Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Hangi Şartlar Altında Emri Bil Marufta Kuvvete Başvurulabilir?

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-501  
Soru: Hangi şartlar altında emri bil marufta kuvvete başvurulabilir. Mısırdaki olaylarda doğru tavır ne olmalıdır?
read here read read
click beautiful women cheat what makes husbands cheat
what are aids symptoms symptoms for aids/hiv new hiv treatment
bystolic coupon 2013 bystolic coupon 2014 bystolic coupon 2014
bystolic savings card bystolic patient assistance bystolic coupon 2014
abortion pill abortion pill abortion pill
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
sumatriptan injection sumatriptan injection sumatriptan injection


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Bir Katılımcının Sorusu Önder Nar  
       
Fetva No: F-501 عدد الزيارة : 3067 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Hangi şartlar altında emri bil marufta kuvvete başvurulabilir. Mısırdaki olaylarda doğru tavır ne olmalıdır?

el Cevab:
Emri bil maruf farzdır. Öncelikle ilim adamlarına farzdır ve Müslümanların ilim adamlarının rehberliğinde bu farizayı yerine getirmeleri en uygun metoddur.
Emri bil marufta güç kullanılması, ancak başarı şansı ve ihtimali yüksek olduğunda caiz olur.

Mısırda Müslümanlar ve başka bir grup arasında bir çekişme ve iktidar mücadelesi var. Müslümanlar başarma durumunda olduklarının düşünüyor olmalılar ki direnmeye devam ediyorlar. Seçimle iktidara gelmelerine ve devlet başkanı seçmelerine rağmen diğer grup kural ihlali yapıp silahlı kuvvetleri yanına alarak devrim yaptılar.
Silah kullanmadan direniş gözleri dönmüş insanları durdurabilecek mi göreceğiz.
Bizler o ortamdan uzağız. Tabii neler olduğunu çok net bilmiyoruz. Ama oradaki Müslüman kardeşlerimize Yahudi askerleri gibi silah çeken ve öldürüp akabinde gülen oynayan askerler görüyoruz.

Emri bil maruf haktır. Cihad haktır. Mısır ilim yuvasıdır. Elbette bunlarla ilgili detaylar bu kardeşlerimiz tarafından bilinir.

Ayeti kerime ile kendilerine zulmedilenlere nefislerini savunmak ve dinlerini korumak için silah kullanıp cihad etmelerine izin verilmiştir. Ayet sadece cihada izin manası içermez aynı zamanda cihad edenlere Allah’ın yardımının kesinlikle geleceğini va'd de içerir.

Allah yolunda oldukları için zulmedilenlere cihad için izin verildi.
Elbette cihad edenlere Allahın yardımı ulaşacaktır.
Rabbimiz Allah’tır demelerinden dolayı, haksız yere ülkelerinden çıkarılanlar... Allah iyilere kötülerin zulüm etmesine engel olmasa Allah’ın zikrinin yapıldığı mescidler tahrib edilir, kiliseler ve havralar tahrib edilirdi.
Allahın dininde sebat edip direnenlere elbette Allah yardım edecektir. Allah en güçlü ve izzet sahibi tek varlıktır.
[1]

Hazindir ki Müslümanlara karşı orduyu destekleyen ve direnen kardeşlerine silah doğrultulup öldürülmelerine, üzerlerine ateşle gidilip yakılmalarına göz yumanların çoğu Müslümandırlar.
Darbeyi destekleyenlerin arasında el Ezher şeyhi de vardır ve yine çok sayıda tasavvufi cemaat da vardır.
Hocalarımızdan ve tanıdıklarımızdan her iki tarafta da yer alanlar vardır .
Selefiyye hareketi de darbeyi desteklemiştir. Yüzlerce binlerce Müslüman’ın kanının akıtılması konusunda darbeyi destekleyenlerin durumu vahim ve hazindir.
Müslüman kanı akıtılırken bu desteklerini geri çekmediklerini gözlemliyorum. Elbette bu amel defterlerinde helak edici bir günah olarak yerini almıştır.

