Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

İmam Ebu Hanifeye Göre Kadere İman ve Delilleri

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-418  
Soru:İmam Ebu Hanifeye Göre Kadere İman ve Delilleri Nelerdir?
free abortion pill questions about abortion pro life abortion
bystolic coupon coupons for bystolic


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Akaid Kader,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Bir Katılımcının Sorusu Önder Nar  
       
Fetva No: F-418 عدد الزيارة : 3076 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

İmam Ebu Hanifeye Göre Kadere İman ve Delilleri:

İmam Ebû Hanîfe kader ve kazayı “olacak olan her şeyin ezelde tayin edilmesi” ve “tayin edildiği şekliyle zamanı gelince gerçekleşmesi” olarak tanımlamaktadır. [1] Ona göre kader ve kazaya iman, imanın temel esaslarındandır. [2]
Bir yaratıcının varlığına inanmanın aklen zorunlu olması gibi onun kemal sıfatlarla muttasıf olup noksanlıklardan münezzeh olması da aklen zorunludur. [3] Buna göre Allah ezeli ve ebedi bir varlık olmasının yanında ilim, irade, kudret ve takdir gibi sıfatlarla da muttasıf olmalıdır. [4]
Buna nazaran Allah’ın ezelde ilim sıfatıyla her şeyi bilmesi ilmiyle irade etmesi, iradesiyle her şeyi takdir etmiş olması akli bir zorunluluk olarak ortaya çıkar.
Allah’ın ilim, irade, kudret ve takdir gibi sıfatlarının olmasının bir manası da iradesinin şer’î emirlerinin önüne geçmesidir.
Bunlara göre eşyanın ezelde tayin edilmesi manasıyla da, önce olacak şeylerin takdir edilip sonra insanların bir takım şer’î emirler emredilip nehyedilmeleri manasıyla da kader hak olmalıdır.[5]
Ebû Hanîfe şöyle demektedir: “Allah ezelde ilmiyle her şeyi bilmiş, ilmiyle irade edip, iradesiyle her şeyi takdir etmiştir. Yani iradesi şer’î emirlerinin önüne geçmiştir. [6]
Görüldüğü gibi bu delillendirme akli zorunluluklara dayanmakta ve kadere iman Allah’a imanın zorunlu bir gerçeği olarak ortaya konmaktadır. Buna nazaran bu delillendirmeye kaderin akli delili denilmesi uygun olacaktır.
Ebû Hanîfe kadere imanın sıhhatine dair nakli deliller de zikretmektedir. Allah Teala: “Yaptıkları her şey zubur’dedir, her küçük ve büyük amelleri yazılmıştır.” [7]
Hz. Peygamber Allah’ın kaleme yazmasını emrettiğini, kalemin de ne yazacağım ey rabbim dediğini Allah Teala’nın da kıyamete kadar olacak her şeyi yaz emrini verdiğini kalemin de kıyamete kadar olacak olan her şeyi yazdığını haber vermiştir. [8]
Bu ayet ve hadisin de ifade ettikleri gibi kader Kur’an ve Sünnetle sabittir.
Ebû Hanîfe bunu şu sözleriyle ifade etmiştir: “Bizler Allah’ın kaleme yazmasını emrettiğine, kalemin de ne yazacağım ey Rabbim dediğine, Allah Teala’nın da kıyamete kadar olacak her şeyi yaz şeklinde emrettiğine “Onların her yaptıkları zubur’da yazılıdır, her küçük ve büyük amelleri yazılmıştır” ayetine göre inanır tasdik ederiz. [9][1] El-Fıkhu’l Ebsat s.36; Ayrıca bkz. El-Fıkhu’l Ekber s.59;el-Beyâdî a.g.e.s.,71. el-Vasiyye s.73; el-Hâdimi, Şerhu’l Vasiyye s. 161 vd.
[2]El-Fıkhu’l Ekber s.58 El-Fıkhu’l Ebsat s. 38.
[3] Allah’ın yarattığı mahlukata benzememesi hakkında bkz.El-Fıkhu’l Ekber s.63;O’nun bir denginin olmaması hakkında bkz. El-Fıkhu’l Ebsat s.52,53; Allah’ın Kemal sıfatlarının ezeli oluşları hakkında bkz. El-Fıkhu’l Ekber s.58
[4] Allah’ın sıfatları bölümünde zikredilen görüşlerine müracat edilmelidir.
[5] El-Fıkhu’l Ekber s.58,60; El-Fıkhu’l Ebsat s.52
[6] El-Fıkhu’l Ebsat s.49
[7] el-Kamer 54/52
[8] El-Vasiyye s.152
Krş.Ahmed b. Hanbel, II.169; Ebu Davûd , Sünnet, 16; el-BeyhakÎ, es-Sünenu’l Kubrâ IX.3; el- Esmâ ve’s-Sıfat s.480-481; es-Suyutû, Tahricu Ehâdîsi Şerhi’l Mevâkıf s.123; Dâ’rul Ma’rife, Beyrut, 1986.
Ebû Hanife’nin bu hadisin yanı sıra el-Hârizmi, I.125,137,143,183’de rivayet olunan hadislerde kaderin hak olduğuna delil getirmitir. Ayrıca bkz. el-Kârî, Şerh-u Müsnedi Ebî Hanîfe s.383.
[9] El-Vasiyye s.152

 • husbands who cheat website dating for married men
 • women cheat on their husbands infidelity in marriage unfaithful wife
 • why do people cheat women love to cheat redirect
 • read here read read
 • cheats the unfaithful husband married woman looking to cheat
 • abortion methods terminating pregnancy at 20 weeks articles on abortion
 • cialis coupon cialis coupon cialis coupon
 • abortion pill abortion pill abortion pill
 • cialis coupon cialis coupon cialis coupon
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 21.11.2014  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...