Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Erkek Hocadan Genç Kızların Ders Almalarının Hükmü, Genç Kız Velisinin İzni Olmadan Evinden Ayrılabilir mi

 Kitap Detayı Kitap No : F-846  
Soru: Şöyle bir durum oldu. Kızımızı bir hocaya özel ders alması için yolladık. Hocadan aldığı dersler neticesinde kızımız İbn-i Teymiyye ve Seyyid Kutup ve Hasan el Benna’yı tekfir etmeye başladı. Biz de karşı çıkınca küfre küfür demeyen de kafir olur deyip evi terk edip o hocanın evine yerleşti. Hocaya durumu ilettik bana sığınana evimin kapılarını kapatamam deyip kızımızı evine yollamadı ve bizi de tersledi. Bu durumda ne yapmalıyız. 19 yaşında bir genç kızın kendi evinde değil velisinin izni olmadan İslâmi Kurallar adına ailesine tepki olarak başkasının evinde kalması caiz midir? Cevaplarsanız minnettar kalırız.
treatment of aids hiv treatments aids pictures
what are aids symptoms symptoms for aids/hiv new hiv treatment
abortion methods terminating pregnancy at 20 weeks articles on abortion
metformin metformin metformin
bystolic generic name linzess patient assistance what is the generic for bystolic


Özelliği İlim Dalı Konusu
Hanefi Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Bir Katılımcının Sorusu,Kasım Çakar,Ömer Faruk Yeşil,Ibrahim Ethem Kuğu Önder Nar  
       
Fetva No: F-846 Hit : 3143 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Fetva Detayı   

Soru: Şöyle bir durum oldu. Kızımızı bir hocaya özel ders alması için yolladık. Hocadan aldığı dersler neticesinde kızımız İbn-i Teymiyye ve Seyyid Kutup ve Hasan el Benna’yı tekfir etmeye başladı. Biz de karşı çıkınca küfre küfür demeyen de kafir olur deyip evi terk edip o hocanın evine yerleşti. Hocaya durumu ilettik bana sığınana evimin kapılarını kapatamam deyip kızımızı evine yollamadı ve bizi de tersledi. Bu durumda ne yapmalıyız. 19 yaşında bir genç kızın kendi evinde değil velisinin izni olmadan İslâmi Kurallar adına ailesine tepki olarak başkasının evinde kalması caiz midir? Cevaplarsanız minnettar kalırız.

 

el Cevab: Bu konuyu dini değerlerimiz açısından sağlıklı değerlendirebilmek için; birkaç konuda bilgi sağlaması ve hatırlatması yapmak gerekiyor.

1-Kız çocuklarının evler de ya da özel kapalı mek’ânlarda erkek hocalardan dini dersler almaları caiz midir?

2-Buluğa ermiş kızların İslâm’a göre velisi kimdir. Bu veli olma durumu ne zamana kadar devam eder?

3-Genç kızlar Velisinin izni olmaksızın başka evlerde kalabilir mi, arkadaşlarının evleri, yurtlar, kendisinin ev kiralaması ve anne babasının evinde kalmamasının durumu nedir?

4-Bir Hoca veya sıradan bir Müslüman ailesine tepki verip evini terk eden bir dindar genç kıza hangi şartlarda evlerini açabilirler. Velisi kızlarını almaya gelse ve vermeseler bunun hükmü ne olur?

5-Velisine kızı vermemek için Medeni hukukun rüşt yaşını esas almak dini açıdan caiz olur mu?

6-''Kamufle Nikâhı'' denilen Nikâh kıyıp genç kızı ailesine vermemek dini açıdan caiz olur mu? Bir hocanın ders verdiği genç kızı beğenip Nikâhına alması caiz olur mu etik olur mu?

7-Bir insanı ya da düşünceyi tekfir etmediği için insanlar tekfir edilebilir mi?

 

C1-Erkek Hocadan Genç Kızların Ders Almalarının Hükmü:

Haram olanlar ve mubah olan değerlere dikkat edilirse caiz olabilir.

-Dini ilimleri okutacak kadın hoca yoksa erkek hocadan ders alınması caiz olur.

