Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Kurban Fiyatlandırması, Kurslara Kurban Eti Toplamanın Hükmü

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-239  
-Kurban kesen kişi fiyatı normal şartlardan da aşağı miktarda fiyatı belirleyip kesmesi caiz midir? Eğlenceye gezmeye giyime para bulmakta güçlük çekmiyor etini yemediğini söyleyip günümüz şartlarına uygun fiyat olmasa da bir kuruluşun 250 liraya kesim fiyatı belirlenmiş kurumda kesilip bir parça et eve getirmesiyle kurban ibadeti yerine gelir mi? -Her zaman evine et giren insanların, kurbanlarını yiyemeyen insanların olduğu yerde kestirmesi ve etlerin (hac da kesilen kurban etlerinin de) fakirlere ulaştırılmasının dini açıdan ne zararı var?
wife affair woman affair husbands that cheat
open women who cheated how many guys cheat
abortion pills over the counter website-knowledge.com when is it to late to get an abortion
metformin metformin metformin
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Kurban,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Vasfiye Avcı, Ülkü Doğan Önder Nar  
       
Fetva No: F-239 عدد الزيارة : 3891 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Kurban kesen kişi fiyatı normal şartlardan da aşağı miktarda fiyatı belirleyip kesmesi caiz midir? Eğlenceye gezmeye giyime para bulmakta güçlük çekmiyor etini yemediğini söyleyip günümüz şartlarına uygun fiyat olmasa da bir kuruluşun 250 liraya kesim fiyatı belirlenmiş kurumda kesilip bir parça et eve getirmesiyle kurban ibadeti yerine gelir mi?

el Cevab: (Başka bir yerde ucuza bulunan kurbanı orada katılımcı adına kesip sonra tr de ve yaşanılan şehirde bir kilo et alıp kurban kestirmek için kendilerine para ödeyenlere et verilmesi tam anlamıyla dini değerlerin anlaşılıp uygulanmasında müslümanların ulaştıkları ciddiyetsizliğin bir göstergesidir.)
Mesele temelinden yanlıştır. İbadetlerde asıllar varken vekillere tayin edilmesi ancak asılın zor şartları sebebiyle caiz olabilir.
Aşağıdaki değerlendirmeleri okuyun;
------------------
Yaşanılan yerden başka bir şehir ya da ülke de kurban kesilmesi kurban ibadetinde meşruiyet ölçülerinin dışına çıkılması manasına gelmektedir.
-Kişi kurbanını kendi kesebiliyorsa kendi kesmelidir. Mutlaka kesime şahidlik etmelidir. Ve mutlaka etinden yemelidir.
-Başka bir yerde kurban kesimi yaptırılması caiz değildir. Özellikle de ucuza getirmek kasdıyla bu yapılmamalıdır.
-Fakir islam ülkelerine kurban kestirmek değil nakdi para yardımı yapılmalıdır.
-Fitnenin başı ''davet fıkhı'' denilen fıkhi anlayıştır. Önce hac zamanında kesilen kurbanların toprağa gömülmeyip fakir ülkelerin müslüman halklarına dağıtılmak üzere depolanması şeklinde başlayan bu uygulama telefonla Afrika’da kurban kestirdim, uygulamasına dönüşmüştür.
-Her ibadet kendi farz kılınış şartları çerçevesinde korunmalı ve o şekilde Allah’a o ibadetle yakınlaşılmaya çalışılmalıdır.
Bu konuda, vekaletle kurban kesmek ile alakalı makaleyi okuyunuz.

Vekaletle kurban kestirmenin hükmü hakkında bir hatırlatma:
Kurban kesmek şartlarını taşıyanlara vacibtir.
Esas olan kurbanı sahibinin kendisinin kesmesidir.
Kendisi kesemeyen kurbanını kesmeye muktedir bir insana kurbanının kestirir. Ama kurbanının başında durup kesime şahitlik etmelidir.

Son yıllarda müslümanların arasında etleri zayi etmeyelim, tesbitiyle başlayan bir adet giderek kurban kesmedeki islami edeplerin ve sünnet ölçülerinin dışına taşmaktadır.

