Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Hürmeti Musahara, Gelinin Kayın Pederinin Elini Öpmesi Caiz midir

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-333  
Bir gelin kayınpederinin elini öperken kayınpederi sehvetle bir şey hissederse gelin damattan boşanmış olurmuş böyle birşey var mı acaba?

ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
H A Önder Nar  
       
Fetva No: F-333 عدد الزيارة : 7629 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Bir gelin kayınpederinin elini öperken kayınpederi sehvetle bir şey hissederse gelin damattan boşanmış olurmuş böyle birşey var mı acaba? 

el Cevab: Konu islam fıkhında, Nikaha Mani durumlar  ana başlığı altında incelenen bir konudur.  Hurmeti Musahara  diye de bilinir. Musahara,  sıhr kökünden gelmektedir. Kadının aile efradına ''sıhr'' ı denilir. Istılah da, kadın ve erkeğin evlenmelerinin haram hale geldiği yakın akrabasına verilen addır.
Hurmeti musahare: Evlenme sebebiyle bazı Akrabalarla evlenmenin haram olması demektir.

Musahara sebebiyle Haramlık  erkekler  açısından  4 sınıf insan hakkında  söz konusudur;
1-Babanın Hanımları
2-Kaynanalar
3-Üvey Kızlar
4-Oğulların Hanımları

Musahara İle  Haramlığın  Oluşma Sebepleri ve Hükümleri:
Erkek veya kadın öncelikle kendilerinin yakın akrabalarıyla evlenemezler. Evlendikten sonra eşin de bazı yakın akrabalarıyla ebediyyen evlenmek haram hale gelir. Eşiyle evliliği devam etsin ya da  devam etmesin bu hüküm değişmez.

Musahara sebebiyle haramlık durumu (Hurmeti Musahare) iki şekilde meydana gelir, gerçekleşir.
Birincisi: Bir kadın ve erkek evlenince onların ayette belirtilen akrabalarıyla artık ebediyyen evlenmelerinin yasak hale gelmesidir.
Hürmeti musahara  konusu  esasen bu  birinci şekil üzerine gerçekleşir.

Bu ebediyyen haram oluş üç şekilde gerçekleşir.
1-Nikah Akdi Sebebiyle Musahare Oluşması: Bu durum  kadın ve erkeğin aralarında nikah akdinin yapılmasından  itibaren oluşur. Nikah akdi  zifafla neticelenmeyip   cinsel ilişki gerçekleşmeden eşler boşanırsa  aralarındaki nikah  kıyılmış nikah akdi sebebiyle eşlerin birinci derecede ki yakınları   eşlere ebediyyen haram olup-olmaması hükmünü gerektirir.

2-Cinsel İlişki Sebebiyle Musahare Oluşması: Bu cinsel ilişki     sahih bir nikah akdiyle de olabilir ,  eksik bir nikah akdiyle de olabilir, meşruiyeti şüpheli bir nikah akdiyle de olabilir. Nikah akitsiz  (zina) ile de olabilir. Eşlerden birisinin  kendisine ebediyyen evlenmesi haram olan yakınlarından  birisiyle zina  etmesi olabilir. Bu son surum da eşler de bibirlerine ebediyyen  haram   olurlar.
Bu ilk iki  suretle  haramlık oluşması hurmeti musaharenin  en temel oluşma  şekillerini teşkil eder.

3-Bakmak Dokunmak vb Fiiller Sebebiyle Musahare Haramlığının Oluşması
Eşlerden birisinin bu evlenmeleri haram kılınanlardan birisiyle evlilik öncesinde dokunma ya da cinsel uzvuna bakma durumudur.Bu durum hürmeti musahara konusu kapsamında değildir. Büyük günahlar kapsamındadır. Evlilik sonrasında  bakmak ve dokunmak  suretiyle hurmeti musaharanın oluşması durumunun hükmünü ikinci bölümde (eşlerin birbirlerine ebediyyen haram hale gelmeleri),suretiyle olan  hurmeti musahareyi ele alırken hükme bağlayacağız.

İkincisi: Eşlerin Birbirlerine Ebediyyen Haram Hale Gelmeleridir.
Bu  da birkaç surette gerçekleşebilir.

1-Eşlerin  Musahare ile kendilerine  evlenmeleri  ebediyyen yasak olan sınıflardan birisiyle  evlilik öncesi dönemde ilişkilerinin ortaya çıkması  durumudur.
Nikah akdi yapmış olmalarının, evlilik yapmış olduklarının , ya da zina ettiklerinin ortaya çıkması durumu sebebiyle birbirlerine  ebediyyen  haram  olmalarıdır.