-Ders konusu Zaruri dini bilgiler ve İslâmi ilimlerde uzmanlık eğitimi olmak üzere ikiye ayrılır.

Her Müslüman birey kadı veya erkek zaruri dini bilgileri mutlaka almalıdır. Bu farzı ayndır. İlimlerde uzmanlık ise farzı kifayedir.

 

C2- Genç Kızların Velisi İslâm’a Göre Kimdir:

Buluğa ermiş kızlar bulluğa ermiş erkekler gibi değildir. Buluğa ermiş kızın velisi babasıdır. Hocası ya da hocaları veli olmaz.

 

C3- Müslüman Genç Kız Buluğa Edikten Sonra Velisinin İzni Olmadan Evinden Ayrılabilir mi:

Genç bir Müslüman kız velisinin izni olmadan başka bir yerde kalamaz. Bu haramdır. Evli ise eşinin iznini almadan eşinin evinden başka yerde kalamaz. Kaldığı takdirde Allah’ın meleklerin ve müminlerin lanetlediği bir fiil işlemiş olur.

 

C4-Veli'nin İzninin Hoca Tarafından Dikkate Alınmaması Problemi:

Hoca öğrencisine sulh için sahip çıkabilir. Ama mümin bir ailenin kızının hırçınlık ya da kapris yapma durumunda misafir edilmesi velisinin bilgi ve rızası çerçevesinde olmalıdır.

-Velisinin kıza kalıcı zarar vermesi durumu hariç hocanın kızı ailesine teslim etmemesi dini değerlere aykırı olacaktır. Eve sığınanlara evden kovmama bağlamında sağlanılan destek medeni ve İslâmi bir destektir ve caizdir. Ama haram olan mazeretsiz evden ayrılma konusunda olursa bu haram fiile destek haline geleceğinden caiz olmaz.

-Velisine genç kızın teslim edilmemesi büyük günahtır. Velisinden saklanması büyük günahtır. Velisine yalan söylenmesi büyük günahtır.

 

C5- Medeni Hukukun Verdiği Hakları Anne Babasına İsyan Ederken Kullanan Müslüman Çocuklarının Durumu:

Medeni hukukun rüşt yaşını bahane edip kızı teslim etmemekte NŞA da büyük günah olur.

Kız ve erkek çocukların Anne babalarının sözlerini dinlememeye medeni kanunları dayanak yapmaları büyük günah olur. İsyan ettiklerinde İslâm dini değerlerine isyan etmiş olurlar.

 

C6-Kamufle Nikâhın Hükmü-Öğrencisiyle Hocanın Evlenmesinin Hükmü:

''Kamufle Nikâh'' esasen meşru bir Nikâh türü değildir.

Nikâh dini bir değerdir. Dini değerler ancak meşru oldukları gayeyle yapılmalıdır. Genç kızların aile baskısından kurtulmak için nikâh kıydırmaları caiz olmaz. Bununla birlikte sahih nikâh şartları oluşmuşsa nikâh sahih olacağından evlilik ilişkisi de sahih hale gelir. O zaman da konu kamufle nikâh meselesi olmaktan çıkıp velinin izni olmadan evlenme konusuna girer. Bunu ise daha önce açıklamıştım.
Velinin İzni, Genç Kız Kadınların Velilerinden Habersiz Nikâh Kıymaları Evlenmeleri Konusu İçin Linki Tıklayınız;

http://eskieserler.com/Eski/Eserler/Fetva/111/Velinin-izni,-Genc-Kiz-Kadinlarin-Velilerinden-Habersiz-Nikah-Kiymalari-Evlenmeleri.asp?LID=TR&ID=111

-Bir hocanın öğrencisini nikâhına alması etik olmayan bir mubahtır. Kendisine velisi tarafından emanet edilen bir değere cinsellik gözüyle bakmak durumunda olduğunu hisseden bir hoca ya ders vermeyi bırakmalıdır. Ya da durumu bir bahaneyle ya da açıkça aileye ifade edip mazeret beyan etmeli ve ders vermeyi bırakmalıdır.