Helak edici 7 büyük günahtan biri Allahın haram kıldığı kanı akıtmaktır. Ayeti kerimede kim bir Müslüman’ı kasten öldürürse cezası ebedi cehennemdir buyrulmuştur.
Her Müslüman’ın diğer Müslüman’a kanı malı namusu haramdır.

Sorunuza cevabım şudur:
Müslümanlar diğer Müslümanlara silah çekenlere engel olmak için topyekûn harekete geçmelidir.
Bu gayeyle meydanlara dökülenlerden ölecek olanlar Allah yolunda cihad üzere ölmüş olurlar.
Ayeti kerimede, iki Müslüman topluluk birbirleriyle savaşırsa aralarını bulun, birisi Allahın emrini dinlemeyip diğerine bağy ederse (öldürmeye devam ederse) bu gruba karşı diğer öldürülen grubun yanında yer alın ve haddi aşanlar Allahın emri çerçevesinde hareket etmeye başlayıncaya kadar onlarla savaşın buyrulmuştur.
Mısırdaki bütün Müslümanların seçilmiş Müslüman devlet başkanına karşı devrim yapan bu baği gruba karşı birlik olup onlarla savaşmaları kitap sünnet ve icmanın gereğidir.

Talik;
Cuma hocadan alınan icazetin yırtılması yanlış olmuş. Dini ilimler eğitimi alanlara yüzyıllardır devam ede gelen bir ilmi gelenek ve paye olarak ''icazetname ''verilir. İcazet, kendisine bunu veren alimin ilim tahsili yapan öğrenciye artık ilimlerde yeterlilik seviyesine ulaştığını ifade eder.
İlmi yeterlilik belgesinin yırtılması ile hocalarımızın hatalarını tashih etmiş olamayız. Tepkimizi en yalın şekilde vermenin en güzel yolu ilmi birikimimizle onları doğruya davet etmemiz ve yanlışları şiddetle eleştirmemizdir.
-Hocalar hata yapabilir ve Ali Cuma Hoca işin başından beri bence de hatalı davranıyor. Seçimlerde de Ahmed Şefik'in tarafını tutmuştu. Sonrasında ihvanla yıldızı bir türlü barışmadı. Öncesinde de aralarında husumet vardı.
Hava ihvanın aleyhine dönünce de yine Hüsnü Mübarek kalıntısı bu adamlarla iletişimi devam etti.

Ali Cuma’nın verdiği icazet ise dini ilimlerde yeterlilik icazetidir.
Ondan faydalanan insanlar onun hata yaptığı durumlarda ona uymayacak ve uyaracak kadar iyi yetişmişler diye düşünmek lazım.
Hoca darul ifta başkanı olduğunda kendi adıma ilişkilerime zarar verecek diye üzülmüştüm.

Şimdi ise kendi kendine ve ilmine ve birikimine ve örnek insan olma niteliğine zarar verdiği için üzülüyorum.

-İhvan üyelerini hariciler olarak nitelemesi ise sağduyusunu kaybettiğini gösteriyor.

-Mürsi meşru cumhurbaşkanıdır.
Ona isyan edenler bağidir.
Başarma ümidi olduğunda -ki var görünüyor- bağilere karşı savaşılması kuran emriyle farzdır.
Bağilere karşı savaşanlar mücahid, bağiler büyük günah sahibidir.

  • [1] el Hac 39-41

 • all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
 • read here My wife cheated on me redirect
 • cheats the unfaithful husband married woman looking to cheat
 • bystolic coupon coupons for bystolic
 • metformin metformin metformin
 • gabapentin use in psych gabapentin use in psych gabapentin use in psych
 • cialis discount coupon cialis coupon coupons for prescription drugs
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 5.12.2014  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...