1-ihh vs. yapılanmalar kurban vekaletleri alıp başka ülkelerde kestirdiklerini söylemektedirler.
Bu caiz değildir.
-Meşru olan kurbanın sahibinin gözetiminde yaşadığı mahalde kesilmesi ve sahibinin onun kanının akıtılmasına şahid olması ve etinden yemesidir. Ve yakınlarına da o etten dağıtmasıdır.
-Bütün bunlar efendimizin ameliyle sabit sünnetlerdir ve başka yerlerdeki insanların yemesi için kurbanın vekaletle kestirilmesi kurban vecibesinin mecrası dışına çıkarılması ve çok sayıda sünnetin batıl bırakılmasına sebep olan batıl bir hayır görüntüsü verilmiş şerdir. İbadetlerin mecrasından çıkarılması, hayır kasdıyla da olsa caiz değildir. Müslümanların düşüncesizce bu işe ön ayak olması vahimdir.

2-Kurban etinin cemaat, grup yada vakıfların gözetimine verilmesi ve kıtım kıtım kuran kurslarında ya da hayır kurumları tarafından dağıtılması da caiz değildir. Depolarda bekletilip peyderpey dağıtılması da caiz değildir. Kurban etinin islam fıkhında dağıtılması şartlarını taşıyanlara hemen dağıtılması gerekir. Kurban eti toplayanların onun üzerinde sadaka ya da hayırlardaki gibi tasarrufta bulunması caiz değildir.

3-Bu etlerin yalnızca müslümanlara dağıtılması, kemiklerinin çöpe atılmaması da gerekir. Hayır kurumlarının mücerret olarak sadece dağıtıcı ve ulaştırıcı rolünü oynamaları caiz olur.
 
4-Müslümanların kurban kesmeği hafif bir şey ya da ağır bir yük görmeye başlamalarına da sebebiyet veren bu uygulamalar Allah’ın emirlerine edepsizce riayet formatına dönüşmektedir. Hatta bazı ailelerde de dönüşmüştür.
Onca müslümanın gözü önünde yaşanan bu yavaş yavaş kendini kabul ettiren durumun şer’i ölçülerine iade edilmesi her müslümanın üzerine yükümlülüktür.

-Başka şehirlerde bile değil başka ülkelerdeki aç insanlara kurban eti ulaştırılması kurban eti dağıtımında değil, sadaka ve Allah için yardım sandıkları oluşturularak ve imkan varsa o ülkeler kalkındırılarak yapılmaya çalışılmalıdır.
İslam ibadetleri işleme sünnetini ihlal eden bu uygulamaların içerikleri bugün bazı müslümanların bu sene hacca gitmeyip paralarını filanca yere bağışlayalım, bu sene kurban kesmeyip paralarını filanca kuruma bağışlayalım, bu sene zekatları topluca filanca ülkeye gönderelim, depremzedelere verelim devlet onlara ev yapsın vs. hareketlenmelere de dönüşmek üzeredir.
Hac, zekat gibi ibadetlerin niteliklerini bozacak şekilde sosyal ve kültürel insani sorumluluklarımızın hizmetine sunulacak şekilde dönüştürülmesi ilhad ve dini değerleri ve ibadetleri modernize etmek mülhidlerin aklaniyetidir.


Mülahaza:Ülkü Doğan
Soru: Her zaman evine et giren insanların, kurbanlarını yiyemeyen insanların olduğu yerde kestirmesi ve etlerin (hac da kesilen kurban etlerinin de) fakirlere ulaştırılmasının dini açıdan ne zararı var. Ben verdiğiniz cevaplardan pek tatmin olamadım acaba delileri ve kaynakları verebilir misiniz?

el Cevab:
-İbadetlerde ictihad olmaz, nasıl meşru kılınmışsa öyle korunmalı ve yapılmalıdır, kurban sahibi tarafından kesilir (bilmiyorsa öğrenir-öğrenemezse vekile kestirir- kendisi ve kesemeyen yakın komşusu eş dost aynı mahalle insanına dağıtılır, meşruiyet çizgisi budur. Buna rağmen fakir ülkelerdeki insanları koruma ve onlara et yedirme vesilesi haline getirilmesi durumu ve niyeti ön plana çıkmaktadır. Bu ibadetin meşru kılınış zeminin dışına kaydırılmasıdır. Kimin para yardımı yapmaya takati varsa bu ülkelere yardım ulaştıran kurumlara bunu verip sadaka sorumluluğunu onlara vererek yerine getirmesi mümkündür. Hoş sadakada da yakın akraba ve yakın komşular gözetilmesi emri vardır.

