Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Her Şeyin Sudan Yaratılması Ayetinin Manası Nedir

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-794  
Soru: Hocam Kur'an da Biz Canlı olan her şeyi sudan yarattık diye bir ifade geçiyor. Başka ayetlerde ise Adem'i topraktan, Cann'ı ise ateşten yarattık gibi ifadeler var. Bu durum kafamı karıştırdı. Yani her canlı sudan yaratıldıysa babamız Adem ve Cinlerin babası Cann'da mı sudan yaratıldı? Yoksa Toprak ve ateşten mi yaratıldılar? Ayetler muhakkak farklı iki durumu ifade ediyordur ama, ben anlayamadım. Açıklarsanız sevinirim.
click open what makes husbands cheat
cheats women who cheat on husbands married woman looking to cheat
married men affairs why do married men cheat on their wives my boyfriend cheated on me with a guy
abortion methods dilatation and curettage hysteroscopy articles on abortion
progesterone progesterone progesterone
cialis coupon cialis coupon cialis coupon


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Sayit Tahir Önder Nar  
       
Fetva No: F-794 عدد الزيارة : 5832 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Hocam Kur'an da Biz Canlı olan her şeyi sudan yarattık diye bir ifade geçiyor. Başka ayetlerde ise Adem'i topraktan, Cann'ı ise ateşten yarattık gibi ifadeler var. Bu durum kafamı karıştırdı. Yani her canlı sudan yaratıldıysa babamız Adem ve Cinlerin babası Cann'da mı sudan yaratıldı? Yoksa Toprak ve ateşten mi yaratıldılar? Ayetler muhakkak farklı iki durumu ifade ediyordur ama, ben anlayamadım. Açıklarsanız sevinirim.

 

 

el Cevab: Bu konu hakkında genel cevabım:

Ayetteki her şeyin sudan yaratılması varlık tasavvuruyla doğru orantılı olarak ancak sağlıklı olarak anlaşılabilir.

-Allah Teala tarafından alem Yoktan var edilmiştir. Bu ayet ilk yaratılışla alakalıdır. Yaratılan ilk şey sudur. Sonra sudan her şey yaratılmıştır. Bu anlayışa göre, Allah'tan başka her var'ın varlığının özü su'dur.

-Her şeyin sudan yaratılması Müteşabihattandır diyenler de vardır.

 

Konu hakkındaki detaylı cevabımı da ancak Halk sıfatı, Yaratma sıfatı, İlk yaratılan ile alakalı ciddi bir okumadan sonra ifade etmem uygun olur. Madem bu kadar mükemmel bir soru sordunuz. Soruyu sormanın gereği bu araştırmayı yapmaktır.

 

Okunabilecek Bazı Türkçe Eserlerin İsimleri:

- Ramazan Biçer- Fatma Silkin-06-S13 Din-Bilim İlişkisi Bağlamında Hüseyin el-Cisr’e Göre Yaratılış

-Mehmet Bayraktar - İslam'da Evrimci Yaratılış Teorisi

-187404 İbn Rüşd Felsefesinde Yaratılış Meselesi [Issue Of Creation İn İbn Rushd Philosophy] Bilgehan Bengü Tortuk

-187410 Alusinin Rühu'l-Meani Tefsirinde Adem Ve Yaratılış Kıssası Çerçevesinde Bir İnceleme Mehmet Ergün

-207659 Kur'an-I Kerim'de Göklerin Ve Yerin Yaratılışı Ve Altı Gün Problemi [Creation Of Heavens And Earth İn Holy Quran And The Matter Of Six Days ] İsmail Özdemir

-217244 Yaratılışla İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi [The Evaluation Of The Hadiths About Creation] Sezai Engin

-217516 Mitoslarda Yaratılış Motifleri [Creation Motifs İn Mythos] Tevfik Aksoy

-227154 Tabiatın Varoluşunda Yaratılış İlkesi [The Creation Principle İn The Existence Of Nature] Erkan Kurt

-208650 Tarık Suresi Tefsiri İnsan Yaratılışının Dirilişe Delaleti Bağlamında Mehmet Salmazzem

-249604 Kur’an-ı Kerim Ve Kitab-ı Mukaddes’te Yaratılış [Creation İn The Koran, And The Testament] Hamza Gökdere