2-Eşlerin Musahare ile kendilerine evlenmeleri ebediyyen yasak olan sınıflardan birisiyle evlilik  sırasında nikah akdi yapmaları, bilmeden sahih nikah akdiyle  evlenmeleri , bilerek ya da bilmeyerek zina etmeleri  durumunun oluşmasıdır.
Bu durumda da eşler  birbirlerine  ebediyyen haram olurlar.

3-Eşlerden birisinin evlilikleri esnasında bu evlenmeleri haram kılınanlardan birisine dokunması ya da avretine bakması durumudur.
Şehvet duyarak ve Cinsel ilişkiye girmek kasdıyla bakması ya da dokunması (öpmek,koklamak,elle veya bedenle temas etmek) günahını işlemesi durumudur.Bu durumda da hanefi mezhebine göre eşlerin aralarında hürmeti musahara oluşur ve birbirlerine ebediyyen haram olurlar.
-Bakma: Bakma ile haramlığın oluşabilmesi için şehvetle olması ve fercin içine bakılması şartı aranır.
-Avretini Gösterme: Eşlerden birisine haram olan birinin, kendi avretini  göstermesi durumuyla alakalı  durumun hükmünün  tefarruatı vardır.
-Dokunma: Dokunma yoluyla hurmeti musahara oluşmasında da; şehvetle olması , ilişkiye girme kastıyla olması, ya da ilişkiye girme niyetine ve şehvetle olduğuna kuvvetli delil olan bir şekil ve nitelikte olması şartlarının tahakkuk etmesi gerekir.
Sorunuz ''Bakmak Dokunmak vb Fiiller Sebebiyle Eşler  Arasında Musahare Haramlığının Oluşması''yla alakalı olduğundan; önce bu konudaki detayları verip daha sonra da sorunuzu cevaplayacağım.

Hanefi Fukahasına Göre Bakmak, Dokunmak vb. Fiiller Sebebiyle  Musahare Haramlığının  Oluşmasının Şartları:
Hanefiler şehvetle bakmak ve şehvetle dokunmakla belirli şartlar çerçevesinde ve ihtiyaten (harama olan zinaya ya da evlenilmesi haram olan şahıslarla cinsel ilişkiye engel olmak için) hurmeti musaharenin tahakkuk edeceğini fetvaya bağlamışlardır.

Bakmak ve Dokunma Fiilinin Türleri:
Bakmak-dokunmak-öpmek-koklamak-aynada görmek-suda görmek vs. dir.

Hanefi Fakihlerine  Göre Bakmak ve Dokunmak sebebiyle Haramlığın Oluşma Şartları:
Hanefi fukahası aşağıdaki şartlar oluştuğu takdirde bakmak ya da dokunmakla hurmeti musaharenin gerçekleşeceği fetvasını vermişlerdir.
Bu şartlar oluşmadan veya bu şartlar oluşmuş mu dikkate alınmadan, dokunma ya da bakma sebebiyle musahare haramlığı gerçekleşmez. Örneğin; bir insan sadece eşinin kızı ya da annesine dokunurken kendisine şehvet hissi geldi diye hanımı kendisinden ebediyyen boş olmaz.
Bu şartlar aşağıdadır:

1-Şehvet Duyarak Bakmak veya Dokunulması:
Kadının ya da erkeğin dokunma esnasında kesin olarak ve ya zannı galip ile şehvet duymalarına itibar edilir. Şehvet duyulduğu zannı galip değilse hurmeti musahare oluşmaz.
Erkeğin şehvet duyması: (cinsel uzvun uyarılması ve ya uyarılmanın dokunma veya bakma sebebiyle artmasıdır.)[1]

2-Şehvetin Cinsel İlişki Arzusuyla Oluşması ve Dokunmanın ya da Bakmanın Cinsel İlişki Eylemi Niyetiyle Olması:
Bu niyetle olmayan cinsel uyanmalar sebebiyle Hurmeti musahare bazı Hanefilere göre genel çerçevede oluşur. Bazılarına göre oluşmaz.
İbn el Humam, bu şarta işaretle Hidaye şerhindeki ,''Dokunmadan dolayı şehvet hali oluşsa, ama cinsel ilişki eylemine dönüşmeyip erkekte bu eyleme geçmeden boşalma haliyle neticelense;bundan hurmeti musahare gerekmez demiştir''.[2]

3-Dokunma Bir Engel Olmadan Direk Tene Temas Suretiyle Olmalıdır.
Ya da vücud sıcalığını hissettirecek kadar ince bir şey ten üzerinde olsa bu da ten teması hükmündedir.Tene arada engel olmaksızın değmek ve vücud sıcaklığının hissedilmesi olmadan dokunma  şartı yerine gelmez.
-Saça temasta saç bedene değmeden aşağı doğru salınmışken olan temas ile hurmeti musahare oluşmaz. Ama kafaya temasla birlikte saça dokunulması, el ayaklar yüze temas ve kadının bütün bedenine temas etmek (şehvetle olmak kaydıyla) hurmeti musaharayı gerektirir.
Bakmakla oluşacak şehvet  ve haramlık durumu; bütün bedene bakmakla  mi yoksa sadece avrete bakmakla mıdır, Hanefiler ihtilaf etmişlerdir.

