Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Müslümanların Farklı Mezheplerden İnsanlarla Evlenmesinin Hükmü

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-181  
Bir müslüman erkek şuursuz olduğu bir dönemde ateist bir kadınla evlenip çocuk sahibi olmuş durumda. Bugün geldiği noktada müslüman bir erkeğin inanç sahibi olmayan bir eşle evlenemeyeceğini biliyor. Eş der ki sen mutlu olacaksan kelime-i şehadeti söylerim. Resmen evli olduğu bu eşe karşı erkek ne yapmalı?
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
metformin metformin metformin


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Evlilik,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Yağmurun Sessizliği, Aytekin Altun, Şeyma Sağdıç Önder Nar  
       
Fetva No: F-181 عدد الزيارة : 3597 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Yağmurun Sessizliği
Arkadaşım bana, gerçekten inanan bir hristiyan varsa sen onla evlenebilirsin ve bugün gerçekten değiştirilse de kitabı hristiyanlık, yahudilik konusunda gerçekten kitaba inanmayan değiştirildiği için, ama kitabin asli gibi yaşayan insanlar var onlar cennete girecektir diyor.

el Cevab: Müslümanların erkeklerinin ehli kitaptan bir bayanla evlenmesi belirli ölçülerde caizdir.
Ama bir müslüman hanımın ehli kitaptan bir erkekle evlenmesi haramdır.
Not :
Ehli kitap yahudi ve hrıstiyanların muvahhidlerine de müşriklerine de verilen genel addır.


Soru: Aytekin Altun
Bir müslüman erkek şuursuz olduğu bir dönemde ateist bir kadınla evlenip çocuk sahibi olmuş durumda. Bugün geldiği noktada müslüman bir erkeğin inanç sahibi olmayan bir eşle evlenemeyeceğini biliyor. Eş der ki sen mutlu olacaksan kelime-i şehadeti söylerim. Resmen evli olduğu bu eşe karşı erkek ne yapmalı?

el Cevab: Başlangıç itibarıyla müşrik ya da ateist bir kadınla evlenmek haramdır. Evliyken ihtida eden bir erkek eşine islam olmayı tebliğ eder. Kabul ederse nikah devam eder. Etmezse sabredebilir boşanmayı da tercih edebilir.
-Eşiniz islam dairesine girmeyi kabul ediyorsa bunu kabul etmenizi ve iman ve islamın akli ve bilimsel delilleriyle onun islamının pekişmesine ve yerleşmesine gayret etmenizi tavsiye ederim.
-Başka bir mahzur oluşmuyorsa tabii.


Soru: Şeyma Sağdıç
Müslüman bir erkek alevi bir kadınla evlenebilir mi? Evlenemezse neden?

el Cevab:
Alevilik günümüzde çok geniş bir mana yelpazesinde kullanılan bir terim. Allaha ve peygamberine meleklere kitaplara ve ahiret gününe kadere ve hayır ve şerrin Allahtan olduğuna öldükten sonra dirilmeye inanan müslümandır ve bir müslüman bu inanca sahip bir insanla evlenebilir.

Bu inanç esaslarından birisine inanmayan müslüman değildir ve onunla evlenilmemelidir.
Konuyu bireyselleştiremeyeceğim siz tanıyorsanız bu çerçevede durumu değerlendirin ve gereğini yapın.

Soru Sahibi: İbrahim Polat (15.10.2015)
Soru: Evli Hıristiyan bir kadın Müslüman olursa kocası ile durumu ne olur?  

el Cevab: 
Müslüman bir erkek Yahudi veya Hıristiyan bir kadınla evlenebilir evli kalabilir. Nesil emniyeti (aile reisi erkek olması sebebiyle) vardır.
Müslüman bir kadın Müslüman olmayan bir erkekle evlenemez. 
Sonradan Müslüman olan bir hanım Müslüman olmayan bir erkekle evli kalamaz.

