Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Namazın Sünnetlerinin Terkinin Hükmü, Yatsı Namazının İlk Dört Rekatının Delili Nedir?

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-47  
Yatsı namazlarında ilk dört sünnet kılmak bilinmiyor hadislerde yokmuş bir ilahiyat profesörü yatsının ilk dört sünnetini kılmayın demiş… Yatsı namazının ilk dört rekatının delili nedir?

ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Namaz,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Fatma Fatmaa Önder Nar  
       
Fetva No: F-47 عدد الزيارة : 5173 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Yatsı namazlarında ilk dört sünnet kılmak bilinmiyor hadislerde yokmuş bir ilahiyat profesörü yatsının ilk dört sünnetini kılmayın demiş…


el Cevab: 
Yatsı Namazının 4 Rekatlık Sünneti Hakkında; (Bint-i Amr Hint Ve alıntıladığı yazıya dairdir.)

Yazınızı ve yaptığınız alıntıyı okudum. Hanbeli -selefi bakış açısıyla yazılmış bir alıntı yapmışsınız. İçeriği ilim tahsil etmiş bir insanın ifadelerini barındırmakla birlikte ilim meclislerinde mezhepler arası tartışmalı konuların inceleneceği bir ortama daha uygun. Bu gurubun hizmet formatına ve hitab ettiği insanlara uygun değil. Bununla birlikte asağıdaki ana konulara dikkatiniz çekeceğim.

 

1-Müctehidler ve mezhepleriyle amel ederken, müctehidlerden birine fetva sorup amel etmek caizdir. 4 mezhep uleması delillerini bilmese de delillere bakma yeteneği olmayan avamın, herhangi bir müctehidin ictihadına uyarak Allah’a kulluk edebileceğinde ittifak halindedir. 
İlim talebeleri delilin kuvvetli olduğuna kanaat getirdikleri alimin fetvasına tabi olabilirler.
 

2- ''Yatsı namazının farzından evvel kılınan dört rekat namaz sünnet değil bid’attır'', sözü'nün tashihe ihtiyacı vardır. 
İtiraz edilen ilim camiası hanefilerdir. Ve hanefi fukahası bu namazı  müekked olmayan sünnet şeklinde nitelemektedir.

İlmihal kitaplarındaki bu ifadeler mufassal kitaplarda daha nettir. Yatsı namazından önceki iki ya da 4 rekat sünnet gayrı müekkeddir. Gayrı müekked sünnet ;müstehap manasındadır.
Müstehaplık; efendimizin sürekli kılmadığı bazen kıldığı ya da daha geniş manasıyla kılınmasına sukut ettiği ya da dolaylı olarak kılınmasını tavsiye ettiği şeylere denir.

Bu bağlamda metin kitaplarında sünneti, gayri müekked olarak geçse de mufassal kitaplarda durum açıktır. Avama öğretilirken de gayri müekked sünnet olarak öğretilir zaten.

Günümüz de özellikle hadisle amel etme gayretinde olan bazı ilim adamları ve ilim talebini tamamlamamış ya da diğer ilim adamlarının kavramlarına tam vukufiyet kesbetmemiş olanları alıntı yaptığınız şahısta olduğu gibi meseleyi doğru zemininin dışına çıkarabilmektedirler. Yazının içeriğindeki hemen hemen her şey doğru olmakla birlikte bakış acısı ve bu doğruların bazılarının delil olarak kullanıldığı anlayış tarzı terbiyesiz ve saygısızdır. 
Haklarında konuşulan insanlar büyük ilim adamlarıdır. Ve onların istılahları dikkate alınmadan ilmi eleştiri sınırında kalması gereken eleştiri, bidat ve dalalet nisbetine vardırılmıştır. 
Suudi Arabistandaki eğitim kadrolarının; - kitap ve sünnetle amele dönüş ve bidatler ve hurafelerin temizlenmesini kendilerine misyon edinirken kullandıkları ifadelerden olan -''herkes hata edebilir masum yalnızca rasulullahtır. Hak şahıslarla bilinmez şahıslar hakla bilinir'' vs kullandıkları bazı değerler, işte bu yazdığınız üslupla ilim talebelerinin kendilerinden daha büyük ilim adamlarına terbiyesizlik etmelerine ve dini değerlerin yorumlanmasında bu tür çarpıklıklara yol açmaktadır.


3- Hanbeli fakihlerinin büyüklerinden İbn Teymiyye bu konu kendisine sorulduğunda, üç sahabiden gelen kendisince güçlü rivayetleri esas alarak ravatip sünnetler arasında ikindi ve yatsı namazlarının öncesinde kılınan dörder ya da ikişer rekat namazların olmadığını, ikindi namazını öncesinde ki namazın dayandırıldığı rivayetin zayıf olduğunu yatsı namazının öncesinde ki kılınan namazın ise genel izin ve ya teşvik çerçevesinde kılınırsa caiz olacağını söylemektedir.

Bu ibn Teymiyyenin konuya bakış acısıdır. Meseleyi bu şekilde yorumlamıştır. Onun karsı çıktığı sünnet denilmesidir. Daha dakik bir ifadeyle müekked sünnet denilmesidir. Zaten Hanefi fukahası da kendi kavramlarıyla olayı nitelemişler ve müekked sünnet değil gayri müekked sünnet demişlerdir. 
Gayri müekked sünnetten kasıtları da hemen hemen ibn Teymiyyenin kullandığı manaya yakındır. 
İbn Teymiyyenin günümüzdeki mukallidlerinden Suudi Arabistan eski müftüsü Abdulaziz b Baz da hemen hemen aynı ifadelerle konuyu cevaplamış ve ibn Teymiyye’den biraz daha insaflı davranıp ikindi namazının öncesindeki sünneti itiraf etmiştir. 
Yatsı öncesindeki sünnete de asağıda alıntıladığım üzere hasen demiştir.