4-Dokunma Sırasında Boşalma Halinin Oluşmaması:
Erkek dokunurken boşalırsa; bu durum dokunmanın cinsel ilişki kasdıyla olmadığına delil teşkil edeceğinden bu sebeble hurmeti musahare gerçekleşmez.
Bu şartın dayanağı Hanefi fukahasının dokunmayı hurmeti musaharenin  esas sebebi olan  ''Cinsel ilişki''ye kuvvetli etken kabul edip cinsel ilişki hükmünü vermeleridir.
Cinsel ilişki,hurmeti musahareyi (helal yolla da olsa; haram yolla da olsa)gerektirdiğinden ona vasıta olan şehvetle dokunma da onun hükmündedir.
Ama boşalma durumu oluşunca bundan dokunmanın cinsel ilişkiye varmayacağına bir karine oluşur. Buna göre de boşalma ile birlikte olan dokunma sebebiyle (şehvetle dokunma bile olsa) hurmeti musahara tahakkuk etmez demişlerdir.

5-İkrah'la(zorlama neticesinde) ya da İsteyerek; Hata ile ya da Kasten Dokunma Arasında Fark Yoktur.
Şehvetle ise ve tene temas olduysa bu durumlar dikkate alınmaz.[3]
Fıkıh kitaplarında  bu şekilde ifade edilen  şart sebebiyle  dokununca  haramlık oluşur   manası çıkarılmaz. Bu şart yukarıda ifade edilen Şehvetle olması veya dokunma esnasında şehvet oluşması ve cinsel ilişki (zina etmek) kasdıyla olması şartlarıyla  kayıtlıdır.

6- Taraflardan Birisinin  Bakma ya da Dokunma Sırasında  Şehvetinin Uyanması:
Kadın ve Erkekten birinin şehvetinin (dokunmak sırasında ya da ferce bakmak sırasında) oluşması hurmeti musahare için yeterlidir. Her ikisinin de şehvetinin uyanması şartı yoktur.[4] Bu şartta  diğer şartlar oluştuğu takdirde  dikkate alınır.
Not: Eşlerin arasındaki hurmeti musahara için eşlerin kendi fiilleri esas alınır. Evli kadın ve erkeğin birbirlerine  haram olabilmeleri için kendi fiillerinin esas alınması gerekir. Bu şart  dikkate alınmazsa kötü niyetli insanların davranışları ve şahitlikleriyle çok sayıda aile  günahsız yere yıkılacaktır.Ve eşler  kendilerinin ayrılmasını isteyen  yakınları tarafından kolayca  birbirlerine haram duruma düşürülebileceklerdir.Bu ise başkasının fiili sebebiyle şeri hiçbir  suçu olmayan aile bireylerinin  zarar görmesi demek olacaktır. (Bu şarta işaret 16. şartta gelecek)

7-Tarafların Şehvet Yaşında Olması:
Dokunulan kadının 9 yaş altında olmaması. Çünkü Hanefi fukahası 9 yaşı şehvet oluşma yaşı olarak kabul etmektedirler. Dokunan erkeğin de şehvet yaşında olmasını yine şart koşmuşlardır.

Not: Şehvetin oluşmasının iradeyle olamayacağı bir durumda oluşan şehvet alameti de bunlara göre yok hükmünde olmalıdır.

8-Bakmak ve Dokunmak Şehvetle midir,Şehvetsiz midir, Karar Verilirken Tarafların İkrarlarına İtibar Edilir.
Eşten ayrılmak için taraflardan birisi ben şehvetle dokundum ya da bana şehvetle dokundu derse bu durumda erkekte hem itirafına hem de cinsel uzvunun intişar etmiş olup olmamasına bakılır.