Etik açıdan mahzurlu duruma düşmek ile zina etmek veya dini Nikâh kıymak suretiyle evlenmek neticeleri arasında elbette fark vardır. Ama netice itibarıyla bir hoca-öğretmen böyle bir durumda kaldığında öğrenci velilerinin kendisine duyacakları ''güveni'' zedeleyeceğini aklından çıkarmamalıdır.

 

C7- Kâfire Kâfir Dememek İnsanı Dinden Çıkarır mı Ne Zaman Nasıl:

 

-Bir küfür inancı savunan bir insan kendisine haber verildiğinde bu durumu duyup ta o şahsı tekfir eden mazurdur. Tekfir etmekten uzak duran da mazurdur.

Bu küfre küfür dememek manasına gelmez. Küfür olan söze küfür değil derse o zaman küfre girme durumu oluşabilir.

--İbn Teymiyye'yi tekfir edenler vardır. İbn Teymiyye'nin fikirlerini bilmeyenler de vardır. Onun fikirlerini bilip hakkında hüküm vermek dini açıdan farz olmadığından onun küfür olduğu söylenen fikirleri sebebiyle onu tekfir etmeyenler küfre düşmüş olmayacaklardır.

İbn Teymiyye ya da herhangi bir insanı tekfir etmediği için anne babanın evinden ayrılıp hocanın evine taşınmak dini değil, nefsi bir tavır olur. Ama dini görüntüsü olan nefsi bir tavır...


Mülahaza: Kasım Çakar
Şu adi hocanın adini verin bakalım

el Cevab: Kasım Çakar
Öncelikle üslubunuza dikkat edin. Burası bir ilim meclisidir.
Soruyu soranın kendisinin de ifade ettiğine göre Hoca Kötü bir insan değil. Etrafında temiz dindar ve yaşı kemalde bir insan olarak biliniyormuş.


Mülahaza: Kasım Çakar
Şu muhterem hoca Efendinin adını verebilir misiniz!!!

el Cevab: Hata iletişim eksikliğinde gibi görünüyor. Soru sorulduğu ve zaman zaman bu tür durumlarla karşılaşıldığı için yayınladık ve cevapladım.

Mülahaza: Kasım Çakar
Bu arada ataput ne alaka

el Cevab:  Mustafa Kemal Laik sistemin kurucusu ve simgesi Karşısında duran küçümser gözlerle kendisine baktığı şahıs ise Trabzon yöresi ulemasından birisi. Mustafa kemalin onu çağırıp kapı girişine halının altına mushaf koyduğu ve basıp basmayacağını test ettiği yöre halkı arasında anlatılır.
Bu soruya foto olarak konulma sebebi Dini hayatın karşısında laik hayatın durduğunu ifade etmesidir.
Müslümanlar sıkışınca laik hukuk sisteminin 19 yaş rüşd kanununa müracaat ediyor oluşunu ironi ediyor.

Mülahaza: Kasım Çakar
Neden dini bir sayfa ya dinsiz bir adamın fotoğrafini koyma ihtiyaci duymuşdunuz ? Ne gerek var

Mülahaza: Kasım Çakar
SubhanAllah bunu nasıl anlayamadim ne kadar aptalim
Kardeşim aklınız başınızdami insanlar böyle sorularla size gelirken sizin ironilerinizi nasıl idrak etmesini beklersiniz ..!!!

el Cevab: Sizin gibi düşünen insanların çelişkisi yukarıdaki hocaefendidede var . sıkışınca 19 yaşına ulaşan kız rüşd yaşındadır deyip kızı kendilerine elleriyle getiren müslüman aileye vermemeiş.
kızın ailesi de sıkışınca ''Medeni bir Müslüman '' gibi davran...Daha Fazlasını Gör

Mülahaza: Kasım Çakar
Tuzun kuru konuşuyorsun empati kur bakalım kız senin kızın olsa sakin sakin hocamı tayin ederdin Allah im yaa !!!

