Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Bir Anne Bebeğini Kuranı Kerime Göre Kaç Ay Emzirmekle Mükelleftir, Kadınların Çocuklarını Emzirme Mecburiyeti, Kadının Çocuğunu Emzirmesinin Farz Oluşunun Delilleri

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-849  
Soru: Bir anne bebeğini Kuran-ı kerime göre kaç ay emzirmekle mükelleftir, kız çocukları 21 ay, erkek çocukları 24 diye söylemler var, ayrıca kadın eşine danışmadan bebeğini sütten kesebilir mi, bununla ilgili hüküm ve kaideler nelerdir bilgi verir misiniz?
click here click married affairs
reasons married men cheat how to cheat with a married woman want my wife to cheat
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
gabapentin use in psych gabapentin use in psych gabapentin use in psych
drug coupon cialis trial coupon


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Selma Metin Önder Nar  
       
Fetva No: F-849 عدد الزيارة : 3613 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Bir anne bebeğini Kuran-ı kerime göre kaç ay emzirmekle mükelleftir, kız çocukları 21 ay, erkek çocukları 24 diye söylemler var, ayrıca kadın eşine danışmadan bebeğini sütten kesebilir mi, bununla ilgili hüküm ve kaideler nelerdir bilgi verir misiniz?

 

el Cevab:

Asıl olan kadının çocuğunu emzirmesidir. Süre mecburiyeti kadınlarda süt gelme durumuna göre değiştiğinden sütü olduğu kadar mükellef olmasıdır.

-Kadın çocuğunu kaç ay emzirmekle mükelleftir sorusu, esas problem değildir. Çocuğun emzirilme müddetinin Kur’an da geçmesi süt emmeyle alakalı fıkhi hükümlerde hangi yaşa kadar süt kardeşlik durumunun oluşacağını tespitte önemlidir.

İmam Ebu Hanife bu müddeti ayetteki işaret çerçevesinde 30 ay olarak belirlemiştir.

İmam Muhammed ve Ebu Yusuf ise iki yıl olarak fetvaya bağlamışlardır.[1]

 

-Kadınların çocuklarını emzirme mecburiyeti var mı yok mu gibi başlıklar İslami değildir.

(Fıkıh kitaplarında kadının çocuğunu emzirmesi problemi, boşanma durumu, iddet bekleme süresindeki durum, annenin çocuğunu emzirmesinde bir sebeple sıkıntı olması durumu gibi nedenlerle gündem olmuştur. Bugünkü anlamıyla bir kadın hakkı olarak fıkıh kitaplarında yeri yoktur.)

-İslam dini aile kurmayı buluğla birlikte emreder.

Ailenin idarecisi erkektir.

Kadınlar erkeklerine itaatle emrolunmuşlardır.

(Aile reisliği müessesesi İslamda vardır. Erkek aile reisidir. Eşinin haklarını ihlal etmeden kendisi eşi ve çocuklarından oluşan ailesine liderlik yapacaktır. Erkeğin reisliği ailenin birliği ve Allah’ın dinini yaşaması konusundadır.)

-Çocuk doğurma kadının fıtratına konulmuştur. Emzirme yeteneği de kadının yaratılışına konulmuştur. Çocuk doğuran kadının sütü gelir ve fıtratı bozuk olmayan kadın çocuğunu emzirir.

-Sütü gelmeyen kadınlar için eşleri imkanları dahilinde süt anne bulmak durumundadır. Sütü olduğu halde emzirmeyen kadın hem eşine isyan hem Allah’a isyan durumundadır.

 

Ek 1- Kadınların Çocuklarını Emzirmesinin Hükmü:

-Kadınların çocuklarını emzirme mecburiyeti var mı yok mu gibi başlıklar İslami değildir. (Fıkıh kitaplarında kadının çocuğunu emzirmesi problemi, boşanma durumu, iddet bekleme süresindeki durum, annenin çocuğunu emzirmesinde bir sebeple sıkıntı olması durumu gibi nedenlerle gündem olmuştur. Bugünkü anlamıyla bir kadın hakkı olarak fıkıh kitaplarında yeri yoktur.)

-İslam dini aile kurmayı buluğla birlikte emreder. Ailenin idarecisi erkektir. Kadınlar erkeklerine itaatle emrolunmuşlardır.