9-Ortada Bir İddia Varsa;İddia Edilen Şey Görünen(Şahit Olunan) Hale Uyuyorsa İddia Kabul Edilir,Yoksa Görünen Duruma İtibar Edilir. [5]
Buna göre dudaktan öpme varsa şehvetle olduğuna yorulur.Baş,alın,yanak,el gibi uzuvlar da ise şehvetle öpmedim dense buna itibar edilir. [6]

10-Bakma Durumunda Sadece Bakıp Daha ileriye Gitmeyen Birisi ''şehvetle bakmadığını söylerse'' Bu Dikkate Alınır ve Haramlığa Hükmedilmez.
Bunda itifak vardır. Ama hem bakıp hem vücuduna temas ederken görülürse o zaman da şehvetle bakmadım demesine itibar edilmez.Bunda da ittifak vardır.

11-Avrete Bakmaktan Kasıt Cinsel Organa Bakmaktır.
Kadının bakmasında erkeğin cinsel organına bakmasıyla hürmet gerçekleşir.Diğer azalarından gerçekleşmez. Erkeğin kadının fercinin içine bakması sebebiyle hürmeti musahara gerçekleşir.[7]

12-Avrete Cam Arkasından Bakılsa Hurmeti Musahara Tahakkuk Eder.[8]
Günümüzdeki  canlı yayın, naklen video camera görüntüleri, 3G, 4G,Cep Telefonu, Görüntülü Diyafon, Wireless Görüntü,Video Çekimi yapıp  göstermek  ya da çekilmiş Video görüntülerine bilinçli olarak bakmak ,vs. türevleriyle kadının ya da erkeğin avretine bakılırsa,bu o şahısla cinsel ilişki kasdıyla yapılırsa ebedi haramlığa  sebeptir.Ama  sadece  görmek durumunda kalındığında  büyük günah olur.Çekim yapanın çekim yapması  sırasında haramlık ve günah tahakkuk etmez.Ama haram birinin görmesi durumunda  görüntü sahibi de gören gibi haram fiil işleme günahı kazanır. Kasıtlı olarak Videosunu başkasına  gösteren -o şahısla  yakın akraba ise-eşiyle  ebedi haramlık durumu oluşacaktır.Mesela Onun kızıyla evli bir şahıs kızına ebedi haram olacaktır.

13-Bir Hastalık Sebebiyle Olan Bedensel Uyanmalar Dikkate Alınmaz.
Şehvetle olanlar dikkate alınır.

14-Dokunma veya Görme Sonrası Oluşan Şehvet Hali Dikkate Alınmaz. [9]
Dokunma ve görme esnasındaki şehvet uyanması dikkate alınır.Bu büyük avret dışındaki bedeb azalarına dokunmakta  böyledir. Cinsel uzuvlara dokunmak  fiilin karekteri sebebiyle şehvetle dokumak olarak müteala edilir.Bu dokunmanın Başka bir  güçlü karineyle şehvet  ve zina etmek saikiyle olmadığı isbat edilmesi ya da ortada olması hali müstesnadır. Damadın ya da  kayınvalidenin   hayati bir sebep(kan kaybını önleme )- ya da tıbbi bir sebeple (doğum gibi) avretlerine dokunma durumunda kalmaları gibi...

15-Şehvetsiz Bakmak ve Şehvetsiz Dokunmak Durumları Dikkate Alınmaz.

16- Eşlerin Birbirine Musahare Yoluyla  Haramlığı Ancak Eşlerin İradeli Fiilleri Sebebiyle Tahakkuk Eder.
Yukarıda  6. şartta ifade edildiği üzere bu şartın koşulması ve hurmeti musahare de hüküm verilirken dikkate  alınması zaruridir. Eşlerden birisi uyku halindeyken bir yakınları tarafından onun elinde olmadan bakma ya da dokunma fiillerine maruz kalabilir. Haberi varken de yine bakma ve dokunma fiillerine engel olamama durumu da oluşabilir. Sırf   şehvetle dokunma ya da haramlık şartlarını taşıyan bakma oldu diye hurmeti musahareye  hükmedilmemelidir.Ama hurmeti musahareye ancak eş olan kadın ya da erkekte bu durum oluştuysa ya da bu durumda bakma ve dokunma fiilini eş olan taraf yaptıysa dikkate alınması gerekir. Şu da var ki kaynaklarda bu şartın koşulduğuna rastlamadım.

Sonuç:
Bütün bu yazdıklarımdan sonra,Hanefi mezhebine göre kayınvalideye dokunma sebebiyle damadında şehvet oluşsa,bu sebeple erkeğin eşi kendisine ebediyyen haram olur şeklindeki yaygın kanaatin bu genellemeyle doğru olmadığı anlaşılacaktır.