Hacda da yakın dönemde Suudi Arabistan’ı terbiye etmek için haccı boykot edelim diye Hayreddin hoca çıkıp fetva verdi. Hac ibadettir. Böyle bir boykot vesilesi yapılması meşruiyyet temeline aykırıdır.
Tabii İslam da devlet yönetimi halife falan yoktur. Demokrasi islama en uygun yönetim biçimidir vari ifadeler ve çağdaş dünyayla uyumlu fetvalar vererek hilafet kurumunu yok sayarsanız. Halifenin görevlerini hac ibadetine yaptırmaya kalkarsınız.
Kurban ibadetini hayatında hiç et yememiş fakirlere et yedirme kampanyasına dönüştürmekte bir beis görmezsiniz.

İbadetler Allah emrettiği için yerine getirilen emirlerdir. İbadetlerde ictihad olmaz. Bazı ilim adamları sadece Allah’a ait olan haklar bölümünü amme menfaati zannetmektedirler. Bu zannı fahiş bütün bu ibadetlere yeni yüz ve uygulamalar getirme gayretlerinin temel yanlışa götüren faktörüdür.

Kurslara kurban eti toplamak da yine yanlış ve meşruiyet çizgisi dışında bir uygulamadır. Müslümanlardan kurban parası alınıp tamamı kuran kursu yurt vs de kalan öğrencilere hibe ettirilerek kursların ihtiyacı karşılanmaktadır.
Bu durumda kurban sahibi kestiği hayvanı görmemekte, etinden yememekte, zengin fakir ayrımı yapılmadan kurban kurs ya da yurtlarda paralı olarak okutulan çocuklara minnet edilerek peyderpey sunulmaktadır.

Temelde kurban eti elbette uzakta bir yerde kesilebilir. Elbette kurs öğrencilerine hibe edilebilir, elbette bir engel sebebiyle hac ibadetine insan gidemeyebilir.
Ama bunlar asıl meşruiyet çerçevesi bozulmadan yapılması caiz olacak uygulamalardır. Meşruiyet zemininde kayma ve kaydırma gözlemlediğim için bu uyarıyı yapıyorum.

Not: Yardım kuruluşlarında görev alan bazı üyelerin özelden yazdıklarına bakılırsa bir mana tashihine ihtiyaç var.

-Afrika’da ya da Asya da ağlayan aç yaşayan bir lokma ekmeği gözleyen insanlara birlerce km aşıp yardım götüren insanlar ve değerli emeklerine sözüm yoktur.
-Asil ve iyi niyetli bu girişimlerin ibadetleri ana meşruiyet zemininden kaydırması endişem sebebiyle bu yukarda ifade ettiğim uyarılarda bulundum. Belirtirim.

Mülahaza:  Hocam anlatmak istediğinizi anladım teşekkür ederim yalnız hac da kesilen kurbanlarla alakalı orda toprağa gömülmesi mi yoksa imkan nisbetinde fakir ülkelere dağıtılması mı efdaldir?

el cevab: Harameyn ve civarında çok fakir insan var. Bu etlerin oralarda depolanıp ihtiyaç sahiplerine ayda bir belirli kilolarda verildiğini hatırlıyorum. Elbette toprağa gömülmesi doğru değildir. Geçmiş zamanlarda korunma imkanı olmadığından böyle davranılmış olsa gerektir.

 

 • why do people cheat women love to cheat redirect
 • wife affair woman affair husbands that cheat
 • open go how many guys cheat
 • what are aids symptoms hiv aids facts new hiv treatment
 • bystolic coupon 2013 click bystolic coupon 2014
 • bystolic savings card bystolic patient assistance bystolic coupon 2014
 • prescription discount coupon survivingediscovery.com discount coupons for cialis
 • cialis coupon cialis coupon cialis coupon
 • bystolic free trial coupon bystolic add on copay card
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 24.9.2014  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...