Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Şafii Mezhebine Göre Fitre Nasıl Verilir ?

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-120  
Şafi mezhebine göre sadakayı fıtır (fitre) nasıl verilir?Buğday üzerine aldım verdim gibi bir olay yapılıyor hükmü nedir?(Kasım-2013)

ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh Zekat,
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Fatih Yazı Önder Nar  
       
Fetva No: F-120 عدد الزيارة : 4578 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru: Şafi mezhebine göre sadakayı fıtır (fitre) nasıl verilir? Buğday üzerine aldım verdim gibi bir olay yapılıyor hükmü nedir?


el Cevab: Şafii mezhebine göre sadakai fıtır hadisi şerifte ifade edilen nesneler şeklinde verilir. Onların kıymeti üzerinden verilmez.

ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير"

İbn Ömer (ra) dan;
Peygamber efendimiz sadakai fıtrı 1 ölçek hurma ya da buğdaydan vermeyi emrettiler. [1]
Hadisiyle amel etmektedirler. Şafii mezhebindeki hüküm budur…
Son dönem şafii fukahasından bazıları hanefi mezhebindeki kıymetiyle de verilebilir fetvasını fakirlerin ihtiyaçlarına daha uygun diye tercih etmişlerdir.

Her müctehidin mezhebinin müntesipleri o müctehidin fetvalarıyla amel etmelidirler.

Mülahaza: Hocam mezheplere tabi olmanın hükmü nedir, örneğin okunan bir sahih hadisle ya da anladığımız bir ayetle birinin görüşüne bağlı olmadan amel edemiyor muyuz?

el Cevab: Bir müslümanın din nedir; ana kaynakları nelerdir; dini nasıl ve kimden öğrenmeliyiz; dinin mensubu olabilmek ve mensubu kalabilmek için hangi temel inanç amel ve ahlak değerlerine sahip olmak gerekir, gibi temel konularda bilgi sahibi olması gerekir.

Din, Allah’ın peygamberi vasıtasıyla uyalım ve amel edelim diye indirdiği emirlerin bütününün adıdır. 
Ana Kaynakları: kitap ve sünnettir. İcma, kıyas ve diğer 20 kadar ek delil daha vardır. (kitap ve sünnet hakkında kurana göre sünnetin korunmuşluğu makalesini okuyun )

Dini Nasıl Ve Kimden Öğrenmeliyiz: 
Ayeti kerimede bir konuda tartıştığınızda Allah ve Rasulune hakem olarak müracaat etmemiz emredilmiştir.
-Bir konuda doğru nedir anlayamadığımızda kuran ve sünnetten hüküm çıkarabilenlere müracaat edersek anlayamadığımız o konuyu ictihad etme melekesine sahip ilim adamlarının anlayıp bize anlatacakları haber verilmiştir.
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
Nahl 43

"Bilmiyorsanız zikir ehline sorun" ayeti de müctehid olmayanları müctehidlere soru sormaya teşvik eder, emreder.
(arapça bilmeyen, kuranı ve sünnetin naslarına ve manalarındaki inceliklere vakıf olmayanların ictihad etme yetkileri yoktur.)

Hangi Temel İnanç, Amel Ve Ahlak Değrelerini Mutlaka Bilmeliyiz; zaruratı diniyye dediğimiz inanç esaslarından 6 iman esası ve ana detaylarına, amellerden farzlar ve haramların temel bilgilerine, ahlakla alakalı temel ahlak bilgilerine mutlaka önem vermemiz ve hem de dindeki delilleriyle bunları bir hocadan öğrenmemiz gerekir.

Ek 1; Mezheplerin Dindeki Yeri Nedir konusundaki detaya bakınız;

Ek 2 : Bir İlim Adamının Okuması Gereken İlimler Hakkında fikir sahibi olmanız için okuyunuz;
 
Not: Bir insanın fetva vermesi ile fetvayı nakletmesi arasında fark vardır.
Fetvayı bir hocadan ya da okuduğu sahih bilgiler içeren bir kitaptan alıp başkalarına aktarmak caizdir. Buna fetva vermek denmez. Bilgi paylaşımı denilir.
-Bir fetva kitabını yetkili bir hocaya baştan sona okuyup içeriğini doğru anlayan ve bunları yeri geldiğinde anlatan da fetva vermiş olmaz ''fetvayı nakletme ehliyetine haiz bir insan'' olur.
-Fetva vermek ise; bu yetkiyi elde etmek için altyapı gerektirir;
''alet ilimleri'' eğitimi alanlar, ''kitap ilimleri ''ve ''sünnet ilimleri'' eğitimi aldıktan sonra , kitap ve sünnetten neşet eden akaid fıkıh ve usulü fıkıh ilimlerini tamamlayınca fetva ehliyeti kazanırlar.

Temel islami ilimlerin ''alet ilimleri '' dediğimiz islami ilimleri uzman olarak okuyabilmek için gerekli alt yapı ilimleri olan sarf, nahiv, edebiyat, ilimlerini bitirenlerin; kitap ilimlerini ( tefsir, usulu tefsir, tefsir tarihi, kıraat ilimleri, tecvid ) sünnet ilimleri ( hadis metinleri ve ahkam hadisleri ve fıkhı, cerh tadil, usulu hadis, rical ve tabakat, fıkhul hadis ilimleri ) ve bu iki ilminden neşet etmiş ilimler olan -Akaid –Kelam İlimleri; Usulu Tarih ve Siyre; Usulu Fıkıh ve Fıkıh İlimlerini ana meseleleri ve delil olma vecihleriyle okuyan ve bunları okuduğuna ve doğru anlayıp anlatabilecek düzeyde islami ilimlerde bilgi ve birikim sahibi olduğuna hocaları ve ilim ehli tarafından şahitlik yapılan şahıslar fetva verebilirler.

 


[1] Muslim es Sahih h no: 984

Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Sümeyye Abaci / 23.5.2019Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...