Hanefi fukahasına göre: Dokunulan kadınla zinaya götürecek şekilde olmayan şehvet uyanması durumu kişinin hanımını kendisine ebediyyen haram kılmaz.
Halk arasında ki yaygın yanılgı, ilmihal kitaplarında ki ana başlığın dikkate alınıp,detayla alakalı bilgilerin ve fetvanın verilme dayanaklarının ve şartlarının dikkate alınmamasından kaynaklanmaktadır. Yukarıdaki maddeleştirdiğim 16 şart oluştuğu takdirde ise şehvetle dokunma durumunda olunacak bir kadın sebebiyle erkeğin eşi kendisine ebediyyen haram olur.


Soru: Hurmeti musahare oluşunca evli olanların nikahları kendiliğinden fesh olunur mu ? Yoksa eşin kadını boşaması mı gerekir?  

el Cevab: Hurmeti musaharenin gerçekleşmesi durumunda nikahın da düşüp  düşmemesi - ayrıca boşanmanın gerekip gerekmediği - eşler birbirlerinden  nasıl ayrılacaklar,konularında  ihtilaf edilmiştir.
Hanefilere göre: Nikah akdi ebediyen biter.Eşler birbirlerinden kendiliklerinden ayrılmalıdırlar. Eğer ayrılmazlarsa şer'i mahkeme onları ayırır nikahın feshine hükmeder. Ve zorla ayrılmalarını sağlar.Yine de ayrılmazlarsa şüpheli ilişki hükmünde olurlar. Malikiler’de bu kanaattedirler.
Hanbelilere ve Şafiilere göre ise: Bu durum oluşunca nikah kendiliğinden düşer.Eşler ilişkiye devam ederlerse kendilerine zina haddi tatbik edilir. Vallahu alem bis savab
Gelin  Kayınpeder İle İlgili Diğer  Sorular Ve Cevaplarının Linkleri;

Kayınpeder Gelin İle İlgili Dini Edepler Ve Kurallar İçin Tıklayınız;

Kayınpederin Yanında Baş Açık Durmanın Hükmü İçin Tıklayınız;

Mülahaza: H.Ü.
Hanefi Mezhebine mensub kişiler hürmet-i müsahere konusunda diğer mezhebleri taklit etmesi caiz midir?

el Cevab: Bu konuda diğer mezhebe geçerek nasıl bir kazanım elde edecek. ve geçeceği mezhep hangisi konu nedir. ?
 
Mülahaza: H.Ü.
Şafii Mezhebinde şehvetle dokunmayla hürmeti müsahere olmayacağı için bu gibi sıkıntı yaşayan Hanefi mezhebinde olanların Şafii mezhebini taklit edebileceği ifade ediliyor. Ancak bu taklit nasıl olur bilemiyorum

 
el Cevab: Caiz olurmu diye sorduğunuz sorunun teknik açıdan iki sıkıntısı var. 
Birincisi; konumuz şehvetle dokunmak. Sıhriyyet yoluyla birbirlerine haram olan insanların şehvetle birbirlerini öpmeleri durumunda bunun eşlerin nikâhını fesh sebebi olmamasına yol aranması... 
Bu ahlaki çöküntüdür. Bu duruma sessiz kalındığında (cezasız bırakıldığında) zina durumu oluşabilecektir. Bu tehlike dikkate alınmalıdır. Zina durumu oluşman katl=öldürme ya da yaralama gibi durumlar da oluşabilecektir. 
Bunlar oluşmadan en az zararla olayın atlatılıp nikâhın feshedilmesi ve eşlerin ayrılması cezasının tatbiki daha isabetli olurdu. 

İkincisi; mezhepler arasında geçiş yapmak işine gelmediğinde bir fetvayı bırakıp işine gelen bir fetvayla amel etmek insanın hevası ve şehvetine fetva araması manasına geleceğinden dindarlık dışı bir durumdur. Bazı ilim adamları bu tür fiilleri dinsizlik olarak nitelemişlerdir. 
Ülkemizde cumhuriyetin ilk yıllarında Mehmet Akif ve Ahmed Hamdi Aksekili' nin ülkemize getirdikleri mısır kökenli bir akım olan bir mezheple kayıtlanmama fikri, Ömer Nasuhi'ler ve Lutfi Doğan hocalar tarafından diyanette tashih edilmiş düzeltilmişti. 12 Eylül de Tayyar Altıkulaç ve arkadaşları diyanete tekrar bu fikirleri egemen kıldılar. Hala da Akp döneminde de diyanete düzgün bir adam reis tayin edilmedi. Konu uzundur. İçerideki güzel insanları tenzih ederim. 
Ben bilinçli olarak mezhepler arasında hevamıza fetva ararken yapılacak geçişlerin dinsizlik olduğunu düşünenlerdenim. Ve dinsizliğin (yani Allah’a kullukta gözü olmamanın) fetvasını veren çok sayıda insan da var. Herkes verdiği fetvada Allah'a hesap verecek...

