Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Peygamberimizin Rüyada Görülmesi V - Peygamberimiz Uyanıkken Görülmesi Sabit midir ?

 Kitap Detayı Kitap No : F-54  
Ehli Sünnete Mensup Mutasavvıflardan Peygamberimizi Uyanıkken Görmelerine Dair Rivayetler ,Nakiller Var Mıdır. Bu Nakiller Doğru Mudur.Bu Konuya Nasıl Bakmalıyız?

Özelliği İlim Dalı Konusu
Hanefi Tasavvuf
Soru Soran Cevaplayan Hoca
M.biçer;Yusuf N.;Ayşe Reşad,M.Akkut; Hüseyin Tezcan;Halil Kalyoncu Önder Nar  
       
Fetva No: F-54 Hit : 2988 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Fetva Detayı   

Soru: Ehli Sünnete Mensup Mutasavvıflardan Peygamberimizi Uyanıkken Görmelerine Dair Rivayetler ,Nakiller Var Mıdır. Bu Nakiller Doğru Mudur.Bu Konuya Nasıl Bakmalıyız ?

İbn Arabi, Ebul Abbas el Mürsi , eş Şazeli , eş Şarani, gibi tasavvuf alim ve şeyhlerinin eserlerinde yüzlerce yerde bu tür ifadeler vardır. 

İmam es Suyuti  ,Tenviru’l halek fi İmkani Ru’yet en Nebiyyi ve’l Melek , isimli eserinde bu rivayetleri ve peygamberimiz ve meleklerin görülmesinin caiz oluşunun delillerini toplamıştır.  Kitabın matbu ve yazma nüshaları mevcuttur. 
İmam es Suyuti’nin , İnbahu’l Ezkiya bi Hayati’l Enbiya  isimli eseri de matbudur. 

Yine  ez Zehir fi Hukmi’n Nebiyyi bi’z Zahir ve’l Batın isimli eserine de müracaat edilmelidir. 
Yine  İbn el Kayyim el Cevziyye’ nin er Ruh isimli eserine de müracaat edilmelidir. 
el Kurtubi ‘nin et Tezkira fi Ahvali’l Ahira isimli eseri de konuyla yakından ilgili onlarca rivayet içerir. 


Bu Meseleye Nasıl Bakılmalıdır?

Ehli sünnet ulemasına göre bu mesele, kerametler, ve ilahi lutuflar babında mütalaa edilir.  Yani; efendimizi gören şahıs salih amelleri olan güzel yaşantısıyla maruf bir insan ise bu onun kerameti ya da ona olan keramet ikram olur. 

İyi ve kötü amelleri de işleyen bir iman sahibi efendimizi görmüşse bu ona ihtar ve tevbe etmesi için bir teşvik olarak algılanır. 

Rüya da ve ya uyanıkken efendimizi gören ya da gördüğünü söyleyen bir mümin, efendimizi gördüğünde onun kendisine nasihat ettiğini söylerse bu nasihatler fert planında onu bağlar, efendimizle edebli olmalı ve nasihatıyla amel etmelidir.

Efendimizi kuran da açıkça emredilen ya da açıkça nehy edilen bir fiilin tersini yapması söyler olarak gören kişi, efendimizin 1400 sene önce emanet ettiği kitap ve sünnetle amel etmelidir. Zira’’ zikri biz indirdik ve onu biz koruyacağız’’ ilahi ifadesiyle koruma altında olan islamın iki aslına göre hareket etmek dindir. Rüya ya da benzeri bir yolla efendimizi vefatından sonra görmek ise  adı üstünde rüyadır, keramettir, keşiftir.

Bu şekilde bir yol izlenmesi iki sebeple gereklidir.
Birincisi; efendimizin rüyada   görülmesi sırasında söyleyeceklerinin kuran ve sünnete göre bağlayıcılığın olmamasıdır.

İkincisi de; kerametle elde edilen bilginin, rüya ile elde edilen bilginin efendimiz dünya hayatındayken de vefat ettikten sonra da efendimize nisbet edilmesinin caiz olmamasıdır. 


Yani kişilerin yaşadıkları  manevi olayların ve onlara yapılan lutufların, teşri değeri yoktur. Ve dini bilgi olma açısından bir değer ifade etmezler. 

Rüyalarına itibar edilecek tek şahıs peygamberdir.  Efendimiz de aramızdan ayrılmıştır. Din O’nun vefatıyla tamamlanmıştır.

Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 17.5.2019Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...