 

EK: Müşrik Kadın Ve Erkeklerle Evlenmenin Hükmü
Ayet 1:

‘’Müşrik kadınlarla onlar iman etmedikçe evlenmeyin! İman etmiş bir cariye; hoşunuza gitmiş olan müşrik bir kadından kesinlikle daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle onlar iman etmedikçe mü'min kadınları evlendirmeyin. Müşrik kimse sizin hoşunuza gitse bile mü'min bir köle ondan daha hayırlıdır. Onlar (müşrik erkek ve kadınlar) sizi ateşe götüren sebeplere çağırıyor, Allah ise kendi izniyle (sözüyle ve yarattığı imkânlarla) sizi cennete ve mağfirete (ulaştıracak itikadi ve ameli hükümlere) çağırıyor, insanlar öğüt alıp cennet ve mağfiretin yollarını tutmaları için ayetlerini değişik şekillerde ve zamanlarda açıklıyor. ’’[1]

Ayet 2:
‘’Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman, onları imtihan edin. Allah, onların imânlarını hakkıyla bilendir. Eğer siz onların mü'mineler olduğuna kanaat getirirseniz artık onları kâfir eşlerine geri döndürmeyiniz. Ne bunlar onlar için helâldir ve ne de onlar bunlar için helâl olurlar. Ve onlara (kocalarına) infak etmiş oldukları şeyi verin ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde o kadınlar ile evlenmekten dolayı sizin için bir günah yoktur. Ve kâfir kadınları nikâhınızda tutmayın onlarla olan eski nikâhınızı tasarruflarınıza mani kılmayın ve ne infak ettiniz ise isteyin, onlar da ne infak etmişler ise istesinler. İşte bu, Allah'ın hükmüdür. Aranızda hükmeder ve Allah alîmdir, hakîmdir. ’’[2]

Ayet 3:
‘’Bugün sizin için temiz olan şeyler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap verilmiş olanların helal şeylerden yaptıkları taamı yemekleri sizin için helâldir, sizin taamınız da onlar için helâldir. Ve hür iffetli mü'min kadınlarla ve sizden önce kendilerine kitap verilen hür iffetli kadınları, namuslarınızı muhafaza etmeniz, zina etmemeniz, gizli dostlar edinmemeniz halinde, mehirlerini verip nikâhlamak size helâldir ve her kim şeriatın hükümlerini inkâr ederse, muhakkak işlediği boşa gider ve o ahirette zarara uğrayanlardan olur’’. [3]

---Maide 5. Ayetle kitabî kadınlarla evlenmek helal kılınmakla birlikte Müslüman bir bayanın ehl-i kitap da olsa başka bir dinden bir erkekle evlenmesi helal değildir.
---Müslüman bir kadının ehl-i kitap bir erkekle evlenip evlenemeyeceği meselesi nübüvvet asrından itibaren hükmü üzerinde icmanın hasıl olduğu tartışmasız bir konudur. 

Konu hakkında bakabileceğiniz Türkçe müstakil eserler:
-Hüseyin Çelik, "Ehl-i Kitabın Kestiğinin Yenilmesi ve Kadınları İle Evlenilmesi (Maide 5. Ayeti Bağlamında Bir Tahlil.)", Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/1, c. 12, sayı 1, s. 71;
-Nihat Dalgın, , Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular, Ensar Neşriyat, İstanbul, Şubat 2010, s. 210,214;

Dipnotlar
[1] Bakara /221 
[2] Mümtehine /10 
[3] Maide 5

 • website women affair open
 • click here dating for married men married affairs
 • read here click here unfaithful wives
 • treatment of aids early hiv symptoms in men aids pictures
 • what are aids symptoms hiv early symptoms new hiv treatment
 • metformin metformin metformin
 • gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
 • gabapentin use in psych gabapentin use in psych gabapentin use in psych
 • bystolic generic name what is the generic for bystolic
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 15.11.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...