 
Caiz olur mu? Diye sorduğunuz sorunun fıkhi açıdan da sıkıntıları var.
 Musahara yoluyla evlenilmesi haram olanlara bir sebeple şehvet duyulmasının zina olmadıkça durumu nedir? Bu durumda kalan birisi evliliğini kurtarmak için şafii mezhebine ya da hanbeli mezhebine ya da bir başka mezhebe göre amel etse bu nikâhın feshedilmesi sıkıntısından kurtulması caiz midir, diye sormuş oluyorsunuz. 

Ama soru bu noktada kalırsa sıkıntının daha da büyüyeceğini gözardı da etmiş oluyorsunuz. 
Önce konuyu fıkhi açıdan betimleyelim. 
Hanefilere göre sırf şehvet uyandı diye bir nikâh düşmez. (Dokunulan kadınla zinaya götürecek şekilde olmayan şehvet uyanması durumu kişinin hanımını kendisine ebediyyen haram kılmaz.) []
Şafiiler ve Hanbelilerin -"fiili zina"- gerçekleşmedikçe hürmeti musaha gerçekleşmez demeleri ise nisa 22. ayetindeki "babalarınızın... vs. nikâhladıklarını nikâhlamayın", ayetindeki nikâh kelimesine cinsel ilişki manası vermeyip evlilik akdi manası vermelerinden kaynaklanmaktadır. 

وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً

Babalarınızın nikâhlamadığı ama zina ettiği kadınlarla evlenebilirsiniz manasına gelen fetvaları da işte bu sebeple verilmiştir. Bu bir "hefve" dir. Devlet deneyimlerinin eksikliği sebebiyle düşülmüş bir vartadır. Aranızdan kim babasının nikâhsız ilişki yaşadığı bir kadını nikâhlayıp onu eşi olarak kabul edip edemeyeceğinin fetvasını arar. 
İkinci bir sıkıntı da şafii ve hanbelilerin fetvasıyla kendine çare arayan birisi, zinanın mukaddimelerini yapmama rağmen (yani cinsel uyarılma, öpme, sürtünme, elleme vs. vs. eşinin annesi ya da kayınpederiyle yapmasına rağmen) nikâhım düşmesin ben hem kızıyla evli kalayım hem de onun annesiyle sevişeyim, demiş olmasıdır. 
İşte nikâhın düşmemesine yol aramak böyle bir dinsizliğe yol arayışı olur.

Yok, ben bunu değil de sadece bir normal durum varken örneğin doktorum tedaviye gelen eşimin annesini muayene ederken bir şekilde şehvet azması durumunda kaldım. Bu durum da nikâhım düşse hayatım kararır. Benim de asla kat' a bu tür bir şeyi yapacak düşünecek ahlaki bir zaafım yoktur. Bu durumda eşim bana ebediyyen haram olmasın için şafiilerin fetvasıyla amel etsem bu caiz olur mu?, gibi bir boyutta ise;
---Bu tür bir durum da zaten nikâh hanefilere göre de düşmeyeceğinden bir başka mezhebe geçilmesine gerek yoktur cevabını veririm. 


Mülahaza: H.Ü.
Hocam “Hanefiler’e göre sırf şehvet uyandı diye bir nikah düşmez.” ifadeniz bu konuda öğrendiklerimizden farklı geldi. Kişinin şehvetle dokunma ve öpmesinden dolayı Hanefi Mezhebinde hürmeti müsahere olur diye biliyoruz. Parantez içinde belirttiğiniz “zinaya götürecek şekilde olmayan şehvet uyanması” dokunma ve öpmenin daha ileri boyutunu ifade etmek ve ancak o şekilde Hanefilerce hürmeti müsahere meydana geleceğini açıklamak için mi tam anlayamadım. Yukarıda soru sahibine verdiğiniz üçüncü cevabın sonunda detaylandırıp cevap vereceğim dediğiniz taraf burası sanırım
.
 
el Cevab: 
(Kişinin şehvetle dokunma ve öpmesinden dolayı Hanefi mezhebinde hürmeti müsahere olur diye biliyoruz) yazmışsınız. 
Hanefi fukahası yeni paylaşımda ifade ettiğim ve metinlerini ve arapçalarını da verdiğim şartlar oluştuğu takdirde bakmak ya da dokunmakla hurmeti musaharenin gerçekleşeceği fetvasını vermişlerdir.
Bu şartlar oluşmadan veya bu şartlar oluşmuş mu dikkate alınmadan, dokunma ya da bakma sebebiyle musahare haramlığı gerçekleşmez. Örneğin; bir insan sadece eşinin kızına ya da eşinin annesine dokunurken kendisine şehvet hissi geldi diye hanımı kendisinden ebediyyen boş olmaz.
Bu şartları inceleyin ve dipnotlarındaki arapça metinlerle yazdıklarımı karşılaştırın mesele açığa çıkacaktır.