(Aile reisliği müessesesi İslamda vardır. Erkek aile reisidir. Eşinin haklarını ihlal etmeden kendisi eşi ve çocuklarından oluşan ailesine liderlik yapacaktır. Erkeğin reisliği ailenin birliği ve Allah’ın dinini yaşaması konusundadır.)

 

Ek 2 -Süt Annesi Tutulması:

-Çocuk doğurma kadının fıtratına konulmuştur. Emzirme yeteneği de kadının yaratılışına konulmuştur. Çocuk doğuran kadının sütü gelir ve fıtratı bozuk olmayan kadın çocuğunu emzirir.

-Sütü gelmeyen kadınlar için eşleri imkanları dahilinde süt anne bulmak durumundadır. Sütü olduğu halde emzirmeyen kadın hem eşine isyan hem Allah’a isyan durumundadır.

 

Ek 3 - Kadının Çocuğunu Emzirmesinin Hükmünün Delilleri:

Kadının çocuğunu emzirmesi farzdır.

-Bu gereklilik çocuğun beslenmesi için anne sütüne ihtiyacı sınırları çerçevesindedir.

Ayeti kerimede ''anneler çocuklarını emzirirler''[2] buyrulmuştur.

Hadisi şerifte hakkında had cezası bulunan kadına uygulanacak had bu hak ve sorumluluk sebebiyle tehir edilmişitr. Efendimiz, bu konuda anneye; « اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ çocuk sütten kesilinceye kadar onu emzir emrini vermiştir.

Bk.[3]

Hanefi fıkhındaki bu farziyet için bk.[4]

 

Not: Boşanan Kadının Eski Eşinden Olan Çocuğunu Emzirmesinin Hükmü:

Evli kadınlar için evlilik süresince bu gereklilik ittifakla geçerlidir. Çocuğun babasından boşanan iddet bekleyen ya da boşanmanın tamamlandığı durumda olan kadınların süt emzirme mecburiyetleri tartışılmıştır.

Annenin çocuğu eğer başka bir kadının sütünü emmemesi durumu oluşursa emzirmeye zorlanması caiz görülmüştür.

Ama kadının buna karşılık ücret talep etmesine cevaz verilmiştir. Çocuk başka kadınların sütünü emiyorsa annenin onu emzirmeme tercihi olacağı da ifade edilmiştir.

Bu konuda özellikle el Kasani'nin Bedayius Sanai deki ifadelerine bakılmalıdır.

-Kadın hamileyken boşanma durumu oluştuğunda hem kendisine hem de çocuğa nafaka talep etmesi kadının hakkıdır.

 

Mülahaza: Hocam kafama takılan şu çocuk emdikçe Allah’ın izniyle süt üretimi artmaktadır bir yerde durmak ve olayı sonlandırmak gereklidir diye düşünüyorum bununla ilgili bir açıklama yok mudur dinimizde?

 

el Cevab: Hanefi fukahasının emzirmenin en az müddeti ile ilgili bir fetvasına ulaşamadım.

''Anneler çocuklarını iki sene emzirirler'' ayeti üst sınıra delil olabilir. Doğumdan sonradan başlayarak hesaplanmak kaydıyla. Ama daha fazla emzirmesinler diye bir mani nas yok. Anne sağlığı bozulmadığı sürece tabii ki.

(Bazı fakihler ayetteki emzirmeyi 2 yıla tamamlamak ifadesinden üst sınır iki yıldır. Daha ileri gidilmesi bu sebeple caiz olmaz manası çıkarmışlardır.) • [1] el Mavsili, el İhtiyar III.117-118

 • [2] el Bakara 233

 • [3] Muslim es Sahih V.120 h no: 4528

 • [4] el Mavsili, el İhtiyar III.117; es Serahsi, el Mebsut v.208; ez Zeylai, Tebyinul Hakayik III.63 el Kasani, Bedaius Sanai IV.40

 • bystolic savings card bystolic free trial coupon bystolic coupon 2014
 • metformin metformin metformin
 • cialis coupon cialis coupon cialis coupon
 • cialis coupon cialis coupon cialis coupon
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 3.5.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...