Yine ondan sonraki kuşaktan olan Abdullah Cibrin’de konuyla alakalı soruya verdiği cevapta , bu namazı (yatsının ön sünnetini kasdediyor) kılmakta bir beis yoktur. Bidat olarakta nitelenmez bu çünkü gece kılınan namazlar gecenin başından sonuna kadar herhangi bir vakitte iki rekat iki rekat kılınabilir. Bu namazlara hiçbir surette bidat denmez. Bu namazlarla ilgili hadislerden zayıf olanlar da vardır ki zayıflıkları turuklarının birbirini güçlendirmesiyle gider. Hasen derecesinde olanlar vardır… İctihad meselelerinde müctehidlere inkar edilmez. Demektedir.


وإن صلى أربع ركعات قبل صلاة العصر واثنتين قبل صلاة المغرب واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن لقوله،صلى الله عليه وسلم:(رحم الله امرءا صلى أربعا قبل العصر).رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه،وابن خزيمة وصححه،وإسناده صحيح، لقوله:عليه الصلاة والسلام:(بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء).رواه البخاري،والله ولي التوفيق

 

Bir müslüman ikindiden önce 4 rekat akşamdan önce iki yatsıdan önce 4 rekat kılsa ve bu amelinde Allah ikindiden önce 4 rekat namaz kılana rahmet etsin, (ki bu hadisi İmam Ahmed Ebu Davud Tirmizi ibn Huzeyme rivayet etmişler Tirmizi hasendir, demiş ibn Huzeyme’de sahihdir demiştir.) hadisiyle ve her ezanla ikamet arasında namaz vardır (3 defa ) tabii bu vakitte namaz kılmak isteyene… şeklindeki (Buhari hadisidir) hadise dayanarak bu namazları kılarsa bu hasendir.

 

4- Sünnet kavramı sadece belli bir grup ilim adamının uhdesinde değildir. 
Efendimizin fiilleri sözleri ve takrirleri de sünnet bağlamında ele alınır.

Çogu ilim adamı ve müctehidler; Sahabenin amelini de, sünnetten aslı vardır kanaatine ulaşırlarsa (Allah rasulüne dayandırmasalar bile) sünnet kapsamında kabul etmişlerdir.

 

5- Bu namazların sünnet olarak nitelenmesi bir kavramdır. Namazların aslı,(aslı kelimesinden, dini ilimler açısından delili olmasını kasdediyorum) ifade ettiğim çerçevede vardır. Ve konunun bidatle alakası yoktur.

Dalalet olsa olsa konuya sağlıklı bakamayıp ümmeti Muhammed’den bir grup ilim adamını bidatçilik ve dalaletle itham eden ham anlayıştadır.

 

6-İbn Teymiyye’ nin İbn Baz’ın ve Cibrin’in görüşlerinin metinleri;

 

)وأما قبل العصر، فلم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف، بل خطأ كحديث يروي عن على أنه كان يصلي نحو ستة عشر ركعة، منها قبل العصر، وهو مطعون فيه فإن الذين اعتنوا بنقل تطوعاته كعائشة وابن عمر بينوا ما كان يصليه، وكذلك الصلاة قبل المغرب وقبل العشاء لم يكن يصليها لكن كان أصحابه يصلون قبل المغرب بين الأذان والإقامة، وهو يراهم فلا ينكر ذلك عليهم.
وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (بين كل أذانين صلاة، بين كلا أذانين صلاة)، ثم قال في الثالثة: (لمن شاء)؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة فهذا يبين أن الصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء حسنة وليست بسنة،
فمن أحب أن يصلي قبل العصر كما يصلي قبل المغرب والعشاء على هذا الوجه، فحسن. وأما أن يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب، فهذا خطأ(. ابن تيمية

ويستحب لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل صلاةالظهرأربع ركعات وبعدها ركعتين وبعد صلاة المغرب ركعتين وبعدصلاة العشاء ركعتين وقبل صلاة الفجر ركعتين الجميع اثنتا عشرة ركعة،وهذه الركعات تسمى الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم،كان يحافظ عليها في الحضر،أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرا وسفرا،ولنا فيه أسوة حسنة،لقول الله سبحانه:(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة).وقوله،عليه الصلاة والسلام:(صلوا كما رأيتموني أصلي).رواه البخاري. والأفضل إن تصلي هذه الرواتب والوتر في البيت فإن صلاها في المسجد فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة).متفق على صحته .
والمحافظة على الركعات من أسباب دخول الجنة:لما ثبت في صحيح مسلم عن أم حبيبة-رضي الله عنها-أنها قالت:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم،يقول:(ما من عبدمسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة).وقد فسرها الإمام الترمذي في روايته لهذا الحديث بما ذكرنا وإن صلى أربع ركعات قبل صلاة العصر واثنتين قبل صلاة المغرب واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن لقوله،صلى الله عليه وسلم:(رحم الله امرءا صلى أربعا قبل العصر).رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه،وابن خزيمة وصححه،وإسناده صحيح، لقوله:عليه الصلاة والسلام:(بين كل أذانين صلاة بين
 
كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء).رواه البخاري،والله ولي التوفيق..ــ(

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 17.5.2019Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...