Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Buluğa Ermemiş Kız Çocuklarını Velisinin Evlendirmesi Ve İslam Fıkhındaki Yeri

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-714  
Soru: Hoca İslam da evlenme yaşı yoktur küçük yaşta 5 yaşında bile evlendirilebilir fetvası ve talak suresinin 4 ayetini delil göstermiştir talak suresinin 4. ayeti boşanma ile ilgilidir.

ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Evlilik, Evlilik Yaşı,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Adı Hasret Önder Nar  
       
Fetva No: F-714 عدد الزيارة : 3796 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Hoca İslam da evlenme yaşı yoktur küçük yaşta 5 yaşında bile evlendirilebilir fetvası ve talak suresinin 4 ayetini delil göstermiştir talak suresinin 4. ayeti boşanma ile ilgilidir.

Talak:
1. Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda, onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Apaçık bir hayâsızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir.

2. İddet müddetlerini doldurduklarında onları ya meşru ölçüler içerisinde (nikâhınız altında) tutun veya onlardan meşru ölçülere göre ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte bu, Allah'a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüttür. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder.

3. Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.

4. Kadınlarınız içinden adetten kesilmiş olanlarla, adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmaları (doğum yapmaları)dır. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

5. İşte bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükâfatını arttırır.
Görmez'den, "çocuk gelin" tepkisi:

http://www.haber7.com/guncel/haber/1271812-gormezden-cocuk-gelin-tepkisi  
Bu yazı doğru mu?


el Cevab: İslam da evlenme yaşı ile ilgili detay şudur;
1-Evlilik Nedir? Evlilik terimi İslam fıkhında Nikah Akdi ve Sahih Nikah Akdi ile olan Cinsel ilişki manalarında kullanılan bir kavramdır.
2-Nikah Akdi: kadın ve erkeğin ya da vekillerinin onay vermesiyle evlenmesi caiz olanların arasında gerçekleştirilen evlilik sözleşmesidir.
3-Nikah: Akil-Baliğ olan ve Aralarında sahih bir nikah akdi olan kadın ve erkeğin cinsel ilişkiye girmeleridir. Buna Zifaf da denilir.
4-Akıl: Doğruyu yanlıştan ayırt etme melekesidir.
5-Buluğ(Baliğ): Vücudun cinsel yönden olgunlaşmasına verilen genel addır. Kadınlarda Buluğ yaşı(ergenlik) bazı iklimlerde 9 bazılarında 13-14 yaşlarında gerçekleşmektedir. Erkeklerde ise Bazı iklim ve ülkelerde 12 bazılarında 13-15 yaşlarında gerçekleşmektedir.

Akıl ve Buluğ şartlarının oluşması Rüşd (olgunluk) denilen evliliğe uygunluk halini oluşturur.

Bunlara göre sorunuzun cevabı şudur;
-İslam fıkhına göre Akil -Baliğ olan mükellef kadın ve erkek karşılıklı kabul ile nikah akdi kıyarak evlenirler. İslam Fıkhında Evlenme de esas olan düzlem bu düzlemdir.

Akil baliğ olmayan bireylerin esasen evlilik akdi yapmaları söz konusu değildir...
Akil baliğ olmayan bireylerin evlilik akdi yapmaları geçersizdir.

Akıl- Baliğ Olmayan Kızların Velileri Tarafından Evlendirilmeleri Konusu:
-İslam Toplumlarında Velinin Velisi olduğu çocuk adına nikah akdi yapması da vaki ve caiz bir uygulamadır.
Peygamber efendimiz zamanında Velilerin kız çocuklarını uygun buldukları eş adaylarına (daha buluğa ermemelerine rağmen nikah kıyma manasında) vermeleri uygulaması vardı.
Hasep ve neseb sahibi ailelerin kızlarına talip olma ve onlarla velilerinin oluruyla nikah akdi yapma asrı saadette var olan bir uygulamaydı.
Bu nikah akdinden gaye; beğenilen aile kızlarının kaçırılmaması gayretinin mubahlığı idi.
Yine, Yetim kalan kızların da sahip çıkılıp kollanılması için de bu nikah akdi meşru kılınmıştı.

Velisinin kendi adına birisiyle nikah akdi kıydığı kız, sadece hükmen o erkekle Nikahlı olur o kadar.
Buluğ çağına ermeden ve Akıl ve Buluğun bir araya gelmesiyle oluşan ''rüşd hali'' oluşmadan, Velisinin kendi adına nikahını kıydığı kız ile kocası olan şahıs, cinsel ilişkiye giremez.
Kız hiçbir surette - aralarında nikah akdi var diye - cinsel ilişkiye zorlanamaz. Cinsel ilişkiye giren mahkeme tarafından cezalandırılır. Bu durum nikah feshine de sebep teşkil edebilir.

Velisinin kıydığı nikah akdiyle evlendirilmiş bir kız, buluğa erer ermez zifaf durumunda da değildir. Buluğ alameti olan adet görme halinin istikrar bulması beklenilir. Bu durum asgari olarak 3 -4 hayız halidir. Bundan sonra Velisinin Nikahını kıydığı kıza hakları ifade edilir. Kız isterse Velisinin kıydığı nikahı onaylar, isterse bu nikah akdini feshedip nikahı (evlilik akdini) bitirir ve uygun bulacağı başka bir erkeğin teklifini değerlendirir.