-257342 Kur'an-ı Kerim Ve Modern Tıbba Göre Kadının Yaratılışı [The Creat Of The Women İn View Of The Quran Modern Medicine]

İbrahim Özen, Kuranda İnsanın Yaratılış Sahnesinin Düşündürdükleri

İsmail Cerrahoğlu Kuran Aydınlığında Yaratılıştan Gelişime Faiz Kalın

-188898 Kur'an'da İnsanın Yaratılışı Ve Evrim Teorisi [The Creation Of Human And The Evolution Theory From The Angle Of The Qur`An.]

-228274 Kısasü'l-Enbiyâlarda Yaratılış [Creation İn Kisasü'l-Enbiyas] Ali Gül

-Oruçhan-Osman Hadis Külliyatında Yaratılış Ve Başlangiç

-Aydın-Hüseyin İlim Felsefe Ve Din Açısından Yaratılış Ve Gayelilik (Teoloji

-Bayrakdar-Mehmet İslamda Evrimci Yaratılış Teorisi

-Yıldız-Sakip Kur'an Işığında Yaratılış Konulari

-Özdemir-Ramazan Kur'an-I Kerim Ve Hadislerde Yaratılış Üzerine Bir Araştırma

-Zümrüt-Osman Kur'an'a Göre Yaratılış Ve İnsanoğlu

-Gazali Varlıkların Yaratılış Hikmetleri

-Onat-Muvaffak Sami Yaratılış (Cosmogonie)
-Bilgiç Aziye İnsanın Yaratılışı İle İlgili Ayetler

Aydın-Hüseyin İslam Felsefesi Ve Din Açısından Yaratılış Ve Gayelilik

-Demirci-Kürşat Tekvindeki Yaratılış Kıssalarinin Çivi Yazili Kayıtlarla Mukayesesi

-el-Gazali -Huccetü'l-İslam Ebu Hamid M.B.M.B.Ahmed Varlıkların Yaratılış Hikmetleri

-Kazici-Ziya Yaratılış Günah Ve Tövbe

-Yıldız-Sakip Kur'an Işığında Yaratılış Konulari

-Dr Henry Memoris Yaratılış Modeli

-Hüseyin Aydın Yaratılış Ve Gayelilik

-Mustafa Genç Yaratılış Ve Evrim Teorileri

Sakip Yıldız Kur'an Işığında Yaratılış Konulari

-Yıldız-Sakip Kur'an Işığında Yaratılış Konulari

-Aziz Mahmud Hüdayi Alemin Yaratılış Ve Hz.Muhammed'in Zuhuru(Hulasatu'l-Ahbar)

-Morris-Henry M. Yaratılış Modeli

-Dayioğlu-Bahri Yaratılış Mucizesi

-el-Gazali-Ebu Hamid Huccetülislam Muhammed B. Muhammed Varlıkların Yaratılış Hikmeti

-Aydın-Hüseyin Yaratılış Ve Gayelilik Teleoloji

-Aymaz-Abdullah Yaratılış Ve Yaratan

-- İnsanın Yaratılışi Hakkında Risale

-Senih-Safvet Haz. Yaratılış Ve Kader

-Harun Yahya Bitkilerdeki Yaratılış Mucizesi

-Heidel-Alexander Enuma Eli Babil Yaratılış Destanı

-Dayioğlu-Bahri Yaratılış Mucizesi

-Şimşek-M. Sait Yaratılış Olayı

-Gazi Ahmed Muhtar Paşa Yaratılış Ve Ötesi

-Öngüt; Ömer İnsanın Yaratılışı Organ Nakli Ve Sahte Sahavetçiler

Sezai Engin,

 

Yaratılışla İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi

[The Evaluation Of The Hadiths About Creation]

https://www.facebook.com/groups/585204861500245/search/?query=sezai    

 • website how to know if wife has cheated open
 • wife affair woman affair husbands that cheat
 • reasons married men cheat how to cheat with a married woman want my wife to cheat
 • read here redirect redirect
 • bystolic coupon coupons for bystolic
 • metformin metformin metformin
 • cialis coupon cialis coupon cialis coupon
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 25.2.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...