 


Dipnotlar:
[1] Fethulkadir 6.377.378

ذَكَرَ فِي حَدِّ الشَّهْوَةِ مِنْ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنْ تَنْتَشِرَ الْآلَةُ أَوْ تَزْدَادُ انْتِشَارًا هُوَ قَوْلُ السَّرَخْسِيِّ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ . وَكَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ لَمْ يَشْتَرِطُوا سِوَى أَنْ يَمِيلَ قَلْبَهُ إلَيْهَا وَيَشْتَهِي جِمَاعَهَا ، وَفُرِّعَ عَلَيْهِ مَا لَوْ انْتَشَرَ فَطَلَبَ امْرَأَتَهُ فَأَوْلَجَ بَيْنَ فَخْذَيْ بِنْتِهَا خَطَأً لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأُمُّ مَا لَمْ يَزْدَدْ الِانْتِشَارُ .

ثُمَّ هَذَا الْحَدُّ فِي حَقِّ الشَّابِّ أَمَّا الشَّيْخُ وَالْعِنِّينُ فَحَدُّهَا تَحَرُّكُ قَلْبِهِ أَوْ زِيَادَةُ تَحَرُّكِهِ إنْ كَانَ مُتَحَرِّكًا

لَا مُجَرَّدَ مَيَلَانِ النَّفْسِ فَإِنَّهُ يُوجَدُ فِيمَنْ لَا شَهْوَةَ لَهُ أَصْلًا كَالشَّيْخِ الْفَانِي ، وَالْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ ، حَتَّى لَوْ مَسَّ وَأَقَرَّ أَنَّهُ بِشَهْوَةٍ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ عَلَيْهِ . وَكَانَ  ابْنُ مُقَاتِلٍ لَا يُفْتِي بِالْحُرْمَةِ عَلَى هَذَيْنِ لِأَنَّهُ لَا

يُعْتَبَرُ إلَّا تَحَرُّكُ الْآلَةِ .

[2] Fethulkadir 6.382-383 3. Cilt 220 vd

ثمَّ شَرْطُ الْحُرْمَةِ بِالنَّظَرِ أَوْ الْمَسِّ أَنْ لَا يُنْزِلَ ، فَإِنْ أَنْزَلَ قَالَ الْأُوزْجَنْدِيُّ وَغَيْرُهُ : تَثْبُتُ لِأَنَّ بِمُجَرَّدِ الْمَسِّ بِشَهْوَةٍ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ ، وَالْإِنْزَالُ لَا يُوجِبُ رَفْعَهَا بَعْدَ الثُّبُوتِ . وَالْمُخْتَارُ لَا تَثْبُتُ كَقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشَمْسِ الْأَئِمَّةِ وَالْبَزْدَوِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ مَوْقُوفٌ حَالَ الْمَسِّ إلَى ظُهُورِ عَاقِبَتِهِ إنْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُنْزِلْ حَرُمَتْ وَإِلَّا لَا ، وَالِاسْتِدْلَالُ وَاضِحٌ فِي الْكِتَابِ إلَّا أَنَّ إقَامَةَ السَّبَبِ إذَانِيطَ الْحُكْمُ بِالْمُسَبِّبِ ، إنَّمَا تَكُونُ لِخَفَاءِ الْمُسَبِّبِ ، وَإِلَّا فَهُوَ تَعْلِيقٌ بِغَيْرِ الْمَنَاطِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، وَالْأُولَىادِّعَاءُ كَوْنِ الْمَنَاطِ شَرْعًا نَفْسُ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَحَلِّ الْوَلَدِ بِالنَّظَرِ وَاللَّمْسِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْآثَارَ جَاءَتْ بِالْحُرْمَةِ فِي الْمَسِّ وَنَحْوِهِ . وَقَدْ رُوِيَ فِي الْغَايَةِ السَّمْعَانِيَّةِ حَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِامْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا } وَفِي الْحَدِيثِ { مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا } وَعَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ جَرَّدَ جَارِيَةً وَنَظَرَ إلَيْهَا ثُمَّ اسْتَوْهَبَهَا مِنْهُ بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ : أَمَّا إنَّهَا لَا تَحِلُّ لَك . وَهَذَا إنْ تَمَّ كَانَ دَلِيلُ أَبِي يُوسُفَ فِي كَوْنِ النَّظَرِ إلَى مَنَابِتِ الشَّعْرِ كَافِيًا . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا . وَعَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : بِيعُوا جَارِيَتِي هَذِهِ ، أَمَّا إنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنْ الْمَسِّ وَالْقُبْلَةِ