Mülahaza: Ömer Faruk Yeşil
Böyle bir durumda herhalde hakem değil de kadıya başvurulması gerekir. Hakem tayin etmek ya da kolluk güçlerinden destek almak kadının insiyatifindedir. Öyle değil mi

el Cevab:  Kasım Çakar
Söz konusu hoca efendi kızın ailesi tarafından tanınan sevilen birisiymiş.
Bir konuda kızları uç bir kanaat ifade edince aile faturayı kıza keseceklerine hocaya kesip tavır almışlar. Kız da evi terk etmiş.
Aileler birbirleriyle tanışıyor ve birbirlerine güveniyorlar.
Sorun kızın can ve namus güvenliği konusunda değil.
Kızın Velisinin iznini çiğneyip evi terk etmesinde. Bu sorun İslami değerlere göre ya da avam usulü çözülebilir.
---
Benim tuzum kuru nitelemeniz sebebiyle NŞA da iletişim hemen kopması gerekirdi. Mustafa Kemal konusundaki gereksiz hassasiyet gösterinizde de durum aynı.
Benim kütüphanemde yüzlerce Mustafa Kemalle ve diğer İslami Değerlere saygı duymayan insanlarla alakalı eser, katalog var.
Siz eve foto asmış gibi olaya bakıyorsunuz. Ben duruma düz veri foto olarak bakıyorum.
Hassasiyetleriniz hakkında bir şey demeyeceğim. Ama benimle ya da genel ortamda insanlarla konuşurken ve yazışırken bu üslupla konuşmaya hakkınız yok. Saygı sınırlarında kalmalısınız.

Mülahaza: Kasım Çakar
Duygu ve düşünceleriniz için teşekkür ediyorum Allah in hidayeti bizlerle olsun ... Amin

Mülahaza: Ibrahim Ethem Kuğu
İnsanın sinirleri zıplıyor bu gibi vuku bulan olaylarda, sonrada üslubunza dikkat edin. allaha emanet kızımız ne diyelim. umulurki emanet edenler, edilenin hakkına girmemiştir, kardeşim ne tayini ne hakemi ya ? kız kardeşimizin aklı henüz idraki mümkün olunmayacak yaşta ağır ve maraz bilgilerle doldurulmuş, bunun karşısında kendi iradesiyle orada kalmak istiyor. ne hakemi. hangi hakem daha ne yapabilir?

el Cevab:  Ibrahim Ethem Kuğu
Tanımadığınız bir insana kardeşim şeklinde ve bu üslupla hitap edilmez.
İslam Edepleri açısından uygunsuz bir üslup! Sizler malum şahsı sevmeyebilirsiniz. Sevin diyen yok. Dini konularda bilgilendirme yapılan bir yerde Mustafa kemalin reklamı da yapılmıyor. Ama bu derece agresif tepkiler hiçbir işe yaramaz.
Diğer taraftan buluğ çağına ulaşan kız idrak ve rüst yaşındadır. 19 yaşındaki Müslüman bir kıza onun yetkili olduğu yerlerde baskı yapılamaz. Ama Müslüman kız da Velisinin evinden meşru bir mazeret olmadan ayrılamaz. Kıza bu durumun ifade edilmesi gerekiyor.
Mustafa Kemal çok evlilik İslam’da helal iken yasakladı. Flört haram iken de önünü açtı. Çok sayıda dinine bağlı kadın eşlerinin ikinci evliliğine evi terk etme tehdidiyle meydan okuyorlar. Mustafa Kemaller ölmedi içimizde yaşıyor diye ''Ti'' ye alırız ya biz bunları aynı durumu bu konu da bu fotoyla ifade etmek istedim.
Aldınız gittiniz ne işi var bu .....nın burada konusuna...
Hem üzüldüm hem gülümsedim.
Bu mantaliteyle nereye gider bu dindarlık...
Fotoları kaldırınca içinizde Allah’a isyan ettiğiniz konuları hallediyorsunuz sanki...
Subhanallah…

 • wife affair woman affair husbands that cheat
 • read here read read
 • click open what makes husbands cheat
 • free abortion pill dilatation & curettage pro life abortion
 • abortion pill abortion pill abortion pill
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 30.4.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...