Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Hanefilerin Haberi Vahide Yaklaşımlarının Hükmü

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-497  
Soru: Hanefilerin haber'i Vahide yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Buhari’de geçen akşam namazının farzından önce peygamberimizin 2 rekat namaz kıldığına dair haberi kabul etmemektedirler. Yanlış anlaşılmasın Hanefilerin ahad habere yaklaşımlarını biliyorum. Amacım değerli hocalarımın görüşleri bu noktada nedir onu öğrenmek.
why do people cheat women love to cheat redirect
click here dating for married men married affairs
open women who cheated how many guys cheat
reasons married men cheat my wife cheated on me with my father want my wife to cheat
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat
treatment of aids history of aids aids pictures
prescription discount coupon coupons for prescription drugs discount coupons for cialis
gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
bystolic free trial coupon open bystolic add on copay card


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Ömer Korkmaz Önder Nar  
       
Fetva No: F-497 عدد الزيارة : 3674 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Hanefilerin haber'i Vahide yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mesela Buhari’de geçen akşam namazının farzından önce peygamberimizin 2 rekat namaz kıldığına dair haberi kabul etmemektedirler. Yanlış anlaşılmasın Hanefilerin ahad habere yaklaşımlarını biliyorum. Amacım değerli hocalarımın görüşleri bu noktada nedir onu öğrenmek.

el Cevab: Bir meclise girince o meclis ne meclisidir önce bakılır...

وما يعلم تاويله

nun açıklamasının yapıldığı yerde riba sorusu sorulmaz.

Grubun içeriği bilemediklerinizi sormaktır. Bildiklerinizi ise grub insicamını zedelemekten paylaşmakta elbette mahzur yok. Ama o da bir konu anlatıldığında olmalıdır. Cevapta bir şeye mülahazanız olursa paylaşarak katkıda bulunmak şeklinde olmalıdır. Ulu orta bir konu açarsanız bu grupta hoca olmanız uygun olacaktır.

Bir camide ders verdiğimi düşünün. Sizin gelip kendinizi tanıtarak ya da tanıtmayarak bir konu açmanız ya da açılan konuda benim dersimi anlaşılmaz hale getirecek şekilde bir soru yöneltip kastetmeseniz bile dersi kaynatmanız nezaketsizlik olur.

Şimdi Hanefilerin haberi Vahide yaklaşımları diye bir şey mi var? Bu başlık akademik nitelikli bir başlık.
Burada cevap durumundaki hocanın ilmi birikimini ve fıkhi meselelere nasıl yaklaştığını test etmekse mesele, nezaket gösterip tercümei halini okumalısınız.

Sorunuzun birkaç açıdan cevabı var.
1. Açı: fetva ehliyetini kazanmış bir hoca usullerde ve furuda kendisine zahir olan, doğru bulduğu usulü esas alma ve kendisine göre racih olan açıyla kuran ayetlerini ve sünnet naslarını anlama durumundadır.
-Fetva ehliyetine sahip bir hoca bunu yapmayıp geleneği üzerine yetiştiği ictihad ekolünün müfta bih görüşünü de fetva olarak verebilir.
(Devlet geleneği olan Hanefi mezhebi üzerine yetişmiş müctehidler ve fakihler ve müftüler devletin bütün kurumlarında ve bütün coğrafyasında oluşabilecek teknik ve uygulama aksaklık ve sorunlarını görünce her mezhebin müfta bih 'iyle fetva vermeyi uygun bulmuşlar. bununla kamu düzeni sağlanmasında önemli bir sorunu halletmeyi kastetmişlerdir.)

2.Açı: Bu meselenin dindeki yeridir. Hanefi ve maliki uleması ve mezhebin fetvaya bağlanmış görüşü akşam ezanı akabinde ancak akşamın farzının eda edilmesidir.
Şafii ve Hanbeli mezhebinde ise müstehabdır.

Delillere bakabilen ve güçlüsünü zayıfından, muhkemini müteşabihinden zayıfını kuvvetlisinden nasihini mensuhundan ayırabilen bir insan ictihadın sıfatını taşır. Zaten başkasının görüşüyle de amel etmemelidir.

Delillere bakma ve diğer doğruyu tesbit etmede gereksinim duyulan özelliklere sahip olma durumunda olmayan şahıs ammiidir. Fetva ehliyetinde olan bir hocaya sorarak amel durumundadır.

Problem her gerekli ilim özelliğinden bir nebze almış ama olması gereken noktaya varıp varmadığında tereddüt olan şahsın hakkındadır. Günümüzdeki mezheplerle alakalı ve hangi delillerle amel edilecekle alakalı sorunlar bu düzlemde vardır.

3. Açı: da bu konuda yazılmış müstakil eserlerdir. Onları da birazdan buraya eklerim

Ama bu grubun daha sağlıklı işlemesi için getirilmiş kurallara ''mırın-kırın'' ederseniz, üstelikte sizin gibi ilim ehlinden olduğu anlaşılan biri bunu yaparsa bu meclisten gerekli faydalanmanın en az derecede olmasını beraberinde getirecektir.

Haberi Vahid üzerine yazılmış bazı eserler;

1-Fethul Ganiy el Macid bi Beyan Hucciyyet Haber el Vahid - Abdullah Sıddık el Gumari - Matbudur.
2-Haberul Vahid ve Hucciyyetuhu - eş Şıngıti -Matbudur.
3- Reddu Haberil Vahid - Terhib b. Rabia - Matbudur.
4-Haberul Vahid iza Halefe Amele Ehlil Medine -Hassan b Muhammed Huseyn. Matbudur.
5-Haberul Vahid fis Sünne ve Haberuhu fil Fıkhil İslami, Suheyr Reşad. Matbudur.
6-Muaradatul orf li Haberil Vahid - Suleyman Mahmud Kasım ,y.lisans tezi İslam Universitesi .
7-el Amel bi haberil Vahid fil Hudud , Cabir Tevfik -y.lisans tezi , Kahire Univ.
Haberul Vahid la yufid el İlm -Muhammed eş şeviy - Matbudur.
8- Tahsisul amm bi Haberil Vahid vel Gıyas Dirase fi Usilil Fıkh - Abdullah Mustafa el Fevvaz, m. Matbudur.
9-Hukmul İhticac bi Haberil Vahid iza amiler ravi bi hılafihi- Abdullah el Matrafi Umm el Gura Univ. y.lisans tez.
10-Hukmul İhticac bi Haberil Vahid indel Usuliyyin - Yusuf el Bedevi m. Matbudur.
11-Haberul Vahid iza halefe amele Ehlil Medine -Hassan Muhammed Felimban -Umm el Gura Univ. y.lisasn tezi
12-Umumul Belva ve Eseruha Ala Haberil Vahid -Musab Hammud Kevari -y.lisans tezi.
13-Haberul Vahid es Sahih ve Eseruhu fil Amel vel Akide - Nuruddin ıtr - Matbudur.

673144 Diyanet ktph Matbu Koçkuzu; Ali Osman rivayet ilimlerinde haber-i Vahidlerin… değeri 121741 Şanlıurfa ilahiyat fakültesi matbu.

Rivayet İlimlerinde Haber-i Vahitlerin İtikad ve Teşri Yönlerinden Değeri, Ali Osman Koçkuzu
gibi Türkçe eserlerde vardır.

 • read here My husband cheated on me read
 • cheats the unfaithful husband married woman looking to cheat
 • progesterone progesterone progesterone
 • gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
 • drug coupon cialis trial coupon
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 5.12.2014  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...