[3] Fethulkadir 6. 377

وَلَا فَرْقَ فِي ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ بِالْمَسِّ بَيْنَ كَوْنِهِ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مُخْطِئًا ، حَتَّى لَوْ أَيْقَظَ

زَوْجَتَهُ لِيُجَامِعَهَا فَوَصَلَتْ يَدُهُ إلَى بِنْتِهِ مِنْهَا فَقَرَصَهَا بِشَهْوَةٍ وَهِيَ مِمَّنْ تُشْتَهَى يَظُنُّ أَنَّهَا أُمُّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُمُّ حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً ، وَلَك أَنْ تُصَوِّرَهَا مِنْ جَانِبِهَا بِأَنْ أَيْقَظَتْهُ هِيَ كَذَلِكَ فَقَرَصَتْ ابْنَهُ مِنْ غَيْرِهَا وَقَوْلُهُ بِشَهْوَةٍ فِي مَوْضِعِ الْحَال

[4] Fethulkadir 6. 378

ثمَّ وُجُودُ الشَّهْوَةِ مِنْ أَحَدِهِمَا كَافٍ وَلَمْ يَحُدُّواالْحَدَّ الْمُحَرَّمَ مِنْهَا فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ وَأَقَلُّهُ تَحَرُّكُ

الْقَلْبِ عَلَى وَجْهٍ يُشَوِّشُ الْخَاطِرَ  

[5]Fethulkadir 6.379

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الدَّعْوَى إذَا وَافَقَتْ الظَّاهِرَ قُبِلَتْ وَإِلَّا رُدَّتْ فَيُرَاعَى الظُّهُورُ

[6] Fethul kadir 6.379

وَفِي التَّقْبِيلِ إذَا أَنْكَرَ الشَّهْوَةَ اُخْتُلِفَ فِيهِ ،قِيلَ لَا يُصَدَّقُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ شَهْوَةٍ غَالِبًا فَلَا يُقْبَلُ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ خِلَافُهُ بِالِانْتِشَارِ وَنَحْوِهِ ، وَقِيلَ يُقْبَلُ ، وَقِيلَ بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ كَوْنِهِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ

وَالْخَدِّ فَيُصَدَّقُ أَوْ عَلَى الْفَمِ فَلَا ، وَالْأَرْجَحُ هَذَا إلَّا أَنَّ الْخَدَّ يَتَرَاءَى إلْحَاقُهُ بِالْفَمِ

[7] Fethulkadir 6.380

( قَوْلُهُ وَالْمُعْتَبَرُ النَّظَرُ إلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ : النَّظَرُ إلَى مَنَابِتِ الشَّعْرِ مُحَرِّمٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : أَنْ يَنْظُرَ إلَى الشَّقِّ . وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ هَذَا حُكْمٌ تَعَلَّقَ بِالْفَرْجِ ، وَال

(8) Fethulkadir 6.379

 النَّظَرُ مِنْ وَرَاءِ الزُّجَاجِ إلَى الْفَرْجِ مُحَرِّمٌ ، بِخِلَافِ النَّظَرِ فِي الْمِرْآةِ

(9) Fethulkadir 6.377

وَقَوْلُهُ بِشَهْوَةٍ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ فَيُفِيدُ اشْتِرَاطَ الشَّهْوَةِ حَالَ الْمَسِّ ، فَلَوْ مَسَّ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ ثُمَّ اشْتَهَى عَنْ ذَلِكَ الْمَسِّ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ .

 


Konu Hakkında Bakılabilecek Kaynaklar:
-Serahsi, el Mebsut , V.148 vd.;
-ibn Nuceym, Tebyinu’l-hakaik, II.107vd.;
-Kasani, Bedaiu’s-sanai li Tertibi’ş-şerai,II.258;
-Merginani, el Hidaye ,I.209;
-İbnu'l-Humam, Fethu’l-kadir,III.118-120;
-Alauddin es Semerkandi, Tuhtefu’l-fukaha II.123;
-Meydani, el İhtiyar, III.89;
-Damad Efendi, Mülteka el Ebhur, I.324,577;
-İbn Abidin, el Haşiye, II.437;
-eş Şafii, el Umm, V.24;
-İbn Rüşd, Bidayetu’l-müctehid, III.1303-1308;
-Harşi, Şerhu Muhtasar Halil, III.238 vd.;
-Nevevi, el Mecmu Şerhu’l-muhezzeb, XVI.220 vd.

Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 30.3.2020Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...