .
Yaptığımız tetkike göre, eserin başındaki Nisa Suresi tefsiri, sonradan eklenmiştir. Arkasından gelen Maide, En'am ve Kadir Sûrelerinin tefsirlerinin Niyazî-i Mısrfnin kendi yazısıyla yazıldığını anlıyoruz. Bu yazı Niyazî-i Mısrfnin Limni Adasında günlük olarak yazdığı Bursa Orhan Kütüphanesindeki Mecmua'mn yazısıyla, aynı karakterini taşımaktadır.
Ayrıca eserin sonunda 1076 tarihinde bitirildiğine dair bilgi vermesi ve içinde Mevâidü'l-İrfân'da seyr ü sûlükü esnasında başından geçenleri anlatmış olması, eserin Niyazî-i Mısrfnin kendi elinden çıktığı görüşünü te'yîd etmektedir.

Mecâlis adlı bu eserin la-59b varaklan arası maide, 60a-130a varaklan arası ise En'am Sûresine ayrılmıştır.
Bu sûrenin sonunda, eserin 1076 hicrî yılında bitirildiğine dair ferağ kaydı vardır. 135b-151b arasında Kadir Sûresinin tefsiri yer almaktadır.

Eserin başında içindekilere dair bir fihrist bulunmakta ve âyetler işarî tefsir metoduyla yorumlanmaktadır.
Eser üzerinde ileride yapılacak bir çalışma hem Niyazî-i Mısri’nin işarî tefsir metodunun hem de tasavvuf anlayışının ortaya çıkmasında yardıma olacağı kanaatindeyiz.


طبعات الكتاب

مخطوطات الكتاب

الرسائل الجامعية  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 13.4.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...