-Velisi tarafından evlendirilmiş kızlar buluğdan sonra da aileleri tarafından Akli ve bedensel yeterlilik kıvamına ulaşıp ulaşmadıkları gözetilerek nikah yapılan erkeğe verilir. Sadece buluğa erdi diye zifafa izin vermeleri gerekmez. Aile izin verse de kızın nikah akdini feshetmesi hakkı bakidir.

Not: Bu uygulamanın Allah'tan korkan ve Ahiret günü hesaba çekileceğinden emin olan iman sahipleri hakkında geçerli olduğu unutulmamalıdır.
Bir kız çocuğunun ya da bir kadının kandırılarak veya zorla evlendirilmesi ''kebira''dır. (büyük günahtır)
İradesine aykırı olarak bir kızı evlendirmek Allah'tan korkmayanların fiili olabilir.
Kız çocukları, ailelere ve veli olarak onlardan sorumlu tutulanlara emanettir. O emanete hiyânet edilecekse, buna vekilin ya da velinin vasisi olduğu kızı evlendirmesini men ederek mani olunamayabilir.
O bağlamda da, henüz buluğa ermemiş kızların velileri tarafından evlendirilmelerine ilgili kural suistimal edebilir bahanesiyle karşı çıkılması geçersizdir.

Kötülük yapmak bir tercihtir. Kötüyü tercih etmek imana bulaşmış bir hastalıktır. Allah'tan korkmayan bir aile ya da insanın, İslam fıkhındaki bu kural olmasa da başka bir fıkhi değeri suistimal ederek yapmak istediğini yapmaya çalışmasına engel olunamayabileceği de unutulmamalıdır.

Yani peygamberimizin bilgisi dahilin de gerçekleşen ve uygulanan bir evlilik düzeneğine karşı çıkılması yerine; İslami değerleri ve kuralları su istimal etmeye ve su istimal edeceklere tedbir alınmalıdır.
Bu durum hayatın her alanında şehvetlerinin esiri olan insanların başvurabilecekleri bir durumdur.
Nikah bile, aileye girip ailedeki başka bir kadına yakınlaşabilmek için kullanılabilecek bir vesile yapılabilir.

Ortaklık bir şahsın malını çalmak için vesile yapılabilir. Aslında mubah olan fiillerin yasaklanması veya bazı sonuçlarına bakılarak ayıplanması yerine öncelikle meşruiyet ve mubahlık zemininde kalmasının sağlanması için farkındalık oluşturulması gerekir.

Not: Dİ Başkanlığının bu açıklaması konuyu bilmeyen bir gazeteci tarafından özetlenerek haber yapılmış olsa gerektir.

Küçük kızların velileri veya vasileri tarafından evlendirilmeleri de, buluğa ermiş kızların velileri vasıtasıyla muvafakatları alınarak evlendirilmeleri de caizdir.

Muhtemelen Başkan bey zorla evlendirilen kızlardan bahsediyor. Bu zaten tartışma dışındadır.
Nureddin Beyin fetvası da bu konuyla alakalı değildir.
http://www.haber7.com/gundem/haber/1271670-yildizdan-carpitilan-sozleri-ile-ilgili-aciklama  


Not: (Özet metin:  “… Şeriatımız İslam’ın evliliğe ruhsat vermesi, yaş sınırı olmadan küçük çocukların da evliliğine (evlilik akti) izin vermesi ve ya velilerinin onları evlendirebileceğini söylemesi, tavsiye niteliğinde değildir. Aksine kerahetle (tiksinme düzeyinde hoş karşılanmamakla) beraber izin verdiği bir şeydir…” Nureddin Yıldız)

Mülahazalarım:
1-İslam Şeriatinde ve fıkhında tiksinilecek düzeyde bir helal yoktur. Nurettin Yıldız’a nisbet edilen bu sözler gerçekten kendisi tarafından söylendiyse yakışıksız ve yanlıştır.

2-Küçük kızların velileri tarafından evlendirilmesinin meşru oluş boyutunda anormal bir durum yoktur. Detayı yukarıdadır. Söz Konusu evlilik akdi Nişan hükmündedir. Buluğa ermemiş kız bu nikahla zifafa girmez. Buluğa erdiğinde de Kız hürdür isterse velisinin onay verdiği nikahı onaylar ve zifaf olur. İsterse de nikah akdini fesheder ve Nişan hükmünde olan nikah ortadan kalkar.

3-Günümüzdeki bazı doğu illerinde var olan uygulamanın İslamla alakası yoktur. Tamamen aslı İslami olmayan bir töredir. Karşı çıkılacaksa töreye karşı çıkılmalıdır. Tiksinti ifadesini İslami İlimler mensubuna yakıştıramadım.

4-İlla da utanılacak bir şey aranıyorsa ülkemizde evlilik çağına gelmiş üniversiteli kızlarımızın Escort-Kızlık yapmalarından utanmak gerekir.

Yine Üniversitelerde erkek arkadaş edinip ailelerinden habersiz evlilik hayatı yaşayan kız ve erkeklere bu fetvaları verenlerden utanmak gerekir.

Yine üniversite bitiminde memleketlerine dönerken Bakire olarak dönebilmek için Kızlık zarı diktirmeye fetva veren terbiyesizlerden tiksinti duymak yeğdir.

La İlahe İllalllah Muhammedun Resulullah 

Konuyla İlgili Diğer Fetvalar:
Evlilik Yaşı, Hz.Aişe (ra) Kaç Yaşında Efendimizle Evlendi

İslama Göre Asgari Evlilik Yaşının Buluğla Başladığının Delili

Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 28.3.2020Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...